Skip to main content
Skip table of contents

Pistepilvet

Pistepilvien luku ja yleinen käsittely

Pistepilvien luku eri formaateissa

Pistepilviä voi lukea kokoonpanoon ja osamalleiksi eri muodoissa (e57, pts, ptx, las, laz, xyz…). Muunnettuna Vertex-malliksi käsittely ja lisääminen on nopeinta.

Pistepilvien yhdistäminen

Usean, samassa nollapisteessä olevan pistepilven voi lukea samaan kokoonpanoon. Pistepilviä voit jälkeenpäin yhdistää, rajata, tallentaa uusiksi pistepilviksi.

Pisteiden ulkoasu

Voit korostaa, piilottaa, skaalata, vaihtaa pisteiden kokoa (auttaa lähelle zoomatessa). Joissain tapauksissa voi käyttää kolmioiden varjostusominaisuuksia joka näyttää OpenGL-varjostuksessa pilven ulkonäön ikään kuin se olisi pinnoitettu.

Pisteiden rajaus ja poistaminen

Voit poistaa pisteitä 3D-rajausta tai murtoviivalla rajattua aluetta käyttäen. Jos pistepilviin on tallennettu keilauspiste, voit tarkastella mallia katsottuna keilauspisteiden kohdalta.

Työkaluja pistepilvien hyödyntämiseen mallinnuksessa

Pisteiden etäisyyden mittaus

Voit mitata pisteiden välisiä etäisyyksiä toiminnolla Tarkista etäisyys.

3D-luonnos mallinnuksen apuna

Voit lisätä pistepilven pisteiden avulla aputasoja tai luoja luonnoksia ja apupintoja. Näitä voidaan käyttää suunnittelun apuna esim mittoja määritettäessä. Yleensä käyttökelpoisin on 3D-luonnos koska pistepilven pisteet ovat harvoin pääakseleiden muodostamissa tasoissa.

  1. Luo kokoonpanoon uusi osa ja uusi 3D-luonnos. Jos paikallinen pistepilvi- osa on muokattavana luo siihen suoraan uusi 3D-luonnos.
  2. Piirrä 3D-luonnos pistepilven pisteiden avulla. Suljetun 3D-luonnoksen tapauksessa voit halutessasi luoda myös pinnan jos pisteet ovat samassa tasossa. Pelkkä ohjauskäyräkin tosin riittää useimmissa tapauksissa suunnittelun apuna.


Aputasojen lisääminen pistepilveen

Voit lisätä 3D-luonnoksen piirtämisen yhteydessä myös valmiita aputasoja osoittamiisi pistepilven pisteisiin. Aputasoa voi käyttää 3D-luonnoksen luonnostelutasona ja niistäkin voi referoida mittoja. Aputason koko on määriteltävissä erikseen.


Ympyrän lisääminen kolmen pisteen avulla

3D-luonnoksena piirrettävä kolmen kehäpisteen ympyrää voi käyttää putkilinjan keskipisteen määrittämiseen. Versiossa 26.0 ohjelma tunnistaa ympyrän piirrossa pistepilven pisteen kun vie kursorin lähelle pisteitä ja painaa x-kirjainta. Tässä kannattaa käyttää myös aputasoa. Ympyrän kokoa ja paikkaa voi vielä säätää silmämääräisesti joka useimmiten tuottaa tarpeeksi tarkan lopputuloksen.


Pistepilvet ja mallin työpiirustukset

Pistepilvien näkyvyys piirustuksissa

Voit luoda piirustuksia pistepilvestä ja mallinnetusta osuudesta, mutta kuvannon täytyy olla ns. OpenGL-kuvanto. Mitoitus onnistuu pistepilveen lisätyn apugeometrian avulla joten apugeometrian piirto tulisi olla kuvannossa mukana.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.