Skip to main content
Skip table of contents

18. Muokkaa ominaisuuksia, ym

Harjoitus 18: Muokkaa ominaisuuksia


Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Ominaisuuksien massamuokkauksen (Asia esitetty myös Ryhmien mukana, harjoitusten 13 lopussa)
 • Elementtien (viivojen, mittojen, tekstien, kuvioiden ja symbolien) ominaisuuksien muokkauksen.
 • Aitaamis-valinnan erilaiset vaihtoehdot.

Käytetyt toiminnot:

 • Muokkaa elementtien ominaisuuksia.
 • Ominaisuudet.
 • Valinta.
Lue jokin piirustus

Mieluusti jokin oma harjoituksesi, jossa on erilaisia viivoja, mittoja tekstejä jne.

 • File > Avaa > Piirustus

Muokkaa kerralla useiden samanlaisten elementtien ominaisuuksia

 • Toiminto: Ryhmä > Muokkaa elementtien ominaisuuksia.
 • Aitaa muokattava alue.
  • Voit aidata elementtejä useampaan kertaan.
 •  Kuittaa valitseminen valmiiksi:
  ,
  tai hiiren keskinäppäimellä.
  • Ohjelma avaa dialogin, jossa on eroteltuna kaikki erilaiset elementit
 • Valitse välilehti, jossa esitellään ne elementit, joita haluat muokata. Kuva 1) alhaalla oikealla.
  • Viivat
  • Tekstit
  • Kuviot
  • Symbolit
  • Ko. välilehdellä on rivi jokaiselle erilaiselle elementit.
 • Valitse rivi, jonka tyyppisten elementtien ominaisuuksia haluat muokata. Kuva 2).

 • Paina Muokkaa-painiketta. Kuva 3).

 • Valitse dialokin oikeasta alalaidasta uudet ominaisuudet. Kuva 4) tai
  • valitse Kopioi elementiltä-painiketta ja osoita elementti, jonka ominaisuudet kopioidaan dialogiin.
 • Valitse Aseta-painike.
 • Viimeistele OK-painikkeella
Säädä ominaisuus-välilehden avautuminen

Jos haluat Ominaisuus-välilehden avautuvan välittömästi, kun valitset jonkun elementin, eli viivan, mitan, tekstin tai kuvion (ilman että mitään toiminto on käynnissä), niin valitse asetus Avaa 2D-ominaisuudet automaattisesti.

 • File > Käyttäjäasetukset > Piirustukset, mallit > Käyttö-välilehti > Avaa 2D-ominaisuudet automaattisesti.
Muokkaa yksittäisen elementin ominaisuuksia Ominaisuudet-välilehden avulla

 • Alla on kuvattu toimintaa, kun em. asetus on valittu.
 • Jos asetusta ei ole valittu, voit itse avata Ominaisuudet-välilehden. • Napsauta viivaa
  • Ominaisuudet välilehti aukeaa.
  • Voit valita viivalle uusia ominaisuuksia.

 • Napsauta tekstiä
  • Ominaisuudet välilehti aukeaa.
  • Voit valita tekstille uusia ominaisuuksia.

 • Napsauta mittaa
  • Ominaisuudet välilehti aukeaa.
  • Voit valita mitalle uusia ominaisuuksia.

 • Napsauta leikkausviivoitusta
  • Ominaisuudet välilehti aukeaa.
  • Voit valita kuviolle uusia ominaisuuksia.

 • Napsauta (kuvakohtaista) symbolia tai 2D-komponenttia
  • Ominaisuudet välilehti aukeaa.
  • Voit valita symbolille uusia ominaisuuksia.
Valitse elementti ja toiminto ominaisuudetYhden viivan ominaisuudet

 • Valitse yksi viiva.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Ohjelma avaa dialokin, jossa on kerrottu viivan ominaisuudet. Kuva vasemmalla.
 • Säädä ominaisuuksia.


Kahden tai useamman viivan ominaisuudet

 • Valitse kaksi tai useampia erilaisia viivoja.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Ohjelma avaa dialokin, jossa on kerrottu viivojen yhteiset ominaisuudet. Kuva oikealla.
  • Ne ominaisuudet, jotka poikkeavat valittujen viivojen välillä, ovat tyhjiä.
 • Säädä ominaisuuksia.
 • Käytä Kopioi-painiketta, jos haluat osoittaa referenssiviivan, jolta kopioit ominaisuudet.
Yhden tekstin ominaisuudet

 • Valitse yksi teksti.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Ohjelma avaa dialokin, jossa on kerrottu ensimmäisellä välilehdellä tekstin sisältö ja muotoilu, kuten alleviivaukset ja toisella välilehdellä varsinaiset ominaisuudet.
 • Muokkaa tekstin sisältöä.
 • Säädä ominaisuuksia.


Kahden tai useamman tekstin ominaisuudet

 • Valitse kaksi tai useampia tekstejä.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Ohjelma avaa dialokin, jossa on kerrottu tekstien yhteiset ominaisuudet.
  • Ne ominaisuudet, jotka poikkeavat valittujen tekstien välillä, ovat tyhjiä.
 • Säädä ominaisuuksia.
Muokkaa mitan ominaisuuksia

 • Valitse yksi mitta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Ohjelma avaa dialokin, jossa on kolme välilehteä: Teksti, Ominaisuudet ja Mitan päät.
 • Teksti-välilehti
  • Muokkaa mittaluvun sisältö, esim. etu ja jälkiliitteitä
  • Valitse mittatarkkuus
  • Valitse mittanuolien suunta
  • Jos mittaluku ei vastaa geometriaa, niin valitse Valehdeltu mittaluku, jolloin mittaluvun alle piirretään viiva, eikä mitta päivity, vaikka geometria muuttuisikin.
 • Ominaisuudet-välilehti
  • Muuta mittaluvun tasoa, kirjasin lajia, korkeutta tai muita tekstin parametrejä.
  • Lisää mittaluvun ympärille laatikko (= TED-mitta) tai ovaali.
  • Kerro että mittaluku on peittävä, jolloin mittaluvun alla olevat viivat ja leikkausviivoitus (kuvio) piilotetaan, jos piirustuksesta poistetaan piiloviivat.
 • Mitan päät-välilehti
  • Muokkaa mittaviivan piirtymistä. Oletuksena mittaviiva piirretään.
  • Muokkaa mitta-apuviivojen piirtymistä.
  • Valitse mittojen päiden symbolit. (Ei symbolia, nuoli, pieni ympyrä, ympyrä, vino viiva, tai että mittaviiva päättyy mittalukuun).

Kahden tai useamman mitan ominaisuudet

 • Valitse kaksi tai useampia tekstejä.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Ohjelma avaa dialokin, jossa on kerrottu mittojen ominaisuudet.
  • Ne ominaisuudet, jotka poikkeavat valittujen mittojen välillä, ovat tyhjiä.
 • Mittaluvun sisältöä et voi muokata.
 • Säädä ominaisuuksia.
Yhden kuvion ominaisuudet

 • Valitse yksi kuvio (leikkausviivoitus).
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Ohjelma avaa dialokin, jossa on kerrottu kuvion ominaisuudet ja kuviota määrittävät rajat ja kuvion aukot. Kuva vasemmalla.
 • Säädä ominaisuuksia.
 • Käytä Kopioi-painiketta, jos haluat osoittaa referenssiviivan, jolta kopioit ominaisuudet.
 • Voit myös poistaa kuvion aukon, jos poistat sen kohdasta Aukot.
 • Voit vaihtaa kuvion reunaviivan toiseen viivaan (kunhan viiva kattaa vaihdettavan viivan mentävän aukon).


Kahden tai useamman kuvion ominaisuudet

 • Valitse kaksi tai useampia kuvioita.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Ohjelma avaa dialokin, jossa on kerrottu kuvioiden yhteiset ominaisuudet. Kuva oikealla.
  • Ne ominaisuudet, jotka poikkeavat valittujen kuvioiden välillä, ovat tyhjiä.
 • Säädä ominaisuuksia.
 • Käytä Kopioi-painiketta, jos haluat osoittaa referenssiviivan, jolta kopioit ominaisuudet.

Kopioi ominaisuuksia toisilta elementeitä

Voit kopioida elementin ominaisuuksia toisille elementeille Ominaisuudet-välilehden toiminnolla Kopioi ominaisuudet (taikasauva).

 • Toiminto on aktiivinen vain, kun olet valinnut saman tyyppisiä elementtejä (vain viivoja, vain kuvioita jne).


 • Valitse muokattava elementti tai muokattavat elementit.
 • Ominaisuudet-välilehti > Kopioi ominaisuudet.
 • Osoita elementti, jolta ominaisuudet kopioidaan.
Määritä piirustuksen asetuksia

Toiminnolla on merkitystä vain, jos asiakkaalla on PI-kaavio-optio.

 • PI-kaavio tarvitsee tyypikseen: PI-kaavio.
 • PI-kaavion yhteysviivojen piirtoon voidaan valita, risteävien yhteysviivojen leikkaus.
Palauta oletusparametreja

Toiminto asettaa joitain ohjelman sisäisiä parametreja vastaamaan Vertex-järjestelmän parametreja.

 • Toimintoa voinee kokeilla esim. Vertexiin tuodulle DWG-kuvalle, jos sitä ei ole tarkoitus palauttaa muokkauksen jälkeen takaisin DWG-muotoon.
Aitaamisen valintatavat

Valinta > Suorakaide, eli kahden pisteen suorakulmio on oletustapa

 • Jos osoitat ensimmäisen pisteen vasemmalta ja toisen pisteen oikealta, niin valituksi tulevat kaikki ne elementit, jotka jäävät kokonaan alueen sisään.
 • Jos osoitat ensimmäisen pisteen oikealta ja toisen pisteen vasemmalta, niin valituksi tulevat kaikki ne elementit, jotka jäävät joko kokonaan tai osittain alueen sisään.

Valinta > Monikulmio.

 • Osoita useita pisteitä ja kuittaa Valmiiksi.
  • -näppäin tai hiiren keskinäppäin.
  • Ohjelma viimeistelee aluevalinnan yhdistämällä ensimmäisen ja viimeisen pisteen.
 • Valituksi tulevat kaikki ne elementit, jotka jäävät kokonaan alueen sisään.

Valinta > Leikkaava monikulmio.

 • Osoita useita pisteitä ja kuittaa Valmiiksi.
  •  
   -näppäin tai hiiren keskinäppäin.
  • Ohjelma viimeistelee aluevalinnan yhdistämällä ensimmäisen ja viimeisen pisteen.
 • Valituksi tulevat kaikki ne elementit, jotka jäävät joko kokonaan tai osittain alueen sisään.
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.