Skip to main content
Skip table of contents

Päivitys usean version yli

Tämä ohje koskee seuraavia tapauksia:

 • Haluat päivittää ohjelman usean version yli.
 • Jätät vanhan asennuksen uuden asennuksen rinnalle varmuuskopioksi.
 • Päivitysohjelma ei jostain syystä löydä vanhaa asennusta, eikä siten osaa ehdottaa päivitystä.
 • Työasema on vaihtunut, ja haluat asentaa uuden Vertex CAD -ohjelman ja siirtää suunnitteludatan vanhasta asennuksesta uuteen.


Tee uusi itsenäinen asennus

Päivityksen voi suorittaa asennusohjelmalla vain versiosta seuraavaan, esimerkiksi 2023 (29.0) -> 2024 (30.0). Jos käytössä oleva versio on vanhempi kuin 2023 (29.0), tee uusi asennus.


Uusi itsenäinen asennus työasemalle

Selvitä nykyisen asennuksen kansio, esimerkiksi:

 • C:\vxg4 (Tämä voi olla Vertex G4:n täysversion aikaisempi asennuskansio tai palvelimelle asennetun Vertex G4:n työasema-asennuksen kansio)
 • D:\vxed
 • C:\2500\vxbd

Uusi asennus täytyy tehdä toiseen kansioon.

Jos haluat kuitenkin käyttää samannimistä kansiota uuden asennuksen kansiona, nimeä vanha kansio uudelleen ennen uutta asennusta. Esimerkiksi vxg4 => vxg4.old.

 • Huomaa, että tällöin et voi enää käynnistää vanhaa Vertex-versiota.

Katso asennusohje: Yksittäisasennus.

Uusi itsenäinen asennus palvelimelle

Selvitä nykyisen asennuksen kansio, esimerkiksi:

 • \\SERVER\vertex\vxg4_srv
 • \\SERVER\vertex\vxbd_srv
 • \\SERVER\vertex\vxed_srv

Selvitä myös palvelinasennuksen käyttämän työasemalisenssin asennuskansio.

 • Polun näet käytössä olevalta työasemalta tai voit katsoa sen palvelimelta tiedostosta:
  \\SERVER\vertex\vx[..]_srv\Client_Install\bin\install.ini
  avainsana path= 
 • Esimerkiksi D:\vertex\vxg4\

Uusi asennus täytyy tehdä toiseen kansioon siten, ettei työasemalisenssin polku ole vanhan version käytössä.

Jos haluat kuitenkin käyttää samannimistä kansiota uuden asennuksen kansiona, nimeä vanha kansio uudelleen ennen uutta asennusta. Esimerkiksi vxg4_srv => vxg4_srv.old

 • Huomaa, että tällöin et voi enää käynnistää vanhaa Vertex-versiota.

Katso asennusohje: Tiedostopalvelinasennus.


Siirrä vanha suunnitteludata uuteen asennukseen

Suunnitteludata

Jos aiot jättää vanhan suunnitteludatan varmuuskopioksi, tarkasta vanhan asennuksen shared-kansion koko ja vertaa sitä käytössä olevan levytilan kokoon.

Aikaisempi suunnitteludata (mallit, piirustukset, kirjastot ja niihin liittyvät tietokannat) on vanhan asennuksen shared-kansiossa.

 • Nimeä uuden asennuksen shared-kansio toiselle nimelle, esimerkiksi shared.org.
 • Kopioi vanhasta asennuksesta shared-kansio kaikkine kansioineen uuden asennuksen alle.


Asetukset ja kirjastot

Ohjelman custom-kansiossa voi olla joko toimitusympäristöstä poikkeavia asetuksia tai asiakaskohtaisia kirjastoja.

Jos haluat nämä mukaan uuteen asennukseen, toimi seuraavasti:

 • Nimeä uuden asennuksen custom-kansio toiselle nimelle, esimerkiksi custom.org.
 • Kopioi vanhasta asennuksesta custom-kansio kaikkine kansioineen uuden asennuksen alle.


Kotihakemiston määrittelytiedostoja

Kotihakemistoon user tallentuu erilaisia tiedostoja ja kansioita. Tärkein näistä tiedostoista on SETUP, jossa on määritelty mm. asennuksen käyttämät hakemistot.

 • Tätä SETUP-tiedostoa EI SAA KOPIOIDA vanhasta asennuksesta uuden asennuksen päälle.

SETUP-tiedoston sisällössä (varsinkin vanhoissa ensiasennetuissa ympäristöissä) saattaa olla mallien ja piirustusten löytymisen kannalta oleellisia tietoja.

 • Esimerkiksi MS_VOLUME -alkuiset lisärivit pitää muistaa soveltuvin osin kopioida uuteen user/SETUP (tai user/SETUP.all) -tiedostoon.


Työasemalisenssit tiedostopalvelinratkaisuissa

Tämä ohje ei koske itsenäistä täyden Vertex CAD -ohjelman asennusta työasemalle.

Poista työasemalta vanha työasema-asennusosuus.

 • Esimerkiksi kansio C:\vertex\vxg4. Varmista, että tämän kansion alla ei ole muita kansioita kuin system\programs* ja user. Jos kansiosta löytyy shared- ja custom-kansioita, kyseessä on todennäköisesti täysin itsenäinen Vertex-asennus.
 • Vaihtoehtoisesti poista Control Panel > Programs and Features -luettelosta vanha sovellus, esimerkiksi Vertex G4 Network Client 24.0.
  • Network Client viittaa siihen, että kyseessä on vain työasemalle asennettu osuus, joka ei sisällä suunnitteludataa.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.