Skip to main content
Skip table of contents

DWG- ja DXF-tiedostojen vienti ja siihen liittyvät ongelmat


Tässä ohjeessa on kerrottu Vertex G4-kuvien vienti DWG-muotoon


DWG- ja DXF-tiedoston vienti

 • Käynnistyy toiminnolla ”File -valikko => Tallenna uudeksi => Tallenna toiseen formaattiin”. Valitse  tyypiksi (Save as type) ”AutoCad-piirustukset (*dwg)” tai ”DXF-tiedostot (*.dxf)”.
 • Samassa yhteydessä voidaan valita AutoCad-versio, kohdasta ”Versio:”. Vertex G4 versiolla 17.0 voidaan tuottaa DWG-versioita uusimmasta versiosta ”ACAD 2013” versioon ”ACAD Release 12”

 • Tämän jälkeen voidaan valita asetusarvotiedosto tai luoda uusi sellainen, painamalla ”Uusi”-painiketta.
 • Uusi-painikkeen painalluksen jälkeen avautuu monilehtinen dialogi-ikkuna, jonka avulla voidaan säätää vietävien Vertex G4-elementtien vastinelementtejä DWG-kuvassa.
Ongelmia DWG-tai DXF-tiedoston viennissä

Mittojen toleranssimerkinnät eivät siirry oikein DWG-kuvaan

Ongelma: Mittojen toleranssit eivät siirry DWG-tiedostoon - Toleranssien pois jäänti on Vertex Systems Oy:ssä tulkittu AutoCadin ominaisuudeksi.

Ratkaisu: Vie mitat ns. blokkeina eikä mittoina.

Syntyvä DWG-tiedosto on todella suuri lähtötiedostoon verrattuna

Ongelma: On raportoitu tapauksia (Vertex G4 versio 17.0.05) jossa syntyvä DWG-tiedosto vie ”1000 kertaa” enemmän levytilaa, kuin lähtötiedostona oleva Vertex G4-piirustus.

Syy 1: Koon paisuminen johtui kuvassa olevista kuvioista, joissa se oli tyyppiä ”'Väritäyttö”. Kuvioiden mittakaava oli 0.1. Käännettäessä väritäytöllisiä kuvioita, täyttö korvataan tiheällä viivoituksella ja viivojen tiheyden laskentaan käytetään mittakaavan arvoa. Arvolla 0.1 viivoja tulee mieletön määrä ja tiedostokoko kasvoi.

Ratkaisu 1: Ongelman voi kiertää muuttamalla väritäytöllisten kuvioiden mittakaavan vaikka arvoon 10 tai muuttamalla täytön tyypin joksikin muuksi.

Syy 2: Toinen raportoitu tapaus koski kuvaa, joka oli ollut ensin DWG-muotoinen ja joka sitten tuotiin Vertex G4-kuvaksi ja takaisin DWG:ksi käännettäessä sen koko kasvoi valtavasti. - Koon kasvaminen johtuu AutoCADin 'Solid' hatcheistä, jotka muutetaan viivoiksi kirjoitettaessa tiedostoa takaisin dwg-muotoon.

Ratkaisu 2: Ongelman voi kiertää käyttämällä dwg-tiedoston luvussa 'Skip_solids'-asetustiedostoa.

Vertex G4:n osasuurennosalueen geometria mittakaava on väärin

Valitettavasti tämä on ikävä ominaisuus, sillä AutoCad ei tue Vertexin osasuurennosta vastaavaa 'kuvaaluetta' joten Vertexistä käännetty piirustus kääntyy osasuurennosalueiden osalta piirustuksen pohjamittakaavan mukaisesti.

Käännöksessä syntyy sekä DWG- ja Tiff-tiedostoja

Tämä on ominaisuus, jos Vertex G4-piirustus sisältää rasterikuvia.

 • AutoCAD ei upota tiffejä dwg-tiedoston sisään kuten Vertex G4 tekee. Jos siis Vertex-kuva sisältää rastereita, syntyy jokaisesta rasterista oma tiff-tiedosto dwg-muotoon käännettäessä. Tähän ei voi vaikuttaa.
 • Nämä tiff-tiedostot on syytä toimittaa AutoCad-kuvan mukana, jotta niistä voidaan AutoCadissä muodostaa ns. hybridi-kuva.

DWG-tiedostoon menee liikaa tasoja, mm mitat

Oletusarvoisesti piirustuksesta siirretään kaikki elementit DWG-tiedostoon. Jos näin ei haluta niin kannattaa tehdä seuraavasti: 

 • Valitse piirustuksesta ne tasot pois päältä, joita ei siirretä.
 • Kun Export-toiminnossa tulee 'DWG asetustiedoston valinta' niin ota vaihtoehto Uusi.
 • Seuraavaksi aseta päälle täppä 'Aktiivitasojen elementit DWG-tiedostoon'. 
 • Tallenna asetukset jatkokäyttöä varten haluamallesi nimelle esim. DWG.new. 
 • Sulje toiminto.
 • Jatkossa kohdassa 'DWG asetustiedoston valinta' valitse tämä DWG.new. 

 • Jatka normaalia DWG-tiedoston tallennusta.

 • Myöhemmin voit käännösvaiheessa valita tämän tallentamasi setupin, kun haluat etteivät nuo piilotetut tasot mene DWG-tiedostoon.

Vanhoissa versioissa olleita ongelmia

Tänne on listattu joitain vanhoissa versioissa olleita ja sittemmin korjattuja virheitä. Lähinnä sen takia, että jos joku vielä käyttää näitä versioita, niin päivittämällä ohjelman uudempaan pääsee ongelmista eroon.

Ohjelma kaatuu vietäessä DWG-kuva

On raportoitu mm. Versioissa 17.0.06 ja 17.0.08 kaatumisia, jotka on korjattu Vertex G4 versioon 17.0.11.

Attribuuttien siirtyminen DWG => Vertex G4 => DWG

 • Versiossa 16.0.05 raportoitiin tapaus, että osa DWG-kuvissa olleista attribuuteista hävisi joko tuotaessa se Vertex G4:een tai sitten viimeistään vietäessä se takaisin DWG-muotoon.

 • Em versiossa ollut bugi (joka on korjattu versioon 16.0.07) aiheutti sen, että jos AutoCad-kuvassa on attribuutteja jotka on määritelty näkyviksi, mutta samalla niiden sisältö on tyhjä, niin tämmöiset sitten hävisivät tuotaessa. Eli jos attribuutit olivat piilossa, ne saivat olla tyhjiäkin ja kuitenkin "niiden paikka" säilyi. Ja joka tapauksessa, jos ne olivat näkyvissä ja niillä on sisältöä, niin attribuutit siirtyvät molempiin suuntiin.

Käännetyn piirustuksen värit eivät ole haluttuja (versioon 17.0 saakka)

 • On raportoitu tapaus, jossa asetusarvojen perusteella käytettiin viennissä vanhaa kääntäjää ja tämä johti ei toivottuihin väreihin, vaikka samalla DWG-setupilla oli aiemmissa versioissa (15.0) saatu haluttu lopputulos aikaan.
 • Ratkaisuna oli käyttää uudempaa kääntäjää (Joka sitten onkin ainoa kääntäjä alkaen Vertex G4-versiosta 18.0). Eli uudempaa kääntäjää käytettiin (versioon 17.0.xx saakka) viennissä, jos avainsana set.dwg.convert puuttuu tai sen arvo oli 0 tai 2.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.