Skip to main content
Skip table of contents

Videointi-työkalu 2020

Nämä uudistukset on esitelty Vertex Cad-ohjelmien pääversiossa 26.0.00 (vx. 2020)

Vie videoksi -toiminto uudistettu

Toiminto Vie videoksi on uudistettu. Toiminto toimii nyt omassa säikeessään, mikä nopeuttaa toimintoa ja mahdollistaa mm. muiden kuin Vertex-ohjelmistojen esittämisen videossa. (PLANT-3321)

Videoinnin keskeytyessä siihen saakka tehty videointi jää talteen.

Suljettaessa Vertex-ohjelma kesken videon luonnin, jää siihen mennessä tehty osuus talteen ja video voidaan luoda seuraavan Vertex-ohjelman käynnistyksen yhteydessä. (PLANT-3321)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.