Skip to main content
Skip table of contents

Asetusarvojen muokkaus

Asetusarvojen avulla voidaan ohjelman toimintaa mukauttaa avainsanojen suomien rajoitusten mukaisesti.

Asetusarvot ovat versiosta 15 lähtien (syksystä 2008) tallentuneet vxsettings.xml-tiedostoon, eikä edeltävien versioiden tapaan teksti-muotoisiin setup-tiedostoihin.

Toiminto on tarkoitettu vain niille henkilöille, joilla on syvällistä VERTEX tuntemusta, tai jotka saavat siihen ohjeen Vertex Systems Oy:n tukipalvelusta.

Neitseellisen Vertex G4-järjestelmän asetukset ovat pääosin tallessa:

  • vxg4/system/programs/vxsettings.xml  (Yksittäisasennuksessa)
  • vxg4_srv/systems/programs/ vxsettings.xml (Tiedostopalvelinasennuksessa)

Osa asetuksista on myös kotihakemiston SETUP-tiedostossa (esim. vxg4/user/SETUP).

Asiakkaan omat asetusarvot tallentuvat tiedostoon vxg4/custom/programs/vxsettings.xml.

Interaktiivinen asetusten muokkaus

Näiden asetusarvojen muokkaamiseen pääset G4 -ikkunan sisältä kohdasta File → Asetukset → Muokkaa.

Tee muutoksia vain painavista syistä ja kerää muistiinpanoja talteen tekemistäsi muutoksista sekä niihin johtaneista syistä, että voit tarvittaessa kertoa tekemistäsi muutoksista esimerkiksi Vertex Systems Oy:n tukipalvelulle.

Ennen uusien asetusten tekoa, on syytä kopioida aiempi custom/programs/vxsettings.xml jonnekin turvaan, vaikkapa samaan kansioon antamalla sille loppupäätteen päivämäärän mukaan, esim:

  • vxsettings.xml => vxsettings.xml.2017_10_05

Tämä mahdollistaa paluun tilanteeseen ennen muutoksia, jos joku sattuu menemään pieleen.Tästä näkymästä pääset käsiksi keskeisiin säätöarvoihin, kun selaat niitä vasemman reunan puun avulla.

Kun on tarve muokata tiettyä avainsanaa, vaihda näkymä ”Ylläpitäjän näkymään” vasemmasta alakulmasta.

Uuden avainsanan lisääminen

Uuden avainsanan voit syöttää viemällä kohdistimen ”Data”-osioon ja siinä tilannekohtaisella valinnalla ”uusi avainsana”.

Muokatun avainsanan arvo siirtyy kenttään ”Oletusarvo” ja muokatusta rivistä tulee vihreä.

Avainsanan etsiminen

Kun tiedät avainsanan ja haluat löytää se nopeasti:

  • Napsauta vasemmalla ”puussa” kohtaan: Järjestelmän asetukset. (Tällöin ohjelma etsii avainta kaikkialta, eikä vain valitun ”puun haaran” alta.)
  • Kirjoita avainsana oikean alakulman siniselle riville (Rivin alussa suppilo) kenttään ”Avain”.
  • Laita täppä kohtaan ”Käytä suodatinta avainsanoille”.

Avainsanojen selityksiä on kerrottu seuraavassa osiossa. Suosittelemme että näihin tutustutaan tarkkaan ennen asetusarvojen muokkaamista.


Asetusten palauttaminen ohjelmatoimittajan asetuksiin

Toimittajan asetukset astuvat voimaan, jos poistat tai nimeät uudelleen custom/programs/vxsettings.xml tiedoston ja käynnistät ohjelman uudelleen.

Huom: Tarkasta myös ettei ”vxsettings.xml”-tiedostoa ole myöskään ns. koti-hakemistossa.

  • vxg4/user (Paikallinen asennus)
  • vxg4_srv/user (Serveriasennukset)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.