Skip to main content
Skip table of contents

3. Käytä viivaimia viivan piirron apuna

Harjoitus 3: Viivaimet janojen, murtoviivojen ja suorakulmioiden apuna.


Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Käyttämään erilaisia viivaimia ohjaamaan viivan piirtoa.

Käytetyt toiminnot:

 • Kahden pisteen viiva.
 • Murtoviiva.
 • Ympyrä (referenssiviivojen piirtoa varten).
 • Viivoille (janat, murtoviivat, suorakulmiot) sopivat viivaintoiminnot.
 • F8 (aputoiminnon lisämääre, jolla piirron suuntakulmaa kysytään)
Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero")
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin edellisessä harjoituksessa.

Tarkastele kahden pisteen viivan piirron viivaimia

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva.
 • Avaa tilannekohtainen valikko hiiren oikealla painikkeella.
  • Tilannekohtaisen valikon yläpuolelle avautuu ponnahdusvalikko, jossa on aputoimintoja.

Järjestyksessa ylhäältä vasemmalta:

 • Vinon viivaimen asetukset.
 • Tangenttiviivaimen piste-kaari asetus.
 •  Tangenttiviivaimen kaari-kaari asetus.
 •  Tangenttiviivaimen kaari-kulma asetus.
 •  Yhdensuuntaisviivaimen asetus (etäisyys).
 •  Yhdensuuntaisviivaimen asetus (paikka).
 •  Tangenttiviivaimen kaari-piste asetus.
 •  Kulmanpuolittajaviivaimen asetus.
 •  Ortogonaaliviivan 0-45-90.. asetus.
 •  Viivan automaattinen peilaus
 •  Yhtenäinen viiva
Piirrä vino viiva referenssipisteiden määräämään suuntaan

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva (tai esim. toiminnot: Murtoviiva tai suorakulmio)
 • Aputoiminto: Vinon viivaimen asetukset.
 • Osoita ensimmäinen referenssipiste, joka määrää viivan linjan paikan. Kuva 1).
 • Osoita toinen referenssipiste, joka määrää viivan suunnan. Kuva 2).
 • Osoita viivan lähtöpiste, Kuva 3).
 • Osoita viiva päätepiste. Kuva 4).


Tämä viivain on voimassa vain yhden viivan ajan.

Piirrä vino viiva määrättyyn astekulmaan

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva (tai esim. toiminnot: Murtoviiva tai suorakulmio)
 • Osoita viivan lähtöpiste. Kuva 1).
 • Aputoiminto: Vinon viivaimen asetukset
  Kuva 2).
 • Paina F8-näppäintä. Kuva 3).
  • Tämä avaa dialogin Viivaimen asetusarvo.
 • Syötä kulma. Kuva 4).
 • Osoita viivan päätepiste. Kuva 5).
Piirrä viiva, joka tangeeraa ympyrää ja on linjattu määrätyn pisteen kautta

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva (tai esim. toiminnot: Murtoviiva tai suorakulmio)
 • Aputoiminto: Tangenttiviivaimen piste-kaari asetus.
 • Osoita referenssipiste, joka määrää viivan linjan paikan. Kuva 1).
 • Osoita ympyrä tai kaari, jota viivan tangeeraa. Kuva 2).
 • Osoita viivan lähtöpiste. Kuva 3).
 • Osoita viivan päätepiste.
  • Päätepiste on haettu tarkasti tangeerauspisteeseen valitsemalla ympyrän keskipiste. Kuva 4a).
  • Päätepiste on osoitettu muualta 4b).
 • Osoita viivan päätepiste. Kuva 5).


Tämä viivain on voimassa vain yhden viivan ajan.


Huomaa, että sillä on merkitystä, kummalta puolelta ympyrän osoitat (suhteessa referenssipisteen ja ympyrän keskipisteen linjan suhteen)

 • Viereisessä kuvassa viiva piirtyy ympyrän alapuolelle.
Piirrä kahta ympyrää tangeeraava viiva

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva (tai esim. toiminnot: Murtoviiva tai suorakulmio)
 • Aputoiminto: Tangenttiviivaimen kaari-kaari asetus.
 • Osoita ensimmäinen referenssiympyrä. Kuva 1).
 • Osoita toinen referenssiympyrä. Kuva 2).
 • Osoita viivan lähtöpiste.
 • Osoita viivan päätepiste.


Tämä viivain on voimassa vain yhden viivan ajan.
Piirrä määrätyssä kulmassa ympyrää tangeeraava viiva

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva (tai esim. toiminnot: Murtoviiva tai suorakulmio)
 • Aputoiminto: Tangenttiviivaimen kaari-kulma asetu
 • Osoita referenssiympyrä.
  • Tämä avaa dialogin Tangenttiviivaimen 3 asetus: Kulma.
 • Syötä kulma.
 • Osoita viivan lähtöpiste.
 • Osoita viivan päätepiste.


Tämä viivain on voimassa vain yhden viivan ajan.


Huomaa, että sillä on merkitystä, kummalta puolelta ympyrän osoitat suhteessa annettuun kulmaan.
Piirrä yhdensuuntainen viiva määrämatkan päähän referenssiviivasta

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva (tai esim. toiminnot: Murtoviiva tai suorakulmio)
 • Aputoiminto: Yhdensuuntaisviivaimen asetus (etäisyys).
 • Osoita referenssiviiva. Kuva 1).
 • Osoita se puoli, jonne viiva piirretään. Kuva 2).
  • Tämä avaa dialogin Yhdensuuntaisviivaimen asetus: Väli?
 • Syötä viivojen välinen etäisyys. Kuva 3).
 • Osoita viivan lähtöpiste. Kuva 4).
 • Osoita viivan päätepiste. Kuva 5).


Tämä viivain on voimassa vain yhden viivan ajan.
Piirrä referenssiviivalle yhdensuuntainen viiva osoitetun pisteen kautta

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva (tai esim. toiminnot: Murtoviiva tai suorakulmio)
 • Aputoiminto: Yhdensuuntaisviivaimen asetus (paikka).
 • Osoita referenssipiste, joka määrää paikan, jonka kautta linja kulkee. Kuva 1).
 • Osoita referenssiviiva, joka määrittää viivan suunnan. Kuva 2).
 • Osoita viivan lähtöpiste. Kuva 3).
 • Osoita viivan päätepiste. Kuva 4).

Muistathan edellisestä harjoituksesta apuviivan suunnan vaihdon.

 • Ohjelma piirtää suuntalukitulle viivalle kohtisuoran avuviivan, jonka avulla voit osoittaa piirrettävän viivan alku- ja loppupisteen muualta geometriasta.
 • Paina J-näppäintä, muuttaaksesi apuviivan suuntaa.
  • Ensimmäinen J = Apuviiva piirtyy vaakasuuntaan
  • Toinen J = Apuviiva piirtyy pystysuuntaan
  • Kolmas J = Apuviiva piirtyy kohtisuoraan.
  • jne.
Piirrä ympyrälle tangentin suuntainen viiva, joka kulkee osoitetun referenssipisteen kautta

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva (tai esim. toiminnot: Murtoviiva tai suorakulmio)
 • Aputoiminto: Tangenttiviivaimen kaari-piste asetus.
 • Osoita referenssipiste, joka määrää paikan, jonka kautta linja kulkee. Kuva 1).
 • Osoita kaari siltä kohdalta, jonka tangentti määrää viivan suunnan. Kuva 2).
 • Osoita viivan lähtöpiste. Kuva 3).
 • Osoita viivan päätepiste. Kuva 4).

Tämä viivain on voimassa vain yhden viivan ajan.

Harjoituksen tekijä mainitsee kuriositeettina, että hän ei ole keksinyt tälle aputoiminnolla mitään käyttöä yli 26 vuoden Vertex-historiansa aikana.


Piirrä ympyrälle tangentin suuntainen viiva, joka kulkee ympyrältä osoitetun pisteen kautta.

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva (tai esim. toiminnot: Murtoviiva tai suorakulmio)
 • Aputoiminto: Tangenttiviivaimen kaari-piste asetus.
 • Älä osoita referenssipistettä, vaan ohita se Valmis-kuittauksella (
  ). Kuva 1).
 • Osoita kaari siltä kohdalta, jonka tangentti määrää viivan suunnan. Kuva 2).
 • Osoita viivan lähtöpiste. Kuva 3).
 • Osoita viivan päätepiste. Kuva 4).
Piirrä kulman puolittajan suuntainen viiva, joka kulkee osoitetun referenssipisteen kautta

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva (tai esim. toiminnot: Murtoviiva tai suorakulmio)
 • Aputoiminto: Kulmanpuolittajaviivaimen asetus.
 • Osoita referenssipiste, joka määrää paikan, jonka kautta linja kulkee. Kuva 1).
 • Osoita ensimmäinen referenssiviiva. Kuva 2).
 • Osoita toinen referenssiviiva. Kuva 3).
 • Osoita viivan lähtöpiste. Kuva 4).
 • Osoita viivan päätepiste. Kuva 5).


Tämä viivain on voimassa vain yhden viivan ajan.
Piirrä kulman puolittaja viiva, joka kulkee referenssiviivojen leikkauspisteen kautta

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva (tai esim. toiminnot: Murtoviiva tai suorakulmio)
 • Aputoiminto: Kulmanpuolittajaviivaimen asetus.
 • Älä osoita referenssipistettä, vaan ohita se Valmis-kuittauksella (
  ). Kuva 1).
 • Osoita ensimmäinen referenssiviiva. Kuva 2).
 • Osoita toinen referenssiviiva. Kuva 3).
 • Osoita viivan lähtöpiste. Kuva 4).
 • Osoita viivan päätepiste. Kuva 5).
Piirrä viivaketju, joka suuntautuu vain vaaka-, pysty- tai 45°-kulmaan

 • Toiminto: Murtoviiva tai kahden pisteen viiva.
 • Osoita viivan lähtöpiste.
 • Aputoiminto: Ortogonaaliviivan 0-45-90.. asetus
  • Huomaa, että toisin, kuin muut viivaimet, niin tämä ei astu voimaan, ellei vähintään ensimmäinen murtoviivan piste ole osoitettu.
 • Osoita seuraavat pisteet aina sen jälkeen, kun olet ensin suunnannut viivaan oikeaan suuntaan.
 • Murtoviivan piirto katkeaa normaalisti (esim.
  ,
  tai hiiren keskinäppäin).
  • Seuraavassa murtoviivassa tai kahden pisteen viivassa ortogonaali-vaikutus jatkuu.


Poista ortogonaaliviivaimen vaikutus

 • Valitse viivain kaksi kertaa peräkkäin:


Viivain jää voimaan

Tämä viivain jää voimaan ja vaikuttaa kunnes se erikseen otetaan pois päältä.

 • Huomaa, että vaikka välillä piirtäisit muita viivoja tai käyttäisit muita toimintoja, niin ortogonaaliviivain on voimassa, kun palaat joko murtoviivan tai kahden pisteen viivan toimintoon.


Hyödynnä ortogonaaliviivainta

Jos piirtämässäsi geometriassa on (jonkin aikaa) vain vaaka- tai pystysuuntaisia janoja tai murtoviivoja, hyödynnä ortogonaali-viivainta, sillä se säästä "suuntalukitus"-napsautukset.

 • Toisaalta, suuntalukitukset saat ilman kohdistimen napsautusta voimaan myös
  ja
  -näppäimillä.
Piirrä symmetristä rakennetta, laita automaattinen peilaus voimaan

 • Toiminto: Murtoviiva (tai esim. Kahden pisteen viiva tai suorakulmio)
 • Aputoiminto: Viivan automaattinen peilaus.
 • Osoita symmetriaviiva. Kuva 1).
 • Osoita pisteet 2), 3) jne.
  • Peilattu viiva piirtyy sitä mukaa, kun viiva piirretään (eli kohdistimessa kiinni oleva "kuminauha"-viiva ei vielä piirry).
 • Murtoviivan piirto katkeaa normaalisti (esim.
  ,
  tai hiiren keskinäppäin), mutta peilauslinja säilyy.


 • Peilaustoiminto katkeaa esim.
  -näppäimellä tai kun vaihdat toimintoa.

Piirrä yhtenäistä murtoviivaa tai janoista koostuvaa murtoviivaa

 • Toiminto: Murtoviiva (tai esim. suorakulmio, kahden pisteen suorakulmio tai pyöristetty murtoviiva).
 • Aputoiminto: Yhtenäinen viiva
  • Jos aputoiminto on valittu, niin piirrettävä viiva on yhtenäinen, eli koko viivaketju (tai suorakulmio) tulee valittua, kun osoitat sen yhtä janaa.
  • Jos aputoimintoa ei ole valittu, niin piirrettävä viiva näyttää yhtenäiselle mutta jonainen jana voidaan valita erikseen.


Yhtenäisyyden muuttaminen

Toiminnolla Räjäytä voi purkaa yhtenäisen viivaketjun janoiksi ja kaariksi.

 • Toiminto löytyy tilannekohtaisesta valikosta, kun olet valinnut yhtenäisen viivaketjun.
 • Toiminto löytyy myös valintanauhasta Venytä > Räjäytä.

Toiminnolla Yhdistä voit yhdistää toisissaan kiinni olevat viivat yhtenäiseksi viivaksi.

 • Toiminto löytyy valintanauhasta Venytä > Yhdistä.
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.