Skip to main content
Skip table of contents

Yleiset aputoiminnot ja käytettävyys 2023

 

  

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 29.0.00 (2023)

Yleiset uudistukset ja parannukset

IFC-tiedostomuoto on viimeisten vuosien aikana kasvanut merkittäväksi siirtomuodoksi ohjelmien välillä.

Olemme jatkaneet IFC-toimintojen kehittämistä myös tähän ohjelmaversioon mm. IFC4-tuonnin muodossa.

Videointityökalumme on saanut uusia ominaisuuksia ja on näin ollen jo varsin monipuolinen työkalu ruudunnauhoittamiseen.

Reikävarausten siirto IFC-tiedostoon

Rakennesuunnittelijaa varten täytyy olla mahdollisuus kertoa missä kohdin mallia on läpiviennit rakenteiden läpi. Tähän on nyt tehty toiminnallisuutta.

Kokoonpanossa olevat HoleRound- ja HoleRectangle-nimiset osat tunnistetaan nyt IFC-tiedostoon kirjoitettaviksi reikävarauksiksi, jotka kirjoitetaan tyyppinä ProvisionForVoid. Näille kirjoitetaan automaattisesti Pset_ProvisionForVoid-niminen IFC-ominaisuusjoukko, joka sisältää tiedon reiän muodosta (pyöreä tai suorakaide), tunnuksen (tunnus nimiketietojen kuvaus-kentästä), reiän koon (halkaisija tai leveys x korkeus nimiketietojen mitat-kentästä) sekä reiän syvyyden (pituus nimiketietojen määrä-kentästä). Ominaisuus on parannettu myös versioon 28.0.02. (Vertex ID: PLANT-3742)

IFC4-tuonti

Vertex G4Plant 2023 tukee tiedostoformaatin IFC4 tuontia. Tuemme edelleen tiedostoformaattia IFC2X3.

Lisäksi tuonti-dialogissa voit valita haluatko IFC-mallin kääntyvän fasetti- vai tilavuusmalliksi Vertex-malliisi.

Maastopisteiden lisäyksessä murtoviivaketjun hakua on helpotettu

Lisättäessä maastopisteitä valintaoptiolla Valitse kaikki viivan pisteet, ohjelma hakee nyt automaattisesti kaikki yhtenäisen viivaketjun pisteet, mikäli valitun viivaan päihin liittyy yksi tai useampi viiva. Tämä on tarpeen etenkin, kun korkeuskäyrät on tuotu alkujaan DWG-tiedostosta, jolloin niitä esittävät viivat saattavat koostua useista viivan pätkistä. (Vertex ID: PLANT-4310)

Uusi dialogi maastopisteiden tuontiin

Tuo maasto -toiminto käyttää nyt samaa uusittua dialogia kuin Tuo pistepilvi -toiminto. (Vertex ID: PLANT-4382)

Toimintokohtaiset ohjevideot käynnistyvät jatkossa yhdistelmällä Ctrl + hiiren vasen painike

G4Plant-ohjelman toimintokohtaiset video-ohjeet käynnistyvät painamalla yhdistelmää Ctrl + hiiren vasen painike. Vanha yhdistelmä Shift + hiiren vasen painike avaa ohjelman F1-käyttöohjeen kyseisen toiminnon ohje-sivulta. (Vertex ID: PLANT-4475)


Uusia ominaisuuksia ja parannuksia versiosta 29.0.01 alkaen

Parannettu 3D-DGN-tuonti

3D-DGN-tuonti tuottaa merkittävästi parempaa geometriaa kuin aiemmin. Tiedostokääntöjen haasteet kuten geometrian näkymättömyys tai virheellisyys, värien esitys väärin tai osien pintojen väärinpäin näkyminen on nyt korjattu. DGN-tiedoston tallennustekniikalla ei ole enää keskeistä vaikutusta mallin kääntymiseen oikein Vertex-malliksi.

Olemme lisänneet uuden avainsanan dgn_origin_to_min_xyz 3D-DGN-tuontia ohjaavaan asetusarvotiedostoon Default_r, joka löytyy täältä \system\setup\dwg\. Asettamalla kyseisen avainsanan arvoksi 1 (oletus on 0) DGN-tiedosto luetaan Vertex-malliksi siten, että mallin origo asettuu minimi xyz-pisteeseen kuten IFC-tuonnin kanssa on mahdollista tehdä. Tällä saadaan kauas origosta kirjoitettu malli siirtymään G4Plant-työskentelyn kannalta parempaan paikkaan.

Ominaisuus on parannettu myös versioon 29.0.05. (Vertex ID: PLANT-4589)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.