Skip to main content
Skip table of contents

8. Kuljettimen runko

 k

Harjoitus 8. Mittavarioituva kuljettimen runko

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja uudistettu versiolla 28.0.00 (Vertex 2022).
Tässä harjoituksessa opimme

 • Mittavarioituvan ohjausgeometrian (SKELETON) käytön profiilirakenteen varioinnissa.
 • Profiilin trimmauksen osaan siten että osien väliin jää (hitsaus-) rako.
 • Luomaan sarjan kerralla useasta osasta.
 • Käyttämään mittataulukkoa profiilikokoonpanon variointiin.
 • Tallentamaan mallin uudeksi malliksi.
 • Luomaan osalle sarjan aikaisemman sarjan perusteella.


Käytetyt toiminnot:

 • Uusi paikallinen osa kokoonpanoon.
 • Luonnostelu: Kahden pisteen viiva, Suorakulmio
 • Luonnostelu: Yhtenevyys symmetria ja etäisyysehdot.
 • Uusi luonnos > Yhdensuuntaisesti.
 • Lisää > Profiili.
 • Trimmaa profiili > Pintaan.
 • Trimmaa profiili > Osaan.
 • Sarja.
 • Ratkaise.
 • File > Tallenna uudeksi.
Tee uusi kokoonpanomalli

 • File > Uusi > Kokoonpano.
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  • Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.

Tee uusi ohjauskäyrä-tyyppinen osa

.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi ja sitten Osa.
  • Valitse: Paikallinen.
  • Anna nimi, esim. SKELETON tai JIGI.
Määritä, ettei ohjauskäyrä osa tule osaluetteloon

 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.

 • Poista valinta: Kokoonpanon osaluetteloon, sillä tätä osamallia ei haluta osaluetteloon, onhan se täysin "aineeton" osa.
Mallinna lattialle projisioituvan kuljettimen päämitat

Mallinnus halutaan tehdä siten että kuljettimen oletussijoituspiste on kuljettimen toisessa päässä lattiatasossa. Lisäksi halutaan, että lattialla on kuljettimen äärimittoja (pituus ja leveys) kuvaavat ohjausviivat, joita voidaan tarvittaessa käyttää kuljettimen paikoitukseen.

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Vaaka(XY)-tasoon.
 • Piirrä suorakulmio
  • Viivatyyli: Ohjausviiva.
 • Vaakaviivat symmetriseksi keskiristin vaakaviivan kanssa.
 • Vasen pystyviiva yhteneväksi keskiristin pystyviivan kanssa.
 • Lisää mitat + kaavat.
  • 700 ja L.
  • 5000 ja W.


Toimenpide:

 • Ohjauskäyrä.
Mallinna vaakajohteiden ohjausgeometria, jossa on mukana jalkojen sarjan paikkaa ohjaava geometria

 • Palauta Vaaka(XY)-taso näkyviin, ellei se jo näy.
 • Valitse Vaaka(XY)-taso.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Yhdensuuntaisesti.
 • Anna arvo (Etäisyys pinnasta):
  • 600 ja kaava H.
 • Kopioi pitkät viivat luonnostasoon: Kopioi viivoja tai Viiva > Kopioi luonnostasoon.
 • Piirrä kaksi pystysuuntaista viivaa ja kokeile raahaamalla, että niiden päätepisteet ovat kiinni edellisissä viivoissa.
  • Ellei ole, käytä yhtenevyysehtoa päätepisteiden ja viivojen välille.
 • Lisää etäisyysehto ja kaava pystyviivojen ja päädyn välille:
  • 400 ja F.
  • Älä käytä scandimerkkejä (ääkkösiä) äläkä välilyöntejä muuttujien nimissä.

Toimenpide:

 • Ohjauskäyrä.
Mallinna jalkojen ja välituen ohjausgeometria

Voit piilottaa (tai olla piilottamatta vaaka(XY)-tason.

 • Palauta Poikittais(YX)-taso näkyviin.
 • Valitse Poikittais(YX)-taso sekä piste (vasen kuva).
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos.
  • Jos sivulla on asetus Kohtisuoraan, saattaa ohjelma kääntää kuljettimen ylösalaisin.
  • Käännä mallia, esim. suuntaan isometrinen.
 • Kopioi lattiatason päätyviiva luonnostasoon.
 • Muuta viiva apuviivaksi, sillä sitä tarvitaan vain tässä luonnoksessa.
 • Piirrä kaksi pystyviivaa, joiden päätepisteet ovat yhteneviä poikkiviivojen päätepisteiden kanssa. (oikea kuva).
 • Piirrä viivojen väliin vaakasuuntainen viiva.
 • Mitoita viivan etäisyys apuviivasta: 350 ja H2.

Toimenpide:

 • Ohjauskäyrä.
Syötä mittataulukkoon muuttujien kuvaukset

 • Tilannekohtainen toiminto: Mittataulukko.
 • Syötä kuvaukset.

Voit järjestellä rivejä nousevaan ja laskevaan jäljestykseen napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

 • OK tallentaa muutokset ja varioi mallin, jos muutin myös muuttujien arvoja.
Lisää pääkannattajat U100

Kuljettimen rungolle annettiin päämitat luonnostelussa. Profiilit pitää sijoittaa siten, etteivät päämitat kasva, joten oletussijoituspiste (keskipiste) ei kelpaa. Lisäksi halutaan, että U-muoto aukeaa kuljettimen keskikohdan suuntaan.

 • Toiminto: Lisää > Profiili.
 • Lisää profiili U100 (Profiilit > Vakiot > Profiilit > Kuumamuovattu > EN_10279-U30-300)
  • Valitse mittataulukosta koko EN-10279-U100.
 • Vie poikkileikkaus viivan päälle (vasen kuva) ja paina F8 
  (näppäintä tai painiketta).
 • Osoita nurkkapiste poikkileikkauksesta. (keskimmäinen kuva).
 • Lisää profiili osoittamalla ohjauskäyrä.
  • Tarvittaessa kierrä poikkileikkausta nuoli oikealle- tai nuoli vasemmalle-näppäimillä ennen ohjauskäyrän valintaa.
 • Vie poikkileikkaus viivan päälle (vasen kuva).
  • Jos poikkileikkaus avautuu väärään suuntaan, peilaa se F9:llä (
   tai
   ).
 • Napsauta ohjausviivaa, jolloin ohjelma lisää profiilin.
Lisää jalat samalla U-profiililla

 • Vaihda profiilin kiinnityspiste ulkoreunan keskipisteeseen.
 • Valitse trimmaustavaksi: Automaattitrimmaus pintaan.
 • Lisää profiilit siten että ne aukeavat kohti kuljettimen keskustaa.
  • Jos on tarpeen, niin käännä profiileita nuoli oikealle- ja nuoli vasemmalle näppäimillä.
 • Napsauta ohjausviivaa, jolloin ohjelma lisää profiilin.
 • Paina
  näppäintä lopettaaksesi profiilien lisäyksen.


Saman profiilin lisäys

Jos lopetit profiilien lisäyksen ennen jalkojen lisäystä, voit helposti listä samaa profiilia:

 • Napsauta pääkannakkeen profiilia.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää > Sama profiili.
Lisää poikittaistuki jalkojen väliin

 • Toiminto: Lisää > Profiili.
 • Lisää profiili U100 (Profiilit > Vakiot > Profiilit > Kuumamuovattu > EN_10279-U30-300)
  • Valitse mittataulukosta koko EN-10279-U80.
 • Vaihda sijoituspisteeksi pitkän sivun reunapiste.
 • Käännä profiili siten että se aukeaa alaspäin.
 • Napsauta ohjausviivaa, jolloin ohjelma lisää profiilin.
 • Paina
  näppäintä lopettaaksesi profiilien lisäyksen.
Trimmaa poikittaisprofiili osiin

 • Valitse profiili.
 • Toiminto: Profiilien trimmaus Osiin.
 • Syötä Rako: 1.
 • Osoita kohdeprofiili.
 • OK suorittaa trimmauksen.
 • Tee trimmaus molempiin päihin.
Tee jalustan osista sarja

 • Ota apugeometria näkyviin, jos se on piilossa (G
  näppäin).
 • Piilota toinen pääkannatin (Valinta ja H
  näppäin), jotta sarjan määrityksessä voidaan käyttää apugeometriaa hyväksi.
 • Valitse kaikki kolme jalustan profiilia.
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee sarja.
 • Anna lukumäärä: 5 ja Kaava: JALUSTAT.
 • Älä anna Väli- tai Pituus-arvoa, tällöin ohjelma kysyy mallista pisteet.
 • OK.
  • Ruudulle ilmestyy apuikkuna, jossa on viiva ja piste ja ohjelma kysyy: Osoita piste (Yhtenevyys 1/2).
 • Osoita apugeometriasta piste (kuva oikealla ylhäällä).
 • Osoita apugeometriasta toinen piste (kuva oikealla alhaalla).
  • Ohjelma lisää sarjan.


Palauta piilotettu pääkannatin näkyviin.

 • Tilannekohtainen toiminto: Palauta piilotetut.
Tee mallille piirustus

 • Katso tarkemmat ohjeet osamallinnuskurssin harjoituksesta: 2. Mallin piirustus.
 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
 • Poista piirustus työpöydältä.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Muokkaa kuljetinta mittataulukon avulla

 • Tilannekohtainen toiminto: Mittataulukko > Tiivistetty.
 • Täydennä kokoonpanossa annetuille muuttujille (sarjan jäsenten lukumäärä) kuvaus.
 • Testaa varioituvuutta antamalla sinne erilaisia arvoja.


Koska profiilit sijoitettiin nurkistaan, eikä keskipisteistään, tulee kuljettimen äärimitoiksi täsmälleen ne mitat, jotka syötät mittataulukkoon.
Kuljetin, jossa on jalkatallat sekä päätylaput

Mallinna kuljetimesta toinen versio, jossa on jalkatallat ja kuljettimen päissä päätylaput.

 • File > Tallenna uudeksi.
 • Anna nimi (tunnus) ja muokkaa arkistotietoja.
Täydennä SKELETON osan luonnosta

 • Valitse osa SKELETON.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Piilota muut.
 • Napsauta piirrepuusta toista piirrettä (Ohjauskäyrä).
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa luonnosta.
 • Lisää luonnokseen 100mm pitkä viiva pitkän viivan molempiin päihin.
 • Valitse viivat ja peilaa ne toiselle puolelle kuljetinta.
 • OK.

Luonnostele ohjausviivat jalkatalloja varten

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Vaaka(XY)-tasoon.
 • Luonnostele suorakulmio.
  • Viivatyyli: Muotoviiva.
 • Muuta pitkien viivojen tyyli apuviivoiksi.
 • Lisää symmetria- ja etäisyysehdot.
  • Lyhyen viivan pituus: 160.
  • Viivan ulkonema: 20.

Toimenpide:

 • Ohjauskäyrä.

Poistu osamallista kokoonpanoon

 • OK. (
  tai
  )
Lisää latta jalkojen ja pääkannattiminen päihin

 • Toiminto: Lisää > Profiili.
 • Lisää profiili U100 (Profiilit > Vakiot > Profiilit > Kuumamuovattu > FB)
  • Valitse mittataulukosta koko FB10x90, jalkojen alapäihin (2 kpl).
  • Valitse mittataulukosta koko FB10x100, pääkannattimen päihin (4 kpl).
 • Valitse trimmausmoodi: Ei automaattitrimmausta.
 • Asemoi profiilin poikkileikkaus oikein (Kiinnityspiste nurkasta).
  • Vaihda kiinnityspistettä tarvittaessa: F8.
  • Peilaa profiilia tarvittaessa: F9.
  • Käännä profiilia tarvittaessa nuoli oikealle- ja nuoli vasemmalle näppäimillä.
 • Osoita ohjausviivat lisätäksesi profiilit.
 • Lopeta profiilien lisäys. Paina
Trimmaa U-profiilit päätylappuihin

 • Napsauta profiilia, jota haluat trimmata.
 • Napsauta nuolta, joka ilmestyy profiilin päähän.
 • Osoita kohdepinta.

Tee trimmaus:

 • Molemmille jaloille.
 • Kummankin pääkannatteen molempiin päihin.
Ratkaise kokoonpano

Koska sarjan persustana olevien jalkojen pituus on muuttunut. niin ratkaisen kokoonpano.

 • Tilannekohtainen toiminto: Ratkaise.
  • Ohjelma ajaa mallin historian läpi ja muuttaa kaikkien jalkojen pituuden.
Lisää jalkatallat sarjaan

 • Napsauta molempia jalkatalloja (Muista Ctrl-näppäin, kun valitset jälkimmäisen).
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee sarja.
Päiviä piirustus

 • Avaa piirustus.
  • Piirustus päivittää itsensä.
 • Poista pituusmitta (joka kertoo lyhentyneen pääkannattimen pituuden).
 • Lisää tarvittavat mitat.
 • Lisää osanumerointi.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.