Skip to main content
Skip table of contents

14. Keerna

Harjoitus 14: Vesipumpun keerna

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 27.0 (Vertex 2021) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Tasossa olevan spiraalin mallintamisen.
 • Luonnospiirteen käyttäminen poikkileikkauksen mallintamiseen.
 • Pyöristysketjujen mallintamisen, kun ketjuun lisätään särmiä.
 • Muuttuvasäteisen pyöristyksen tekemisen.
 • Uuden luonnostason määritys perusaputason ja pisteen avulla.


Käytetyt toiminnot:

 • Luonnostelu: Ympyrä, kolmen pisteen kaari, kahden pisteen viiva, murtoviiva
 • Luonnostelu: Halkaisija-, säde-, etäisyys-, mitta- ja tangentiaalisuusehto.
 • Luonnostelu: Pyöristys.
 • Toimenpide: Poikkileikkaus, ohjauskäyrä, pursotus, pyöräytys ja pyyhkäisy.
 • Spiraali (Tasopinnalle).
 • Luonnospiirre.
 • Pyöristä/viistä > Pyöristä.

Tämä harjoitus mukailee oheisen kaltaisen valukappaleen (vesipumpun) sisäosan eli keernan mallinnusta. Mutta muoto ja mitat on keksitty.
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  • Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  • OK.

Mallinna pyöreä poikkileikkaus

 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.
  • Tai valitse vaakasuuntainen aputaso ja toiminto Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Piirrä ympyrä. Käytä muotoviivaa.
  • Osoita keskipiste luonnoksen origosta.
 • Piirrä muu geometria. Käytä ohjausviivaa.
 • Lisää Mittaehdot (tai halkaisija ja etäisyysehdot) kuvan mukaan.

 • Lisää tangentiaalisuusehto lyhyen pystyviivan ja ympyrän välille.


Toimenpide

 • Poikkileikkaus.


Eikö ohjelma ehdota poikkileikkausta?

Jos ohjelma ei mahdollista poikkileikkaustoimenpidettä, niin ehkä osa janoista on piirretty muotoviivalla.

 • Muuta ne ohjausviivoiksi.

Eikö geometriaa näy?

Jos toimenpiteen jälkeen työpöytä näyttää tyhjälle, niin syynä on asetus, jonka mukaan apugeometria on piilossa.

 • Palauta apugeometria näkyviin G-näppäimellä tai työkalunauhan toiminnolla Näytä apugeometria.
Mallinna spiraali

 • Valitse poikkileikkaus.
 • Tilannekohtainen toiminto: Spiraali.
  • Ohjelma avaa dialogin: Spiraali.
 • Syötä kierteiden lukumäärä: 1.


Alkupään säde

Ohjelma käyttää ympyrämäisen poikkileikkauksen sädettä alkupään säteenä, ja asettaa loppupään säteeksi nollan, eli ympyrän keskipisteen.

 • Jos spiraalin suunta on Myötäpäivään, vaihda suunta Vastapäivään.
 • Valitse loppupään säde.
 • Syötä loppupään säde: 68.

 • Osoita spiraalin alkupisteen paikka lyhyen pystysuuntaisen ohjausviivan alapäästä. (Katso kuvaa).
Mallinna pohja

 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Kopioi viivoja luonnostasoon
  • Toiminto: Kopioi viivoja tai
  • Tilannekohtainen toiminto: Viiva > Kopioi luonnostasoon.
 • Valitse viivatyyli: Muotoviiva.
 • Osoita kopioitavat viivat.
 • Kuittaa osoitukset valmiiksi
  • -näppäimellä, hiiren keskinäppäimellä tai tilannekohtaisella toiminnolla
 • Poista ylimääräiset viivan osat viivatyökalujen toiminnolla Poista osa.

Toimenpide

 • Lisää > Pursota: 17.
Tee uusi luonnos aputason ja pisteen avulla

 • Palauta Poikittais(YZ)-taso näkyviin, jos se on piilossa.
  • Valitse piilossa oleva aputaso: Poikittais(YZ)-taso.
  • Tilannekohtainen toiminto: Palauta.
 • Muuta tarvittaessa aputason kokoa.
  • Valitse aputaso.
  • Tilannekohtainen toiminto: Muuta koko (esim. 80).
 • Valitse em. perusaputaso ja valitse (kuvassa näkyvä) nurkkapiste (Muista
  -näppäin, kun valitset toisen elementin).
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos.


Jos sinulla on asetus Luonnos kohtisuoraan valittuna, niin ohjelma kääntää osan ylösalaisin.

 • Siinä tapauksessa valitse työkalunauhasta Projektio isometrinen.
Mallinna käyrä nokka

Luonnostele muoto

 • Piirrä ja mitoita suorakulmio.
 • Valitse viivatyyli: Apuviiva.
 • Osoita kaksi ensimmäistä pistettä ohjauskäyrän päätepisteistä.
 • Mitoita suorakulmion korkeus: 50.

 • Piirrä kaksi tangentiaalista kaarta toiminnolla: Kaari (kolme kehäpistettä).
  • Osoita kaaren lähtöpiste siten että ylempi vaakaviiva on pisteen kanssa värjätty huomiovärillä. (Saat samalla kaarelle tangentiaalisuuden).
  • Osoita toisen kaaren lähtöpiste siten, että origon vaakaviiva on pisteen kanssa värjätty huomiovärillä.
 • Piirrä kaarien päätepisteiden välille Kahden pisteen viiva.
 • Lisää tangentiaalisuusehto viivan ja kaarien välille.
 • Lisää sädemitat
  • Alemmalle 10.
  • Ylemmälle 30.

 • Piirrä ja mitoita vaakasuuntainen apuviiva.
  • Etäisyys: 25.

 • Piirrä nokan alapinnan muoto kaaren ja murtoviivan avulla.
  • Valitse viivatyyli: Muotoviiva.
 • Lisää tangentiaalisuusehto kaaren ja viivan välille.
 • Lisää yhtenevyysehto alemman murtoviivan jakson ja ohjausviivan välille.
 • Mitoita kaaren säde (15) ja alemman viivan pituus (10).

 • Sulje muoto lisäämällä kaksi pystysuuntaista kahden pisteen viivaa.

Toimenpide

 • Lisää > Pursota > Osoitettuun pisteeseen.
 • Osoita piste. (Katso vasenta kuvaa).
 • OK.


Piilota aputaso, jos et halua sen näkyvän

 • Valitse aputaso piirrepuusta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Piilota.
Mallinna putken lähtökartio sekä ohjauskäyrä

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.
  • Tai valitse pystysuuntainen aputaso ja toiminto Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Piirrä murtoviiva ja mitoita se.
  • Valitse viivatyyliksi Ohjausviiva.
  • Osoita ensimmäinen piste origosta.
  • Valitse pystysuuntaisten mittojen lähtöelementiksi origon vaakaviiva (jos ohjelma ei suostu valitsemaan sitä, kun luonnos on kohtisuoraan, niin käännä vähän mallia, esim. hiiren keskinäppäin pohjassa raahaamalla mallia vähän alaspäin).
 • Tee pyöristys viivojen välille
  • Toiminto: Pyöristä.
  • Osoita viivat.
  • Syötä säde: 20.
 • Valitse pyöritysviiva ja muuta sen tyyppi Ohjausviivaksi.


 • Piirrä kaksoiskartion poikkileikkauksen puolikas.
  • Toiminto: Murtoviiva.
  • Valitse viivatyyliksi Muotoviiva.
  • Osoita ensimmäinen piste ohjauskäyrältä ja käytä tarvittaessa suuntalukituksia.
  • Mitoita poikkileikkauksen luonnos.
  • Varmista, että pystyviiva on yhtenäinen ohjauskäyrän viivan kanssa. Ellei ole, lisää viivojen välille yhtenevyysehto.

Toimenpide

 • Lisää > Pyöräytä.
  • Hyväksy oletus: 360 astetta.
 • OK.
 • Osoita pyörähdysakseliksi luonnoksen pystyviiva tai pystysuuntainen ohjausviiva tai kaksi pistettä pystyviivasta.
Tee poikkileikkaus pyyhkäisyä varten

Mallissa olevaa pintaa ei voi käyttää pyyhkäisyyn. Pyyhkäisyä varten tarvitaan erillinen poikkileikkaus ja ohjauskäyrä. Tässä tehdään poikkileikkaus luonnospiirteen avulla, jolloin poikkileikkauksen koko muuttuu, jos edellisen vaiheen kartion mitta muuttuu.

 • Valitse yläpinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Luonnospiirre.
  • Ohjelma avaa Pursotuksen tiedot-dialogin.
 • Valitse Poikkileikkaus.
 • OK.
Mallinna putken sisämuoto (keernan "tappi")

 • Valitse poikkileikkaus ja ohjausviiva. (Muista
  -näppäin, kun valitset toisen elementin).
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyyhkäise > Lisäten ainetta.
  • Ohjelma avaa dialogin Pyyhkäisy ja etsii valitulle ohjausviivalle tangentiaaliset viivat.
 • OK.
Lisää pyöristykset putken ympärille

 • Valitse kolme viivaa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä.
  • Ohjelma avaa dialogin Pyöristykset.
 • Syötä säde: 4.
 • OK.
Lisää pyöristykset nokan alapintaan

 • Valitse kaksi viivaa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä.
  • Ohjelma avaa dialogin Pyöristykset.
 • Syötä säde: 5.
 • OK.
Lisää muuttuvasäteinen pyöristys yläpinnan ulkoreunaan

 • Valitse viiva. Kuva 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä.
  • Ohjelma avaa dialogin Pyöristykset.
  • Koska valittu spiraaliviiva ja sen päissä kiinni olevat viivat eivät ole toisiinsa nähden tangentiaalisia, niin ohjelma ei itse löydä viivaketjua eteenpäin, joten ohjelmalle täytyy osoittaa jatkoviivat.
 • Syötä pyöristyssäde: 1.
 • Pidä Ctrl-näppäin pohjassa ja osoita spiraalin päästä lähtevä lyhyt viiva. Kuva 2a ja 2b).
 • Pidä Ctrl-näppäin pohjassa ja osoita spiraalin päästä lähtevä kaariviiva. Kuva 3a ja 3b).
  • Ohjelma etsii tangentiaalisen viivaketjun ja ehdottaa kaikille viivoille 1mm pyöristyssädettä.

 • Valitse dialogista se rivi, joka värjää viimeisen mitan punaiseksi. (Katso kuvaa).
 • Syötä uusi arvo: 5.
 • Paina Käytä-painiketta (jotta pyöristys jää talteen ja samalla pyöristyksen luonti testataan ja pyöristys piirretään malliin jos se onnistuu).

 • Valitse dialogista se rivi, joka värjää toiseksi viimeisen mitan punaiseksi.
 • Syötä uusi arvo: 3.
 • Paina Käytä-painiketta (jotta pyöristys jää talteen).
  • Tässä Käytä-painikkeen painallus ei ole pakollista, jos uuden säteen arvon syötön jälkeen valitset OK-painikkeen.
 • OK.
Lisää muuttuvasäteinen pyöritys nokan ylempään sisäreunaan

 • Valitse viiva.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä.
  • Ohjelma avaa dialogin Pyöristykset.
 • Valitse dialogista se rivi, joka värjää ensimmäisen mitan punaiseksi. (Katso oikean puoleista ylärivin kuvaa).
 • Syötä uusi arvo: 5.
 • Paina Käytä-painiketta (jotta pyöristys jää talteen ja samalla pyöristyksen luonti testataan ja pyöristys piirretään malliin jos se onnistuu).
 • Valitse dialogista se rivi, joka värjää toisen mitan punaiseksi. (Katso vasemmanpuoleista puoleista alarivin kuvaa).
 • Syötä uusi arvo: 3.
 • OK.
Lisää viimeiset pyöristykset

 • Valitse kaksi viivaa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä.
 • Syötä säde: 1.
 • OK.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  taiVideo

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.