Skip to main content
Skip table of contents

14. Lisää merkintöjä. Mm hitsi- ja pintamerkkejä

Harjoitus 14: Lisää merkintöjä ja koneensuunnittelun merkkejä


Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Lisäämään ja muokkaamaan koneensuunnitelussa käytettyjä merkintöjä:
  • Geometrisia toleranssimerkintöjä.
  • Pintamerkkejä.
  • Hitsimerkkejä.
  • Pintavikamerkkejä.
  • Särmämerkkejä.
 • Lisäämään laikkausmerkinnän (2D-piirsustukseen - mallin piirustuksiin sitä ei leikkauksia varten tarvitse lisätä).
 • Lisäämään piirteiden, profiileiden ja taivutusten tiedot teksteinä kuvaan.
 • Lisäämään ilmiasun tiedot kuvaan (3D-mallin ilmiasujen tiedot mallin piirustukseen).
 • Lisäämään pintamerkkilistan piirustukseen.
 • Analysoimaan reunan (murtoviivaketjun) pituuden ja lisäämään sen tekstin kuvaan.

Käytetyt toiminnot:

 • Geometrinen toleranssi.
 • Pintamerkki.
 • Hitsimerkki.
 • Pintavika.
 • Särmämerkki.
 • Leikkausmerkintä.
 • Piirteen tiedot
 • Profiilin tiedot
 • Piirrelista
 • Asetukset
 • Taivutustiedot
 • Ilmiasun tiedot kuvaan
 • Pintamerkkilista
 • Reunan pituus.
Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero")
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin ensimmäisessä harjoituksessa.
Lisää geometrisia toleranssimerkkejä piirustukseen

 • Toiminto: Merkinnät > Geom.toleranssi.
  • Ohjelma avaa Geometriset toleranssit dialogin.
 • Valitse toleranssi-tyyppi
  • Muototoleranssi
  • Suuntatoleranssi. Kuva 1).
  • Sijaintitoleranssi.
  • Heittotoleranssi
  • Toleroitu elementti
  • Peruselementti.
  • Rajoitettu peruselementti.
 • Valitse toleranssin symboli. Kuva 2).
  • Napsauta V-painiketta, kunnes oikea symboli ilmestyy dialogin ylälaidassa näkyvään esikatseluikkunaan.
 • Syötä toleranssin suuruus. Kuva 3).
 • OK.
 • Osoita viiva, johon viitenuoli kiinnittyy. Kuva 4).
 • Voit raahata merkkiä, siten että viitenuoli pysyy viivalla tai sen jatkeella. Kuva 5).
 • Napsauta merkki paikoilleen. Kuva 6).
 • Osoita toleranssimerkinnän paikka.
 • Osoita seuraava viiva, johon haluat lisätä samanlaisen toleranssimerkinnän jne.
  • Toista 4) .. 6).


Palaa Geometriset toleranssit dialokiin ja määrittele uusi merkki

 • Paina
  -näppäintä tai tilannekohtaisella toiminnolla
  tai hiiren keskinäppäimellä.


Lopeta toleranssimerkkien lisäys

 • Valitse jokin toinen toiminto tai paina
  -näppäintä.GPS-standardit

Tutustu GPS-standardeihin, (ISO 8015) jotta osaat käyttää merkintöjä oikein.

 • GPS = Geometric Product Specification = Geometrinen tuotemäärittely.
 • Kokoelma sisältää useita standardeja.

Eräs tapa saavuttaa osaamista GPS-standardien käytölle on osallistua Metstan mahdollisesti järjestämille kursseille.
Käytä lisämerkintöjä ja tee polveileva merkki

 • Toiminto: Merkinnät > Geom.toleranssi.
 • Kuten edellä 1) .. 3).
 • Valitse lisämerkintä. Kuva 4).
 • Osoita viiva, johon viitenuoli kiinnittyy. Kuva 5).
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Polveileva viiteviiva. Kuva 6).
 • Osoita merkin uusi paikka (viiteviiva saa nurkkapisteen). Kuva 7).
  • Voisit osoittaa useita pisteitä viiteviivalle.
 • Lopeta viiteviivojen jaksojen piirto:
  ,
  tai hiiren keskinäppäimellä. Kuva 8).


Liitä peruselementti aikaisempaan merkkiin

 • Toiminto: Merkinnät > Geom.toleranssi. Kuva B.
 • Valitse: Peruselementti.
 • Valitse: Lisätään myös mittaviivaan.
 • Osoita aikaisempi toleranssimerkki.
Korjaa merkin sisältöä

 • Kaksoisnapsauta merkkiä, jolloin dialoki Geometriset toleranssit avautuu.
 • Muokkaa valintoja ja/tai kirjoita uudet arvot.

Et voi muokata kerralla useamman merkin sisältöä.

Poista merkki

 • Valitse merkki.
 • Tilannekohtainen toiminto: Poista tai Delete-näppäin.


Yleispätevyys

Em. kuvatut merkin sisällön korjaukset ja merkkien poisto toimivat kaikille koneensuunnittelun merkeille samalla tavoin.

Koneensuunnittelun merkkien valinta

 • Jos valintasuodattimessa on mukana Tekstit, niin voit valita koneen suunnittelun merkkejä ja ne "tarttuvat mukaan" aitaamalla tehtyyn valintaan.

Lisää pintamerkki

 • Toiminto: Merkinnät > Pintamerkki.
  • Ohjelma avaa Pintamerkit dialokin.
 • Valitse toleranssityyppi (Yleisin on Ra). Kuva 1).
 • Valitse toleranssin suuruus. Kuva 2).
 • OK. Kuva 3).
 • Osoita viiva, joka määrää merkin paikan. Kuva 4).
  • Voit raahata merkin haluamaasi paikkaan viivalla tai viivan jatkeella.
 • Napsauta merkki paikoilleen. Kuva 5).
 • Osoita seuraava viiva, johon haluat lisätä samanlaisen pintamerkin jne.
  • Toista 4) .. 5).


Palaa Pintamerkki dialokiin ja määrittele uusi merkki

 • Paina
  -näppäintä tai tilannekohtaisella toiminnolla
  tai hiiren keskinäppäimellä.


Lopeta pintamerkkien lisäys

 • Valitse jokin toinen toiminto tai paina
  -näppäintä.


Pintamerkeistä

Pintamerkit on määritelty standardissa ISO 1302.
Lisää pintamerkki yleismerkkinä

 • Toiminto: Merkinnät > Pintamerkki.
 • Suorita valinnat.
 • Valitse Yleismerkki.
 • OK.
 • Osoita merkin paikka.

Lisää pintamerkkilista

 • Toiminto: Merkinnät > Pintamerkkilista.
 • Osoita merkkien paikka.
  • Ohjelma kerää kaikki piirustuksessa olleet pintamerkit ja lisää ne osoittamaasi paikkaan.
  • Listan ensimmäisenä merkkinä on yleispintamerkki.
Lisää pintamerkki viiteviivan päälle

 • Toiminto: Merkinnät > Pintamerkki.
 • Osoita viiva, johon viitenuoli kiinnittyy.
  • Vie kohdistin viivan alapuolelle. Näet että pintamerkki kääntyy ylösalaisin. Kuva 1).
  • Tällaista merkintää ei nykyinen standardi enää salli (aikaisempi salli tietyin poikkeuksin).
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Polveileva viiteviiva. Kuva 62).
 • Osoita merkin nurkkapisteen paikka. Kuva 3).
  • Voisit osoittaa useita pisteitä viiteviivalle.
 • Lopeta viiteviivojen jaksojen piirto:
  ,
  tai hiiren keskinäppäimellä. Kuva 4).
Määrittele mittausmenetelmä, työstötapa ja naarmun suunta

 • Toiminto: Merkinnät > Pintamerkki.
 • Valinnalla Koskee kaikkia pintoja, saat merkkiin ympyrä-symbolin.
 • Kuva a = Voit valita pinnan karheuslaskennan menetelmän.
 • Kuva b = Voit valita (työstö-) menetelmän.
 • Kuva c = Voit valita naarmun suunnan.
(Älä) käytä vanhaa standardia

 • Ohjelmaan on jätetty "takaportti" vanhojen standardien mukaisille merkinnöille, jos niitä nyt jotkut omaa valmistusta toteuttavat tahot haluavat edelleen käyttää.
 • Tämä vaikuttaa pintamerkin ulkoasuun siten, että merkinnät "hyppäävät" merkin "kainalosta" merkin päälle.


Standardien käytöstä

Osa valmistuspiirustuksista voi olla todella vanhoja, joissa näitä vanhan standardin mukaisia merkkejä pitäisi edelleen osata tulkita ja niitä saatetaan vielä käyttää, ainakin kuvia korjattaessa.

Myös nyt käytössä olevat standardit vanhenevat joskus.

 • Tämän takia piirustuksessa olisi hyvä olla mukana tieto standardista, jota piirustus noudattaa.
Lisää hitsausmerkki

 • Toiminto: Merkinnät > Hitsimerkki.
  • Ohjelma avaa Merkinnän tiedot dialokin.
 • Hyväksy Pienahitsi tai valitse toinen hitsaustyyppi. Kuva 1).
 • Valitse tarvittaessa hitsin pinnan muoto. Kuva 2).
 • Syötä hitsisauman poikkileikkauksen mitat. Kuva 3).
 • Valitse tarvittaessa Ympärihitsi. kuva 4).
 • OK. Kuva 5).
 • Osoita nuolen kärjen paikka. Kuva 6).
 • Napsauta merkki paikoilleen. Kuva 7).
 • Lisää seuraava samanlainen merkki osoittamalla nuolen kärjen paikka jne.
  • Toista 6) .. 7).


Palaa Merkinnän tiedot dialokiin ja määrittele uusi hitsausmerkki

 • Paina
  -näppäintä tai tilannekohtaisella toiminnolla
  tai hiiren keskinäppäimellä.


Lopeta hitsimerkkien lisäys

 • Valitse jokin toinen toiminto tai paina
  -näppäintä.
Lisää hitsausmerkki, jossa on kaksi nuolta

 • Toiminto: Merkinnät > Hitsimerkki.
  • Määrittele merkin sisältö kuten edellä.
 • Osoita ensimmäisen nuolen kärjen paikka. Kuva 1).
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Polveileva viiteviiva. Kuva 2).
 • Osoita toisen nuolen kärjen paikka. Kuva 3).
 • Osoita uudelleen ensimmäisen viiteviivan päätepiste. Kuva 4).
  • Nyt voisit lisätä murtoviivaketjua tai kolmannen nuolen toistamalla kohdat 3) ja 4).
 • Lopeta viiteviivojen jaksojen piirto:
  ,
  tai hiiren keskinäppäimellä. Kuva 5).


Lisää hitsausmerkkiin jälkikäteen toinen nuoli

 • Lisää ensin hitsausmerkki.
 • Valitse hitsimerkki. Kuva 1).
 • Vie kohdistin lähelle merkin nukkapistettä tai nuolen kärkeä, jolloin siihen ilmestyy vihreä piste. Kuva 2).
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää haara. Kuva 3).
 • Osoita toisen nuolen kärjen paikka. Kuva 4).
 • Voit lisätä uusia nuolen kärkiä toistamalla kohdat 2) ... 4).
  • Tämä onnistuu niin kauan, kun hitsausmerkki on valittu (näkyy vihreänä).
Lisää erilaisia hitsausmerkkejä

 • Merkki-valikon alta aukeaa 23 erilaista hitsausmerkkiä.
 • Voit lisätä kaksi puoleisia merkkejä.
  • Jos haluat poistaa esim. kaksipuolisesta merkistä alapuolen, niin valitse Merkki-valikosta ylin tyhjä rivi.
 • Painikkeella Ala↔Ylä, voit vaihtaa merkkien keskinäistä sijoitusta
 • Voit lisätä hitsi Kolmelle sivulle-merkin.
 • Voit lisätä Asennushitsiä varten lippumerkin.
 • Yksipuoliseen hitsiin voit lisätä juuritukimerkin toiminnolla Juurituki.
  • Juurituen valintapainike V kierrättää tarjolle erilaisia merkkejä ja tuettoman vaihtoehdon.

Lisää pintavikamerkki

 • Toiminto: Merkinnät > Pintavika.
  • Ohjelma avaa Pintavika-dialokin.
 • Valitse pintavian tyyppi. Kuva 1).
 • Anna mitattava arvo. Kuva 2).
 • Valitse mittausalueeseen liittyvä yksikkö. Kuva 3).
 • Osoita viitenuolen paikka. Kuva 4).
 • Osoita tekstin paikka. Kuva 5).
  • Ohjelma avaa Pintavika-dialokin.
 • Anna tai hyväksy seuraavan pintavika-merkin sisältö jne.


Lopeta pintavikamerkkien lisäys

 • Valitse jokin toinen toiminto tai paina
  -näppäintä.


Pintavikamerkeistä

Sallittujen pintavikojen määrää osoitetaan standardin ISO 8785 mukaisilla merkeillä.

Merkkiä käytetään yhdessä pinnan laatua kuvaavien merkkien kanssa ja se kuvaa myös, että pinnan laatua ei voida mitata pintavikojen kohdalta.
Lisää kaksi- tai useampinuolinen pintavikamerkki

 • Katso ohjeet edellä esitetystä kohdasta Lisää hitsausmerkki, jossa on kaksi nuolta.


Nuolen lisääminen jälkikäteen pintavikamerkkiin

 • Poikkeaa hieman nuolen lisäämisestä hitsimerkkiin, sillä vihreä piste ilmestyy vain pintavikamerkin nuolen kärkeen.
Lisää särmämerkki

 • Toiminto: Merkinnät > Särmämerkki.
  • Ohjelma avaa Särmämerkki-dialokin.
 • Valitse suunta.
  • Symmetrinen = purse tai ylityöstö sallitaan symmetrisesti.
  • Alas = Jäysteen suunta on "alaspäin".
  • Ylös = Jäysteen suunta on "ylöspäin".
 • Syötä mittaluvun arvo etumerkin kera (+ -)
  • Plusmerkki = Ylityöstö.
  • Miinusmerkki = Alityöstö.
 • Osoita viitenuolen paikka.
 • Osoita särmämerkin paikka.
  • Ohjelma avaa Särmämerkki-dialokin.
 • Anna tai hyväksy seuraavan särmämerkin-merkin sisältö jne.


Lopeta särmämerkkien lisäys

 • Valitse jokin toinen toiminto tai paina
  -näppäintä.


Särmämerkeistä

Jäysteillä ja muilla vastaavilla muotovirheillä voi olla huomattava vaikutus kappaleen toimivuuteen ja toisaalta jäysteen poisto maksaa. Ohjaa särmien muotoa standardin ISO 13715 mukaisilla merkinnöillä.

Merkit sopivat sekä ulkosärminen ylityöstön tai sallitun jäysteen merkintään ja sisäsärmien yli- ja alityöstöjen merkintään.

 • Mittaluvun paikalla määritellään jäysteen suunta.
 • Mittaluvun etumerkillä määritellään yli- tai alityöstö.
Lisää särmämerkki piirutukseen yleismerkiksi

 • Toiminto: Merkinnät > Särmämerkki.
 • Valitse: Yleismerkki.
 • Valitse yleismerkin suunta.
  • Ulkonurkka tai
  • Sisänurkka.
 • Osoita nurkkasymbolin paikka.
 • Osoita särmämerkin paikka.
Lisää leikkausmerkintä

Leikkausmerkinnän paikka voidaan osoittaa kahdella pistellä tai se voi olla murtoviiva. Oheisessa harjoituksessa leikkausmerkintä on murtoviiva ja sen paikoituksessa käytetään hyväksi koordinaattinen nollausta ja suuntalukituksia, jotka on kuvattu harjoituksessa 5. Käytä hakutoiminnallisuuksia, suhteellista osoitusta ja suuntien lukitusta.

 • Toiminto: Merkinnät > Leikkausmerkintä.
 • Vie kohdistin ympyrän keskipisteen päälle, jonka kautta haluat leikkauslinjan aluksi kulkevan. Kuva 1).
 • Nollaa suhteelliset koordinaatit Q-näppäimellä. Kuva 2).
 • Siirrä kohdistinta vaakalinjassa, kunnes ohjelma ehdottaa suuntalukitusta ja napsauta kohdistinta. Kuva 3).
  • Tai lukitse suunta vaakalinjaan U-näppäimellä.
 • Osoita leikkauslinjan alkupiste. Kuva 4).
 • Siirrä kohdistinta vaakalinjassa, kunnes ohjelma ehdottaa suuntalukitusta ja napsauta kohdistinta. Kuva 5).
  • Tai lukitse suunta vaakalinjaan U-näppäimellä.
 • Osoita leikkauslinjan ensimmäisen janan päätepiste. Kuva 6).
 • Siirrä kohdistinta pystylinjassa, kunnes ohjelma ehdottaa suuntalukitusta ja napsauta kohdistinta. Kuva 7).
  • Tai lukitse suunta vaakalinjaan I-näppäimellä.
 • Osoita leikkauslinjan toisen janan päätepiste sen ympyrän keskipisteestä, jonka kautta haluat leikkauslinjan lopun kulkevan. Kuva 8).
 • Siirrä kohdistinta vaakalinjassa, kunnes ohjelma ehdottaa suuntalukitusta ja napsauta kohdistinta. Kuva 9).
  • Tai lukitse suunta vaakalinjaan U-näppäimellä.
 • Osoita leikkauslinjan päätepisteen paikka. Kuva 10).
 • Lopeta leikkauslinjan jaksojen osoitus V-näppäimellä, hiiren keskipainikkeella tai tilannekohtaisella OK:lla. Kuva 11).
  • Ohjelma merkkaa leikkauslinja kahdella vihreällä ristillä ja sinisellä viivalla ja pyytää osoittamaan katsomissuuntaa.
 • Osoita se puoli, josta leikkausta katsotaan ja jonne nuolet tulevat. Kuva 12).
  • Ohjelma piirtää leikkausviivat ja nuolet, sekä kysyy leikkausmerkkiä.
 • Syötä leikkausmerkki. Kuva 13.
 • Voit jatkaa toisen leikkausmerkinnän piirtämisellä ...


Lopeta leikkausmerkintöjen lisääminen

 • Valitse jokin toinen toiminto tai paina
  -näppäintä.


3D-mallin piirustusprojektion leikkaus

Kun 3D-mallin piirustuksessa tehdään leikkaus, ohjelma itse lisää leikkausmerkinnät osoitettuun leikkauskohtaan.

 • Joten älä käytä tätä toimintoa mallien piirustuksissa.
Hae piirteen tiedot piirustukseen

 • Toiminto: Merkinnät > Piirteen tiedot
 • Osoita piirteen kuuluva piste tai viiva.
 • Osoita viitenuolen kärjen paikka.
 • Osoita viitetekstin paikka.
 • Osoita toinen piirre jne...

Lopeta piirteiden tietojen lisääminen

 • V- tai Esc-näppäimillä, hiiren keskipainikkeella tai tilannekohtaisella toiminnolla OK tai käynnistämällä jokin toinen toiminto.


Piirteet ja niiden tiedot

Itsenäisessä 2D-piirustuksessa toimintoon soveltuvia piirteitä ovat (2D-) komponentit.

3D-mallien piirustuksissa toiminto löytää tietoja kokoonpanon osista, komponenteista ja profiileista sekä osien piirteistä.
Profiilin tiedot 3D-mallin piirustuksista

Tämä toimii vain 3D-mallista tehdyissä piirustuksissa.

 • Avaa profiilirakenteita sisältävä 3D-malli.
 • Avaa sen piirustus.
 • Toiminto: Merkinnät > Profiilin tiedot
 • Osoita profiili. Kuva 1).
  • Kohdistimeen ilmestyy profiilin tiedot, suunnattuna profiilin suuntaan.
 • Osoita tekstin paikka. Kuva 2).
 • Osoita toinen profiili jne...


Lopeta piirteiden tietojen lisääminen

 • V- tai Esc-näppäimillä, hiiren keskipainikkeella tai tilannekohtaisella toiminnolla OK tai käynnistämällä jokin toinen toiminto.
Määritä mitä tietoja haluat profiileista esittää

Pääset muokkaamaan profiilista esitettäviä asetuksia seuraavasti:

 • File > Järjestelmän asetukset > Muokkaa.
  • Ohjelma avaa dialogin Järjestelmän asetukset.
 • Valitse 2D-piirto > Profiilitiedot.
 • Valitse mitä tietoja haluat piirustukseen hakea.Asetus koskee palvelinta käytäviä

Tämä asetus on ns. järjestelmä-asetus, eli koskee kaikkia samaan palvelimelle asennettua Vertex G4:ään käyttäviä henkilöitä.

 • Joten yllätysten välttämiseksi samassa toimistossa työskentelevien tulisi sopia mitä tietoja profiileista esitellään.
Lisää kuvaan piirrelista

 • Toiminto: Merkinnät > Piirrelista.
  • Ohjelma generoi kohdistimeen tekstin.
 • Osoita tekstin paikka.Piirrelista koskee mallin piirustuksia

Itsenäisessä 2D-piirustuksessa ei ole sellaisia piirteitä, joita tämä toiminto listaisi.

3D-kokoonpanomallien piirustuksissa toiminto listaa kokoonpanon komponentit ja profiilit, mutta ei osia tai alikokoonpanoja.

3D-osamallien piirustuksissa toiminto listaa kirjastopiirteet, esim. kierrepiirteet.
Määritä mitä tietoja piirteestä listataan

 • Toiminto: Merkinnät > Asetukset
  • Ohjelma avaa Piirteen tiedot asetukset-dialokin.
 • Tästä voit (yrittää) säätää, mitä tietoja haluat näkyville, kun lisäät kuvaan tietoja toiminnolla:
  • Piirteen tiedot.
  • Piirrelista.


Huomaa, että jo piirustukseen lisätyt tiedot (ainakin viitenuolessa olevat tiedot) päivittyvät (F5), jos muutat asetuksia.
Lisää kuvan ohutlevymallin taivutustiedot

 • Avaa malli, joka kuvaa ohutlevyä.
 • Avaa mallin piirustus.
 • Toiminto: Merkinnät > Taivutustiedot.
  • Ohjelma generoi kohdistimeen tekstitaulukon.
 • Lisää taulukko piirustukseen.


Toimii myös 2D-piirustuksessa

Jos itsenäisessä 2D-piirustuksessa on viivoja, jotka on määritelty taivutusviivoksi, niin toiminto listaa myös nämä "taivutukset".


Ilmiasun tiedot kuvaan

 • Avaa malli, jossa on ilmiasuja.
 • Avaa mallin piirustus.
 • Toiminto: Merkinnät > Ilmiasutiedot kuvaan.
  • Ohjelma generoi kohdistimeen tekstitaulukon.
 • Lisää taulukko piirustukseen.


Ilmiasutiedot

Toiminto on tarkoitettu listaamaan mallin ilmiasut kuvaan.

 • Parhaiten se soveltuu osamalleille, joissa on useita ilmiasuja ja joissa mallin mittoja ohjataan mittataulukon avulla ilmiasukohtaisesti.
Lisää viivaketjun (reunan) pituustieto

 • Toiminto: Merkinnät > Reunan pituus.
 • Osoita yksi viivaketun viiva. Kuva 1).
 • Osoita viiteviivan paikka. Kuva 2).

Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.