Skip to main content
Skip table of contents

Kannakointi 2020

Putkiston kannakointi

Kannakkeiden kynsiohjaimien ja estopalojen poistotoiminto

Kannakkeiden estopalat ja kynsiohjaimet voidaan nyt poistaa jälkikäteen omalla toiminnollaan. Mikäli kynnet poistetaan, ohjelma muuttaa automaattisesti kannaketyypin ohjatusta liukukannakkeesta tavalliseksi liukukannakkeeksi. (PLANT-3048)Kannakkeiden kynsiohjaimien ja estopalojen siirto ja kääntö

Olemassa olevaan siirtokomentoon on liitetty ohjevideo siitä kuinka esimerkiksi estopalan saa käännettyä putken alapuolelle siirron yhteydessä. (PLANT-3048)

Jousi- ja riippukannakkeiden ripustustanko vietolla olevalla putkella suuntautuu suoraan ylöspäin

Vietolla olevan putken ripustustanko on nivelöity sangasta ja lähtee aina z-akselin suuntaan ylös, kun kyseessä on PSK-kannakkeet. Lisega-kannakkeille tämä järjestely ei ole mahdollinen. (PLANT-3319)

PSK-primäärikannakkeiden materiaali on valittavissa

Kaikkiin primäärikannakkeiden valintadialogeihin on lisätty kenttä Materiaali. Valittavissa ovat vain materiaalitietokannassa (d_SPEC1) olevat materiaalit. Mikäli kentän jättää tyhjäksi, ohjelma käyttää oletusmateriaalia kuten tähänkin asti. (PLANT-3335)

Toiminto "Aseta kannakepositio" pysyy aktiivisena

Aseta kannakepositio -toiminto pysyy aktiivisena, kunnes sammutat toiminnon. Aiemmin toiminto sammui, kun yksi kannakepositio oli määritelty. (PLANT-3384)

Kiinnityskomponenttien määrittäminen sekundäärikannakkeelle jo lisäysvaiheessa

Voit lisätä kiinnityskomponentit sekundäärikannakekokoonpanon attribuuttitietoihin. Voit tallentaa toistuvia rakenteita talteen toiminnolla Tallenna valitut rivit komponenttipaketiksi ja lisätä ne seuraavaan sekundäärikannakkeen kokoonpanoon toiminnolla Lisää komponenttipaketti. Voit halutessasi kopioida lisäosat myös olemassa olevalta kannakkeelta mallista osoittamalla. (PLANT-3387)

Teräsputkien kannakevälit

Ohjelmaan on lisätty teräsputkien kannakevälien valintaohje standardin PSK 7304 mukaisesti halkaisija-alueelle DN10-DN1200 sekä eristämättömille että eristetyille putkille, joiden sisältönä on neste tai kaasu. Väliaineen lämpötila saa olla enintään 400 °C. Putkilinjan käyrien ja laitteiden vaikutus pitää ottaa huomioon erikseen. (PLANT-3388)


Teräsputkien kannakevälien tarkastaminen primäärikannakkeen lisäämisen yhteydessä

Voit tarkastaa suositellun välin myös primäärikannakkeen lisäyksen yhteydessä. Toiminnon löydät apuvalikosta, kun olet lisäämässä kannaketta putkilinjalle. (PLANT-3388)


Kannakeposition generointi sarjasta

Voit positioida primäärikannakkeet joko lisäyksen yhteydessä tai myöhemmin toiminnolla Aseta kannakepositio. Mikäli lisäät useamman primäärikannakkeen kerralla, ohjelma avaa dialogin, jonka avulla voit määrittää kannakeposition.

Voit nyt hakea position sarjasta painonapilla Hae sarjasta. Määritä käytettävän sarjan muoto toiminnolla Positioiden sarjat, jonka löydät kokoonpanon ollessa aktiivisena ryhmästä Positio. Katso sarjojen määrittelyyn tarkemmat ohjeet Positioiden sarjat -ikkunnan Ohje-painikkeesta. (PLANT-3399, PLANT-3418, PLANT-3522)

Kannakkeen lukitussuunnan vaihtaminen

Mikäli lisäät samaa kannaketta eri kohtiin putkilinjaa voit kannakkeen lisäyksen aikana vaihtaa lennosta lukitussuuntaa käynnistämättä toimintoa uudelleen. Suunnan osoittaminen tapahtuu kannakkeen lisäyksen aikana omalla lisätoiminnollaan. Suunnan vaihto on tarpeen esimerkiksi käyrän jälkeen, jolloin putken kulkusuunta muuttuu. (PLANT-3523)

Uloke- ja porttikannakkeet standardien PSK 7390 ja PSK 7391 mukaisesti

Lisätty sekundäärien tyyppikannakkeet standardien PSK 7390 ja PSK 7391 mukaisesti. Myös aiemmin käytössä olleet SFS-standardien mukaiset sekundäärikannakkeet ovat edelleen valittavissa. (PLANT-3323)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.