Skip to main content
Skip table of contents

Osat ja kokoonpanot FEA: Kuormat

Kuormalla tarkoitetaan laskentamalliin pintaan määriteltyä kuormitusta. Kuormia voidaan valita 3d-mallista valitsemalla kuormaan liittyvä pinta.

Valitse aktiivisen tutkimuksen osan pinta, niin näet avautuvassa tilannekohtaisessa valintanauhassa kuormat, joita voit määritellä pinnalle.Luo kuorma

 1. Valitse aktiivisen tutkimuksen osan pinta.
 2.  Aseta avautuvalle tilannekohtaiselle valintanauhalle halutut kuormien arvot.
  • Kuormat luodaan, kun painat Enter tai kun tuot kohdistimen pois valintanauhan päältä.
  • Eri kuormien ominaisuudet on koottu alla olevaan taulukkoon.
KuormaYksikköSuunta
VoimakN

Voidaan määrittää

 • 3d-mallin koordinaatiston suuntaisina komponentteina TAI
 • osoittamalla suunta 3d-mallista kahdella pisteellä
PaineMPaKohtisuoraan pintaa kohti
Pakkosiirtymämm

Voidaan määrittää

 • osoittamalla suunta 3d-mallista kahdella pisteelläMuokkaa kuormaa

 1. Valitse kuorma tutkimuspuusta tai 3d-mallista.
 2. Muokkaa valittuun pintaan liittyviä kuormatietoja tilannekohtaiselta valintanauhalta.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.