Skip to main content
Skip table of contents

Yleiset aputoiminnot ja käytettävyys 2021

Nämä uudistukset on esitelty Vertex G4:n pääversiossa 27.0.00 (Vertex 2021)

Linjaviivastot

Uusien linjaviivojen lisäys nopeampaa

Kun käytetään toimintoa Lisää uusi linjaviivamääritys aktiivisena olevalle suunnalle ohjelma lisää uudet rivit nyt automaattisesti aktiivisena olevien suuntamäärittelyjen loppuun. Etäisyys lasketaan kahden viimeisimmän rivin etäisyyksien mukaan. (PLANT-3685)Materiaalilistaukset

Tallenna omia suodattimia toiminnossa Mallin näkyvien osien tiedot

Voit nyt tallentaa käyttämäsi suodatusehdot uudeksi suodattimeksi, kun käytät Mallin näkyvien osien tiedot -toimintoa.. (PLANT-2514)Muuta

Mallin komponenttien sijainti globaaleissa koordinaateissa

3D-mallille on ollut mahdollista määrittää maantieteelliset koordinaatit. Nyt näet kunkin kokoonpanon alla olevan osan leveys-, pituus- ja korkeustiedot käyttämällä erikoistoimintoa Mallin komponenttien koordinaatit. Ohjelma näyttää myös osan normaalit koordinaatit origoon nähden Vertex-mallissa sekä etäisyydet lähimmistä linjaviivoista mikäli ne ovat käytössä. Aiempiin versioihin verrattuna uutena ominaisuutena on, että saat nyt kaikkien mallin osien koordinaatit - myös niiden, joilla ei ole koodia tai positiotietoa.

Haluttaessa listalle mukaan maantieteelliset koordinaatit, syötetään ne ensin pääkokoonpanolle, josta lista ajetaan. Pääkokoonpanon alla oleville osielle ja alikokoonpanoille maantieteelliset koordinaatit lasketaan sitten automaattisesti suhteessa pääkokoonpanon koordinaatteihin. (PLANT-3400)

Valitse samanlaiset osat Alt-näppäin pohjassa

Kun haluat valita kerralla kaikki samanlaiset osat kokoonpanosta, riippumatta siitä millä kokoonpanotasolla ne ovat, niin pidä Alt-näppäin pohjassa, kun valitsen osan piirrepuusta. (PLANT-3764, PLANT-3839)

  • Huomaa: Jos valitset osan malli-ikkunassa Alt-näppäin pohjassa, valituksi tulee se kokoonpanohaara, jossa osa on.


Kirjastot

Parannuksia Projektin komponentit -toimintoon

Ohjelma siirtäa projektiin valittujen putkiluokkien/putkikomponenttien lisäksi kanava-, kaapelihylly-, porras- ja hoitotasokomponentit. (PLANT-3835)

Symboli merkiksi siitä että käytät projektikohtaista putkikomponenttikirjastoa

Putkikomponenttien selailuikkunaan on lisätty symboli joka osoittaa sen käytätkö projektikohtaista putkikomponenttikirjastoa vai ei. Alla oleva symboli piiretään näkyviin, kun projektikohtainen putkikomponenttikirjasto on käytössä ja jätetään piirtämättä mikäli käytössä ovat yleiset putkikomponentit. (PLANT-3835)

Lisää kaidevaihtoehtoja komponenttikirjastoon

Kaidetyyppeihin a, b, c, d ja neliökaide on lisätty uusia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot käyvät ilmi komponenttien nimestä seuraavasti:

  • a - ympyräkaide, potkulistallinen, b- ympyräkaide, ei potkulistaa, c- ympyräkaide, ei pyöristyksiä (potkulista), d- ympyräkaide, ei pyöristyksiä (ei potkulistaa), Neliökaide_a- potkulistallinen, Neliökaide_b- ei potkulistaa.
  • 0 - Pää on irrallinen eikä siellä ole pystytolppaa.
  • 1 - Pää on kiinteä eli siellä on pystytolppa joka jatkuu pyöristyksellä.
  • 2 - Pää on irrallinen mutta siellä on pystytolppa.
  • Teksti lyhyt: Kaidetta käytetään lyhyillä osuuksilla ja näille ei tule pystytolppaa keskelle kaidetta. Tällöin kaiteen päihin ei tule ylimääräisiä sarjan kautta luotuja pystytolppia.

Esimerkiksi Kaide_a_2_1: alkupäässä pystytolppa ilman pyöristystä, loppupäässä pyöristys + päätytolppa.


Punakynätiedostot

Punakynäystiedostot (vxr) assosiatiivisia Vertex-ohjelman kanssa

Kaksoisnapsauttamalla punakynäystiedostoa (vxr), se avautuu nyt suoraan Vertex-ohjelmaan. (PLANT-3697)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.