Skip to main content
Skip table of contents

Step-tiedoston tuonti

Step–kääntäjä on kolmannen osapuolen ohjelmisto, joka kääntää Step–mallin ensin SAT–muotoon ja edelleen SAT-kääntäjällä VERTEX muotoon.
Step–kääntäjä on maksullinen lisäoptio, eli se pitää ostaa erikseen.

Step-tiedoson luku eli tuonti.

 • Step-mallin lukemiseen voi vaikuttaa asetusarvotiedostolla options_step_reader.txt. Kyseiseen tiedostoon on koottu ne avainsanat, jotka Spatialin dokumentoinnin mukaan vaikuttavat Step-mallin tuontiin.


 • Mikäli halutaan muokata näitä avainsanoja, on options_step_reader.txt syytä kopioida vxg4/system/setup kansiosta vxg4/custom/setup kansioon ja muokata sitä täällä.


Ohjelma tutkii onko Step-mallin sisällä tietoa mallin tyypistä (Osa/ Kokoonpano) ja jos tieto löytyy, ei tätä valikkoa esitellä lainkaan.


Eheytä

 • Ohjelma koettaa eheyttää mahdollisesti ”Acis-mielessä rikkinäisen” geometrian ehjäksi rajapintamalliksi.

Lue yhdeksi osaksi

 • Ohjelma lukee mahdollisen koonnan siten, että se Vertex G4:ssa näkyy yhtenä osana (alkeismuotona). Tämä ei tarkoita sitä, että ohjelma tekisi mallille jonkinlaisen boolean-operaation, jonka jälkeen malli olisi myös yhtenä kappaleena, kun se viedään esim Iges-, sat- tai step-mallina ulos.

Poista pienet dimensiot

 • Poistaa mallista pieniä tilavuuksia. Sopivan luvun suuruutta voi itse testata ja se riippuu lähtömallin koosta.
 • Kohdassa ”Min.(mm)” voidaan määrittää minkä kokoisia volyymeitä poistetaan.

Muunna ohutlevyosaksi

 • Pyrkii määrittämään kappaleista suoraan ohutlevy-tyyppisiä Vertex G4-osia.Kun ohjelma on edennyt sat-vaiheeseen, voi se raportoida eheytystarpeesta.


 • Jos otat pois täpän kohdasta ”Automaattinen eheytys” pääset kokeilemaan Parsimisasetusten, pelkistysasetusten tai aukkojen kiristysasetusten vaikutusta.
 • Tässä vaiheessa voidaan myös yhdistää tilavuudet.

Ongelmia Step-tiedoston tuonnissa.

 • Selvitä aina ongelmatapauksessa lähettävän Cad-järjestelmän nimi ja versio.
 • Voit myös lukea ongelmallisen Step-mallin johonkin Step-vieweriin ja tarkastaa sen avulla tiedoston terveyden.

Step-tiedosto avautuu tyhjänä tai ei avaudu lainkaan.

 • Tarkasta, että Step-tiedostolla on kokoa, ettei tiedosto jo ole tyhjä.
 • Etsi netistä STEP Viewereitä käyttämällä hakusanoina ’STEP Viewer’
 • Asenna sellainen koneellesi, jotta voit testata sekä saamiasi että luomiasi Step-tiedostoja ja verrata niitä Vertex G4:ssa näkyvään alkuperäiseen tai sinne tuotuun malliin
 • Lue tiedosto johonkin netistä löytyvään Step –vieweriin.
  • Ellei ohjelma avaudu siihenkään, pyydä lähettäjältä uusi käännös, mahdollisesti eri optioilla käännettynä.
  • Jos Step-tiedosto avautuu siihen, mutta ei Vertex G4:een, kerro tarkat tiedot (nimi ja versionumero) Step-vieweristä ja käyttämäsi Vertex G4:n versionumero tukipalveluun ja lähetä mukaan myös Step-malli.

Step-tiedosto avautuu, mutta siinä on ”ylimääräisiä” elementtejä.

 • Aseta voimaan ’Eheytys’, jolloin ohjelma pyrkii mallin alkuperäisistä laskentatarkkuuden arvoista huolimatta laskemaan mallin VERTEXin omien arvojen avulla. Tämä option valinta lisää laskentaa ja siten hidastaa Step-tiedoston lukemista.
 • ’Eheytys’-optio yrittää korjata rikkinäisen mallin järkevään muotoon Vertexiin luettaessa.
 • Kun ’Eheytys’ optio on asetettu päälle, kääntäjä tutkii mallista kaikki spline-pinnat ja päättelee onko kyseessä taso-, sylinteri-, pallo- tai kartiopinta ja muuntaa spline-pinnan sellaiseksi. Aidot spline-pinnat säilyvät spline-pintoina. Erityisesti levyntaivutusohjelmaa käytettäessä tulisi malli lukea sisään Eheytys-optiota käyttäen.
 • Toinen mahdollisuus muokata mallia lukuvaiheessa on ”poistaa pienet tilavuudet” mallista.

Step-tiedosto avautuu, mutta hyvin puutteellisena.

 • Vertex G4:n Step-kääntäjä, joka käyttää apunaan myös SAT-kääntäjää, edellyttää että luettava Step-malli olisi ”jonkinlaisen ”kursiminen jälkeen” kelvollinen rajapinta-malli, eli ehjä ”tai lähes ehjä kappale”.
 • Tämän takia paljon ”virheitä” sisältävät pintamallit eivät käänny, tai kääntyvät hyvin puutteellisesti VertexG4:ään.
 • Toistaiseksi tämän takia ainoa mahdollisuus on yrittää saada Step-mallin toimittaja toimittamaan paremmin tehty malli.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.