Skip to main content
Skip table of contents

Eristystoiminnot 2024

 

  

Esittelimme nämä uudistukset pääversiossa 30.0.0 (2024)

Eristeiden käsittelyn uudistukset ja parannukset

Monipuolistimme värin valintaa eristeelle ja päällysteelle visualisointimateriaaleihin.

Pääset nyt esikatselemaan linjalle lisättäviä eristeitä ja päällysteitä määrittelyvaiheessa.

Mahdollistimme eristeiden lisäämisen jo reitityksen aikana.

Eristeelle ja eristeen päällysteelle voidaan nyt valita visualisointimateriaali eristeiden lisäyksen käyttöliittymän kautta

Voit nyt valita putkien ja kanavien eristeille sekä päällysteille yksinkertaisen värin sijaan visualisointimateriaalin heti eristeiden lisäyksen yhteydessä. Visualisointimateriaalien joukosta löytyy myös tutut Vertex-väripaletin värit. Sama toiminnallisuus on käytössäsi myös Lisää muut eristeet -toiminnon käyttöliittymässä.

Voit asettaa eriste- ja päällystemateriaaleille oletusvisualisointimateriaalin kyseisten materiaalien tietokantoihin. Tällöin ohjelma asettaa valitulle eristysmateriaalille heti määritetyn visualisointimateriaalin, kun kyseinen materiaali valitaan käyttöliittymässä. Tietokantoja voi selata ja muokata Järjestelmä-välilehden osiosta Materiaalit. (Vertex ID: PLANT-4576)

Esikatsele eristeiden ja päällysteiden ulkoasua

Eristysominaisuuksien dialogiin on lisätty uusi painike Käytä, jonka avulla voit esikatsella lisäämäsi eristeen ja päällysteen ulkoasua jo ominaisuuksien määrittelyn aikana. (Vertex ID: PLANT-4590)

Lisää eristykset putkeen ja kanavaan jo reitityksen aikana

Voit lisätä eristeet ja päällysteet putki- ja kanavalinjoille jo reitityksen aikana. Eristeiden ja päällysteiden lisääminen toimii sekä reitityksessä että yksittäisen komponentin lisäyksessä. Saat kytkettyä tämän uuden toiminnon päälle Putkistot-välilehden kohdasta Eristykset käytössä (Eristys). Sopivien eristeiden ja päällysteiden määritys tehdään avautuvassa Eristysominaisuudet-dialogissa kuten tekisit sen toiminnon Lisää putkilinjan eristykset avulla. Mitoitusparametrit periytyvät automaattiseti valitulta putkikoolta ja mahdollisesti myös linjaposition tietojen perusteella, mikäli olet niitä määrittänyt.

Eristeominaisuuksien hyväksynnän jälkeen eristeet lisätään malliin sitä mukaan, kun putkia, käyriä ja muita putkikomponentteja lisätään malliin. Laippaliitoskokonaisuuksien osalta eristys lisätään vasta, kun vastalaippa on lisätty tai linja päätetään yhteen laippaan. Pääset muokkaamaan jo määritettyä eristettä Valitse-napin avulla, joka on Eristykset käytössä -napin vieressä oikealla puolella.

Mikäli putkilinjaa lisättäessä kartion lisäyksen jälkeen myös standardin mukainen eristepaksuus vaihtuu putkikoon vaihtuessa, niin Eristysominaisuudet-dialogia avautuu aina automaattisesti muuttuneiden tietojen hyväksymiseksi. Jos reititys aloitetaan eristämättömästä suorasta putkesta ja eristeiden lisäys on asetettu aktiiviseksi, niin myös jo olemassaoleva putki eristetään. Samoin toimii myös reitityksen päättäminen eristämättömään suoraan putkeen. Jos taas reititys aloitetaan eristetystä suorasta putkesta, niin eristeiden lisäystä ei kuitenkaan automaattisesti aseteta aktiiviseksi. Putkien osittainen eristäminen on mahdollista vain toiminnon Lisää putkilinjan eristykset kautta.

Helpottaaksesi reititystä eristeiden kera, kannattaa säätää Eristysten läpinäkyvyyden asetusta mieleiseksesi, jotta lisätyt putkiosat näkyvät samalla lisättyjen eristeiden läpi.

Eristeiden lisäys tai muokkaus ei ole mahdollista käytettäessä Vaihda kokoa -toimintoa putki- tai kanavalinjalle tai yksittäisille komponenteille. Eristeiden muokkaukseen on oma toiminto Muokkaa putkilinjan eristyksiä. (Vertex ID: VXPLANT-44)

Uusia tapoja lisätä eristykset putkilinjalle

Toiminto Lisää putkilinjan eristykset on nyt valittavana myös Putkistot-välilehdeltä tai tilannekohtaisesta valikosta hiiren oikean painikkeen takaa, kun yksi putkiosa on valittuna. Käynnistettäessä toiminto tätä kautta, ohjelma automaattisesti valitsee koko liittyvän putkilinjan ja avaa dialogin Eristysominaisuudet.

Löydät toiminnot Lisää putkilinjan eristykset ja Lisää muut eristykset myös tilannekohtaisesta valikosta, kun mitään ei ole valittuna. (Vertex ID: VXPLANT-90)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.