Skip to main content
Skip table of contents

8. Siirrä, kopioi, peilaa ja kierrä viivageometriaa

Harjoitus 8: Viivojen ja pisteiden siirto. Viivojen kopiointi.

 • Viivoja voitiin siirrellä myös aiemmin esitetyllä Venytä (pisteiden siirto) toiminnolla.
 • Viivoja voidaan siirrellä ja kopioida myöhemmin esiteltävillä ryhmä-toiminnoilla.


Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Valitsemaan aitaamalla geometriaa.
 • Siirtämään useita viivoja kerralla.
 • Kopioimaan useita viivoja kerralla.
 • Suuntaamaan, kiertämään ja peilaamaan siirrettävää tai kopioitavaa geometriaa
 • Tekemään sarjoja lineaarisesti ja polaarisesti.
 • Siirtämään yksittäistä viivaa kahvan avulla.
 • Siirtämään viivan pisteiden paikkaa.

Käytetyt toiminnot:

 • Siirrä
 • Kopioi.
 • Suuntaavat, kiertävät ja peilaavat aputoiminnot siirtojen ja kopiointien yhteydessä.
 • Sarja.
 • Leikepöytä > Kopioi, Leikepöytä > Liitä.
Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero")
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin ensimmäisessä harjoituksessa.
Siirrä geometriaa

 • Aitaa siirrettävä geometria
  • Paina hiiren valintapainiketta ja pidä se pohjassa. Kuva 1).
 • Siirrä kohdistin siten että aidattava geometria jää kokonaan sisälle ja vapauta hiiren painike. Kuva 2).
  • Ohjelma merkkaa valitut viivat vihreällä värillä.
 • Tilannekohtainen toiminto: Siirrä.
 • Osoita referenssipiste (jonka varassa geometria siirtyy). Kuva 3).
 • Käytä tarvittaessa suuntalukituksia, esim. U tai I-näppäimiä. Kuva 4).
 • Osoita geometrian uusi paikka. Kuva 5).
Kokeile aitaamalla valinnassa osoitussuunnan merkitystä

Aitaa geometriaa vasemmalta oikealle.

 • Vain kokonaan sisään jäävä geometria tulee valituksi.


Aitaa geometriaa oikealta vasemmalle.

 • Geometria, joka jää osittain alueen sisäpuolelle, tulee valituksi.


Valinnat saat mitätöityä

-näppäimellä.
Täydennä valintaa osoittamalla tai aitaamalla uudelleen.

 • Valitse ensin alue aitaamalla. Kuva 1) ja 2).
 • Paina Ctrl-näppäin pohjaan ja pidä sitä pohjassa.
 • Osoita sen jälkeen valitsematta jääneet viivaat, jotka haluat mukaan valintaan sekä valitse ne valitut viivat, jotka haluat pois valinnoista (Kuvan keltaiset nuolet).Valinta Ctrl-näppäin painettuna

Ctrl-näppäin mahdollistaa ns. "Korjaa valittuja"-toiminnallisuuden.

 • Valittu elementti poistuu valittujen joukosta.
 • Valitsematon elementti tulee valituksi.


Voit suorittaa myös uuden aitaamisen, kun pidät Ctrl-näppäintä painettuna.

 • Tästä on hyötyä, kun haluat poistaa ison valintajoukon sisältä aitaamalla geometriaa.
Kopioi geometriaa

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla. Kuva 1) ja 2).
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi.
 • Osoita viitepiste. Kuva 3).
 • Osoita kopiolle uusi paikka. Kuva 4).
  • Voit osoittaa seuraavalle kopiolle paikan jne.


Lopeta kopioiden lisääminen:

 • Valitse jokin toinen toiminto tai
 • Paina hiiren keskinäppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä tai
 • Paina
  -näppäintä.

Kopioi ja Leikepöytä > Kopioi

 • Kopioi toiminnallisuus on tarkoitettu geometrian kopiointiin piirustuksen sisällä.
 • Leikepöytä > Kopioi sekä Leikepöytä > Liitä-toiminnoilla voidaan geometriaa kopioida myös toiseen piirustukseen tai osamallin luonnokseen.
  • Mutta muutoin Liitä toiminnon apuvalinnat ovat samoja, kuin kopioi ja siirrä-toiminnoilla.

Kopioista muodostuu ryhmä

Huomaa, että kopioista muodostuu ryhmä.

 • Ryhmä tulee oletuksena valittua kerralla, jos osoitat yhtä sen elementtiä.
 • Tarvittaessa voit purkaa ryhmän, kun ensin valitset sen ja sitten teet tilannekohtaisen toiminnon: Pura ryhmä.

Valintasuodatin

Valintasuodatin löytyy työkalunauhasta.

 • Tämän avulla voit säätää sitä, millaisiin elementteihin kohdistin tarttuu.


Valintasuodatin esittelee piirustukselle tyypilliset elementit. Tee valintoja seuraavasti:

 • Jos haluat valita vain yhden elementtityypin, napsauta riviä.
 • Jos haluat valita yhden tai useamman elementtityypin pois listalta tai listalle mukaan, paina Ctrl-painike pohjaan ja valitse mukaan otettava tai poistettava rivi.
  • Sininen rivi on valittuna. (Keskimmäisessä kuvassa kohdistin löytää vain ryhmiä)
  • Valkoinen rivi ei ole valittuna. (Oikean puoleisessa kuvassa kohdistin löytää kaikkia muita elementtityyppejä, paitsi ei ryhmiä).
Käännä geometriaa kopioinnin tai siirron yhteydessä vertailusuoran suuntaan

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi tai Siirrä.
 • Osoita viitepiste.
 • Tilannekohtainen valikko: Ryhmän kulman valinta. Kuva 1).
  • Valikko avautuu uudelleen ja siinä on mukana neljä uutta painiketta kulman säätöä varten.
  • Oletuksena valittuna on Vertailusuoran osoitus. Kuva 2).
 • Osoita vertailusuora. Kuva 3).
  • Ohjelma kääntää siirrettävän/kopioivan geometrian siten että sen alkuperäinen vaakasuunta on viivan suuntainen.
 • Osoita kopiolle uusi paikka. Kuva 4).
 • Osoita toisen kopioin paikka jne.
Käännä geometriaa kopioinnin tai siirron yhteydessä kahden pisteen suuntien avulla.

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi tai Siirrä.
 • Osoita viitepiste.
 • Tilannekohtainen valikko: Ryhmän kulman valinta. Kuva 1).
  • Valikko avautuu uudelleen
  • Oletuksena valittuna on Vertailusuoran osoitus 2 pisteellä. Kuva 2).
 • Osoita ensimmäinen suuntapiste. Kuva 3).
 • Osoita toinen suuntapiste. Kuva 4).
  •  Suuntapisteiden osoitusjärjestys määrää siirrettävän/kopioivan geometrian suunnan.
 • Osoita kopiolle uusi paikka. Kuva 5).
 • Osoita toisen kopioin paikka jne.

Käännä geometriaa määrättyyn astekulmaan kopioinnin tai siirron yhteydessä

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi tai Siirrä.
 • Osoita viitepiste.
 • Tilannekohtainen valikko: Ryhmän kulman valinta. Kuva 1).
  • Valikko avautuu uudelleen
 • Valitse "taikasauva"-painike 2a) tai paina F8-näppäintä. Kuva 2b).
  • Valikko "Suuntakulma: Anna kulma?" avautuu.
 • Syötä kulma. Kuva 3).
  • Ohjelma kääntää siirrettävän/kopioivan geometrian siten että sen alkuperäinen vaakasuunta on annetun astekulman suuntainen.
 • Osoita toisen kopioin paikka jne.
Käännä geometriaa vertailuviivojen avulla kopioinnin tai siirron yhteydessä

Tässä toiminnossa (useimmiten siirrettävän/kopioitavan geometrian joukosta) valitaan vertailusuora, ja sitten (useimmiten) muualta osoitetaan toinen vertailusuora, joiden perusteella geometria käännetään.

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi tai Siirrä.
 • Osoita viitepiste.
 • Tilannekohtainen valikko: Ryhmän kulman valinta. Kuva 1).
  • Valikko avautuu uudelleen
 • Valitse painike: Vertailusuoran osoitus. Kuva 2).
 • Valitse painike: Vertailusuoran osoitus ja vertailukulma. Kuva 3).
 • Osoita siirrettävästä/kopioitavasta geometriasta viiva. Kuva 4).
 • Osoita vertailusuora. Kuva 5).
  • Geometria kääntyy joko asentoon 6a) tai 6b). Asento saattaa riippua osoitettujen vertailuviivojen piirtojärjestyksestä
  • Osoita geometrian paikka.
 • Tarvittaessa voit tilannekohtaisen pop-up-valikon peilaa-painikkeilla 7) vaihtaa ryhmän suuntausta 6a- ja 6b-vaihtoehtojen välillä.
Käännä geometriaa neljän pisteen avulla kopioinnin tai siirron yhteydessä

Tässä toiminnossa pääosin siirrettävän/kopioitavan geometrian joukosta valitaan kaksi pistettä, ja sitten (useimmiten) muualta osoitetaan toiset kaksi pistettä, joiden perusteella geometria käännetään. Pisteiden osoitusjärjestys määrää suunnan. Suunta pisteestä 1, pisteeseen 2 on sama kuin pisteestä 3 pisteeseen 4.

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi tai Siirrä.
 • Osoita viitepiste.
 • Tilannekohtainen valikko: Ryhmän kulman valinta. Kuva 1).
  • Valikko avautuu uudelleen.
 • Valitse painike: Vertailusuoran osoitus 2 pistettä. Kuva 2).
 • Valitse painike: Vertailusuoran osoitus ja vertailukulma. Kuva 3).
 • Osoita siirrettävästä/kopioitavasta geometriasta ensimmäinen piste. Kuva 4).
 • Osoita siirrettävästä/kopioitavasta geometriasta toinen piste. Kuva 5).
 • Osoita referenssigeometriasta kolmas piste. Kuva 6).
 • Osoita referenssigeometriasta neljäs piste. Kuva 7).
 • Osoita geometrian paikka. Kuva 8).Viereisessä kuvassa kaksi viimeistä vertailupistettä 6) ja 7) osoitettiin toisessa järjestyksessä, kuin edellä olleessa harjoituksessa.
Kierrä geometriaa asteen tai 5 asteen hyppäyksin siirron tai kopioinnin yhteydessä

Kiertämiseen käytetään nuolinäppäimiä.

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi tai Siirrä.
 • Osoita viitepiste.
 • Paina nuolinäppäimiä, kunnes oikea kulma on saavutettu.

Sen hetkisen kulman suhteessa alkuperäiseen asentoon, näet Vertex-työpöydän alapalkista.


Kierto nuolinäppäimillä

Nuoli ylös = Kierto viitepisteen ympäri myötäpäivään.

Nuoli alas = Kierto viitepisteen ympäri vastapäivään.

Nuoli oikealle = Kierto viitepisteen ympäri myötäpäivään.

Nuoli vasemmalle = Kierto viitepisteen ympäri vastapäivään.
Peilaa geometriaa siirron tai kopioinnin yhteydessä vaaka- ja pystyaskelin suhteen

Kopioi valittu geometria siten, että sama geometria on neljässä eri asennossa.

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi.
 • Osoita viitepiste.
 • Tilannekohtainen toiminto: Peilaus oikea-vasen.
  • Toiminto peilaa geometria vertikaaliakselin suhteen.
 • Osoita 1. kopioin paikka.
 • Tilannekohtainen toiminto: Peilaus ylös-alas
  • Toiminto peilaa geometria horisontaaliakselin suhteen.
 • Osoita 2. kopioin paikka.
 • Tilannekohtainen toiminto: Peilaus oikea-vasen.
 • Osoita 3. kopion paikka.
Skaalaa geometriaa siirron tai kopioinnin yhteydessä kokokertoimen avulla

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi.
 • Osoita viitepiste.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kokokertoimen asetus.
 • Syötä kokokerroin.
 • Osoita kopioin paikka.Kokokertoimen käyttökelpoisuus

Kokokertoimella voi olla erilainen arvo vaaka- ja pystysuunnassa. Mutta huomaa, että ohjelma ei skaalaa ympyröitä ja kaaria ellipseiksi, vaikka ns. aktiivikohdistin niin näyttäisikin.

 • Eri suuruiset kokokertoimen arvot ovat hyödyllisiä vain, kun kopioiva/siirrettävä geometria ei sisällä ympyrän kaaria tai ympyröitä.
Skaalaa geometriaa siirron tai kopioinnin yhteydessä mittaamalla

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi.
 • Osoita viitepiste.
 • Tilannekohtainen toiminto: Skaalaus mittaamalla.
 • Osoita ensimmäinen mittauspiste. Kuva 2).
 • Osoita toinen mittauspiste. Kuva 3).
  • Mittauspisteet voivat sijaita myös muualla, kuin toisiinsa nähden vaaka- tai pystysuunnassa.
  • Ohjelma esittelee nykyisen pisteiden välisen etäisyyden.
 • Syötä uusi pisteiden välinen etäisyys. Kuva 4).
  • Ohjelma skaalaa koko geometriaa etäisyyksien suhteella.
 • Osoita kopion paikka.
Anna geometrialle kallistus (vinous) siirron tai kopioinnin yhteydessä

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi.
 • Osoita viitepiste.
 • Tilannekohtainen toiminto: Vinouden asetus.
 • Syötä vinouskerroin, eli kallistuksen suhde korkeuteen (ei siis astekulmaa).
 • Osoita kopion paikka.
Sijoituspisteiden osoituksilla ei ole merkitystä geometrian siirron tai kopioinnin aikana.
Siirrä viivan pisteitä viivan kahvoista

 • Valitse yksittäinen viivaa (jana). Kuva 1).
  • Viiva värjätään vihreäksi ja sen keskelle ilmestyy kahva (= sininen neliö).
 • Vie kohdistin viivojen pään alueelle, mutta älä valitse niitä.
  • Näet, että niihin ilmestyy kahva (= vihreä ympyrä). Kuvat a) ja b).
 • Valitse viivan keskellä oleva kahva. Kuva 3).
 • Osoita viivalle uusi paikka. Kuvat 4).
  • Ohjelma ehdottaa suuntalukituksia, jos kohdistin on lähellä vaaka-, pystysuuntaa tai 45°-kulmaa.
 • Valitse viivan päässä oleva piste. Kuva 5).
 • Osoita päätepisteelle uusi paikka. kuvat 6).
Siirrä murtoviivaketjun pistettä tai yhtenäistä viivaketjua

 • Ylärivissä murtoviiva on piirretty siten, että syntyy erillisiä viivoja, joten pisteen siirto siirtää vain valitun viivan pistettä.
 • Keskimmäisellä rivillä murtoviiva on piirretty yhtenäiseksi viivaksi, joten pisteen siirto venyttää kumpaakin pisteessä kiinni olevaa viivaa.
 • Alimmalla rivillä murtoviiva on piirretty yhtenäiseksi viivaksi.
  • Valitse viivan kahva (= sininen neliö).
  • Osoita uusi paikka. Nyt koko viivaketju siirtyy kerralla.
Valitse viivaketju, vaikka se koostuu yksittäisistä viivoista siirtoa tai kopiointia varten

 • Valitse yksittäinen viiva, jolla on yhteinen päätepiste jonkun toisen viivan kanssa. Kuva 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Hae ketju. Kuva 2).
  • Ohjelma valitsee kaikki viivat, joilla on yhteinen päätepiste osoitetun viivan tai sen kanssa ketjussa olevan viivan kanssa.
 • Avaa tilannekohtainen valikko ja valitse toiminto. Kuva 3).

Tee geometriasta lineaarinen sarja

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Sarja.
  • Ohjelma avaa Sarja-dialogin ja ehdottaa Lineaarista sarjaa.
 • Syötä sarjan jäsenten lukumäärä ja niiden väli.
 • OK.
Tee geometriasta lineaarinen sarja osoitettuun suuntaan

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Sarja.
  • Ohjelma avaa Sarja-dialogin ja ehdottaa Lineaarista sarjaa.
 • Syötä sarjan jäsenten lukumäärä ja niiden väli. Kuva 1).
 • Paina suunnan Valitse-painiketta. Kuva 2).
 • Osoita sarjan suunnan määräävä viiva. Kuva 3).
 • OK.


Sarjan suuntautuminen

Positiivisilla välien arvoilla sarja suuntautuu:

 • Oikealle.
 • Ylös.

Negatiivisilla välien arvoilla sarja suuntautuu:

 • Vasemmalle.
 • Alas.
Tee lineaarinen sarja kahteen suuntaan

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Sarja.
  • Ohjelma avaa Sarja-dialogin ja ehdottaa Lineaarista sarjaa.
 • Syötä sarjan jäsenten lukumäärä ja niiden väli sekä vaaka, että pystysuuntaan
 • OK.
Tee polaarinen sarja täydelle ympyrälle

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Sarja.
  • Ohjelma avaa Sarja-dialogin ja ehdottaa Lineaarista sarjaa.
 • Vaihda sarjan tyyppi: Rotaatio.
 • Syötä sarjan jäsenten lukumäärä, esim. 8. Kuva 1).
  • Oletuksena polaarisen sarjan keskipiste on piirustuksen absoluuttinen origo, joka ei "koskaan" kelpaa keskipisteeksi.
 • Paina Valitse-painiketta Keskipiste-rivillä. Kuva 2).
 • Osoita polaarisen sarjan keskipiste. Kuva 3).
 • Tarkastele sarjan syntymistä. Paina Esikatselu-painiketta. Kuva 4).
  • Jos olet tyytyväinen sarjaan, paina OK.
 • Vaihda sarjan jäsenten lukumäärä, esim. 12. Kuva 5).
 • Tarkastele sarjan syntymistä. Paina Esikatselu-painiketta
 • OK.


Sarjan muokkaaminen myöhemmin

Et voi muokata piirustuksen sarjaa myöhemmin. Jos esim. sarjan jäsenten lukumäärä pitää vaihtaa, niin poista ylimääräiset sarjan jäsenet ja tee sarja uudelleen.

 • Tässä suhteessa piirustuksen sarja-toiminnallisuus on puutteellisempi, kuin esim. osamallinnuksen piirresarja tai kokoonpanojen osasarja, jossa sarjan jäsenten määrä voidaan myöhemmin vaihtaa.


Tee polaarinen sarja vajaalle ympyrälle

 • Valitse geometria ensin, esim. aitaamalla.
 • Tilannekohtainen toiminto: Sarja.
  • Ohjelma avaa Sarja-dialogin ja ehdottaa Lineaarista sarjaa.
 • Vaihda sarjan tyyppi: Rotaatio.
 • Syötä sarjan jäsenten lukumäärä ja kulmaväli, esim. 5 ja 45. Kuva 1).
  • Oletuksena polaarisen sarjan keskipiste on piirustuksen absoluuttinen origo, joka ei "koskaan" kelpaa keskipisteeksi.
 • Paina Valitse-painiketta Keskipiste-rivillä. Kuva 2).
 • Osoita polaarisen sarjan keskipiste. Kuva 3).
 • Tarkastele sarjan syntymistä. Paina Esikatselu-painiketta. Kuva 4).
 • Jos olet tyytyväinen sarjaan, paina OK.
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.