Skip to main content
Skip table of contents

Kokoonpanon keventäminen osia poistamalla 2020

Kevennä ja yksinkertaista toisista eri järjestelmistä tuotuja malleja

Tarkan mekaniikkamallin yksinkertaistaminen

Toiminto käynnistyy File-valikon Tuo-vaihtoehdon alta.

Toiminnolla voidaan poistaa tai piilottaa mallista osia, jotka ovat layout/laitesijoituksen kannalta epäolennaisia tai ovat muun geometrian sisällä näkymättömissä. Pääasiallinen käyttökohde on muista järjestelmästä tuotujen mallien keventäminen osia poistamalla. Kevennystoiminnot ovat käytettävissä vain paikallisille osille.

Hae poistettavia osia tilavuuden tai osan lasketun tiedostokoon perusteella

Voit järjestää osat listalle tilavuuden tai tiedostokoon perusteella. Listalta voidaan suoraan valita poistettavaksi esimerkiksi listan alussa olevat osat. Näet omassa ikkunassan poistettavaksi valitut osat.

Hae poistettavia osia mallista osoittamalla

Voit osoittaa poistettavia osia mallista. Haluttaessa ohjelma valitsee automaattisesti kaikki samannimiset osat.

Hae automaattisesti muun geometrian sisällä olevat osat

Laitteen sisällä voi olla runsaasti osia jotka eivät normaalisti näy ulospäin eivätkä nämä osat ole siten oleellisia layoutin kannalta. Toiminto valitsee haluttaessa automaattisesti tällaiset osat mallista.

Valituille osille tehtävät operaatiot

Toiminnon kautta poistettavaksi valittuja osia voit käsitellä useilla tavoilla.

  • Poista osat
  • Tee valituista osista oma kokoonpano.
  • Tallenna osat suodatintiedostoon. Tiedoston avulla voit suodattaa esimerkiksi tietyn nimiset ruuvit, mutterit ja aluslaatat pois laitteista jotka tulevat myöhemmin samalta toimittajalta.
  • Voit myös vain piilottaa mallista valitut osat.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.