Skip to main content
Skip table of contents

9. Altaan kannatin

Harjoitus 9: Altaan kannatin

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty versiolle 27.0 (Vertex 2021) sopivaksi.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Uuden ilmiasun lisäämisen ja nimeämisen.
 • Peilaamaan koko mallin (esim. oikeakätisestä vasenkätiseksi tai puolikkaan mallin symmetriseksi malliksi).
 • Tarkastelemaan osaan lisättävää piirrettä visuaalisesti ennen sen lisäystä.
 • Yksittäisten pyöristysten, "piste"-pyöristysten ja ketjupyöristysten tekemisen.
 • Piirustuksen kopioinnin ilmiasulta toiselle ilmiasulle.


Käytetyt toiminnot:

 • Kertaamme luonnostelutyökaluja.
 • Toimenpiteet: Pursota (Lisää ja poista, vaihda pursotussuuntaa)
 • Liitä kirjastopiirre > Poistaen ainetta.
 • Peilaa
 • Nimiketiedot, materiaalitiedot.
 • Ilmiasut > Lisää ilmiasu.
 • Piirustus > Kopioi (uudeksi piirustukseksi)
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
Mallinna ensimmäinen piirre

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Toiminto: Murtoviiva. Viivatyyyppi: Muotoviiva.
  • Lähde muotoviivan luonnostelussa liikkeelle origosta.
 • Toiminto: Kahden pisteen viiva. Viivatyyyppi: Ohjausviiva.
  • Ohjausviivan avulla hallitsemme muotoa siten että osaan lisätty pyöristys kiertää kiinnitysreiän vakioetäisyydellä.
 • Lisää päämitat: 45 ja 80.
 • Lisää muut mitat (10 ja 15) siten että mitan toisena osapuolena on apuviiva tai apuviivan päätepiste.
 • Ellei luonnos ole loppuun saakka määritelty, niin selvitä puuttuvat ehdot ja lisää ne
  • Kokeilen raahata viivoja.
  • Ota asetus Vain rautalanka pois ja laita ehdon lisäys päälle.

Toimenpide

 • Lisää - Pursota.
 • Pituus: 5.
Mallinna kannattimen pystytuki

 • Valitse joko sivupinta ja toiminto Uusi luonnos > Pintaan tai Uusi luonnos > Poikittain (YZ)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Piirrä muoto, huomioi suuntalukitukset.
 • Lisää tarvittavat yhtenevyysehdot, esim. lyhyen vaakaviivan ja aikaisemman geometrian vaakaviivan välille.
 • Lisää tarvittavat mitat.

Toimenpide

 • Lisää - Pursota.
 • Vaihda pursotuksen suunta (pinnasta sisäänpäin).
 • Pituus: 5.
Mallinna kannattimen vaakatuki

 • Valitse joko päällyspinta.
 • Tilannekohtainen toiminto Uusi luonnos > Pintaan tai Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Valitse geometriasta viivat (kuvassa keltaisella) ja tilannekohtainen toiminto: Kopioi luonnostasoon tai vastaava toiminto valintanauhasta, jolloin osoita ensin viivat ja sitten OK.
 • Piirrä loput viivat (Huomaa suuntalukitukset - tai lisää tarvittavat ehdot).
 • Mitoita kuvan mukaan 50 ja 30.

Toimenpide

 • Lisää - Pursota.
 • Vaihda pursotuksen suunta (pinnasta sisäänpäin).
 • Pituus: 5.
 • Vaihda pursotuksen suunta (pinnasta sisäänpäin).
Mallinna kiinnitysreiät.

 • Valitse etupinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Luonnostele kolme ympyrää.
  • Valitse niistä kahdelle keskipisteeksi ohjauskäyrän päätepiste.
 • Valitse kolme ympyrää (Muista Ctrl-näppäin) ja tilannekohtainen toiminto: Sama säde.
 • Mitoita luonnos:
  • Yhden ympyrän halkaisija: 8.
  • Vapaan ympyrän keskipisteen etäisyydet kannattimen sisäreunoista 10.


Toimenpide

 • Poista - Pursota - Kappaleen läpi.


Sama säde-ehdon antaminen vaihtoehtoisella tavalla

Kun käynnistät sama säde-ehdon valintanauhasta ja osoitat ensimmäisen ympyrän, niin kohdistimen yläpuolelle ilmestyy minivalikko, josta voit kytkeä ehdon jatkuvaksi ehdoksi tai kertaluonteiseksi ehdoksi.

 • Vasemman puolessa kuvassa toisto on päällä, jolloin voit osoitella useita ympyräitä tai kaaria ja kaikki saavat saman säteen kuin ensin osoitettu ympyrä tai kaari.
 • Oikean puoleisessa kuvassa toistoa ei ole päällä, jolloin voit osoitella kaksi ympyrää tai kaarta ja ne saavat keskenään saman säteen jne.
Mallinna ensimmäisen asennusreikä

 • Lisätään ensimmäinen asennusreikä piirteenä tilannekohtaisella toiminnolla: Liitä kirjastopiirre > Poistaen ainetta tai valintanauhan toiminnolla (kirjastopiirre) Poista
  .
 • Valitse piirre kirjastosta: Vakiot > Alkeismuodot > Ovaali.
 • Anna piirteen mitat Mittataulukkoon:
  • a= 120, b= 7 ja h= 5.
  • OK.
 • Vie kohdistin mallin yläpinnan päälle.
  • Jos piirre on väärässä asennossa, käännä sitä työpöydän vasemman yläkulman valikon painikkeiden avulla.
 • Sijoita piirre pinnalle napsauttamalla hiirellä.
 • Lisää piirteelle paikoittavat etäisyys- tai mittaehdot 22 ja 20.
 • OK.


Asennusreikä luonnostelemalla

Vaihtoehtoisesti voit valita pinnan ja luonnostella asennusreiän käyttämällä valintanauhan piirtotoimintoa: Asennusreikä

.

 • Osoita ensimmäinen piste.
 • Lukitse suunta.
 • Osoita toinen piste tai syötä asennusreiän pituus numeerisesti.
 • Osoita asennusreiän leveys tai syötä asennusreiän leveys numeerisesti.

Piirteen lisäys - Mittataulukon esikatselu

Mittataulukon alaosassa esitetään kuva, josta selviää mittamuuttujien vaikutus, kun esikatseluksi on valittu Kuva.

Kun esikatseluksi on valittu Esikatselu, ohjelma näyttää mallin.

 • Jos valinta Päivitä esikatselukuva automaattisesti on valittu, niin samalla, kun syötät mittoja, malli muuttuu.
 • Jos em. valintaa ei ole tehty, voit katsella mallia käyttäytymistä syöttämilläsi mitoilla painamalla Käytäpainiketta.
Tee toinen asennusreikä piirresarjana

 • Valitse asennusreikä-piirre (joko piirrepuusta tai osoittamalla reiästä yksi pinta).
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee piirresarja.
 • Sarjan tiedot: Pituussuuntaan lukumäärä: 2 ja väli 140.
 • Suuntaa apugeometria kannattimen suuntaiseksi tarvittaessa (Kuvassa 90° myötäpäivään).
 • Asemoi apugeometria
  • Tämän jälkeen voisit muokata luonnoksen mittoja.
 • OK.
Mallinna sivun kevennykset

 • Valitse sivupinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Piirrä aukot toiminnolla: Murtoviiva.
 • Lisää yhtenevyys-ehdot (kuvan vihreille sekä kuvan oransseille viivoille).
 • Lisää etäisyysehdot kuvan mukaan.
 • Lisää pyöristys kolmion terävään nurkkaan.
  • Valintanauhan toiminto: Pyöristä.
  • Osoita viivat.
  • Anna pyöristyssäde 5.
  • Lopeta pyöristysten lisääminen Esc-painikkeella.

Toimenpide:

 • Poista - Pursota - Kappaleen läpi.


Toinen tapa luonnoksen pyöristyksen tekemiseen

 • Valitse piste kahden viivan yhtymäkohdasta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä.
 • Anna säde: 5.
Lisää yksittäiset pyöristykset

 • Valitse viivat (12 kpl).
  • Valinta Ctrl-näppäin pohjassa.
  • Mallin kääntely hiiren keskimmäisellä näppäimellä tai Shift ja hiiren valintapainike pohjassa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä tämä.
 • Syötä säde: 10.
  • Jos haluat nähdä pyöristysten esikatselun, paina Käytä-painiketta.
 • OK.


Pintojen takana piilossa olevien viivojen valinta

Voit valita viivoja myös pintojen takaa ilman mallin kääntelyä, jos sinulla on päällä sekä läpinäkyvyys 

ja haku vain viivoihin
.

 • Muiden hakujen (pisteet ja pinnat) pitää olla tällöin passivoituja
  .
Lisää sisäpuolisten nurkkien pyöristys.

 • Valitse sisänurkan piste.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä piste.
 • Anna säde 1.5
 • OK.
Lisää pyöristyksiä tarpeesi mukaan

 • Valitsemalla yhden viivan, saat pyöristettyä kaikki "sisäpinnan" särmät.
 • Valitsemalla neljä pistettä. saat pyöristettyä kaikki "ulkopinnan" särmät.


Pyöristykset ja mallin keventäminen

Muista kuitenkin, että jos käytät osaa kokoonpanoissa, joissa pyöristykset tuskin näkyvät, niin osamalliin kannattaa tehdä ilmiasut, joissa pyöristykset ovat piilossa.
Tehdään malliin uusi ilmiasu ja nimetään ilmiasut

 • Valitse piirrepuusta kohta Ilmiasut, jolloin näet mallissa olevat ilmiasut.
 • Tee uusi ilmiasu.
  • Valitse kohta Ilmiasut.
  • Tilannekohtainen toiminto: Lisää ilmiasu.
  • Syötä saman tien ilmiasulle nimi: Vasenkätinen
 • valitse ensimmäinen 0: Ilmiasu0
  • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Syötä avautuvaan valikkoon ilmiasun nimi: Oikeakätinen.

Tee mallille peilaus

 • Valintanauhan toiminto: (Työkalut) Peilaa.
 • Osoita peilaustasona toimiva pinta.
 • Poista avautuvasta Peilaus-dialogista valinta Alkuperäinen geometria säilyy.
 • OK.

Kokeile mallin kahta ilmiasua.

 • Kaksoisnapsauta ilmiasua: Vasenkätinen ja sen jälkeen ilmiasua Oikeakätinen.
 • Kun tällainen malli myöhemmin lisätään kokoonpanoon, niin ohjelma pyytää valitsemaan ilmiasun.


Vaihtoehtoinen tapa tehdä peilaus ja piirteen peilaus

Peilauksen voi käynnistää myös:
 • Tilannekohtaisella toiminnolla: Muokkaa mallia > Peilaa osan koko geometria.

Huomaa, että pinnan valinnan jälkeen saatava tilannekohtainen toiminto Peilaa piirre peilaa vain sen piirteen, jonka pinta oli valittu.

 • Tätä voi käyttää symmetrisillä kappaleilla, kun jokin piirre (ainetta lisäävä tai poistava) halutaan kopioida peilaamalla se kappaleen toiselle puolelle.

Jos alkuperäinen piirre olisi säilynyt
Anna mallille raaka-ainetieto

 • Aktivoi ensin ilmiasu: 0: Vasenkätinen.
 • Tilannekohtainen toiminto: Nimiketiedot (kun mitään ei ole valittu).
 • Katso tarkemmin harjoituksen 2. Mallin piirustus kohtaa Annetaan mallille raaka-aine eli osaluettelo-tieto.


Jos pelkkä raaka-aineen nimiketieto riittää

Valintanauhan toiminto (Työkalut) Materiaali avaa Materiaalitiedot-dialogin, jonne voit syöttää tai hakea raaka-ainetta koskevan materiaalitiedon.

Tee mallille piirustus vasenkätisestä kannattimesta.

 • Aktivoi ensin ensimmäinen ilmiasu 0 (0: Vasenkätinen).
 • Katso tarkemmat ohjeet harjoituksesta: 2. Mallin piirustus


Tallenna piirustus ja poista se työpöydältä.

Tallenna malli.
Tee mallille piirustus oikeakätisestä kannattimesta.

 • Avaa piirrepuusta Piirustukset- ja Ilmiasut-oksat.
 • Aktivoi toinen ilmiasu 1 (1: Oikeakätinen).
 • Valitse (passiivisen harmaana näkyvä) ensimmäinen piirustus.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopioi.

Ohjelma kopioi ensimmäisen piirustuksen uudeksi piirustukseksi ja vaihtaa samalla kaikki piirustuksen projektiot (kuvannot) kuvaamaan aktiivisen ilmiasun mukaista geometriaa, eli tässä tapauksessa oikeankätistä geometriaa.

 • Samalla osa mitoista voi menettää referenssinsä, eli ne eivät enää tiedä missä viivassa tai missä pisteessä ne ovat kiinni.
 • Referenssinsä menettäneet mitat näkyvät piirustuksessa violetteina, eivätkä ne päivity jos mallin geometria muuttuu.
 • Violetit mitat on syytä poistaa ja lisätä mitat uudelleen.

Kopioitua piirustusta on syytä muokata esim. poistamalla siitä mallia huonosti kuvaavia projektioita ja lisäämällä tilalle paremmista suunnista otettuja projektioita.


Ilmiasut ja nimikkeet

Nimikkeet raaka-ainetietoineen (materiaalitietoineen) ovat ilmiasukohtaisia, eli eri ilmiasut voivat kuvata paitsi geometrialtaan erilaisia osia, niin myös raaka-aineeltaan erilaisia osia.

 • Koska tässä harjoituksessa ei ilmiasulle 1: oikeakätinen oltu annettu nimiketietoja, ei myöskään tätä ilmiasua koskevassa piirustuksessa
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 3min 17sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.