Skip to main content
Skip table of contents

Piirustusten päivitys taustalla 2022

Nämä uudistukset on esitelty Vertex Flow'n pääversiossa 22.0.00 (Vertex 2022)

Yleistä

Nyt on mahdollista jättää mallien työpiirustusten päivitys Flow'n taustakääntäjän tehtäväksi. Tästä on hyötyä isojen mallien (mm. laitosten layout-mallien) piirustusten päivittämisessä, joka saattaa varata työaseman Vertex G4 -ohjelman useiksi minuuteiksi. (Vertex ID: PDM-11627)

 • Taustakäännöksen yhteydessä luodaan tarvittaessa myös PDF-, DWG ja DXF-muotoiset kuvat.
 • Toiminto ei varaa piirustuksen pohjana olevaa mallia, joten malli voi olla samaan aikaan suunnittelijalla varattuna.
 • Toiminto ratkaisee mallin ennen piirustusten päivittämistä eli päivittää kokoonpanolle mahdollisesti muuttuneet osat malliin, mutta ei tallenna mallia.
 • Toiminto päivittää nimikkeeseen liittyvän osaluettelon.
 • Toiminto ei päivitä piirustuskortille tehtyjä metatiedon muutoksia piirustuksen otsikkotauluun, se tehdään toiminnolla Otsikkotaulun päivitys.
 • Toimintoa ei suoriteta dokumenteille, jotka ovat työkierron mukaan lukitussa tilassa (esim. Hyväksytty).

Suunnittelijan on kuitenkin hyvä avata piirustuksen myöhemmin ja tarkastaa niihin tulleet muutokset.

Päivitä piirustus selaimella

Haluttu piirustus on mahdollista päivittää nyt myös selaimella, ilman että käyttäjällä on Vertex G4 Cad-ohjelmaa käytössä.

 • Valitse piirustus.
 • Toiminto: Työkalut > Päivitä piirustus.
 • Ohjelma kysyy vielä varmistuksen ja varaa sen jälkeen piirustuksen päivityksen ajaksi.

Päivitä piirustukset keräilykorin avulla

Kerää tarvitsemasi piirustukset keräilykoriin ja päivitä kerralla useita piirustuksia.

 • Toiminto: Työkalut > Päivitä piirustus.
 • Päivitysrutiini ei koske lukitussa tilassa oleviin (varattuihin) piirustuksiin, eikä muissa CAD-formaateissa oleviin piirustuksiin.

Palauta malli Vertex G4:llä ja anna piirustusten päivityskäsky

Kun olet avannut mallin Vertex G4:ään muokattavaksi ja olet palauttamassa sitä Flow'hun, voit määrätä malliin liittyvien piirustusten päivittymään taustalla.

Palautusdialogi on kaksiosainen ja alemmassa osiossa näet malliin liittyvät piirustukset.

 • Valitse piirustukset, jotka haluat päivittää taustalla.

Huomaa:

 • Piirustusta ei voi valita päivitettäväksi, mikäli se on varattu.
 • Vapauta piirustus ennen palautusdialogin avaamista.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.