Skip to main content
Skip table of contents

custom-kansio tarkemmin

custom\bend - Asiakkaan itse tekemät venymätaulukot

Asennusohjelma ei normaalisti luo custom-kansion alle bend-kansiota, joten se täytyy luoda tarvittaessa resurssienhallinnan avulla.

Vertex G4 ohjelmisto sisältää joitain venymätaulukoita tai laskentakaavoja system\bend-kansiossa ja ne sopivat rajalliselle joukolle materiaaleja. Mutta riippuen materiaaleista ja vaaditusta valmistustarkkuudesta, asiakkaan on itse tutkittava käyttämiensä levymateriaalinen venyminen käyttämissään valmistusmenetelmissä. Katso tukimusmetelmä tästä.

 • Jos raaka-aineen käyttäytymistä tai näitä valmistusmenetelmiä ei tunneta (Valmistus tapahtuu esim alihankkijalla), niin aukilevitysesitysten sijaan on turvallisempaa toimittaa alihankkijalle 3D-malli kappalleen lopullisesta muodosta, eikä aukilevityspiirustusta.

Omat venymätaulukot voidaan luoda kopioimalla teksti-muotoinen taulukko (esim. system\bend\NEUTRAL) custom\bend-kansioon ja nimeämällä se sitten tilanteeseen sopivalla nimellä.

 • Tänne sitten syötetään edellä testijärjestelyin todetut venymät.

Oma venymätaulukko syntyy tänne myös kun käytetään toimintoa  ”Tietokannat => Sovelluksen tietokannat =>  Venymätaulukko” ja kopioimalla täällä jokin materiaali-vahvuuspari ja muokkaamalla taulukon arvoja ja tulemalla OK:lla muokaustilasta pois.


custom\dbases - Tietokantoja

Joissain tapauksessa ohjelma käyttää system\dbases-kansion tietokantoja. Jos näihin tietokantoihin pitäisi saada talteen omia arvoja, on tuo tietokanta kopioitava ensin custom\dbases-kansioon.

 • Tietokannan muodostaa kaksi tietostoa: d_TIETOKANTA ja d_TIETOKANTAc (eli ne on molemmat kopioitava saman aikaisesti).


custom\forms - Räätälöidyt näyttö ja listaustiedostot eli formaatit

Jos asiakas ei tyydy Vertexin vakio-toimituksen mukana tuleviin tietokantojen näyttö- tai listausformaatteihin tai hänelle toimitetaan täysi uusia näyttö- tai listausformaatteja  on ne laitettava tänne.

 • custom\forms-kansiossa ne ovat suojassa päivityksiltä, joita tapahtuu system\forms-kansiossa.

Kun jotain käytössä olevaa formaattia on muokattava omiin tarpeisiin, pitää toimittajan tekemä formaatti kopioida system\forms-kansiosta custom\forms-kansioon ja tehdä muutokset siellä.

custom\forms-kansio on syytä myös varmuuskopioida ja sen sisältämät tiedostot ja niiden tarkoitus pitäisi kirjata ylös siten, että myöhemminkin tiedetään, miksi, kuka ja koska on päätynyt tällaiseen räätälöintiin.

 • Tämä dokumentointi voidaan tehdä kunkin formaatin sisälle, kunhan huomioidaan kommenttimerkki eli ! (huutomerkki) jokaisen kommenttirivin edessä.

Toimittajan formaatit tulevat käynnistyksen jälkeen käyttöön, jos custom\forms-kansio tyhjennetään tai nimetään hetkeksi uudelleen.

 • Näin on mahdollista katsoa miten toimittajan nykyiset formaatit käsittelevät tietokantoja tai listauksia.
 • Tällöin on huomioitava, että asiakkaan omat räätälöinnit eivät ole käytössä.


custom\fonts - Asiakkaan omat viivanleveystiedostot

Asennusohjelma ei normaalisti luo custom-kansion alle fonts-kansiota, joten se täytyy luoda tarvittaessa resurssienhallinnan avulla.

Lue myös kohta system\fonts.


custom\g4proftrimlibrary - Asiakkaan omat profiilirakenteiden trimmausmuodot

Asennusohjelma ei luo custom-kansion alle g4proftrimlibrary-kansiota, mutta ohjelma luo sen alla kerrotuin edyllytyksin.

Profiilinen laserleikkaukseen soveltuva toiminnallisuus esiteltiin versiossa 19.0.00 (Vertex 2013). Versiossa 26.0.00 (Vertex 2020) esiteltiin putkilaser-toiminnallisuus (https://kb.vertex.fi/g42020fi/mitae-uutta-vertex-g4-2020/putkilaser-profiilit-2020), jolloin näitä työkaluja uudistettiin.

 • Putkilaser-työkalut ovat ns. adaptiivisia komponentteja, joiden luonti onnistuu käytännössä ainoastaan, kun ensin kopioit pohjaksi jonkin työkalun system\g4proftrimlibrary-kansiosta.
 • Älä missään tapauksessa koske kolmeen ensimmäiseen historiavaiheeseen ja myös neljännen historiavaiheen (ohjauskäyrä) kanssa kannattaa olla tarkkana. Sitä kannattaa muokata vain sen verran, että se ohjaa

Kun avaat selaimen avulla mallin kansion vxg4(_srv)/system/g4proftrimlibrary/* muokataksesi sitä ja sen jälkeen tallennat mallin, niin ohjelma perustaa kansion vxg4(_srv)/custom/g4proftrimlibrary/ ja tallentaa työkalumallin samalle nimelle, kuin se oli system-puolen kansiossa. Eli muokattu malli ei tallennu alkupeäisen system-kansiossa olleen työkalun päälle.

Jos avaat selaimen avulla mallin kansion vxg4(_srv)/system/g4proftrimlibrary/* alta ja tallennat se ensin malliarkistoon muokataksesi sitä, niin tallenna tällainen työkalu joko piirteetä tai komponenttina, jolloin se tallentuu shared/feature- tai shared/components-kansioon.

 • Perusta sen jälkeen manuaalisesti kansio vxg4(_srv)/shared/g4proftrimlibrary ja tarvittaessa alakansiot
 • Siirrä sitten Windows-resurssien hallinnan avulla tällainen työkalumalli shared/feature- tai shared/components-kansiosta /shared/g4proftrimlibrary-kansion alle.


custom\marcos - Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt sovelluskehitinohjelmat

Jos asiakas ei tyydy Vertex vakio-toimituksen mukana tuleviin sovelluskehitin-ohjelmiin perustuviin toiminnallisuuksiin tai hänelle toimitetaan täysi uusia sovelluskehitinohjelmia (makroja) on ne laitettava tänne.

 • custom\macros-kansiossa ovat suojassa päivityksiltä, joita tapahtuu system\macros tai system\sysprogs-kansiossa.

Kun jotain käytössä olevaa sovelluskehitinohjelmaa on muokattava omiin tarpeisiin, pitää toimittajan tekemä ohjelma kopioida system\macros- (tai system\sysprogs-)kansiosta custom\macros-kansioon ja tehdä muutokset siellä.

custom\macros-kansio on syytä myös varmuuskopioida ja sen sisältämät tiedostot ja niiden tarkoitus pitäisi kirjata ylös siten, että myöhemminkin tiedetään; miksi, kuka ja koska on päätynyt tällaiseen räätälöintiin.

 • Tämä dokumentointi voidaan tehdä kunkin sovelluskehitinohjelman sisälle, kunhan huomioidaan kommenttimerkki eli ! (huutomerkki) jokaisen kommenttirivin edessä.

Toimittajan makrot tulevat käynnistyksen jälkeen käyttöön, jos custom\macros-kansio tyhjennetään tai nimetään hetkeksi uudelleen.

 • Näin on mahdollista katsoa miten toimittajan nykyiset sovelluskehitinohjelmat käsittelevät tietokantoja tai listauksia.
 • Tällöin on huomioitava, että asiakkaan omat räätälöinnit eivät ole käytössä


custom\programs - Asiakkaan omat asetusarvot

Täällä olevaan vxsettings.xml – tiedostoon tallentuvat asetusarvot (muutamia poikkeuksia ja koti-SETUP:in avainsanoja lukuun ottamatta).

Jos ohjelma poikkeaa siitä, miten esim. tukipalvelu kertoo ohjelman toimivan, voivat syynä olla täällä olevien avainsanojen arvot.

Jos tiedosto vxsettings.xml nimetään uudelleen tai siirretään muualle käynnistyksen ajaksi, asetusarvot luetaan toimittajan oletus-asetuksista (Tosin user\SETUP:in asetukset ovat voimassa)


custom\texts - Asiakkaan omat teksti-muotoiset sanakirjat ja ALIAS-korvaustaulukko.

Täällä voi olla asiakkaan omia sanakirjoja ja esim. lomakkeiden tekstimakrojen korvaustaulukko (ALIAS).

Jos halutaan tehdä omia vakio-teksti-tiedostoja, on syytä kopioida system\texts\textfiles samalle nimelle custom\texts-kansioon ja ”julkaista siellä” uudet vakio-tekstejä sisältävät tiedostot, jotka on syytä tallentaa samaan kansioon.

Jos haluat tehdä omia tekstitiedostoihin perustuvia käännössanakirjoja, on syytä kopioida system\texts\wordbooks samalle nimelle custom\texts-kansioon ja ”julkaista siellä” uudet käännös-tekstejä sisältävät tiedostot, jotka on syytä tallentaa samaan kansioon.

Jos asiakkaan arkistoihin on räätälöity lisää kenttiä, on system\texts\ALIAS-tiedosto kopioitava custom\texts-kansioon ja lisättävä siellä tekstimakrojen korvauksesta kertovat rivit.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.