Skip to main content
Skip table of contents

11. Lisää ja muokkaa tekstejä

Harjoitus 11: Lisää ja muokkaa tekstejä

Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Lisäämään ja muokkaamaan tavallisia ja viiteviivallisia tekstejä.
 • Lisäämään ja muokkaamaan taulukkomuotoisia tekstejä.
 • Käyttämään sanakirjaa kielikäännösmenettelyyn.
 • Tekemään päivittyviä tekstimakroja.
 • Lisäämään kuviin muistiinpanoja.

Käytetyt toiminnot:

 • Teksti-valikon tekstin lisäystoiminnallisuudet.
 • Sanakirja.
 • Tekstit viivoiksi.
 • Vaihda tekstityyppi.
 • Muistiinpano.
 • Tekstin ominaisuudet.
Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero")
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin ensimmäisessä harjoituksessa.
Lisää tavallinen teksti

 • Toiminto: Teksti.
  • Toiminto avaa Teksti-dialogin, jonka avulla teksti voidaan kirjoittaa tai valita lisättävä teksti.
 • Kirjoita teksti. Kuva 1).
 • Napsauta OK, kun haluat lisätä tekstin piirustukseen. Kuva 2).
 • Osoita tekstin paikka. Kuva 3).
 • Kirjoita uusi teksti, jne.


Lopeta tekstien lisäys

 • Paina Peruuta-painiketta tai
 • OK-painiketta, kun tekstin syöttödialoki on tyhjä, etkä ole valinnut mitään edellisistä teksteistä.Teksti-dialogin käytöstä

 • Jos haluat että Enter-näppäimen painallus ei vaihda tekstin kirjoittamista seuraavalla riville, vaan siirtyy lisäämään tekstiä piirustukseen, valitse kohta Vain [Crtl+Enter] tuottaa rivinvaihdon. Kuva *A).
  • Tämä voi olla järkevää, jos lisäät pääasiassa vain yksirivisiä tekstejä ja lisäät niitä paljon. Tällöin tekstin kirjoituksen voit päättää Enterin painallukseen ja pääset osoittamaan tekstin paikan ilman OK-painikkeen napsauttamista.
  • Tällöinkin pääset lisäämään tekstiisi uuden rivin, kun painat näppäimiä Crtl ja Enter.
 • Dialogin oikealla puolella näet oletuksena edellisiä syöttämiäsi tekstejä. Kuva *B).
  • Voit valita siellä näkyvän tekstin ja lisätä se piirustukseen.
Lisää tekstiin yläviite

 • Toiminto: Teksti.
 • Kirjoita teksti: m. Kuva 1).
 • Napsauta Yläviite-painiketta
  . Kuva 2).
  • Ohjelma lisää tekstiriville ohjausmerkit \^
 • Kirjoita teksti: 3. Kuva 3).
 • OK
 • Lisää teksti
Lisää tekstiin ylä- ja alaviitteet

 • Toiminto: Teksti.
 • Kirjoita teksti: Pinta-ala 20m. Kuva 1).
 • Napsauta Yläviite-painiketta
  . Kuva 2).
  • Ohjelma lisää tekstiriville ohjausmerkit: \^
 • Kirjoita teksti: 2. Kuva 3).
 • Napsauta Normaali-teksti-painiketta
  . Kuva 4).
  • Ohjelma lisää tekstiriville ohjausmerkit: \-
 • Kirjoita teksti: . Korkeus 10m. Kuva 5).
 • Napsauta Alaviite-painiketta
  . Kuva 6).
  • Ohjelma lisää tekstiriville ohjausmerkit: \v
 • Kirjoita teksti: (01.04.2021).
 • OK
 • Lisää teksti.


Teksti-dialogin koko

Huomaa, että voit tarttua tekstidialogin reunasta tai nurkasta kiinni ja raahata dialogin kokoa esim. leveämmäksi, jotta näet pidemmän tekstin kerralla.
Lisää tekstin osaan alleviivaus

 • Toiminto: Teksti.
 • Kirjoita teksti: Pintakäsittely . (Huomaa välilyönti tekstin lopussa)
 • Napsauta Alleviivaus-painiketta
  . Kuva 2).
  • Ohjelma lisää tekstiriville ohjausmerkit: \_
 • Kirjoita teksti: Tikkuria VTX 303X. Kuva 3).
 • Napsauta Alleviivaus päättyy-painiketta
  . Kuva 4).
  • Ohjelma lisää tekstiriville ohjausmerkit: (kenoviiva ja välilyönti - välilyöntiä et näe)
 • Kirjoita teksti:  tai vast. (Huomaa aloittaa välilyönnillä).
 • OK
 • Lisää teksti.
Lisää tekstin osaan laatikko

 • Toiminto: Teksti.
 • Kirjoita teksti: Pyydetty pituus on . (Huomaa välilyönti tekstin lopussa)
 • Napsauta Laatikko-painiketta
  . Kuva 2).
  • Ohjelma lisää tekstiriville ohjausmerkit: \[
 • Kirjoita teksti: 2,5dm. Kuva 3).
 • Napsauta Laatikko päättyy-painiketta
  . Kuva 4).
  • Ohjelma lisää tekstiriville ohjausmerkit: \] 
 • Kirjoita teksti:  eli 250mm (Huomaa aloittaa välilyönnillä).
 • OK
 • Lisää teksti.
Lisää tekstiin erikoismerkkejä

 • Toiminto: Teksti.
 • Kirjoita teksti: Kulma 45
 • Napsauta Lisämerkki-painiketta
  • Ohjelma avaa lisämerkkien valikon.
 • Valitse merkki (tai useita merkkejä)
  • Ohjelma lisää merkit dialogin alaosassa näkyvälle riville.
 • Napsauta OK-painiketta.
  • Tämä lisää merkit Teksti-dialogiin sille paikalle jossa kohdistin sijaitsee.
 • OK.
 • Lisää teksti.


Lisämerkit käytettävissä myös mitoituksessa

Nämä lisämerkit voidaan lisätä myös mittalukuihin.

 • Huomaa nuo ovaalin reunaviivan sisällä olevat merkinnät, joita käytetään GPS-standardin mukaisissa yleistoleranssimerkinnöissä.
Lisää tekstejä joissa olevaa numeroa kasvatetaan jokaisen lisäyksen välillä

Joissain tapauksissa on tarvetta lisätä samaa tekstiä, jonka perässä tai edellä oleva numero kasvaa halutulla arvolla.

 • Toiminto: Teksti tai laatikoitu teksti tai jokin viiteviivallinen teksti.
 • Kirjoita teksti jossa on numero, esim. Ovi 20 (Huomaa, että teksti voi olla myös pelkkä numero).
 • Valitse toiminto Automaattinen numeron kasvatus.
 • Syötä numeron kasvatusväli, esim. 2
  • Oletuskasvatus on 1.
 • Osoita ensimmäisen tekstin paikka (tekstin, jonka syötit).
 • Osoita seuraavien tekstien paikka.


Lopeta numeroitujen tekstien lisäys ja palaa tekstin kirjoitukseen:

 • Napsauta Hiiren keskipainiketta tai
 • Paina V-näppäintä tai
 • Valitse tilannekohtainen


Lopeta tekstien lisäys:

 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse jokin toinen toiminto.


Numero voi kasvaa tai pienentyä tai pystä paikoillaan

Negatiivinen numeron kasvatus-arvo pienentää numeroa.

 • Mutta huomaa, ettei numero pienene nollan (0) alle.

Jos numeron kasvatus-arvo on nolla tai se puuttuu, niin samaa tekstiä lisätään toistuvasti.

HUOM: Voit lisätä samaa numeroton tekstiä toistuvasti, kun numeron kasvatus on valittu (Kasvatuksen arvolla ei tällöin ole väliä).

Merkkijonossa useita numeroita

Jos lisättävässä tekstissä on kaksi tai useampia numeerisia osuuksia, niin kerro ohjelmalle monettako numero kasvatus koskee.

 • Syötä numeerisin merkkijonon paikka Kasvavan numeron paikka-kenttään.
Lisää laatikoitu teksti

 • Toiminto on muutoin samanlainen kuin tavallisilla teksteillä, mutta tekstin ympärille piirretään suorakulmio. Käytä tätä, jos koko tekstin ympäri on tulossa laatikko.
 • Toiminto: Teksti > Laatikoitu jne.
Lisää viiteviivallisia tekstejä

 • Ohjelmassa on neljä erilaista viiteviivallista tekstiä.
 • Toiminta on muutoin samanlainen kuin tavallisilla teksteillä, mutta lisäksi tulee viiteviivan pään osoitus ja tekstin paikan osoitus.
 • Toiminto: Teksti > Viite jne.
 • Kokeile kaikkia neljää tapaa.
  • Osoita viiteviivan lähtöpiste.
  • Osoita tekstin paikka.
Lisää polveileva viiteviiva

 • Toiminto: Teksti > Viite jne.
 • Osoita viiteviivan lähtöpiste.
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Polveileva viiteviiva.
 • Osoita viiteviivan päätepiste. (nuolen kärjen tai päätepisteen paikka)
 • Osoita viiteviivan kulmapisteet.
 • Kuittaa valmiiksi, jolloin viimeiseen pisteeseen syntyy nuoli tai piste (= pieni ympyrä).
  • Valmis-kuittaus joko V-näppäimellä, tilannekohtaisella OK-toiminnolla tai hiiren keskinäppäimellä.
Lisää tekstille assosiatiivisyys viivan pisteeseen

 • Toiminto: Teksti > Viite jne.
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Sidonta pisteeseen.
 • Osoita tekstin paikka.
 • Osoita piste, johon teksti assosioidaan.

Jos myöhemmin raahaat viivaa, jonka pisteeseen tuo teksti on assosioitu, niin teksti siirtyy viivan mukana.

 • Huomaa, että viiteviivan kärki ei siirry (ellei se sitten ole osoitettu viivan pisteestä).
Vaihda tekstityyppiä

Toiminnallisuuksissa on pientä ero, riippuen siitä vaihdetaanko viiteviivallinen teksti tavalliseksi tai laatikoiduksi tekstiksi tai päinvastoin.

 • Toiminto: Teksti > Vaihda tekstityyppiä.
 • Valitse yksi tai useampia tekstejä (toinen jne. Ctrl-nappula pohjassa). Kuva 1).
 • Lopeta tekstien valinta hiiren keskinäppäimellä, V-näppäimellä, tilannekohtaisella toiminnolla
  . Kuva 2).
  • Ohjelma avaa Tekstityypin valinta-dialogin.
 • Valitse tekstille /teksteille uusi tyyppi. Kuva 3).
 • Jos uusi ja vanha tekstityyppi on viiteviivallinen, niin:
  • Jätä teksti ja sen viiteviiva paikoilleen Valmis-kuittauksella (V-näppäin). Kuva 4a) tai
 •  Osoita viiteviivalle uusi paikka. Kuva 4b).
 • Osoita tekstille uusi paikka. Kuva 5).
Lisää teksti viivan suuntaiseksi

Tekstin on normaalisti vaakasuuntainen, mutta voit sijoittaa sen myös muussa suunnassa.

 • Toiminto: Teksti tai laatikoitu teksti tai jokin viiteviivallinen teksti.
 • Kirjoita teksti.
 • OK.
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Tekstin kulman valinta. Kuva 1).
  • Tämä avaa jatkovalinnan.
  • Nämä toiminnallisuudet on esitelty tarkemmin harjoituksessa 8 geometrian siirron ja kopioinnin yhteydessä
 • Hyväksy oletusvalinta tai valitse Vertailusuoran osoitus. Kuva 2).
 • Osoita viiva, jonka suuntaiseksi haluat tekstin. Kuva 3).
 • Osoita tekstin paikka. Kuva 4).
 • jne. Huomaa että seuraava teksti on samassa kulmassa.
Lisää teksti numeerisesti määrättyyn kulman

 • Valitse teksti (tai ole lisäämässä tekstiä).
 • Aktivoi Ominaisuudet-välilehti
 • Valitse tai syötä kulma kuvan mukaisesta Kulma-kentästä.
Muokkaa tekstiä

 • Kaksoisnapsauta muokattavaa tekstiä tai toiminto: Teksti > Muokkaa.
 • Voi muokata tekstin sisältöä saman dialogin avulla, jonka avulla tekstiä on lisätty.

Muokkaa tekstin ominaisuuksia työkalunauhan toiminnoilla

 • Valitse muokattava teksti.
 • Aktivoi Ominaisuudet työkalunuha, ellei se aktivoitunut jo tekstin valinnan yhteydessä.
 • Valitse tai syötä tekstille ominaisuuksia.

Ominaisuudet

 • 1) Tyyli: Erilaisia ominaisuus-settejä, jotka vaikuttavat useampaan tekstin ominaisuuteen.
 • 2) Väri.
 • 3) Taso.
 • 4) Fontti. (Huomaa, että voit tarvittaessa listä Vertex G4:n fonttien joukkoon sellaisia fontteja, joita koneesi Windows tuntee.)
 • 5) Suuntakulma.
 • 6) Korkeus.
 • 7) "Korkeus paperin pinnasta" tällä asetuksella ei Vertex G4:n teksteissä ole mitään merkitystä.
 • 8) Peittävyys: Peittääkö teksti alleen viivoja ja leikkausviivoituksia, vai ei.
 • 9) 2-ulotteisen viivan leveys. Ei käytettävissä teksti- tai mitta-tyyppisille elementeille.
 • 10) Viivan paksuus
 • 11) Viiteviivan, laatikon tai mitta-apuviivan väri.
 • 12) Ei merkitystä Vertex G4:n tekstien viiteviivan paksuuteen.
 • 13) Assosiatiivisyys, eli liikkuuko teksti assosioidun elementin (viiva) mukana.
Kopioi tekstin ominaisuudet muokattavalle tekstille

 • Valitse muokattava teksti. Kuva 1).
 • Toiminto: Kopioi ominaisuudet. Kuva 2).
 • Osoita teksti, jonka ominaisuudet kopioidaan. Kuva 3).
Muokkaa tekstin ominaisuuksia Ominaisuudet-dialogin avulla

 • Valitse muokattava teksti.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Toiminto avaa dialogin, jolla on kaksi sivua.
  • Samaa dialogia käytetään mittojen ominaisuuksien muokkaamiseen, joten kaikki valinnat eivät ole käytettävissä.
 • Testaa erilaisten ominaisuuksien vaikutusta.
  • Tekstin ominaisuudet muuttuvat lennosta, kun valitset tai syötät arvoja.
 • OK poistuu dialogista


Muutama huomio ominaisuuksista

 • Peittävä = Teksti peittää alleen viivat ja kuviot eli leikkausviivoituksen, kun piiloviivat poistetaan kuvasta (Piilovivan poisto
  )
 • Laatikoitu = Laatikoi monirivisen tekstin yhdellä laatikolla, toisin kuin toiminnossa Teksti > Laatikoitu lisätty teksti.

 • Negatiivisia arvoja voidaan joissain kohdissa käyttää:
  • Riviväli = Esim. -0.3 riviväli tekee rivivälistä matalamman, mutta teksti on vielä luettavaa.
  • Merkkiväli = Kirjaimet menevät päällekkäin.
  • Kallistus = Kallistuu vasemmalle.
  • Leveys = Teksti peilautuu peilikuvaksi
  • Korkeus = Tekstillä on absoluuttinen korkeus, eli jos piirustuksen mittakaavaa muutetaan, niin tekstin suhteellinen korkeus muuttuu.
Lisää viiteviivalliseen tekstiin haara tai polveileva haara.

 • Valitse viiteviivallinen teksti. Kuva 1).
 • Vie kohdistin viiteviivan päähän ja avaa tilannekohtainen valikko. Kuva 2).
 • Toiminto: Lisää haara. Kuva 3a).
  • Osoita uuden viiveviivan (nuolen kärjen tai pisteen) paikka.
 • Toiminto: Lisää polveileva haara. Kuva 3b).
  • Osoita useita pisteitä.
 • Kuittaa valmiiksi, jolloin viimeiseen pisteeseen syntyy nuoli tai piste (= pieni ympyrä).
  • Valmis-kuittaus joko V-näppäimellä, tilannekohtaisella OK-toiminnolla tai hiiren keskinäppäimellä.
Tekstimakrot eli tekstisymbolit

Tekstimakrot elementtejä, jotka päivitetään, kun piirustus ratkaistaan, esim. F5-näppäimellä tai toiminnolla Teksti > Päivitä.

Tekstimakrot voivat olla:

 • Kerran päivittyviä.
 • Toistuvasti päivittyviä (Kuten piirustuslomakkeen muuttuvat sisällöt).
 • Ne voivat hakea kokonaisen tekstitiedoston sisällön piirustukseen tekstiksi. Katso F1-ohjetta.

Tee kerran päivittyvä tekstimakro

 • Kirjoita korvattava merkkijono risuaita-merkkien väliin.
 • Esim: Maalaus: #MAALI#
 • Jätä Piilokoodi-kenttä tyhjäksi.


Päivitä tekstimakrot

 • Paina F5.
 • Ohjelma kysyy millä korvataan #-merkkien sisällä oleva merkkijono.
  • Ohjelma kysyy sen vain kerran, eli merkkijono ei enää päivity uudelleen.
Tee toistuvasti päivittyvä tekstimakro

 • Kirjoita korvattava merkkijono risuaita-merkkien väliin.
 • Esim: #KONEISTUS#
 • Kirjoita Piilokoodi-kenttään se merkkijono risuaita-merkkien väliin, jonka haluat nähdä tekstin syöttö-ikkunassa, kun piirustusta päivitetään
 • Esim: #Anna koneistus#


Päivitä tekstimakrot

 • Paina F5.
 • Ohjelma kysyy millä korvataan #-merkkien sisällä oleva merkkijono.
  • Kysymys esitetään aina uudelleen, kun piirustus päivitetään.


Miksi piirustuksen otsikkotaulu päivittyy kysymättä

Piirustuksen otsikkotaulun toistuvasti päivittyvillä tekstimakroilla on vastineet ../vxg4/system/texts/ALIAS-tiedostossa, jossa on kerrottu tekstimakron nimi ja se mistä lähteestä tieto päivitetään.

 • Tuolla on kerrottu ns. tietokantatekstisymbolit (tietokantatekstimakrot)
 • Tarkemmin F1-ohjeista. Etsi merkkijonoa: Tekstisymbolien käyttö (2D)

Jos käyttäjä haluaa tehdä omia muutoksia tähän ALIAS-tiedostoon, on se ensin kopioitava ../vxg4/custom/texts-kansioon nimelle ALIAS.
Tekstitaulukon käsittelyLisää tekstitaulukko ja täytä se

 • Toiminto: Teksti > Taulukko.
 • Määritä taulukon tiedot
  • Tuleeko taulukkoon otsikko rivi vai ei. Kuva 1a) ja 1b).
  • Anna tauluko rivien ja sarakkeiden lukumäärä ja taulukon leveys (mm piirustuksessa, joten sinun ei tarvitse huolehtia mittakaavasta). Kuva 2).
 • OK siirtyy lisäämään taulukkoa. Kuva 3).
 • Osoita taulukon paikka. Kuva 4).
 • Napsauta taulukon solua, jota haluat muokata. Kuva 5).
 • Syötä soluun tulevan teksti. Kuva 6).
 • Siirrä teksti taulukkoon OK-painikkeella. Kuva 7).
 • Toista kohtia 5..7) kunnes taulukko on riittävästi täydennetty.


Lopeta taulukon täyttö

 • Napsauta Hiiren keskipainiketta tai
 • Paina V-näppäintä tai
 • Paina Esc-näppäintä tai
 • Valitse tilannekohtainen
  tai
 • Vaihda toinen toiminto.


Taulukko on yksi elementti

Kun et ole muokkaamassa taulukkoa, se on yksi elementti, eli

 • Voit vaikkapa raahata tai siirtää sen uuteen paikkaan.
 • Voit kopioida tai poistaa taulukon.
 • Voit muokata taulukon ominaisuuksia, esim. tekstin korkeutta, jonka muutos vaikuttaa samassa suhteessa taulukon leveyteen.
Muokkaa taulukon sisältöä ja raakaa sarakkeen tai taulukon leveyttä myöhemmin

 • Toiminto: Teksti > Muokkaa taulukkoa tai kaksoisnapsauta taulukkoa.
 • Osoita muokattava solu. Kuva A) ja muokkaa sitä kuten edellä.
 • Voit myös tarttua solun seinämään, kuva 1) ja raahata sarakkeen leveyttä. Kuva 2).
Muokkaa taulukon solun leveyttä

 • Toiminto: Teksti > Muokkaa taulukkoa tai kaksoisnapsauta taulukkoa.
 • Kaksoisnapsauta muokattavaa solua. Kuva 1).
 • Syötä solulle uusi leveys. Kuva 2).
  • Huomaa että vain solun leveys muuttuu. Sarakkeen leveys ei muutu.


Sovita taulukon solun leveys tekstin tarvitsemaan tilaan

 • Muokkaa taulukkoa.
 • Valitse solut Ctrl-näppäin pohjassa. Kuva 3).
 • Tilannekohtainen toiminto: Sovita tekstiin. Kuva 4).
Aseta taulukon sarakkeen kaikki solut saman levyisiksi

Toiminto asettaa kaikki sarakkeen solut leveimmän solun mukaan, joten ensin kannattaa kaventaa (toiminnolla Sovita tekstiin) kaikki turhan leveät solut ao. sarakkeesta.

 • Muokkaa taulukkoa.
 • Valitse solut Ctrl-näppäin pohjassa. Kuva 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Saman kokoisiksi. Kuva 2).
Lisää taulukkoon rivejä

 • Muokkaa taulukkoa.
 • Valitse yksi solu.
 • Tilannekohtainen toiminto:
  • Lisää rivi yläpuolelle tai
  • Lisää rivi alapuolelle tai
  • Lisää rivin kopio.


Poista taulukosta rivejä

 • Valitse riviltä kaikki solut.
 • Tilannekohtainen toiminto: Poista.

Lisää taulukon riville soluja

 • Muokkaa taulukkoa.
 • Valitse yksi solu.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää solu oikealle.
  • Vain tälle riville lisätään solu.


Lisää taulukkoon sarakkeita

 • Muokkaa taulukkoa.
 • Valitse jonkun sarakkeen kaikki solut Ctrl-näppäin pohjassa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää solu oikealle.
  • Nyt taulukkoon syntyy uusi sarake.


Poista taulukosta sarakkeita

 • Muokkaa taulukkoa.
 • Valitse jonkun sarakkeen kaikki solut Ctrl-näppäin pohjassa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Poista.
Keskitä solujen sisältö tai tasaa se oikealle tai vasemmalle

 • Muokkaa taulukkoa.
 • Valitse keskitettävät solut Ctrl-näppäin pohjassa.
 • Tilannekohtainen toiminto:
  • Keskitä.
  • Tasaa oikealle.
  • Tasaa vasemmalle.

Keskitä tai tasaa taulukon kaikkien solujen sisältö

 • Muokkaa taulukkoa. (Mutta älä valitse yhtään solua).
 • Tilannekohtainen toiminto:
  • Keskitä.
  • Tasaa oikealle.
  • Tasaa vasemmalle.
Lisää Excel-taulusta alue taulukkotekstiksi

Taulukoksi kelpaa myös jokin muu taulukkomuotoinen data, kuin Excelin data.

 • Avaa: Excel-taulukko.
 • Aitaa kopioitava alue.
 • Kopio se leikepöydälle, esim. Ctrl C.
 • Toiminto: Teksti > Taulukko.
 • Valitse optio: Liitä leikepöydältä.
 • OK.
 • Sijoita taulukko.


Taulukot eivät ole assosiatiivisiä

Huomaa, että taulukkoteksti on kopio, eli jos Excel-taulukon sisältö muuttuu, niin tieto ei päivity piirustuksessa olevaan taulukkoon.
Vakiotekstit, sanakirja ja muistiinpanotKäytä vakiotekstejä helpottamaan tekstien kirjoittamista

Jos havaitset tilanteen, että kirjoitat usein samaa tekstiä, ja tuon kirjoittaminen tympäisee, niin käytä Vertexin vakioteksti-ominaisuutta. Voit itse luoda uusia vakioteksti-tiedostoja, jonne kirjoitat haluamasi tekstit.

 • Toiminto: Teksti tai laatikoitu teksti tai jokin viiteviivallinen teksti.
 • Valitse dialogin oikeasta yläkulmasta -EDELLISET- sijaan jokin vakioteksti-tiedosto, jolloin tiedoston sisältö näytetään luettelona.
 • Valitse teksti (napsaus tai kaksoisnapsaus).
 • Lisää se piirustukseen tai
 • Tai paina Muokkaa-painiketta, jolloin teksti siirtyy vasemmalle puolelle, jossa voi muokata ja täydentää tekstiä.


Käyttöliittymä valinnasta lisäykseen

Huomaa, että dialogin oikeassa alakulmassa on kaksi vaihtoehtoa:

 • Klikkaus lisää piirustukseen, jolloin yksi napsautus riville siirtyy lisäämään tekstiä.
 • Kaksoisklikkaus lisää piirustukseen, jolloin riville tarvitaan kaksoisnapsautus, jotta siirrytään lisäämään tekstiä.


Piirustusten tekstit

Piirustusstandardit sallivat tekstien (kuten työohjeiden) kirjallisen lisäämisen piirustuksiin, mutta niiden sijaan tulisi mahdollisimman pitkälti käyttää standardien suosittelemia merkkejä (Hitsaus- ja pintamerkkejä, toleranssi- ja pinnan laatua kuvaavia merkkejä, särmän ominaisuuksia kuvaavia merkkejä jne), jotka ovat kieliriippumattomia ja oikein käytettynä käytännössä yksiselitteisiä.

Kopio vakiotekstien määrittely-tiedosto system/texts-kansiosta custom/texts-kansioon

Vakiotekstitiedostot on "julkaistu ohjelmalle" tiedostossa textfiles (vxg4/system/texts/textfiles)

 • Kopioi (Käytä Windows'in toimintoja) tiedosto ..\vxg4\system\texts\textfiles (*1) kansioon ..\vxg4\custom\texts.
  • Älä muuta nimeä textfiles
 • Muokkaa tiedostoa esim. Notepad-ohjelman avulla.
 • Lisää sinne vakiotekstitiedostojen nimet.
  • Älä käytä tiedostojen nimissä ääkkösiä (Scandeja). Tämä kohta koodista on niin vanhaa, ettei se selviä ns. erikoismerkeistä.


Älä muokkaa vxg4/system/texts-kansion tiedostoja

Jos muokkaat system/texts-kansiossa olevia tiedostoja (textfiles tai woodbooks), niin nuo tiedot katoavat seuraavassa pääversion päivityksessä, koska koko vxg4/system-kansio (*1) uusitaan.

*1) Tiedostopalvelinratkaisuissa kansio on oletuksena nimeltään vxg4_srv/system)

Vertex tarkastaa käynnistysvaiheessa että tiedosto ../vxg4/system/texts/textfiles löytyy ja tutkii myös, että löytyykö saman niminen custom-kansion tiedosto ../vxg4/custom/texts/textfiles.

 • Jos molemmat löytyvät käytetään vain custom-kansion alla olevaa tiedostoa.

Vertex etsii vakiotekstitiedostoja ../texts/textfiles-tiedostossa listatuista paikoista

 • Jos haluat, että vakioteksti-tiedostojen joukossa näkyvät toimittajan ../system/texts/system-kansiossa olevat esimerkki-tiedostot, niin älä poista niistä kertovia rivejä.
 • Jos lisäät omia kansioita ../vxg4/custom/texts-kansion alle ja laitat vakio-tekstejä sisältävät tiedostot sinne, niin lisää tuon kansion nimi ja kauttamerkki (/) vakiotekstitiedoston nimen eteen.
Tee omat vakiotekstitiedostot

 • Kopio tiedosto kansiosta vxg4/system/texts/system/comments (*1) kansioon vxg4/custom/texts
 • Muuta sen nimi esim. Ohjeet


Muokkaa tiedostojen sisältö haluamaksesi

 • Käytä esim. Notepad tai Notepad++ ohjelmaa muokkaukseen, niin tuonne ei jää mitään piilomerkkejä.
 • Lisää ylimmälle riville ääkköset mahdollistava avainsana parametreineen, jos se puuttuu:
  • charset= latin1
 • Tämän jälkeinen ylin rivi on vain informaatiota, se ei ole valittavissa olevaa tekstiä.
 • Kirjoita haluamasi vakiotekstit.

Käynnistä Vertex G4 uudelleen, jotta vakioteksti-tiedostot tulevat näkyviin.


Älä muokkaa vxg4/system/texts-kansion tiedostoja

Jos muokkaat system/texts/system-kansiossa olevia tiedostoja (comments, leikkaus tai suunta), niin nuo tiedot katoavat seuraavassa pääversion päivityksessä, koska koko vxg4/system-kansio (tai palvelinratkaisuissa *1) uusitaan.

*1) Tiedostopalvelinratkaisuissa kansio on oletuksena nimeltään vxg4_srv/system/texts/system)
Käytä sanakirjaa piirustuksen tekstien kääntämiseen

Ennen toiminnon käynnistämistä:

 • Toiminto kääntää kaikki näkyvissä olevat piirustuksen sanat, joten jos haluat välttyä piirustuslomakkeen otsikkotauluissa olevien tekstien kääntämiseltä, niin poista lomake käännöksen ajaksi ja lisää se sen jälkeen uudelleen.
 • Jos piirustuksessa on entuudestaan sanat jo esim. suomen ja englanninkielisillä tasoilla, niin jätä näkyville vain ne tasot joilta haluat käännöksen tehdä.

Sanakirjan käyttö:

 • Toiminto: Teksti > Sanakirja.
 • Valitse sanakirja.
  • Ohjelma kysyy: Kysytäänkö lausekkeet, joita ei löydy sanakirjasta?
 • Vastaa kyllä, jos haluat kaikille sanoille käännöksen.
  • Kun ohjelma löytää sanan, jolle sanakirjassa ei ole vastinetta, niin se kysyy: Anna korvaava lause.
 • Kirjoita käännös
  • Ohjelma lisää käännöksen kuvaan ja sanakirjaan, joten sanakirja täydentyy jokaisella käyttökerralla, kun syötät jollekin sanalle vastineen.


Sanakirja kääntää lauseita

Huomaa, että sanakirja kääntää kokonaisia lauseita, eli kokonaisia tekstien merkkijonoja, eli se ei edes yritä tulkita yksittäisiä sanoja.

 • Jos käytätte piirustuksissa paljon vakiotekstejä ja haluatte tehdä kaksi- tai useampi-kielisiä kuvia, niin teidän kannattaa käyttää vakioteksti-tiedostoja ja tehdä niille vastaavat käännökset sanakirjoihin.

Tasoja valitsemalla saa eri kieliset piirustukset

Työkalunauhan Näkymä-välilehden vasemmassa reunassa on tasojen käsittelyyn liittyvät toiminnot, joiden avulla voit sytyttää ja sammuttaa tasoja.


Tee omia sanakirjoja

Vertexissä on kahteen erilaiseen tekniikkaan perustuvia sanakirjoja:

 • Teksti-muotoinen sanakirja, jossa joka toisella rivillä oleva sana/lause on ensimmäistä kieltä (esim. suomea) ja joka toisella rivillä oleva sana/lause on toista kieltä (esim. englantia).
 • Tietokantamuotoinen sanakirja, joissa jokaista kieltä varten on oma kenttänsä.


Sanakirjat on "julkaistu ohjelmalle" tiedostossa wordbooks (vxg4/system/texts/wordbooks)

Jos teet uusia määrityksi sanakirjan, niin sinun on "julkaistava" se tiedostossa wordbooks, joten

 • Kopioi (Käytä Windows'in toimintoja) tiedosto ..\vxg4\system\texts\wordbooks (*1) kansioon ..\vxg4\custom\texts.
 • Älä muuta nimeä wordbooks
 • Muokkaa tiedostoa esim. Notepad-ohjelman avulla seuraavasti:
  • Lisää sinne tekstimuotoisten sanakirjatiedostojen nimet tai
  • Lisää sinne määrittelyrivi, joka kertoo tietokantamuotoisen sanakirjan keskenään käännettävien kenttien nimet.

Tarvittaessa katso tarkemmin asiaa Vertex G4:n ohjeista. (question) Etsi merkkinonoa sanakirja, niin löydät ohjeet.

Käynnistä Vertex G4 uudelleen sen jälkeen, kun olet luonut uuden tekstimuotoisen sanakirjan tai olet lisännyt uuden määrityksen tietokantamuotoista sanakirjaa varten.

Esimerkkinä nykyisen wordbooks-tiedoston sisältö:

 • Ensimmäinen rivi on otsikko.
 • Toisella rivillä on julkaistu tekstimuotoinen sanakirja englanti ja on kerrottu että englanninkieliset tekstin menevät tasolle 31. Lopussa on infoa käyttäjälle eli kuvaus siitä että tämä sanakirja sopii suomen kääntämiseen englanniksi
 • Kolmannella rivillä kerrotaan, että kyseessä on tietokantamuotoinen sanakirja (db=), jossa tietokannan nimi on TRANSLATE ja jonka kentän DESCRIPTION sisältöä verrataan piirustuksesta löytvään merkkijonoon ja se sitten korvataan tietokanssa kentän DESCR_D kentän sisällöllä. Lopussa on infoa käyttäjälle eli kuvaus siitä että tämä sanakirja sopii suomen kääntämiseen saksaksi.
Omat sanakirjat

Tekstimuotoinen sanakirja pitää tallentaa hakemistoon ../vxg4/custom/texts.

Muokkaa tietokantamuotoista sanakirjaa Järjestelmä-välilehden Sovellus > Sanakirjatoiminto


Esimerkit sisällöistä oikealla:

 • Ylempänä tekstimuotoinen sanakirja
 • Alenpa tietokantamuotoinen sanakirja
  • Tietokanta TRANSLATE (Eli tiedostot d_TRANSLATE ja d_TRANSLATEc)
Lisää piirustukseen muistiinpano

 • Toiminto: Tekstit > Muistiinpano.
  • Toiminto avaa dialogin Muistiinpano.
 • Kirjoita sisältö.
 • OK.
 • Sijoita muistiinpano-symboli kuvaan.


Muistiinpanosymboli

Muistiinpanosymbolin (mustat) viivat menevät tasolle 4 (Oletuskieliset tekstit, eli yleensä suomi) ja keltainen taustaväri tasolle 5 (Osanumerot), joten jos nuo tasot ovat näkyvissä, niin tuo symboli tulostetaan.

 • Voit valita symbolin ja siirtää sen tarvittaessa jollekin toiselle tasolle tilannekohtaisen toiminnon Ominaisuudet avulla.
Katso ja muokkaa muistiinpanoa

 • Kaksoisnapsauta muistiinpano-symbolia, niin muistiinpano avautuu muokattavaksi.
Muuta tekstit viivoiksi

 • Toiminto: Tekstit > Teksti viivoiksi.
 • Osoita teksti.
  • Ohjelma generoi viivaryhmän tekstin perustella kohdistimeen.
 • Osoita ryhmän paikka.
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.