Skip to main content
Skip table of contents

Piirustus, mittakaava ja merkintöjen koko

Perinteisesti koneenpiirustukset tehdään mittakaavaan, joka on yleensä jokin seuraavista: 10:1 / 5:1 / 2:1 / 1:1 / 1:2 / 1:5 / 1:10 / 1:20 / 1:50 ja 1:100. Vertex G4:ssä mittakaava on piirustuksen ominaisuus. Piirustuksessa voi olla erimittakaavaisia projektioita.

Piirustuksen mittakaava vaihdetaan valitsemalla "Ominaisuudet" hiiren oikealla, kun mitään ei ole piirustuksesta valittuna.


Mittakaavasta riippuu, miten isona esitetty geometria näkyy kuvassa. Tekstit, mitat ja muut merkinnät on kuitenkin esitettävä mittakaavasta riippumatta aina saman kokoisina. Vertexissä tekstityyppisten objektien (tekstit, mitat, hitsi- toleranssi- ja pintamerkit) yhtenä ominaisuutena on korkeus. Korkeus kuvaa tekstin kokoa millimetreissä silloin kun piirustus tulostetaan oikeassa mittkaaavassa, esim. A3- kokoinen piirustus A3- arkille. Tekstien korkeudet ovat yleensä kokosarjaa 1.8 / 2.5 / 3.5 / 5 / 7 / 10 jne. Oletuskorkeutena on useimmiten 3.5 mm, tä'mä on myös G4:n oletuskorkeus kaikille piirustusmerkinnöille.

Teksti voi olla korkeudeltaan myös negatiivinen. Tällöin tekstin koko skaalautuu mittakaavan mukaan. Esimerkkinä voisi olla teksti jonka halutaan kuvaavan todellisessa geometriassa olevaa laitekipleä tai vaikkapa laitteen nimeä. Alla olevassa kuvassa on havainnnollistettu kaksi eri tekstikorkeutta: mittaluku 1760 on korkeudeltaan 3.5, joten se on piirustuksessa aina saman kokoinen. Rekisterikilven tekstin taas on seurattava kilven kokoa, jolloin se pienenee tai suurenee mittakaavan mukaan. Esimerkissä tekstin korkeus on 90 mm, jolloin sen korkeudeksi on annettu -90.


Kuten huomataan, lomake käyttäytyy siten, että sekin skaalautuu mittakaavan mukaan siten, että se on teksteineen tulostuksessa aina oikean kokoinen.

Usein esim. tuotaessa dxf- tai dwg- tiedosto G4:ään, sen mittakaava on 1:1. Jos piirustus esittää isoa kokonaisuutta, mitat näkyvät pieninä tai jopa jäävät kokonaan näkymättömiin, kun taas mittaviivat kyllä näkyvät. Alla olevassa kuvassa 1:1- ja 1:50- mittakaavaiset esitykset, joissa mittojen ja mittanuolien koko havainnollistuu.

Huomaa tallentaessasi omia piirustussymboleita, että symbolit tyyppiä "logo", "lomake" ja "automaattisesti päivittyvä lomake" ovat sellaisia, että ne näkyvät piirustuksen mittakaavasta riippumatta aina saman kokoisina. Tavallinen symboli taas toimii kuten muukin geometria. Jos näihin laitetaan tekstejä, on tekstikorkeudet määritettävä negatiivisiksi, jotta ne toimisivat oikein mittakaavaa muutettaessa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.