Skip to main content
Skip table of contents

AutoCAD, DXF ja DWG

Tässä ohjeessa on kerrottu yleisesti tiedon siirrosta Vertex G4:n ja Autodeskin AutoCadin välillä DWG- ja DXF-muotoisilla tiedostoilla.

Tuetut formaatit

 • Ohjelma kirjoittaa formaatteja: Dwg, Dxf, Dxb, Dwf ja Svg
 • Ohjelma lukee formaatteja: Dwg, Dxf, Dxb, Dwf

DWG ja DXF

 • DWG-muoto on AutoCadin käyttämä (Binäärinen) muoto.
 • DXF on AutoCadin kehittämä teksti-muotoinen tiedosto, jota mm. useimmat CNC -ohjelmistot pystyvät lukemaan.

DWF (Design Web Format)

 • Internetin yhteydessä käytettävä tiedostomuoto. Web-selaimiin on saatavissa liitännäissovelluksia (blugin), joiden avulla voidaan katsella dwf-tiedostoja.

 • Tätä päätettä käyttää kolme erilaista tiedostomuotoa: Design Web Format, Binary Design Web Format ja Compress Design Web Format

SVG (Scalable Vector Graphics)

 • Käytetään piirustusten tallentamiseen XLM-muotoon.
 • Web-selaimet (Riippuu selaimesta ja sen versiosta) pystyvät suoraan näyttämään  SVG-tiedostoja.

3D-DWG import (AutoCadin 3D-mallit)

 • Maksullinen optio 3D DWG tuonti, joka mahdollistaa 3D DWG-mallien lukemisen Vertex G4:ään.
 • Vertex G4 ei sisällä 3D-mallien vientiä 3D DWG-muotoon.

 DWG-kääntäjän asetukset

 • Kääntäjä ei välttämättä tarvitse mitään ohjaustiedostoa. Tällöin käytetään kovakoodattuja oletusarvoja sekä oletusohjaustiedostoja dwg/Default_r (luku) ja Default_w (kirjoitus).
 • Ohjaustiedostot sijaitseva hakemistossa system\setup\dwg.
 • System -puolen ohjaustiedostot luetaan aina käännettäessä tiedostoformaatteja.
 • Voit tehdä omia ohjaustiedostoja. Tallenna ne custom\setup\DWG -hakemistoon.

 • Jos  valitset asiakaskohtaisen ohjaustiedoston, sen määritykset ylikirjoittavat oletusarvoisessa ohjaustiedostossa olevat määritykset.

 • Vanhan kääntäjän ohjaustiedostot käyvät myös uuteen. Kaikkia vanhoja asetuksia ei kuitenkaan käytetä. Asetukset, joita ei käytetä enää:


  • värit ja viivanleveydet eli "color_pen"-alkuiset rivit

  • ASCII-muunnokset eli "dwg_ascii"-alkuiset rivit

  • attribuutit eli "dwg_attribute"-alkuiset rivit

  • attribuuttimääritykset eli "dwg_attdef"-alkuiset rivit

  • mittoihin liittyvät asetukset (dwg_dimensions, dwg_dim_end_type, dwg_dim_line_type, dwg_dim_style)

DWG-ohjaustiedostoja käytetään myös DXF, DXB, SVG ja DWF formaattien lukuun/kirjoitukseen.

Asetusarvotiedostojen kommenttiriveillä on kerrottu mitä asetuksia voit itse määritellä.

Oletusversio

 • Kirjoitettaessa DWG-tiedostoa, oletusversio on määritelty koodipohjaisesti.  Voit kuitenkin vaihtaa oletusversion kirjoitusvaiheessa Save As -dialogin kohdasta Versio.

 • Voit vaihtaa tallennuksen version asetusarvotiedostoon, mutta sen jälkeen Versio-valinta ei enää toimi (vaikka valinnan voi valitettavasti näennäisesti tehdä).

 • Voit toki tehdä useita asetusarvotiedostoja custom puolelle, joissa käytät toista versioasetusta

 • Version vaihto asetusarvotiedostoon:
  • Kopioi oletusarvoinen tiedosto Default_w custom puolelle ja tee muutokset sinne:

  • Poista kommenttimerkki (=!) avainsanan dwg_write_version riviltä

  • Lisää haluamasi asetusarvo

  • Käynnistä ohjelma uudelleen


Mittakaava-alueet (Vertex > DWG)

Vertex G4-piirustuksella voi olla mittakaava, joka poikkeaa 1:1:stä. Koska millimetri on kuitenkin millimetri myös viennin jälkeen ei tästä tule ongelmia vietäessä kuvaa DWG- tai DXF-muotoon. HUOM: Vertex-piirustuksissa voi olla useita erilaisia mittakaava-alueita, jotka aiheuttavat ongelmia vietäessä kuvaa esim. DWG-muotoon.

 • DWG-piirustus ei tue useita mittakaava-alueita samassa piirustuksessa

Esimerkki:
Ohutlevymallista on piirustus, jossa on kolme projektiota mittakaavassa 1:5 ja aukilevitys mittakaavassa 1:10. Kun käännät tämän DWG-muotoon, huomaat, että aukilevityskuva on puolet pienempi, kuin pitäisi.

Syy:
Kun Vertex-piirustus käännetään, pohjan mittakaava huomioidaan, mutta projektio-alueen 1:10 vaikutus katoaa, ja sen viivat käännetään myös pohjan mittakaavan mukaan. Projektioalueen mitat pitäisi kertoa 10:llä, mutta ne kerrotaan pohjan mittakaavan mukaisesti 5:llä.

Ratkaisu:

Tee aukilevitysprojektio omaan piirustukseen suhteessa 1:1 ja käännä se työstökoneelle DXF-muotoon. Tai muuta aukilevitysprojektio samaan mittakaavaan pohjan kanssa.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.