Skip to main content
Skip table of contents

Eristystoiminnot 2020

Eristeiden lisääminen on nyt helpompaa ja nopeampaa

Putki- tai kanavalinjan eristäminen yhdellä komennolla

Eristystoiminnot on uudistettu. Lisää putkilinjan eristykset -toiminnolla voidaan eristää:

 • Kokonaisia putki- tai kanavalinjoja.
 • Linjojen osuuksia.
 • Yksittäisiä osia.

Eristysten lisäystä varten käytössä on nyt kaksi toimintoa: Lisää putkilinjan eristykset ja Lisää muut eristykset.

Suorille putkille voidaan lisätä osittaisia eristyksiä sekä putkilinjan osuuden (kun suora putki alussa ja/tai lopussa) että yksittäisen suoran putken valinnan kautta. Osittaiset eristykset toimivat nyt myös suorakaiteen muotoisille kanavaputkille. Jos yksittäisen osan valinnan kautta valitaan laippa, venttiili tai instrumentti, niin ohjelma valitsee myös tällöin laippaliitoksilla kiinni olevan putkilinjan osuuden.

Lisää putkilinjan eristykset -toiminnolla ohjelma lisää eristykset osien valinnan kautta täysin automaattisesti valittujen osien tyypin ja geometrian sekä Eristysten lisäys -dialogissa tehtyjen valintojen mukaan. Lisää muut eristykset -toiminnolla ohjelma lisää eristykset pintojen valinnan kautta huomioiden niin ikään Eristysten lisäys -dialogissa tehdyt valinnat.

Myös malliin lisättäville eristeosille tallennettavia nimiketietoja on tarkennettu. Näiden avulla eristeosat yksilöidään nyt entistä tarkemmin eristetyn putki- tai kanavaosan tyypin ja koon mukaan. (PLANT-3265)

Uusi dialogi eristeiden lisäyksessä

Eristysten lisäys -dialogi on nyt kokonaisuudessaan uusittu. Eristyspaksuuden mitoitukseen liittyvät valinnat ovat edelleen käytössä vain putkiosien eristysten lisäyksessä. Kanava- ja muiden osien eristyksille käyttäjä valitsee eristyspaksuuden täysin vapaasti. Dialogiin on tehty uusina ominaisuuksina:

 • Värin valinta
 • Materiaalin valinta (PLANT-3432)
 • Pinnoituksen valinta (PLANT-3425)
 • Saaton valinta (PLANT-3459).

Dialogi avautuu nyt oletuksena piirrepuun päälle.

Valinta eristettäville kohteille

Eristystoiminnon käynnistyttyä valitaan eristettäväksi:

 • Koko putkilinja

 • Putkilinjan osuus / osittainen eristys

Valittaessa Putken eristyksen lisäys vain osittain -vaihtoehto osoittaminen menee seuraavasti:

 1. Näytä putkielementti, jonka alueelta osittainen eristäminen alkaa.
 2. Näytä eristeen lähtöpiste.
 3. Näytä putkielementti, jonka alueelle eristys lopetetaan.
 4. Näytä eristeen lopetuspiste.
 • Yksittäisen osan eristys

Eristeen värin asettaminen

Eristysten lisäys -dialogissa on painikkeet värien valinnalle sekä itse eristeelle, että eristeen päälle lisättävälle pinnoitukselle. Valitut värit jäävät muistiin siten, että ovat aktiivisena myös ohjelman uudelleen käynnistyksen jälkeen. Eristeen oletusvärinä on keltainen väri numero 244. Eristeen pinnoituksen oletusvärinä on harmaa väri numero 114. Oletusvärit voi palauttaa Värin valinta -dialogin Käytä oletusväriä -painikkeella. (PLANT-2615)


Materiaalin, pinnoituksen ja eristyksen alle jäävän saaton asettaminen

Eristyksen lisäys -dialogissa syötetään:

 • Eristyspaksuus, väri ja -materiaali.
 • Pinnoitus, pinnoituksen paksuus ja sen väri.
 • Mahdollinen eristeen sisään jäävä saatto. Saatolle voidaan syöttää vapaamuotoinen tunnus/tyyppi. Saattotieto lisätään eristeen nimiketietoihin ja saadaan mukaan materiaalilistauksiin ja isometriin.

(PLANT-2615, PLANT-3425, PLANT-3432, PLANT-3459)

Putkilinjan position muuttuessa myös liittyvien eristeiden positio muuttuu

Kun putkilinjan linjapostiota vaihdetaan, niin nyt myös liittyvien eristeiden linjapositio vaihtuu automaattisesti. (PLANT-3441)

Eristeosat seuraavat putkilinjaa

Kun putkilinjalla olevia putkiosia siirretään tai putkilinjan putkikokoa vaihdetaan, niin kaikki eristeosat päivittyvät nyt oikealle paikalleen ja oikean kokoisiksi kokoonpanoa ratkaistaessa.

Eristettyjen putkiosien nimiketietoihin ei enää kirjoiteta tietoa eristyksistä, vaan isometrien luonnissa tieto haetaan suoraan mallista siellä olevien liityntöjen avulla. Tämän vuoksi tietoa ei tarvitse enää poistaa käsin eristeosien poiston jälkeen. (PLANT-3436)

Eristeosien nimiketietoja tarkennettu, tietojen päivitystä sekä listausta parannettu. 

Eristeosat yksilöidään nyt entistä tarkemmin eristetyn putki- tai kanavaosan tyypin ja koon mukaan. Eristeosan nimiketietojen kuvaustekstistä ilmenee eristyksen kohde ja mittatiedoista eristeen sisämitat lisättynä paksuudella. Putkiosien eristeille lisätiedoista nähdään mitoituksessa valitut tiedot sekä putkiosan DN-koko ja mahdollinen lämpösaatto. Vastaavasti myös pinnoitukset yksilöidään mahdollisimman tarkasti.

Kun putki- tai kanavalinjan kokoa on vaihdettu ja kokoonpano ratkaistaan, niin nyt myös eristeosien nimiketunnukset, mittatiedot jne. päivittyvät. Tällöin tiedot ovat aina ajan tasalla sekä mallissa että Flow-nimikerakenteissa. (PLANT-3442)

Eristeen määrittäminen läpinäkyväksi piirustuksiin

Voit asettaa eristeen lisäyksen yhteydessä lisäasetuksen Läpinäkyvä kokoonpanopiirustuksessa, jolloin eriste ei peitä alleen putkilinjaa. Läpinäkyvällä eristeellä reunaviiva piirretään ohuella katkoviivalla. (PLANT-3530)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.