Skip to main content
Skip table of contents

Kaavion ja 3D-mallin yhteiskäyttö 2021

 

  

Nämä uudistukset on esitelty Vertex G4:n pääversiossa 27.0.00 (Vertex 2021)

PI-kaavion ja mallin vertailu

Kaavion ja mallin vertailussa vertailtaviin tietoihin lisäyksenä koodi ja nimitys

Vertailtaessa tietoja PI-kaavion ja mallin välillä verrataan myös eroja CODE- ja DESCRIPTION- kenttien välillä. (PLANT-3503)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.