Skip to main content
Skip table of contents

Koti-setupin avainsanat

Yleistä.

Ns. koti-SETUP määrittelee ohjelman osien sijainnin, suojauksen ja monia henkilökohtaisia asetuksia, joita ei ole (toistaiseksi) haluttu sijoittaa yleisten asetusarvojen joukkoon.

 • Tämä setup on teksti-muotoinen tiedosto, jota voidaan editoida esim. Notepad- tai WordPad-ohjelmalla.
 •  Aina ennen muokkausta on syytä kopioida vanha tiedosto turvaan, vaikkapa muokkauspäiväyksensä loppupäätteelle, esim. setup => setup.2015_10_24 tai esim2. setup.all => setup.all.2015_10_24.

Tähän dokumenttiin on kerätty eri lähteistä löytyneitä avainsanoja, mutta tekijä ei osaa sanoa, onko näillä kaikilla enää merkitystä millään nykyisellä Vertex-sovelluksella, tai sitä vaikuttaako avainsana ainakaan nykyisessä Vertex G4:ssa. Monet avainsanat otetaan käyttöön ohjelmien kehityksen ”murrosvaiheessa” ohjaamaan ohjelma toimimaan esim. kahdella (avainsanan arvon määrittämällä) erilaisella tavalla ja myöhemmin saatetaan ottaa toinen tapa vallitsevaksi ja poistaa koko avainsanan merkitys.

 • Tämän takia suosittelemme, että älä lisää avainsanoja tai muuta niiden arvoja ilman, että olet saanut siihen hyvän syyn, esim. keskusteluissa Vertex Systemsin tukipalvelun kanssa.
 •  Kun avainsanan arvoa muutetaan, on avainsanan läheisyyteen laitettava kommentti-rivi, jossa kerrotaan kuka, koska ja miksi muutti asetusta.

Kaikkien koti-Setupin avainsanojen perässä on välittömästi = (on-merkki) ja yksi välilyönti, jonka jälkeen tulee asetusarvo, usein 0 tai 1, myös muita arvoja voidaan osalla avainsanoista käyttää.

Useimmilla avainsanoilla on ns. oletusarvo, joka on voimassa, vaikka koko avainsanaa ei setup:ista löytyisikään.

Jos ohjelman toiminta poikkeaa neitseellisen asennuksen toiminnasta (tämä voi selvitä esim. keskusteluissa Vertex Systemsin tukipalvelun kanssa), niin syynä voi olla joko asetusarvoissa oleva poikkeama tai koti-Setup:in avainsanoissa oleva poikkeama.

Kotihakemiston windows.xy-tiedostoon tallentuu joitakin Vertex G4:n käytön aikana tehtyjä muutoksia

Koti-Setupin sijainti

Yksittäisasennuksessa \vxg4\user\SETUP (Huomaa, että tällä tiedostolla ei ole mitään loppupäätettä).

 • Esim: C:\vxg4\user\SETUP

Tiedostopalvelinasennuksessa \vxg4_srv\user\Setup.all (Nämä asetukset ovat voimassa kaikilla käyttäjillä).

 • Esim: \\Palvelimen_nimi\jaettu_kansio\vxg4_srv\user\Setup.all

Tiedostopalvelinasennuksessa \vxg4_srv\user\Setup.clt (Tämä kopioidaan toiselle nimelle ”Setup.koneen_nimi”, kun työasema-asennus tehdään client.bat:lla).

Tiedostopalvelinasennuksessa \vxg4_srv\user\Setup.koneen_nimi (Nämä asetukset ovat voimassa vain tällä yhdellä client-tietokoneella).

 • Oletuksena täällä on vain ohjelman suojaus, jos se on toteutettu lisenssiserverillä, ohjelman käyttämä kieli ja varaustietokannassa näkyvä käyttäjän tunnus.

Tiedostopalvelinasennuksissa Setup.all ja Setup.koneen_nimi muodostavat client-koneelle jokaisessa käynnistyksessä Setup-tiedoston (ilman mitään loppupäätteitä). Tätä Client-koneella olevaa Setup-tiedostoa on tämän takia turha muokata, mutta siitä voi katsoa tällä koneella voimassa olevat avainsanat.

Ohjelman sijaintiin liittyvät avainsanat

custom_ms

 • Kertoo ohjelman Custom-kansion sijainnin.
 • Custom kansiossa on tallessa yrityskohtaisesti muutetut asetusarvot sekä erilaiset räätälöinnit. Alla olevassa esimerkissä yrityskohtaiset muutokset on tallennettu ms_volumen ”CUSTOM” osoittamaan hakemistoon.
 • Esim: ms_volume_default= CUSTOM

custom_file_system

 • Custom-järjestelmä tuli käyttöön versiossa 13 (01/2007), jolloin sitä ei ollut vielä pakko ottaa käyttöön. Versiosta 15 (9/2009) alkaen käyttö on rajoitetusti ollut pakollista.
 • Älä muuta tätä avainsanaa (1).
 • Esim: custom_file_system= 1

dir(x)

 • Vertexin käyttämien alakansioiden sijainti.
 • Kaikilla dir-määrityksillä pitää olla yksilöllinen numero.
 • Volumi viittaa asetukseen ms_volume.
 • Ominaisuuksissa AUTOSEARCH hakee tarvittavia tiedostoja paitsi itse ms_volumen osoittamasta kansiosta, niin myös tämän alla olevista kansioista.
 • Esim:
  • dir(1)=  VXG4 none                      programs  Ohjelmat / Programs

  • dir(2)=  VXG4 none                      fonts          Fontit / Fonts

  • dir(3)=  VXG4 none                      setup         Asetusarvotiedostot / Setups

  • dir(4)=  VXG4 none                      dbases      Tietokannat / Databases

  • dir(5)=  VXG4   AUTOSEARCH   forms        Tietok. formaatit / Database formats

  • dir(8)=  VXG4   AUTOSEARCH    texts         Tekstit / Texts

  • dir(9)=  SHARED AUTOSEARCH   picts       Piirustukset / Drawings

ms_volume(x)

 • Kertoo ohjelman ja niiden osuuksien sijainnin (Tallennuspaikat) paikallisverkon levyillä.
 •  Jokaisella ms_volumella on oltava yksilöllinen numero ja tunnus.
 • Esim
  • ms_volume(1)=  VXG4            //minister/testing/24_0/Beta/FIN/vxg4_srv/system/                    SYSTEM

  • ms_volume(2)=  SHARED       //minister/testing/24_0/Beta/FIN/vxg4_srv/shared/                    SYSTEM

  • ms_volume(3)=  CUSTOM      //minister/testing/24_0/Beta/FIN/vxg4_srv/custom/                    SYSTEM

ms_volume_default

 • Kertoo ohjelman oletustallennuspaikan.
 • Alla olevassa esimerkissä mallit ja piirustukset tallennetaan ms_volumen ”SHARED” osoittamaan hakemistoon. Itse asiassa shared/picts- kansion alle.
 • Esim:
  • ms_volume_default= SHARED

project_ms

 • Kertoo ohjelman projektikansioiden oletustallennuspaikan.
 • Alla olevassa esimerkissä mallit ja piirustukset tallennetaan ms_volumen ”SHARED” osoittamaan hakemistoon. Itse asiassa shared/projects/projektin_nimi-kansion alle.
 • Esim:
  • ms_volume_default= SHARED

table

 • Kertoo määrättyjen tietokantojen sijainnin, jos ne poikkeavat oletuksesta (shared/dbases). Oletuksena tätä avainsanaa ei käytetä puhtaassa Vertex G4:ssä.
 •  Voidaan käyttää G4-Flow-asennuksissa, kun halutaan jokaiselle paikallisverkon käyttäjälle oma paikallinen arkistointi (joihin mallit ja piirustukset luetaan Flow:sta, silloin kun ne varataan muokattavaksi).
 • Seuraavat tietokannat kannattaa ainakin määritellä: MODREG, MOD_REV, PICREG, PIC_REV ja PROREG.
 • Esimerkissä table = tyyppi (VERTEX) Tietokannan nimi (MODREG) ja tietokannan nimi polkuineen.
  • table= VERTEX MODREG ./workspace/dbases/MODREG


Ohjelman suojaus, kieli ja muut setup.clt-avainsanat

language

 • Ohjelman käyttämä kieli viesteissä ja tipeissä ja näyttötiedostoissa. Hakemistojen ja tietokantojen sisällön kieli määräytyy asennuksessa valitun kielen mukaan.
 • 0= Finnish  1= English, myös muita kieliä on saatavilla, mutta ne eivät sisälly asennuspakettiin.

lserver

 • Käytössä olevan lisenssiserverinä toimivan koneen nimi ja portti.
 • Vertex:in asennusohjelma ehdottaa portiksi numeroa 2003, jota voidaan käyttää, ellei se ole jo muussa käytössä.
 • Esim:
  • lserver= "Minister:2004"

set.permit.g42d

 • Jos halutaan käyttää väistyvää sovellusta Vertex G4 2D lisenssipalvelimen kautta, niin em. avainsamalla sovelluksen saa esille ”Lisenssiasetukset”-valikon ”Sovellus”-listalle.
 • Oletuksena sitä ei listalla ole. Avainsanalla ja sen arvolla 1 sovellus tulee listalle.
 • Esim:
  • set.permit.g42d= 1

reservations (Varaustietokanta)

 • Varaustietokanta kertoo (kun käytössä ei ole Flow'hun kytketty Vertex G4) mallien ja piirustusten varauksesta, vaikka ohejlma ei varsinaisesti estä varatun mallin/piirustuksen lukemista.
 • Esim:
  • reservations=                 /server/jaettu_kansio/shared/dbases/d_RESERV                           CLIENT_KONE1

set.text.editor (teksti-editori)

 • Ohjelman käyttämä tekstinkäsittely:

  • vertex: Asettaa käyttöön Vertex-tekstinkäsittelyn Wordbad-ohjelman sijaan.
 • Esim:
  • set.text.editor=C:/Program Files/Windows NT/Accessories/WORDPAD.EXE

set.web.browser (html-selain)

 • Ohjelman käyttämä html-selain, jos ohjelma ei sitä automaattisesti löydä. Tätä käytettiin aikoinaan ohjeiden html-muotoisten ohjeiden lukemiseen.
 • On nykyisin (12/2010) pääsääntöisesti kommentoitu, eli ei käytössä.
 • Esim:
  • !set.web.browser="C:/Program Files/Internet Explorer/Iexplore.exe"
  • !set.web.browser="C:/Ohjelmat/Internet Explorer/Iexplore.exe"

Ohjelman ulkoasuun vaikuttavat avainsanat

set.autoshade.on

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Open-GL-varjoitus on oletuksena päällä malli-ikkunoissa. Älä muuta tätä asetusarvoa (1).
 • Esim:
  • set.autoshade.on= 1

set.autosnap.on

 • Poistettu käytöstä versiosta 22.0 (11/2015) alkaen. Poista avainsana omasta user/SETUP-tiedostosta. (VX-4444).
 • Vanha avainsana, jolla Kvertex:ssä kytkettiin ns. ”älykäs kohdistin” pois päältä.
 • Tämä ”älykäs kohdistin” on automaattisesti päällä Vertex G4:ssa, eli G4:n hakee automaattisesti pisteisiin, jos kohdistimen hakualueella on piste.

set.groupmove.shaded

 • Poistettu käytöstä versiosta 22.0 (11/2015) alkaen. Poista avainsana omasta user/SETUP-tiedostosta. (VX-4444).

 • Vanha avainsana jolla määritettiin kohdistimena näkyvän osan näkyvyys-tila, osia lisättäessä tai siirrettäessä: 0: rautalanka 1: OpenGL

set.groupmove.transparent

 • Osan merkkaus ja läpinäkyvyys siirrossa. Tämä on tehty Vertex G4 Plant-sovellukseen, alkaen versiosta 17.0.05 (12/2010). (Issue PLANT-1140)

 • Arvolla 1 käytetään merkatun kappaleen läpinäkyvyyttä myös kappaleen tilannekohtaisesta valikosta aktivoitavan osan siirron aikana.

set.linedraw.antialiasing

 • Viivat piirretään alkaen versiosta 18.0 (9/2011) ”pehmennettynä” eli viivan piirrossa kaikki pikselit eivät ole täysin samanvärisiä (norm. muotoviivat mustia). Koska ominaisuus ilmeisesti häiritsee joillakin näytönohjaimilla joitain henkilöitä saadaan perinteinen viivan piirto takaisin 18.0.01 (10/2010) versiosta alkaen.
  • 0 = piirretään vanhalla tavalla (Antialiasing ei ole käytössä).
  • 1 = viiva piirretään pehmennettynä.(Oletusarvo, jos avainsana puuttuu).

set.opengl.drawtextures

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Pintakuvioinnin piirto OpenGL-tilassa:
  • 1 = piirretään.
  • 2 = ei piirretä.
 • Asiaan vaikuttaa myös alasvetovalikon ”Asetukset > Grafiikka” kohdassa on voimassa ”Piirrä tekstuurit”.

set.opengl.premarktype

 • Avainsana ei ole enää käytössä
 • Vaikutti aikoinaan G4: osan pinnan värjäytyminen kohdistimen alla kokoonpanon ehtoja osoitettaessa.

set.threadcol.correct 

 • Korjaa väärin piirtyneen kierretekstuurin.
 • Oletusarvo = 0. Oletetaan, että tuo piirtyy ilman avainsanaakin oikein.

set.vertex.defaultcursor

 • Määrittää oletuskohdistimen muodon.
 • Jos Vertex G4:n nykyinen vaihtuva kohdistin ei miellytä, voidaan ottaa käyttöön kiinteitä kohdistimia.
 • Esim 1) koordinaattikohdistimen ja 2) hiusristikkokohdistimen
  • set.vertex.defaultcursor= axis
  • set.vertex.defaultcursor= crosshair

set.vertex.gridcolor

 • Suora väriasetus asettaa värin Vertexin väritaulukosta user/pmap. Numero-arvo viittaa kynä-numeroon pen(nro).

set.vertex.griddimmer

 • Jos suora väriasetus (ed. avainsana set,vertex.gridcolor) ei ole käytössä, voit valita harmaasävyn. Lähes mustasta (-15) lähes valkoiseen (7).
 • Esim:
  • set.vertex.griddimmer= -15


Käyttöliittymään ulkoasuun vaikuttavat avainsanat

auto_dig_mode

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Osoitus digitoimalla. Älä muuta tätä avainsanan arvoa (1).

beeptones (huomausäänet)

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Vertexin huomautusäänten käyttö
  • 1 = Ännet käytössä
  • 0 = Äänet pois käytöstä..

click_activation (Ikkunoiden aktivointi)

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Ikkunan aktivointi klikkauksella. Älä muuta tätä avainsanan arvoa (1).

database_version

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Tietokantaversio. Älä muuta tätä avainsanan arvoa (2).

double_click_select

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Valinta kaksois-napsauttamalla.

dialog_pos (Dialogi-ikkunoiden paikka)

 • Dialogi-ikkunoiden vasemman ylänurkan paikkaan voidaan vaikuttaa tällä avainsanalla.
 • Tämä vaikuttaa vain joihinkin vanhoihin dialogeihin.
 • Numerot kertovat koordinaatit ruudun vasemmasta yläkulmasta pikseleinä.
 • Tähän liittyy kotihakemistossa (vxg4/user) oleva windows.xy.

help_mode

 • Ohjeiden esitysmoodi. Älä vaihda tätä asetusarvoa (2).

nt_multiple_instances

 • Usean yhtäaikainen G4:n käyttö samassa työasemassa on mahdollista asetusarvolla 1.
 • Usean yhtäaikainen G4:n käyttö samassa työasemassa kannattaa poistaa esim. lisenssiserveri-ratkaisuissa laittamalla asetusarvoksi 0.

nt_old_icons

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Vanhojen painonappien käyttö. Älä vaihda tätä asetusarvoa (0).

nt_rewrite_palette

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Luodaanko system-level väripaletti uudelleen.
 • Esimerkiksi LightWorksin käyttöä ajatellen näyttöajurin oletusarvoinen väripaletti ei välttämättä sisällä riittävää värilajitelmaa. Älä vaihda tätä asetusarvoa (1).

nt.vxtext.background

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Liittyy vertex-teksturiin jota ei käytetä G4:ssä, jossa käytetään liukuväritaustaa. 11 on taustan numero pmap-tiedostossa.

nt.vxdbase.background

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)

nt.vxbutton.colors

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Vanhojen painonappien värimäärä. Älä vaihda tätä asetusarvoa (256).

nt.vxpalette.background

 • Värikirjaston taustaväri. Ei käyttöä Vertex G4:ssa.

opengldepth

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Grafiikkakiihdytinkortin Z-bufferin hyödyntäminen (16, 24 tai 32 bittiä)

set.auto.dim3d (Vanhan 3D-mitoituksen automaattimitoitus)

 • Mallin piirustuksen projektion ’Mitoita 3D:ssä’ - toiminnon automaattimitoitus on poistettu käyttöliittymästä versiosta 22.0 (11/2015) alkaen.
 • Oheisella avainsanalla tämä ominaisuuden saa edelleen käyttöön, vaikka ominaisuuden toimivuudelle ei enää 22.0.00 (vers. 2016) annetakaan mitään takuuta.
 • Projektion automaattimitoitukseen suositellaan projektion ominaisuuksista löytyvää tapaa, jolloin mitat syntyvät piirustukseen, eikä malliin.

set.archive.option (Flow-option käyttö asetuksella)

 • Avainsana ei ole käytössä enää.
 • Versiosta 18.0 alkaen (9/2011) Flow-linkkioptiot voidaan kytkeä päälle tällä asetusarvolla.
 • Arvo kannattaa lisätä kaikille yhteiseen user/SETUP.all tiedostoon.
 • Jos halutaan, ettei joku yksittäinen käyttäjä kytkeydy PDM:ään, voidaan hänen henkilökohtaiseen SETUP-osioon (SETUP.koneen_nimi) lisätä PDM-linkin pois kytkevä lippu set.archive.local= 1

Optiot:

 • Flow                       78 (Option nimi oli aiemmin PDM, mutta version 19.0 myötä paketointi muuttui)
 • WG                       109 (Tämä optio poistuu, mutta Vertex Flow toimii tälläkin arvolla)
 • DesignStream         99
 • Aton Broker           105
 • ED PDM                 113
 • Auric                       114


 • Nimikekeskeinen suunnittelu-optio tuli päälle automaattisesti versiosta 18.0 alkaen, jos PDM- tai WG-optio on päällä, ja jos sitä ei ole estetty PDM:n asetuksissa lipun pdm.item.centric.design arvolla 'false'. (Lipun oletusarvo on siis 'true'.)

Nimikekeskeisyyden poistaminen:

 • Loggaa sisään PDM:ään System Administratorina
 • Valitse  Portaali > System Administaration > Miscallaneous > System Setting  >  New
 • Add Local Properties  pdm.item.centric.design  false  Vertex G4 Item Centric Design


 • Huom: Flow toimitetaan (normaalisti), alkaen vers. 19.0 (9/2012) tukemaan ns. nimikekeskeistä suunnittelua, jota varten ohjelman suojaustiedostossa pitää toistaiseksi olla mukana nimikekeskeisen suunnittelun optio (o107).
 • Vaikka tämä optio olisikin laskettu suojaustiedostoon mukaan, voidaan Flow ottaa pois käytöstä em. avainsanoilla, eikä tämä optio tällöin haittaa. Tosin jos Flow on otettu pois käytöstä avainasanalla, niin alasvetovalikko Flow on kuitenkin aktiivinen, mutta sen käyttö-yritys kertoo, että Flow on kytketty pois päältä.

set. archive.local (Flow-ratkaisun sijaan käytetään paikallista arkistoa)

 • Versiosta 18.0 (9/2011) alkaen Flow-linkkioptio voidaan kytkeä päälle asetusarvolla set.archive.option.
 • Jos halutaan, ettei joku yksittäinen käyttäjä kytkeydy PDM:ään, voidaan hänen henkilökohtaiseen SETUP-osioon (SETUP.koneen_nimi) lisätä PDM-linkin pois kytkevä lippu set.archive.local= 1
 •  Optiot: 0 ja 1. 0= Flow käytössä, 1= Paikallinen Vertex G4-arkisto on käytössä.

set.assembly.usemode

 • Poistettu versiossa 26.0.00 (Vertex 2020).

set.axiscursor.wincursor

 • Versiosta 14.0 (10/2007) alkaen on käyttäjällä mahdollisuus valita vanhemman version mukainen kohdistin. (Issue VX-2508)
 • Katso myös avainsana set.vertex.defaultcursor=

set.blockdesign.usemode (Lohkosuunnittelun kahva) (Poistettu v. 18.0)

 • Avainsana on poistettu käytöstä Vertex G4:n versiosta 18.0 (9/2011) alkaen.
 • Arvo 1 saa aikaan sen, että kaikkiin komponenttikirjastosta tuotuihin osiin liitetään pintoihin hakeva kahva, jos osassa ei ennestään ole kahvaa.
 • Tapauksista riippuen arvo 0, 1 tai 2 voi olla sopiva. Avainsana on käytössä vain lohkosuunnittelussa.
 • Asetusarvo tullut versioon 4.1. (Issue MEC-423).

set.consenmenu.on  (Tilannekohtainen menu)

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Tilannekohtaiset menut ovat käytössä. Avainsana tuli käyttöön siirtymävaiheessa, kun siirryttiin KVertex-sukupolven tuotteista G4-sukupolveen. Älä muuta asetusarvoa (1) Vertex G4:ssa.
 • Avainsanan arvoa 0 voitiin käyttää KVertex 8.40 versiossa.

set.consenmenu.properties

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Tilannekohtaiset menut ovat käytössä. Avainsana tuli käyttöön siirtymävaiheessa, kun siirryttiin KVertex-sukupolven tuotteista G4-sukupolveen. Vertex G4:ssa avainsanan arvon on oltava 1.
 • Avainsanan arvoa 0 voitiin käyttää KVertex 8.40 versiossa

set.coorddialog.on (Koordinaattidialogi)

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Koordinaattien antaminen näppäimistöltä. Älä muuta asetusarvoa (1).

set.dde.htmlexec

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • DDE-funktiolla voidaan aloittaa Dynamic Data Exchange -keskustelu toisen sovelluksen kanssa avainsanan arvolla 1. Pidä tämä kommentoituna, ellet saa nimenomaista käskyä muuttaa asetusarvoa.
 • Tällä korjattiin versiossa 5.0 Windows XP:n Service Pack:in ja IE:n välistä ongelmaa, joka esti silloisten Ohjeiden avautumista. (Issue MEC-397)

set.g4profile.usemode

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Profiilien käyttö ilman ohjausgeometriaa eli skeletonia. Älä muuta asetusarvoa (0).

set.gridsnap.on (Haku hilapisteisiin.) (Poistettu 22.0)

 • Haku hilapisteisiin

 • Poistettu käytöstä versiosta 22.0 (11/2015) alkaen. Poista avainsana omasta user/SETUP-tiedostosta. (VX-4444).

  • Hilan ollessa käytössä hilapisteisiin haku tapahtuu automaattisesti.

set.helpfile.name

 • Ohjetiedoston nimi. Ei saa muuttaa nimeä mutta hakemistopaikkaa kylläkin.
 • Oletushakemisto on vxg4_srv\system\help (tai yksittäisasennuksessa vxg4\system\help).
 • Esim: set.helpfile.name= Mec_Help.chm

set.listview.dbselect

 •  Älä muuta tätä asetusarvoa (1).

set.mousemenu.bin

 • Ohjelman ajaminen eri sovelluksilla. esim G4 ja G4 Plant.
 • Arvolla 1 ohjelma päivittää kotihakemiston MOUSEBMP.BIN-menutiedoston aina ohjelman käynnistyksen yhteydessä.

set.mouse.rotate

 • ”yhden käden pyöritys”

 •  Asetusarvolla 1, tuplaklikkaus ilmaan asettaa shift-näppäimen 'alas', jolloin mallin pyöritys, zoomaus ja panorointi onnistuu myös pelkän hiiren avulla. Tehty, jotta ohjelman käyttö yhdellä kädellä olisi helpompaa.
 • Tämä on tehty Vertex G4 Plant-sovellukseen, versiosta 17.0.05 (12/2010) alkaen. (Issue PLANT-1134)

set.no.aciswarnings

 • Jos ohjelma havaitsee Acis-virheen (esim ajettaessa kappaleen historiaa läpi), niin oletuksena se kertoo virheestä 3s kestävällä viestillä.
 • Tämän saa pois avainsanan arvolla 1, versiosta 4.1 (10/2004) alkaen (Issue MEC-1079).
 • Oletus on 0, eli Acis-virheistä tulee virheilmoitus.

set.no.dcmwarnings

 • Ratkaisemattomien ehtojen olemassaolosta annettavat varoitukset voidaan ottaa pois päältä avainsanan arvolla 1.
 • Avainsanan arvolla 0, varoitetaan käyttäjää kokoonpanon toteutumattomista ehdoista.

set.opttb.consen

 • Aputoimintojen (Esim. piirustuksen viivojen piirtoa tai mitoituksen toiminnallisuutta) ohjaava avainsana, joka tuli versioon 2019 (25.0.00)
 • set.opttb.consen = 0 (Toimitaan vanhalla tavalla, eli aputoiminnot tulevat pystyvalikkona ikkunan vasempaan reunaan)

 • set.opttb.consen = 1 (Aputoiminnot ilmestyvät tilannekohtaisen valikon yläpuolelle, kun hiiren oikeaa nappia painetaan).
 • Oletusarvo on 1

set.opengl.backing

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Taustan ylläpito on päällä. Uudelleenpiirtoon kuluva aika on n. kaksinkertainen silloin, kun ylläpito on voimassa. Älä muuta tätä asetusarvoa (1).

set.read.archive

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Arkistoinnin käyttöä tarjotaan aina. Älä muuta tätä asetusarvoa (1).

set.shiftarrow.mode

 • Kohdistin liikkuu seuraavaan hilaviivaan näppäintoiminnolla Shift+Nuolinäppäin, kun hila on suorakulmainen ja jos se ei ole vinossa kulmassa.

set.show.commands

 • Ohjelman sisäiset komennot saa alasvetovalikoissa selväkielisten toimintojen perään, jos asetusarvo on 1.
 • Oletusarvo on 0, eli sisäisiä komentoja ei näytetä.
 • Sisäisiä komentoja voisi tarvita sen takia näkyviin, että aikoisi itse lisästä joitain näppäinpikatoimintoja asetusarvotiedostoon kohtaan ”menu”.

set.show.dirinheader

 • Asettaa otsikkoriville vain tiedostonimen näkyviin. Oletusarvolla 1 tiedoston koko hakupolku esitetään otsikkorivillä.

set.showtarget.part

 • Oletusarvoisesti G4:ssä ei ole päällä "Elementtien merkkaus ennen osoitusta", joka värjäisi kohdistimen alla olevan osan reunaviivat oranssilla.
 • Seuraavalla avainsanalla ja arvolla 1 merkkaus laitetaan päälle.
 • Oletusarvo on 0.

set.storagefurn.no_tip

 • Puhukuplien hallinta on versiosta 23.0 alkaen ollut käyttöliittymässä: File > Asetukset > Piirustukset, mallit > Näkymä-välilehti > Yleiset-ryhmän valinta Vihjekuplat.
  • Oletusarvoisesti G4:ssä puhekupla antaa kehotuksen mm elementin valinnasta.
  • Seuraavalla avainsanalla ja arvolla 1 puhekupla saadaan pois..
  • Oletusarvo on 0.

set.tip.delay

 • Tip-vihjeiden näyttötiheys. Arvolla 100 vilkahtaa vain hetkeksi pimeäksi. Arvolla 300 tiheys vastaa ”auton vilkun tiheyttä”.

set.tipto.barmenu (Pikanäppäin-vinkki tippi-tekstin perään)

 • Pikanäppäinvinkki tulee automaattisesti ”tippi”-tekstin perään. Jos halutaan, että myös toiminnon nimi tulee tähän tippi-tekstin perään, voidaan laittaa avainsana ja sille arvo 1.
 • Oletus arvo on 0, eli toiminnon nimeä ei näytetä.
 • Katso myös avainsanaa ”set.show.commands=”

set.use.bmpbuffer

 • Avainsanaa ei ole käytössä enää "Ribbon"-käyttöliittymässä.
 • Käynnistyksen nopeuttamiseksi (varsinkin verkon yli) kaikista työkalurivin luonnin yhteydessä luettavista nappuloista tehdään yhdistetty bmp -tiedosto, jossa on kaikki tarvittavat nappulat. Lisäksi siinä on käytön aikana mahdollisesti luotavien uusien toolbarien nappulat sekä consen-menun toimintojen kuvakkeet mikäli nämä ovat hakemistossa 'bmp\tbar\'. Avainsana esitelty versiossa 12.0 (12/2005). (Issue VX-1074)
 • Luotava bmp-tiedosto tulee kotihakemistoon nimellä:  TBAR.BMP ja siihen liittyy tekstitiedosto: TBAR.TXT.
 • Properties-toolbarin viiva- sekä kuviotyyppien esikatselukuvista ja combo-box tyyppisten kontrollien kuvakkeista muodostetaan vastaavanlainen koottu bmp -tiedosto kun toolbarien nappuloista: PROP_2D.BMP ja siihen liittyy tekstitiedosto: PROP_2D.TXT. Edellytyksenä on, että bmp-tiedostot ovat hakemistossa 'bmp\prop_2d\'.
 • Em. tiedostot luodaan aina uudestaan kun exe:n päivämäärä muuttuu. Tiedostot tallennetaan ohjelmaa suljettaessa, mikäli niihin on tullut muutoksia. Jos alkuperäisiä kuvakkeita muokataan, eikä exe:n päivämäärä ole muuttunut, pitää tiedostot tuhota kotihakemistosta, jotta muutokset tulevat näkyviin.
 • HUOM! kuvakkeet tulee olla kokoa 16x16 ja värimäärältään 24bittiä. Properties toolbarin viiva- ja kuviotyyppien esikatselukuvakkeiden leveyksillä ei ole rajoitusta.
 • Tämän ominaisuuden saa ongelmatilanteissa avainsanan arvolla 0.

set.warningp_m_.on

 • Jos järjestelmään on tuotu vanhoja Kvertex-malleja ja –piirustuksia (m_ ja p_), joita ei ole muokattu Vertex G4-malleiksi ja piirustuksiksi (*.vxm ja *.vxp), ohjelma varoittaa aina kun tämmöinen malli- tai piirustus luettiin vertex G4:een. Varoitus annettiin, koska kerran G4:lla tallennettua tiedostoa ei voitu avata enää vanhaan KVertexiin. (Issue MEC-1975)
 • Nykyään ei näitä arkistoja enää edes liitetä yhteen, koska vanha Kvertex ei ymmärrä G4:n tietokantojen sisällön muotoa. Näissä kun on erilaiset merkistöt käytössä.
 • Arvolla 0 ei varoitusta anneta. Oletuksena varoitus tulee, jos p_ tai m_-tiedostoa ollaan aukaisemassa.

set.vertex.grouparrowrotate (Elementtien kierto nuolinäppäimillä)

 • Ryhmien ja makrojen siirrossa nuolinäppäimillä saatava liike arvolla:
  • 0 = ryhmä siirtyy vaaka- ja pystysuuntaan, eikä kierry.
  • 1 = pyöritys myötä- ja vastapäivään. Älä muuta tätä asetusarvoa (1).
  • 2 = pyöritys vasta- ja myötäpäivään. (Issue VX-894)

set.vxdbase.winstyle2db

 • Kahden tietokannan ikkunointityyli. Älä muuta tätä asetusarvoa (1).

set.vxtoxl.tmpfile (Excel-siirron väliaikaistiedosto)

 • Excel-siirron väliaikaistiedosto.

set.welldefinedmessage.time (Luonnos täysin määritelty-ilmoituksen kestoaika)

 • Versiosta 2017 (23.0.00) alkaen, kun luonnos tulee täysin määritellyksi, ohjelma antaa ilmoituksen käyttäjälle.
 • Ilmoitus poistuu OK:lla tai säädetyn ajan jälkeen. Oletusaika on 800ms eli 0,8 sek.
 • Arvolla 0 ilmoitusta ei näytetä.

stopsave (Automaattiset varmuustallennukset)

 • Älä muuta tätä asetusarvoa (2).

vxdbase_winstyle

 • Tietokannan ikkunointityyli. Älä muuta tätä asetusarvoa (1).

xinterface

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Käyttöliittymäversio. Älä muuta tätä asetusarvoa (5).


Piirtämiseen vaikuttavat avainsanat

set.draw.usearcetbez (Viivanpiirtoalgoritmi)

 • 2D-piirustuksen (myös luonnoksen) viivanpiirtoalgoritmi on voitu määrittää versiosta 12.0 (12/2005) alkaen. (Issue VX-1432)
  • Vertex-piirto, arvo = 0
  • Microsoft-piirto, arvo = 1, joka on myös oletus.
 • Tangentiaalisten kaarien päätepisteet Microsoft-piirrolla saattavat piirtyä väärin joillain käyttöjärjestelmillä ja näytönohjaimilla.
 • Vertexin viivat taas näkyvät kulmikkaampina, mutta päätepisteet ovat oikein.
 • Tiedostoon ja tulostukseen tällä ei ole vaikutusta, ainoastaan kuvaruutunäkymään.

set.keep.sheetlimits (Piirustuksen rajojen automaattinen päivitys)

 • Tällä ratkaistaa se, päivittyvät piirustuksen kuvarajat automaattisesti vai ei.
  • set.keep.sheetlimits= 0 (Kuvarajat päivitetään F5:lla aina siten että koko piirustusgeometria mahtuu mukaan)
  • set.keep.sheetlimits= 1 (Kuvarajat pystyvät lomakkeen mukaisina)

set.linenext.fix (Poistettu 21.0.05)

 • Avainsana kannatta poistaa SETUP-tiedostosta versiosta 21.0.05 (2/2015) alkaen. Viivaketjujen tarkastus/korjaus tehdään nyt ohjelmallisesti aina kun malli avataan, eli oikea-aikaisesti.
  • Kun mallista oli tehty työpiirustus, niin joskus on törmätty tilanteeseen etteivät kaikki elementit näy piirustuksessa.
  • 0 = Korjausta ei tehdä (Oletus).
  • 1 = Ohjelma pyrkii korjaamaan tilanteen, jotta mallin työpiirustuksessa tulisi kaikki elementit näkyviin.

set.macro.color 

 • Makron elementtien väri periytyy normaalisti makrolta.
 • 0 = makron väri periytyy vain niille makron elementeille, joille ei ole erikseen asetettu omaa väriä. Tämä makron värien periytymistapa on käytössä AutoCAD:ssä.
 • Avainsana on normaalisti kommentoituna (!)

set.pisymbol.color 

 • PI-kaaviosuunnittelussa symbolin värin periytyminen linjalta. Käytössä symbolien lisäyksen yhteydessä.

  • 0 = Lisättävä symboli ei peri linjalta väriä (oletus).
  • 1 = Lisättävä symboli perii linjan värin.

set.refpicleveldefault.on

 • Alikuvien elementtien siirto määrätylle tasolle. Parametrinä tason numero. (Maininta issuessa VX-855)
 • Oletus on -1, eli alikuvan elementit säilyttävät omat tasonsa.

set. sectmode.fast

 • Tämä avainsanan avulla nopea leikkaus tehdään siten, että putket ja profiilit leikataan tarkasti jolloin näistä elementeistä leikkausrajalle syntyvien viivojen ja ympyröiden mitoitus onnistuu kuten tarkassa leikkauksessa. Avainsana on käytettävissä 22.0.03 (1/2016) alkaen (VX-4626).
  • 1 = Oletus, eli nykyinen tapa (On vain nopea tai tarkka leikkaus. Se kumpaa leikkausta oletuksena tuotetaan, määrätään asetusarvoissa olevalla avainsanalla ”sectionviewdefault”)
  • 2 = Tuo tämän em. lisäyksen nopeaan leikkaukseen.

rfont(x)

 • Rasetrifontit. Normaalisti käytössä 8 fonttia: (0) ….(7)

set.refpic.explodemode

 • Alikuvien makrojen käsittely, alkaen versiosta 13 (ED 10). (Issue VX-2132)
  • +1 = makrot joilla on peittävä kuvio ei pureta.
  • +2 = makron elementit puretaan makron tasolle.
  • Oletus on 3

set.vertex.SurfmarkForAllSurfaces

 • Oletusarvoinen pintamerkki säädettään tällä avainsanalla.
 • Lisää piirustukseen ensin haluamasi pintamerkki. Avaa merkki aktivoimalla se ja ottamalla toiminnon ”Ominaisuudet”. Sivulla ”Teksti” näet merkin tekstikoodin, kopioi se sieltä avainsanan arvoksi.

set.use.picparams (Piirustuksen parametrien luenta)

 • Avainsanna avulla päätetään. luetaanko piirustukseen tallennetut parametrit vai käytetäänkö järjestelmän oletusarvoissa olevia elementeille määritelrtyjä parametrejä.
  • Piirustukseen tallentuneet piirustusparametrit (viivalajit, viivan vahvuudet, viivan värit yms.) eivät aina kelpaa tai sitten niissä on jotain vikaa. Näin voi olla, jos piirustukset ovat kovin vanhoja tai ne on tuotu muista järjestelmistä.
  • Asetusarvolla 0, ohjelma ei lue piirustuksen parametrejä, vaan lukee ne aina asetusarvoista versiosta 12.0 (12/2005) alkaen (Issue VX-37).
 • Taustaa: Kuvatiedostoon tallennetaan:
  • Tasot
  • Tasoryhmät
  • FontitKynät (plot_pen, disp_pen)
  • Viivalajit
  • Kuviolajit
  • Resoluutio
  • Hila
  • Osanumeropallon koko
  • Mittanuolen koko ja mittojen piirtokynä
  • MENU.PARAM tiedoston LSORT ja HSORT rivit.
 • Kuvaa käsitellään aina sen omia määrittelyitä käyttäen, esim. tasonimet, tasoryhmät, fonttien nimet jne. ovat nykyisin oletuksena piirustuskohtaisia.
  • Viivalajit ja kuviolajit täydennetään asetusarvoista luetuilla viiva/kuviolajeilla.
  • MENU.PARAM arvot täydennetään kuvassa olevilla, eli vain ne joita ei ole ennestään setup:ssa luetaan kuvasta.
  • Tiedostokoko kasvaa noin 18-25 kb riippuen määrittelyiden määrästä.
  • HUOM: Jos avainsana löytyy ja sen arvo on 0 (nolla), niin Parametrien palautusta ei tule valikkoon (VX-2597).

set.view.type

 • Mallin piirustuksessa projektioiden kääntötapa.
  • 1: Yhden käännön menetelmä eli eurooppalainen kääntötapa.
  • 2: Kolmen käännön menetelmä eli amerikkalainen kääntötapa.

Mallintamiseen vaikuttavat avainsanat

set.alpha.blending

 • Pinnat ovat Vertex G4:ssa oletusarvoisesti "puoliläpinäkyviä", eli näkyvät positiiviselta puolelta. Avainsanan oletusarvo on 1 (Pinnat "puoliläpinäkyviä").
 • Huom: Pintojen läpinäkyvyyteen vaikuetaan asetuksella: File > Asetukset > Piirustukset, mallit > Näkymä-välilehti, Malli-ryhmän asetus: Näytä pinnan molemmat puolet aina.

set.assy.chntonew

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Liittyy sellaisten vanhojen KVertex-mallien toimivuuteen G4-kokoonpanoissa, joissa yhteen vanhaan malliin oli mallinnettu useampi kappale. Avainsana tullut versioon 4.1 (10/2004). (Issue MEC-423)
  • Arvolla 1 malli muunnetaan G4-yhteensopivaksi. Asetusarvo 1 on oletus G4:n normaaliversiossa.
  • Arvolla 0 mallia ei muunneta. Asetusarvo 0 on oletus Lohkosuunnittelussa.

set.classic.modeler

 • Vertex G4:ssa on käytössä luonnospohjainen mallinnus. Joissain erikoistapauksissa on (ainakin siirtymävaiheessa) käytetty myös vanhaa KVertex-aikaista mallinnusta, joka on saatu esiin tällä avainsanalla ja asetusarvolla 1.
 • Liittyy myös avainsanaan set.classic.terrain.
 • Älä lisää tätä avainsanaa Vertex G4:een, ilman että saat lisäämisestä käskyn Vertex Systems Oy:ltä.

set.classic.terrain

 • Vertex G4:ssa on käytössä luonnospohjainen mallinnus. Joissain erikoistapauksissa on (ainakin siirtymävaiheessa) käytetty myös vanhaa KVertex-aikaista mallinnusta, joka on saatu esiin tällä avainsanalla ja asetusarvolla 1.
 • Liittyy myös avainsanaan set.classic.modeler.
 • Älä lisää tätä avainsanaa Vertex G4:een, ilman että saat lisäämisestä käskyn Vertex Systems Oy:ltä.

set.dimensiontable.saving

 • Avainsana on poistettu versiosta 27.0.00 (Vertex 2021) alkaen
 • Monimutkaisella geometrialla voi hidastaa ohjelman toimintaa, jolloin kytkin kannattaa asettaa arvoon 0.
  • Asetusarvo 1 ehkäisee myös alustamattomien muuttujien arvot 1e009.
  • Oletus on 0.

set.grlinks.repair

 • Tämä on poistunut ehkä jo versiossa 21.0.00 (Vertex 2015).
 • Koonnan tarkastu ja korjaus korjaa kokoonpanorakenteen kyselemättä mitään, vaikka ohjelma olisi havainnut jonkin virheen koonnan rakenteessa.

 • Oletusarvo = ?

set.machdel.assyvarimachexe

 • Jos kokoonpanossa on työstäviä osia ja halutaan, että mittataulukon muutoksien jälkeen työstöt suoritetaan automaattisesti automaattisesti, onnistuu se tällä avainsanalla ja arvolla 1.
 • Oletusarvo on 0, eli työstöä ei suoriteta automaattisesti (Nopeussyistä).

set.markassembly.inposwindow

 • Avainsana ei enää ole käytössä.
 • Kohdistuspisteen osoitus, kun koontaa lisätään toiseen kokoonpanoon. Tätä on joskus muutettu siten, ettei osia merkata tässä tilanteessa, koska siitä ei liene olevan juurikaan hyötyä.
  • Arvolla 1 merkkaus otetaan käyttöön.
  • Oletuksena arvo on 0, eli merkkausta ei tehdä.

set.matstatus.fix  (Visualisointimateriaalien tarkastus)

 • Avainsana ei enää ole käytössä?
 • Joissakin versioissa mallin visualisointimateriaalit saattoivat monistua mallin sisällä.
  • Tämä näkyi käyttäjälle mm. siinä että mallin saa avattua, päivitettyä mutta uudelleentallennus ei enää onnistu. Avainsanan arvolla 1 ylimääräiset visualisointimateriaalit poistetaan.
  • Avainsana oletusarvo versioille 14.0 ja 14.2 oli 0, muille versioille se on 1.

set.pattern.oldstyle

 • Vanha, versioon 14 asti käytössä ollut osasarja-tyyli saadaan käyttöön seuraavalla avainsanalla. Oletuksena käytössä on aina uusi osasarja. Oletusarvo = 0.
 • Huomaa, että vanhaa osasarjaa ei voi enää muokata versiossa 20.0. Muokkausyritys johtaa virheilmoitukseen ”Old type pattern not supported ane more!
 • Eli avainsana ei enää versiosta 20.0 (11/2013) alkaen ole käyttökelpoinen ja se pitäisi poistaa käytöstä myös vanhemmissa versioissa. Toistaiseksi (5/2014) ainoa keino muokata vanhaa sarjaa, on poistaa se alkuperäistä osaa lukuun ottamatta ja tehdä sarja uudelleen.

set.sketch.origo

 • Tasopintaan sijoitetun luonnoksen origopisteeksi tulee tasoon projisioitu mallin origopiste.
 • Ilman avainsanaa (Oletus 0) tasopintaan sijoitetun luonnoksen origo toimii vanhalla tavalla.

set.spline.tolerance

 • Spline-viivan piirrossa oli jotain ongelmaa versiossa 12, jota ei havaittu enää versiossa 14.0 tai 14.1.
 • Tuolloin lisättiin avainsana, jolla voidaan spline-viivan jako-osien määrää säätää. Samalla oletusarvo muutettiin 20:stä 200:aan. (Issue VX-1376).
 • Oletus (12/2010, G4 versio 17.0) on, ettei tuota avainsanaa tarvita.

Ohutlevymallinnukseen vaikuttavat avainsanat

set.multi.thinfeature

 • Sallitaan useat ohutlevypiirteet asetusarvolla 1. Oletus = 0.
 • Tämä asetusarvo saattaa olla vanhentunut alkaen Vertex G4:n versiossa 17 (Tekijän huom.)

set.updatesmdplatedims.off

 • Ohutlevyosan aihion mittojen päivittyminen voidaan estää seuraavalla avainsanalla.
  • 0 = (Oletus, jos avainsana puuttuu) toimii kuten ennen eli mitat päivitetään.
  • 1 = Mittoja ei päivitetä.

set.unbend.usemode (Aukilevitys-moodit)

 • Vanhojen aukilevitystapojen näyttäminen käyttöliittymässä. Näitä vanhoja tapoja ei ole enää kehitetty eikä testattu, joten niiden käyttöä ei suositella.
 • Versiosta 18.0 alkaen (9/2011) tilannekohtaisessa valikossa (kun ohutlevy-tyyppisen osan pinta valittuna) näkyy nyt oletuksena ainoastaan toiminto "Aukilevitä", kun sylinteripinta, viivoitinpintamainen spline-pinta tai tangentiaalisen pintaketjun yksi tasopinta on valittuna
 • Eli käyttöliittymässä ei enää ole toimintoja ”Aukilevitä 3d-mallina", "Aukilevitä 2d-tiedostoon" ja "Siirrä pintaketju 2d:hen".
  • 0 = (Oletus) Vanhoja aukilevitystoimintoja ei oel käytössä.
  • 1 = Käyttöliittymässä on näkyvissä myös nuo vanhat toiminnot.

Mallissa työskentelyyn vaikuttavat avainsanat

set.opengl.walkautoz (Mallissa lentäminen)

 • Lentäminen mallissa:
  • 1 = pidä vakioetäisyys (korkeus) vaakapinnoista.
  • 0 = Lennä vapaasti huomioimatta vaakapintoja.

Osaluettelointiin ja attribuutteihin vaikuttavat avainsanat

set.auto.partnumbers

 • Piirustuksessa toiminto "Osanumero -> Numeroi malli" ei enää lisää automaattisesti osanumeroita versiosta 13 alkaen. Kun em. toiminnosta poistuu, ilman että manuaalisesti lisätään numerot, ohjelma antaa ilmoituksen "Osia numeroimatta" ja OK-kuittaus päättyy uudelleen osanumerointiin, joka ei kuitenkaan numeroi osia. Avainsana esitelty versiossa 12.0.07. (Issue VX-1863).
 • Versiosta 14 alkaen ”Osaluettelo”-näytössä (formi ”partno”) on ollut ”Numero”-painike, jonka avulla osat voidaan numeroida automaattisesti. Tämä tosin ei ole tullut tuolloin kaikille käyttöön automaattisesti (jos custom-rakennetta ei oltu otettu täysin käyttöön), vaan tarvittaessa form/partno piti hakea neitseellisestä toimituspaketista. Se tarvitsi myös tuolloin mukaansa apuohjelmat number_all.prg ja add_part_pno.prg.
  • 0 = (Oletus) Osanumerot eivät tule automaattisesti.
  • 1 = Osanumerot lisätään automattisesti.

set.link.linkparts

 • Avainsana lienee vanhentunut (ainakin versiossa 24.0.00)
 • Linkkiosien (ei koske komponentteja) lukumäärä lasketaan siten, että vertaillaan vain koodia. Muuten kentät jätetään huomioimatta.

set.partlist.commas

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Älä muuta tätä asetusarvoa (1) Vertex G4:ssa.

set.partprop.partdata

 • Normaalisti osan nimiketietoihin ei pääse kiinni osan ominaisuudet-ikkunasta.
  • 1 = Nimike-painike näytetään osan ominaisuudet-ikkunassa.
  •  0 = Nimike-painiketta ei näytetä osan omaisuus-ikkunassa..

set.refresh.plist

 • Osaluettelo kerätään piirustuksen aina päivityksen (F5) yhteydessä ns. oletusmuodossaan
  • 1: kerätään aina
  • 0: ei kerätä. Käytetään esim. kun halutaan ettei vyörytettyä osaluetteloa korvata tavallisella osaluettelolla aina F5:n painalluksella.

set.show.itemdata

 • "Item data"-nappi saadaan pois ”UUSI DOKUMENTTI”-dialogista asetusarvolla 0.
 • 1 = (Oletus) Nappi näkyy.
 • 0 = Nappi ei näy.
 • Toteutettu asiakastarpeen tyydyttämiseksi, versioon 12. (Issue VX-796).

set.test.itemid

 • Joissain tilanteissa osaluetteloon halutaan osan nimiketietouden sijaan kerätä vastaavat materiaalitiedot.
 • Jos nimiketietoihin ei ole annettu koodia (nimikettä ei ole perustettu) ja SETUP:ssa on em. avainsana, kerätään ko. osasta osatiedot nimiketietojen sijaan, versiosta 5.0.06 (11/2005) alkaen (Issue MEC-107).
  • 0 = (Oletus) Osaluetteloon tulee osasta nimiketiedot.
  • 1 = Osaluetteloon tulee osasta materiaalitiedot.

set.tocomponents.default

 • Osaluettelon päivityksessä on kohta ”Siirto tuotetietokantaan” oletuksena päällä, jolloin Nimike-tietokanta d_COMPONENTS ja D_OPTIONS päivitetään aina, kun osaluettelo päivitetään. (Issue VX-531 alk. versio 5)
  • 0 = Siirto nimiketietokantaan ei ole voimassa. (eli nimike-tietokannan päivitys on pois päältä).
  • 1 = (Oletus) = Siirto tehdään.

set.update.all_plists

 • Osaluetteloiden keruu piirustukseen, versiosta 4.1 (10/2004) alkaen (Issue MEC-96)
  • 1: kerää tai päivittää kaikki luettelot painettaessa F5 (Refresh). Käytä tätä, jos lomakkeissasi on monenkieliset osaluettelopohjat.
  • 0: kerää vain oletusluettelo, setup/KOMPOT:ssa ensimmäisenä oleva määritys (oletus), joka on yleisesti asennuskielinen (suomenkielinen) osaluettelo.

set.update.itemdata

 • Avainsana ei liene enää käytössä.
 • Nimiketiedot voitiin päivittää nimiketietokannasta malliin ja taas päinvastoin mallista nimiketietokantaan. Toiminto on käytössä mallin nimiketietojen muokkauksen yhteydessä
  • 1: Nimiketiedot päivittyvät nimiketietokannasta malliin, kun avaat nimiketiedot tarkasteltavaksi toiminnolla Ominaisuudet> Nimiketiedot
  • 2: Nimiketietokantaan päivittyy mallin nimiketietoihin tekemäsi muutokset, kun hyväksyt mallin nimiketiedot OK-painikkeella.  Siirtoa tuoterakenteeseen ei tehdä.
  • 3: Tekee molemmat edellä mainitut

Tietokantoihin, arkistointiin, tallennukseen ja lukemiseen liittyvät avainsanat

helpdir 

 • Avainsanaa ei ole mukana enää nykyisessä vers 17.0 alkane  9/2010.
 • Esivalinta, kun tiedostoja tallennetaan hakemistoihin.

  • Voitiin käyttää kun Vertex G4:sta tallennetaan jotain hakemistoon (esim ”Tiedosto => Tallenna nimellä” tai ”Tiedosto => Vie (Export)”) ja avautuvassa ”Save As”-dialogissa halutaan kohdasta ”Hakemisto” hakea esivalittuja arvoja.
 • Esim: helpdit= C:/siirrot_nc_koneelle/DXF

set.archive.viewer  (Arkiston käyttö katselupäätteessä, (Poistettu 16.0)

 • Versiosta 16.0 (9/2009) alkaen ei erillistä ”katselupäätettä” (vxview) enää toimiteta, vaan sovellus asennetaan normaalista Vertex G4:n asennuspaketista ja sitä ajetaan samalla vertex.exe:llä, kuin täyttäkin versiota. Suojaustiedosto (LICENSE.TXT) tai sovelluksen valinta lisenssiserveriltä ratkaisee on käytössä Vertex G4:n, vain Katselupääte.
 • Arkistoinnin käyttö voitiin kytkeä vanhassa ”Vertex View Version” eli Katselupääte –ohjelmissa voimaan tällä avainsanalla ja asetusarvolla 1. Asetusarvolla 0, tuo toimi samaan tapaan, kuin ilmaisjakeluna ollut Viewer.
  • Tämän piti olla SETUP tekstin ensimmäinen avainsana, muuten sitä ei välttämättä edes luettu.

set.backup.on

 • Ohjelma on tallentanut ns. backup-tiedostoja kotihakemiston alla olevaan BACKUP-kansioon versiosta 2013 eli 19.0 (9/2012) alkaen aina tallennuksen yhteydessä.

 • Tämä saattaa viedä yllättävän paljon levytilaa, jos käsittelyssä on suuria malleja ja niitä tallennetaan usein.
  • 1 = (Oletusarvo) backup-tiedostoja syntyy. Oletuksena yhdelle tiedostolle syntyy maksimissaan 9 varakopiota. Lukumäärän voi rajata arvoilla 2….n. Huomaa, että arvoilla 1…n käyttöohjeessa kerrottu varakopioihin ”safe.vxm” ja ”workfile.vxm” liittyvä toiminto ”Tallenna alkuperäisen arkistoidun tilalle” ei toimi (MECSUP-16442).
  • 0 = Backup-tiedostoja ei synny. Niiden sijaan syntyy ”safe*.vxm”-tiedostoja, jotka voidaan tallentaa alkuperäisen tilalle.

set.browser.maxitems

 • Versiosta 18.0 alkaen selain on vaihtunut kokonaan, joten tällä avainsanalla ei ole enää mitään merkitystä.
 • Versiosta 17.0 alkaen (9/2010) tämä avainsana kannattaa poistaa tai kommentoida, koska selain osaa nyt ladata kuvia selaimen ollessa jo auki, eikä vastaavaa odotusaikaa, kuin aiemmilla versioilla oli, enää synny
 • Avainsanalla asettetiin vers 16.0 ja vanhemmissa selaimissa mallien/piirustusten hakumäärän yläraja. Tämän ylittyessä ohjelma vaihtaa automaattisesti tietokantahakuun ilman esikatselukuvia.
  • Oletusarvo oli 0 (kuvallinen haku aina käytössä).

set.browser.on

 • Versiossa 18.0 (9/2011) tuli käyttöön uusi selain (mm pikatoiminnolla ”b”) joten vanhaa selainta ei enää pidetä yllä.
 • 0 = Uusi selain on kytketty pois käytöstä. Katso myös seuraava avainsana ”set.browser.recursive”
 • 1 = (Oletus) Uusi selain on käytössä.

set.browser.recursive

 • Versiossa 18.0 (9/2011) tuli käyttöön uusi selain. Versioon 18.0.09 saakka ohjelma pyrki lataamaan oletuksena kaikki kuvat valmiiksi selaimeen ja tämä aiheutti hyvin isoilla malli/piirustusarkistoilla hitautta.
 • Alkaen versioista 18.0.10 (05/2012 alkaen) ohjelma ei lataa kaikkia selainkuvia oletuksena, vaan vasta kun ensin on valittu malli/piirustusarkisto ja sieltä sitten picts- tai project.
  • 1 = Kaikki selainkuvat ladataan oletuksena browseriin.
  • 0 = (Oletus), kuvia ladataan kun selainta vieritetään.

set.check.picture  (Piirustuksen tarkastus tallennuksessa)

 • Avainsana ei liene enää käytössä.
 • Joskus piirustuksen viivojen tai tekstien koordinaatit sekoavat. Yleensä tämä huomataan vasta piirustuksen lukuvaiheessa.  Tämä näkyy siinä, että piirustusta ei ”näy”, vaan sen tilalla näkyy vihreä viiva tai suokakulmio (joka itse asiassa kuvaa hirmuisen suureksi venyneitä piirustuksen rajoja)
  • 1 = Tarkastetaan kuvan koordinaattien lukuarvoja. Testi tehdään aina samalla kun ohjelma tekee tallennuksen mahdollista Undoa varten.
   • Jos testissä huomataan virheitä, ilmoitetaan virheestä käyttäjälle ja suoritetaan samalla Undo, jolloin piirustuksen pitäisi olla taas kunnossa. Virheilmoituksen yhteydessä käyttäjää pyydetään ilmoittamaan edellisestä toiminnostaan osoitteeseen helpdesk@vertex.fi.
  • 0 = (Oletus) Tarkastusta ei tehdä.

set.cmd.startexcel

 • Avainsana, joka kertoo MS Excel asennuspolus
 • Esimerkiksi: set.cmd.startexcel= "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\EXCEL.EXE"

set.db_dlgstyle.on

 • Avainsana ei liene enää käytössä.
 • Tietokanta-dialogien tyylikytkin.
  • 0 = Tietokantanäytön alasvetovalikot näkyvät.
  • 1 = Valikot eivät näy.

set.db_dlgstyle.prop

 • Tietokantanäyttöjen käyttäytyminen, jossa N on alla olevien arvojen summa (windows-standardin mukainen yhdistelmä on 10):
  • +1 = Tietokantanäytön alasvetovalikoita ei näytetä.
  • +2 = Control-tab vaihtaa sivua.
  • +4 = Tietokannasta poistuminen tallentamatta (Esc) ilman kysymystä "Tallennetaanko?".
  • +8 = Enter vastaa OK-näppäintä (poistutaan tallentaen tietokanta).

set.emptyfield.mode

 • Täyttämättömien ja poistettujen tietokantarivien näyttömoodi. Avainsanalla voidaan määritellä näytetäänkö täyttämättömässä tietokannan kentässä '-' merkkejä ja poistetun rivin kentissä "laatikko" merkkejä. Viivoja ei poisteta, jos viivojen lukumäärä on pienempi kuin kentän pituus.
  • +1 = älä näytä '-' merkkejä täyttämättömille kentille
  • +2 = älä näytä "laatikko" merkkejä poistettujen rivien kentille
  • Oletusasetus on 3
 • Tämä on tehty ED ja HD-sovellusten tarpeisiin ED-versiolle 13. Issue ED-574, mutta se on testattu myös G4:n versiolle 13.0.00 beta.

set.filedate.check

 • Käytössä Vertex G4 Plant PI ja Vertex PI View-ohjelmissa. Ilmoittaa jos projektissa on uusia punakynä-merkintöjä.
  • 0 = Ei tiedostojen päivitysten tarkastusta.
  • 1 = Näyttää ilmoituksen kun kovalevyllä on uudempi tallenne kuin näytöllä.

set.filename.ext

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Vertex-mallien nimessä on loppupääte .vxm ja piirustusten nimessä on loppupääte .vxp.
 • Tämä avainsana tuli, kun vanhan Kvertexin käyttämät etuliitteet (m_ ja p_) korvattiin loppupäätteellä.
 • Älä muuta tätä avainsanaa (1), jolla tuo asetus on käytössä.

set.new_doc.type

 • Kun uutta dokumenttia aloitetaan, ohjelma ehdottaa oletusarvoisesti tyypiksi edellisen perustetun dokumentin tyyppiä. Jos haluat määrittää oletusarvoisen tyypin kiinteäsi joko osaksi, kokoonpanoksi tai piirustukseksi, voit lisätä avainsanan.  Vaihtoehdot:
  • 1 = Osa
  • 2 = Kokoonpano
  • 3 = Piirustus.

set.redpen.check

 • Punakynämerkintöjen tarkastus on käytössä Vertex G4 Plant PI ja Vertex PI View-ohjelmissa. Ilmoittaa jos projektissa on uusia punakynä-merkintöjä.
  • 0 = Ei ilmoitusta uusista punakynämerkinnöistä.
  • 1 = Näyttää ilmoituksen kun projektiin on luotu uusi punakynä-tiedosto.

set.revision.check

 • Revisio-tiedostojen tarkastus on käytössä Vertex G4 Plant PI ja Vertex PI View-ohjelmissa. Ilmoittaa jos projektissa on uusia punakynä-merkintöjä.
  • 0 = Ei ilmoitusta uusista revisioista.
  • 1 = Näyttää ilmoituksen kun projektiin on luotu uusi revisiotiedosto.

set.save.acisformat

 • Versiosta 16.0.08 (3/2010) alkaen (Issue MEC-4526) osaan tallennetaan mukaan aina SAT-formaatti, eikä vain silloin, kun osassa on spline-pintoja.
 • Tämän Sat-formaatin tallennuksen saa toimimaan kuten ennenkin asetusarvolla 0. Mutta tämä lisää ”kelvottomilla geometrioilla” ohjelman kaatumisherkkyyttä.
 • Suositus: Älä lisää avainsanaa setupiin.

set.save.combimodel

 • Avainsana on poistettu versiosta 27.0.00 (Vertex 2021) alkaen
 • Kevyiden kokoonpanojen käyttö versiosta 16.0 (9/2009) alkaen (Issue MEC-3856): Tallennuksessa tallennetaan tällöin aina normaalimalli sekä valittu kevytmalli (jonka tiedostonimi on mallin nimen kanssa yhtäläinen, mutta suluissa). Kokoonpanoon tuodaan myös tällöin oletuksena se kevytmalli. Tämän näkyy rakennepuussa suluissa olevina osan niminä.
  • 0 = (Oletus) Keventämätön malli.
  • 1 = Kuorimalli
  • 2 = Fasettimalli.

set.save.gzipmodel

 • Pakataanko malli tallennuksen yhteydessä vai ei. Jos käytät G4:ää hyvin nopeassa paikallisverkossa, aseta seuraava  pakkaustoiminto malleilta pois päältä.
  • 0 = Pakkaaus ei ole käytössä. Tiedostokoko kasvaa,  mutta pakkaukseen kuluva aika jää pois.
  • 1 = Pakkaus on käytössä. Tätä ominaisuutta voi käyttää hitaassa verkossa, erityisesti kun käytetään G4-PDM:ää Internetin kautta.

set.save.gzippicture

 • Jos käytät G4:ää hyvin nopeassa paikallisverkossa, aseta seuraava  pakkaustoiminto piirustuksilta pois päältä (arvo 0): Tiedostokoko kasvaa,  mutta pakkaukseen kuluva aika jää pois.

set.subdir.allowed (Piirustusarkiston alihakemistotuki)

 • Piirustuksien alihakemistotuen käyttö.
  • 1 = Alihakemistotuki on käytössä.
  • 0 = (Oletus) Alihakemistoja ei tueta.
 • Uutta piirustusta perustettaessa voi antaa alihakemiston nimen piirustusnumeron yhteydessä esim. alihak/nimi jolloin kuva tallentuu k.o alihakemistoon.
  • Alihakemisto pitää luoda manuaalisesti.

set.tocomponents.nocode

 • Arkistoimattomalle kuvalle voidaan tehdä siirto tuotetietokantaan jos avainsanalla on arvo 1
 • Oletusarvo = 0 eli siirto ei ole mahdollinen.

set.updatebrowser.always

 • Liittyy projektikohtaiseen arkistointiin ja siinä selaimen päivitykseen.
 • Huom: Tämä avainsana ei sinällään aseta projektikohtaista arkistointia päälle vaan toiminta vaatii pohjaprojektin (TemplateLocD.vxz) sekä pari sovelluskehitinohjelmaa (Proj_arc_copy.prg ja ProregP1)
 • Tämä rakenne on yleisessä käytössä Vertex BD:ssä, mutta ei Vertex G4:ssa.

set.update.PIwindows

 • Määritys on pakollinen G4 View – ohjelmalle, mikäli sitä halutaan käyttää G4 PI:n yhteydessä.
  • 0 =  Päivitys tehdään vain käyttäjän käynnistämänä.
  • X = Näytölle avatut PI-kaaviot päivitetään X minuutin välein projektin PI-tietokantojen perusteella käyttäen seuraavia värejä:
   • Harmaa = vain PI-kaaviossa olevat elementit.
   • Punainen = 3D:ssä työn alla olevat elementit.
   • Vihreä = 3D:ssä mallinnetut ja valmiiksi kuitatut elementit.

set.use.multibrowser

 • Ohjelmassa voi olla useita yhtä aikaa auki olevia selaimia. Avainsana esiteltiin versiossa 2018 ja on käytettävissä vain G4, G4 Plant ja InD.
  • 1 = Ohjelma voi käyttää useita selaimia (On oletus, jos avainsana puuttuu).
  • 0 = Ohjelma ei käytä useita selaimia.

set.userfield.notcopy  (Arkistotietojen kopioinnin esto)

 • Avainsana ei liene enää käytössä, koska arkistotietojen ristiinkopiointi ei ole ollut mahdollista versiosta 20.0.00 alkaen.
 • Normaalisti mallin arkistotiedot kopioitiin piirustuksen arkistotiedoiksi, kun mallille luodaan piirustus. Ja jos piirustuksen arkistotietoja muokataan, niin ne kopioituvat mallin arkistotietoihin.
 • Oli mahdollista estää joidenkin kenttien kopioituminen mallin ja mallin piirustuksen arkistotietojen välillä.
 • Avainsanojen avulla keerottiin ne kentät, joissa ristikkäinen kopioituminen haluttiin estää.
 • Esim:
  • set.userfield.notcopy= "D_DATE"
  • set.userfield.notcopy= "DRAWN_BY"
  • set.userfield.notcopy= "PROJ_ID"
  • set.userfield.notcopy= "ACCEPT_BY"
  • set.userfield.notcopy= "ACCEPT_DATE"
  • set.userfield.notcopy= "CHECK_BY"
  • set.userfield.notcopy= "CHECK_DATE"

set.vertex.confirm_exit

 • Jos halutaan, että Vertex kysyy aina varmistuskysymyksen kun ohjelmaa ollaan sulkemassa, niin tällä avainsanalla se onnistuu.
  • 1 = Varmistus kysytään
  • 0 = Ei kysytä.
 • Tämä avainsana on ollut mahdollista lisätä sellaisiin ohjelmaversioihin 19.0.20, 20.0.21 ja 21.0.00, joiden ajotiedosto (vertex.exe, vertex64.exe jne) on käännetty 23.10.2014 tai sen jälkeen.
 • Oletuksena varmistuskysymys esitetään vain sellaisille tiedostoille, joita ei ole tallennettu.

Tulostamiseen liittyvät avainsanat

plotter

 • Avainsana on pääosin ollut tarpeeton jo lähes 20 vuotta
 • Tällä avainsanalla määriteltiin aiemmin ns. Vertex-tulostimia kuvien tulostusta varten. Vertex on kuitenkin käyttänyt suoraan Windows-tulostimia jo viimeisimmistä KVertex-versioista alkaen eli 1990-luvun lopulta alkaen, joten näitä ei enää esitellä täällä.
 • plotter-avainsanoja saattaa olla käytössä vielä joidenkin vanhojen tulostimien yhteydessä, mutta virallisesti niitä ei enää tueta.
 • On raportoitu tapauksia, joissa avainsanan läsnäolo on aiheuttanut ohjelman kaatumisen heti tulostus-toiminnan valinnan jälkeen. Suosittelemme näiden vanhojen avainsanojen poistamista, jos sellaisia jostain syystä vielä user/SETUP-tiedostossa olisi.

printer

 • Tällä avainsanalla määriteltiin aiemmin ns. Vertex-tulostimia tekstien tulostusta varten.
 • Avainsanaa ei ole tuettu ainakaan 2000-luvun versioissa.
 • Ne on syytä poistaa, jos sellaisia sattuisi user/SETUP-tiedossa vielä olemaan.

set.editplot.program

 • Avainsana esiteltiin versiossa 12.0 (12/2005). (Issue VX-1444)
 • Liittyi tulostuksen yhteydessä mahdollisesti suoritettavan sovelluskehitinohjelman määrittämiseen.

set.interplot.program

 • Jokaisen tulostuksen jälkeen ajettavan sovelluskehitinohjelman nimi.
 • Avainsana esiteltiin versiossa 12.0 (12/2005). (Issue VX-1444)
 • Oletuksena ei ajeta mitään ohjelmaa.

set.plot.tool

 • Avainsana liittyy tapaukseen jossa Flow:lla tuotetaan mallista automaattisesti 3D-PDF, eikä tässä 3D PDF:ssä näy työstäviä piirteitä (MECSUP-17950). Asiaan liittyy Windows-rekistereihin tallentuva ”PlotTool”-avaisana.
  • 1 = Työkalut piirretään aina
  • 0 = Työkaluja ei piirretä koskaan.
 • Avainsanaa ei pidä KOSKAAN laittaa minnekään muualle kuin Flow:n käännöskoneisiin, koska jos tämä avainsana löytyy, se ohittaa Windows-rekisteriarvon luvun aina. Toimii alkaen 20.0.23 (r145563) 32-bit.

set.plot.xactslant  (Italic-tyylisen True Typefontin tulostus)

 • True Type fontit tulostuvat normaalisti ns. Italic -tyylisenä eli kursivoituna vakiokallistuksella, mikäli tekstin kallistusarvo on muuta kuin 0.
 • True Type fontit saadaan tulostumaan todellisella kallistuksella (myös negatiivisella), mutta tämä HIDASTAA TULOSTUSTA HUOMATTAVASTI.
 • Suositeltavampaa on käyttää jotain Vertex fonttia tällaisessa tapauksessa.

set.preplot.program

 • Ennen tulostusta ajettavan sovelluskehitinohjelman nimi.
 • Avainsana esiteltiin versiossa 12.0 (12/2005).  (Issue VX-1444)
 • Oletuksena ei ajeta mitään ohjelmaa.

set.postplot.program

 • Tulostuksen jälkeen ajettavan sovelluskehitinohjelman nimi.

 • Avainsana esiteltiin versiossa 12.0 (12/2005).  (Issue VX-1444)

 • Oletuksena ei ajeta mitään ohjelmaa, siksi kommentti (!)

set.usefile.stamp (Tiedostonimen lisäys tulosteeseen pvm tulostuksen yhteydessä)

 • Tämä liittyy tulosteeseen tulostuksen yhteydessä lisättävään päivämäärään.  Jos päiväys lisätään tulosteeseen, lisätään sen eteen myös piirustuksen arkistotunnus (eli nimi) tai tiedostonimi, jos piirustusta ei ole arkistoitu. Jos haluat, että päivämäärän eteen lisätään aina tiedostonimi, oli dokumentti sitten arkistoitu tai ei, lisää avainsana ja sille arvoksi 1.
 • Huom: Päivämäärän tulostus pitää erikseen valita tulostuksen yhteydessä. Oletuksena sitä ei tulosteeseen lisätä.

FEA:aan (ja vanhaan FEM:iin) liittyvät avainsanat

set.femg4.facetminarea

 • Avainsana oli käytössä vanhemmassa Vertexin FEM-ohjelmassa, versioon 22.0.xx-saakka. Versiossa 23.0.00 esiteltiin tämän option korvannut FEA-optio, jossa tällaista avainsanaa ei ole.
 • Kolmiointitarkkuus neliömillimetreinä tehtäessä siirto Vertex FEM- laskentaohjelmaan.
 • Oletusarvo oli 0.09 mm2.

Parametrikieleen liittyvät avainsanat

Parametrikielestä käytetään yleisesti toista termiä sovelluskehitinohjelmaa.

set.repl.db

 • Avainsana on poistettu versiossa 30.0.00 (Vertex 2024)
 • Parametrikielessä tietokannan käyttö korvaustaulukkona.
 • 0 = (Oletus) Korvaustaulukko käytössä.
 • 1 = Tietokanta korvaustaulukkona..

Visualisointiin liittyvät avainsanat

set.custom.fix1

 • Ilmiasukohtaisen värin käyttö.

 • Versiossa 20.0.14 (6/2014) (MEC-6998) palautettiin mahdolliseksi ei dokumentoitu Vertex G4:n ominaisuus (joka oli poistunut 6.6.2012 tehdyn muutoksen myötä), jonka avulla koonnan ilmiasuihin saatiin tallennettua ilmiasukohtainen väri. Tuo 2012 tehty muutos käsitteli Vertex G4-mallien tiettyä visualisointia Vertex BD:ssä.
  • 1 = Ilmiasukohtainen väri on käytössä.
  • 0 = (Oletus) Ilmiasukohtaista väriä ei ole käytössä.

 set. openglobject.use

 • Versioon 2016 eli 22.0.00 (11/2015) uudistettiin OpenGL-piirtoa siten, että mukana on enemmän varjoja ja heijastuksia.
 • Tämä saattaa asettaa kuitenkin joillekin näytönohjaimille liian suuria vaatimuksia, vaikka näytönohjain olisikin päivitetty hiljattain. Pahimmillaan ohjelma voi kaatua näytönohjaimen puutteellisiin kykyihin, joten seuraavalla avainsanalla voidaan estää ohjelmaa käyttämästä noita uusia ominaisuuksia.
 • Tällä avainsanalla voidaan seuraavat ominaisuudet sulkea pois.
  • 1 = Passivoidaan OpenGL-laajennus: ”GL_ARB_shader_objects”.
  • 2 = Passivoidaan OpenGL-laajennus: ”GL_ARB_framebuffer_object”.
  • 3 = Passivoidaan molemmat OpenGL-laajennukset.

Kääntäjiin liittyvät avainsanat

set.dwg.bezier

 • Bezierien tarkkuus OPENDWG-kääntäjällä kirjoitettaessa voitiin määritellä tällä avainsanalla versiosta 13.0 (1/2007) alkaen (Issue VX-2075). 
  • 1= normaali
  • 2= tarkempi (3,4,5 jne. vielä tarkempia)
 • Tekijällä ei ole tietoa, onko tällä avainsanalla merkitystä enää versiossa 17 tai uudemmissa.

set.dwg.convert

 • Avainsana on vanhentunut versiosta 18.0.00 (9/2011) alkaen
 • Oletuksena ohjelma käyttäi versioon 17.0.xx saakka aina "uutta" dwg-kääntäjää.
 • Jos halutaan kuitenkin jostain syystä käyttää vanhaa kääntäjää, voidaan se ottaa käyttöön versioon 17.0 saakka.
  • 1 = Vanha kääntäjä käytössä Vie-toiminnossa.
  • 2 = Vanha kääntäjä käytössä Tuo-toiminnossa.
  • 3 = Vanha kääntäjä käytössä sekä Vie- että Tuo-toiminnossa.


set.dwglimits.policy

 • Avainsanan avulla käytetään dwg-muunnoksessa (lukusuunta) dwg-kuvan kuvarajoja, eikä geometrisiä rajoja, versiosta G4 17.0.06 (12/2010) alkaen, joissain tapauksissa versiosta 16.0.x. (Issue MEC-4944)

set.old.igesformat

 • Step-exportin kirjoitetaan kokoonpanohierarkia kuten se on G4-mallissa, versiosta G4: 17.0.10 (2/2011) alkaen.
 • Jos rakenteen hierarkinen vienti halutaan estää voidaan se tehdä avainsanan arvolla 1. (Issue MEC-5014).
  • 0 = (Oletus) Rakenne viedään.
  • 1 =  Igesmalli tallennetaan kuten aiemmin, eli ilman rakennetta. Alk. G4-versiossa 17.0 (Issue MEC-4813)
  • Arvolla 2, Iges-kääntäjä kysytään (Eli käyttöön tarjotaan Standard-kääntäjän lisäksi niitä vanhoja Vertex 2d-IGES- ja Vertex 3d-IGES-kääntäjiä)
  • Arvolla 3, (eli 2+1) kysytään sekä kääntäjä, että malli viedään ilman rakennetta.

set.old.stepformat

 • Step-exportin kirjoitetaan kokoonpanohierarkia kuten se on G4-mallissa, versiosta 16.1 alkaen. Vertex G4:ssä 17.0 (9/2010) alkaen.
 • 0 = (Oletus) Rakenne viedään.
 • 1 = Rakenteen hierarkinen vienti estetty. (Issue VX-3439).

set.paperspace.open

 • Avainsanan merkitys taitaa kadota viimeistään versiossa 24.0.00, sillä siinä voidaan valita, mikä dwg-kuvaan "sheet" halutaan avata.
 • Joissain AutoCad-tiedostoissa avautuu kaksi tai useampia ikkunoita, mm. modelspace-niminen ikkuna, josta ei toisinaan ole mitään hyötyä.
 • Avainsanan ”set.paperspace.open” ja arvon 0 avulla voidaan kääntäjä ohjata avaamaan vain yksi ikkuna, mutta valitettavasti tämä ikkuna ei ole aina se ”käyttökelpoisin”. Joten emme suosittele tätä avainsanaa.

set.tovrml.gzip

 • Vrml kääntäjää on testattu lähinnä CosmoPlayerillä ja Cortonalla. Varsinkin Cosmo on toiminut hyvin, mutta sitä ei enää kehitetä.
 • Molemmat lukevat gzip-pakattuja tiedostoja. Tiedoston loppuliite on silti .wrl. Vertex on jonkin aikaa tuottanut vain pakattuja tiedostoja.
 • On ilmennyt, että eräät browserit eivät ymmärrä pakattua tiedostoa. Siksi pakkaus on nyt oletuksena pois päältä.
 • Pakkaaminen saadaan päälle avainsanan arvolla 1

Virheraportointiin liittyvät avainsanat

set.errorreport.autosend

 • Automaattinen virheraportointi (ohjelmaa kaatumistilanteissa) on käytössä.
  • 0 = Ohjelma näyttää lähetettävän viestin ja käyttäjä voi muokata sitä ennen lähetystä tai peruttaa lähetyksen. Tämä oletusarvo on voimassa versiosta 18.0.00 (9/2011) alkaen, vaikka avainsana puuttuisikin.
  • 1 = ?

set.errorreport.days

 • Kuinka monta päivää vanhojen ohjelmavewrsioiden kaatumisesta lähetetään viesti Vertex Systems Oy:lle?
 • Oletusasetus on: -1 (versiosta 18.0.00 (9/2011) alkaen, vaikka avainsana puuttuisikin).
 • Tällä asetuksella (-1) ohjelma ei välitä ohjelmaversion iästä, vaan raportoi kaikki ongelmat.
 • Muita vertex-exen ikään liittyviä asetuksia toimittaja käyttää sisäisissä testeissään.

set.errorreport.logtofile

 • Aiemmin (v. 17.0 ja vanh.) ohjelma generoi Vertexin työpöydälle ilmestyvistä virheviesteistä virhelogin Vertex G4:n kotihakemistoon (vxg4/user/ERRLOG), mutta enää 18.0.00 (9/2011) alkaen niin ei yleensä menetellä.
 • Tarvittaessa tämä virhelogi voidaan generoida jos SETUP:ssa on avainsana set.errorreport.logtofile ja sen arvo on 1
  • 0 = (Oletus) Virheviestejä ei kerätä ../user/ERRLOG:iin.

set.errorreport.receiver

Flow-käyttöön liittyvät avainsanat

set.flowbrowser.images

 • Avainsana ei liene enää käytössä.
 •  Avainsana liittyy selaimen pikakuvakkeiden hakemiseen Flow:sta hitaassa verkossa. Flow:ssa tallennetaan kahden kokoisia selainkuvia, toisin kuin pelkässä G4:ssa, jossa on vain yhtä (pienehköä) kokoa .
  • 0 = Ohjelma ei edes yritä hakea kuvia Flow:sta, vaan selaimessa näytetään oletuskuva.
  • 1 = Flow:sta haetaan vain pieni esikatselukuva.
  • 2 = Flow:sta haetaan iso esikatselukuva (Oletus).

set.flowbrowser.linkimages

 • Avainsana liittyy projektien tai tuotteiden pikakuvakkeiden hakemiseen Flow:sta hitaassa verkossa (issue PLANT-1870 ja PLANT-1918).
  • 0 = Ei haeta projektin tai tuotteen esikatselukuvaa nimikeliitynnän kautta. Suositeltava, jos ei toimita nimikekeskeisesti.
  • 1 = Esikatselukuva haetaan myös nimikeliitynnän kautta. Suositeltavaa, jos projektissa tai tuotteessa on yksi nimike kiinni kuten nimikekeskeisessä on tapana (Oletus).

set.pidb.local

 • Määritellään G4 Plantissa ja PI-ohjelmassa, käytetäänkö Vertex G4:n paikallisia tietokantoja, vai Flow:n tietokantoja
 • 1 = Käytetään Flow:n kantoja (Oletus).
 • 0 = Käytetään paikallisia Vertex G4:n tietokantoja.

Windows.xy:n avainsanat

 • Tämä tiedosto voidaan tarvittaessa poistaa, jolloin Vertex G4:n luo sen käynnistyksen yhteydessä uudelleen.

charset

 • Käytössä oleva merkistö.
 • Esim: charset=utf8

docum:

 • Viimeksi avattujen dokumenttien lista (max 10 kpl)
 • Esim:
  • docum:{-1 tai Projektitunnus}{Tiedostonimi}{Tiedostonimi}{-1 tai Projektitunnus }
  • docum:{-1}{TutBox}{//Serveri/vxg4_srv/shared/projects/TUTORIAL/TutBox.vxp}{-1}{0}{}

filedia:view_details

 • Tiedostodialogien asetus
 • Tällä asetuksella voi asettaa luku/tallennus-dialogeissa voimaan että näytetään tiedostojen/kansioiden tiedot:
 • 0 = Näytetä vain nimet.
 • 1 = Näytetään kaikki tiedot.

selviewsdlg:drmode

 • Mallista piirustusta luotaessa tallennetaan valitut asetukset seuraavaa kertaa varten, versiosta 17.0 (9/201) alkaen (Issue MEC-4412)

selviewsdlg:psort

 • Mallista piirustusta luotaessa tallennetaan valitut asetukset seuraavaa kertaa varten, versiosta 17.0 (9/201) alkaen (Issue MEC-4412)

selviewsdlg:scale_def (Mittakaava-asetus)

 • Mallista piirustusta luotaessa tallennetaan valitut asetukset seuraavaa kertaa varten, versiosta 17.0 (9/201) alkaen (Issue MEC-4412)

selviewsdlg:views

 • Mallista piirustusta luotaessa tallennetaan valitut asetukset seuraavaa kertaa varten, versiosta 17.0 (9/201) alkaen (Issue MEC-4412) viewsX= Valitut projektiot.
 • esim:
  • selviewsdlg:views0=0
  • selviewsdlg:views6=1

selviewsdlg:viewtype

 • Mallista piirustusta luotaessa tallennetaan valitut asetukset seuraavaa kertaa varten, versiosta 17.0 (9/201) alkaen (Issue MEC-4412).
 • Esim:
  • selviewsdlg:viewtype=0

toolbar:is_used

 • Avainsanan merkitys Välilehti- (Ribbon -) käyttöliittymässä?
 • Työkalurivit saadaan Vertex G4:ssa nykyisin (versio 17.0 12/1010) käyttöön alasvetovalikosta ”Asetukset => Työkalurivit” ja tämä kytkee arvon 1:ksi.
 • Arvolla 0 käyttäjän tulee avata itse työkalurivit näkyviin. Tämä on oletus vasta asennetussa Vertex G4:ssa (versio 17.0), mutta esim. Vertex G4 Plant:ssa työkalurivit ovat heti asennuksen jälkeen näkyvissä.

welcome:showmode

 • Käynnistyksen yhteydessä Vertex G4 näyttää ikkunan, jonka avulla voidaan heti luoda uusi malli tai avata vanha maali tai piirustus. Tämän saa pois laittamalla täpän kohtaan ”Älä näytä tätä dialogia käynnistettäessä”.
 • 0 = Dialogi näytetään.
 • 1 = Dialogia ei näytetä

WindowCoordinates

 • Vertexin sisältämien ikkunoiden avautumispaikka. Koordinaatti määrittää vasemman ylänurkan paikan.
 • Tapauksessa WindowCoordinates 0 ikkunat avautuvat kohdistimen osoittamaan paikkaan.
 • Ikkunoiden nimistä voidaan päätellä mistä ikkunasta on kysymys.
 • Esim:
  • Xvxmain 1                       (Vertexin työpöydän vasen yläkulma alkaa X-koordinaatista 1)
  • Yvxmain 110                   (Vertexin työpöydän vasen yläkulma alkaa Y-koordinaatista 110)
  • Wvxmain 638                 (Vertexin työpöydän leveys on 638 pikseliä)
  • Hvxmain 497                  (Vertexin työpöydän korkeus on 497 pikseliä)
  • Xdef_portSTD_PORT 10                            (Standardi-portti alkaa X-koordinaatista 10)
  • Ydef_portSTD_PORT 18                            (Standardi-portti alkaa Y-koordinaatista 18)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.