Skip to main content
Skip table of contents

3. Päätykannatin

Harjoitus 3: Lukittuva päätykannatin

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Kerrataan luonnostelua ja pursotuksia.
  • Pursotus mitalla, kahteen suuntaan, kappaleen läpi, osoitettuun pintaan ja pisteeseen.
 • Muokataan luonnoksen mittoja, ilman että mennään muokkaamaan luonnosta.
 • Erilaisia pyöristyksiä, mm yksittäisen särmän pyöristys, särmäketjun pyöristys ja pyöristys pisteen avulla.
 • Ilmiasujen luonnin ja uudelleen nimeämisen.
 • Piirteiden piilotuksen (jotta malli olisi kevyempi, kun se tuodaan kokoonpanoon).

Käytetyt toiminnot:

 • Uusi luonnos perusaputasoihin sekä pintaan.
 • Luonnostelutyökaluja: Viivojen lisäystä ja ehtojen lisäyksiä, mm. sama säde ja keskipiste-ehdot.
 • Pyöristä/viistä > Pyöristä sekä Pyöristä/viistä > Pyöristä tämä.
 • Pyöristä piste.
 • Ilmiasut > Lisää ilmiasu.
 • Ilmiasun ominaisuudet
 • Piilota piirteet.
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
Mallinna pohja

 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.
  • Tai valitse vaakasuuntainen aputaso ja toiminto Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Piirrä suorakulmio, kuvassa 1).
 • Laita yläviivalle yhtenevyys keskiristin vaakaviivaan, kuvassa 2).
  • Tällöin voimme myöhemmissä vaiheissa käyttää pystytasoa luonnostasona.
 • Laita pystyviivoille symmetrisyys keskiristin pystyviivaan, kuvassa 3).
  • Tällöin voimme käyttää poikittaistasoa, kun mallinnamme välitukea.
 • Mitoita pohjan koko: 120 * 75, kuvassa 4).
 • Lisää nurkkiin pyöristykset.
  • Valitse nurkkapisteet, kuvassa 5).
  • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä, arvo 30.
 • (päättää luonnostelun ja siirtyy toimenpidevalikkoon)

Toimenpide

 • Lisää - Pursota
 • Pituus: 15.
Mallinna pystyseinämä

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.
  • Tai valitse pystysuuntainen aputaso ja toiminto Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Käytä esim. Älykästä viivaketjua, kuvassa 1).
  • Huomaa kohdistimen symmetrisyysehto kaarta piirrettäessä, kuvassa 2).
 • Täydennä poikkileikkaus suljetuksi muodoksi toiminnolla: Kahden pisteen viiva, kuvassa 3).
 • Lisää kaarelle säde: 30, kuvassa 4).
  • Tämän jälkeen viivaketju saattaa avautua, jos olet piirtänyt janan siten että sen päätepiste ei ole osunut luonnoksen ensimmäisen viivan päätepisteeseen, vaan on osunut aikaisemman geometrian pisteeseen.
 • Tarvittaessa korjaa luonnos suljetuksi viivaketjuksi toiminnolla yhtenevyys, kuvassa 5).
 • Lisää reiän keskipisteen etäisyys pohjasta: 100, kuvassa 6).
  • Saattaa olla että luonnos irtoaa paikaltaan.
 • Tarvittaessa korjaa tilanne siten että vaakaviiva on yhtenevä pohjan viivan kanssa, kuvassa 7).

Varmista vielä että luonnos on määritelty.

 • Kokeile raahata viivoja.
 • Lisää tarvittaessa esim. yhtenevyys-ehtoja luonnoksen viivojen/pisteiden ja pohjan geometrian välille.


Toimenpide

 • Lisää - Pursota
 • Pituus: 15.

Tai käytä murtoviivaa ja pyöristystä

Mallinna akselin pidikkeen olake

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.
  • Tai valitse pystysuuntainen aputaso tai pystyseinä etupinta ja toiminto Uusi luonnos > Pintaan.
  • Pursotuspituus riippuu siitä mihin tasoon tai pintaan luonnoksen teit.

Luonnostele muoto

 • Toiminto: Ympyrä (Keski- ja kehäpiste). Osoita keskipisteeksi geometriasta löytyvä kaaren keskipiste, kuvassa 1).
 • Osoita ympyrälle kehäpiste, kuvassa 2).
 • Käytä yhtenevyysehtoa, jotta saat ympyrän saman kokoiseksi kaaren kanssa, kuvassa 3).

Toimenpide

 • Lisää - Pursota
 • Pituus: 60. (tai jos teit luonnoksen pystyseinämän sisäpintaan, niin 45)
Mallinna välituki

 • Uusi luonnos > Poikittais(YZ)-tasoon.
  • Tai valitse poikittaissuuntainen aputaso ja toiminto Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Toiminto: Murtoviiva.
 • Kokeile raahata viivoja. Luonnoksen viivoihin osut paremmin ja raahaaminen onnistuu helpommin, jos käännät mallia vähän sivuun, esim. hiiren keskipainikkeen avulla.
  • Todennäköisesti useimmat viivat raahautuvat vääriin paikkoihin.
  • Käytä esim. yhtenevyys- ja yhdensuuntaisuusehtoja vakauttaaksesi luonnoksen.
 • Lisää kuvassa näkyvä mitta 70.
 • Mitta 5 voi olla jotain muutakin, mutta sen pitää olla riittävän suuri, ettei pursotettavan välituen ja lieriön väliin jää rakoa.

Toimenpide

 • Lisää - Pursota
 • Pituus: 15.
 • Valitse: Molempiin suuntiin:
Mallinna kiristyshahlon runko

Ota vaakasuuntainen aputaso näkyviin, ellei se jo näy.

 • Valitse aputaso.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Yhdensuunt., kuvassa 1).
  • Anna etäisyys: 160 ja kaava: KORK, kuvassa 2).
  • Tämä mahdollistaa myöhemmin sen, että kiristyshahlon korkeutta voidaan helposti mittataulukon avulla säätää.

Luonnostele muoto

 • Luonnostele suorakulmio, toiminnolla: Suorakulmio, kuvassa 3).
 • Laita suorakulmion pystyviivat symmetriseksi keskiristin pystyviivalle, kuvassa 4).
 • Lisää kuvan 5) mukaiset mitat.

Toimenpide

 • Lisää - Pursota - Valittuun pintaan
 • Osoita pinnaksi lieriön pinta, kuvassa 6).
Mallinna akselin reikä

 • Valitse lieriön päätypinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Piirrä ympyrä.
  • Valitse ympyrän keskipisteeksi lieriön keskipiste, jotta saat sille saman keskisyyden aikaisemman lieriön kanssa.
 • Anna halkaisija: 42.

Toimenpide

 • Poista - Pursota - Kappaleen läpi.
Mallinna hahlo

 • Valitse kappaleen yläpinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Piirrä suorakulmio keskiristin pystyakselin suhteen symmetrisesti.
 • Lisää symmetriaehto pystyviivojen ja keskiristin pystyakselin suhteen.
 • Lisää hahlon leveys: Etäisyys: 5.
  • Tämä mitta riittäisi, kunhan hahlon luonnos ylittää lieriön pituuden.
 • Jos osa olisi mittavarioituva, kannattaisi luonnokseen lisätä vielä mitat, jotka takaisivat sen, että hahlon luonnos seuraa geometriaa, jos sylinterin pituus kasvaisi. Kuvassa mitat 2.

Toimenpide

 • Poista - Pursota - Valittuun pisteeseen.
 • Osoita pisteeksi akselin reiän keskipiste.
  • Vaihtoehtona on antaa sopiva mitta pursotukselle. (tässä harjoituksessa 40 riittäisi, mutta jos hahlon korkeutta myöhemmin kasvatetaan, niin hahlo ei menisikään kappaleen läpi.
Mallinna pohjan reiät

 • Valitse pohjan yläpinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Piirrä kaksi ympyrää.
  • Osoita ympyrän keskipisteet siten että ne tulevat saman keskiseksi kappaleen pohjan pyöristyksen kanssa.
 • Valitse toiminto: Lisää sama säde-ehto.
 • Osoita molemmat ympyrät.
 • Lisää toiselle ympyrälle halkaisijaehto: 18.

Toimenpide

 • Poista - Pursota - Kappaleen läpi.

Muutetaan pohjan luonnoksen pyöristyssädettä

Tässä vaiheessa havaitaan, että pohjan kiinnitysreiät saisivat olla kauempana toisistaan. Oletetaan kuitenkin että reikien pitäisi edelleen sijaita nurkan pyöristysten keskipisteessä.

Pohja oli luonnosteltu heti ensimmäisenä vaiheena, joten voisimme mennä muokkaamaan ensimmäistä luonnosta esim. kaksoisnapsauttamalla historiapuusta ensimmäisen piirteen (aineen lisäys) luonnosta.

Käytetään kuitenkin hyväksi suoraa tapaa muokata piirteen luonnoksen mittoja.

 • Napsauta kerran ensimmäistä piirrettä historiapuusta.
  • Piirteen luonnoksen mitat ilmestyvät näkyviin.
 • Napsauta kerran mittaa (R30).
 • Siirrä kohdistinta varovasti yläoikealle, jolloin minivalikko tulee näkyviin (keskimmäinen kuva).
 • Napsauta laatikkoa, jossa lukee 30.
 • Anna uusi arvo: 24.
  • Geometria muuttuu välittömästi ja samalla myös pohjan reikien paikka vaihtuu.
Mallinnetaan hahloon kiristysreiät

 • Valitse hahlon sivupinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Piirrä Ympyrä.
 • Toiminto: Lisää keskipiste-ehto.
  • Osoita ensin hahlon pystyviivat.
  • osoita sitten ympyrän keskipiste.
 • Lisää halkaisija: 12.
 • Lisää etäisyys: 14.

Toimenpide

 • Poista - Pursota - Kappaleen läpi.
Lisää yksittäisten nurkkien pyöristykset

 • Valitse yksittäisiä teräviä särmiä (Muistathan Ctrl-näppäimen).
 • Anna pyöristyssäde: 3.
  • Jos haluat esikatsella pyöristyksiä, paina Käytä-painikella.


Kerralla eri säteisiä pyöristyksiä

Jos haluat lisätä valitsemiisi särmiin eri suuruisia pyöristyksiä, niin se onnistuu seuraavasti

 • Anna ensin se säde, joka on yleisin.
 • Paina Käytä-painiketta.
 • Valitse muutettava pyöristys joko listalta tai osoita se mallista.
 • Anna sille uusi arvo (kentässä: Säde) ja paina Käytä-painiketta.
 • Jatka näin, kunnes olet antanut tarvittavat säteet.
 • Lopuksi OK.
Anna pyöristyksiä pisteiden avulla

On mahdollista antaa pyöristyksiä useaan särmään valitsemalla pisteitä särmien risteyskohdasta.

 • Valitse kappaleesta 4 kuvassa näkyvää pistettä.
  • Muista pitää Ctrl-näppäin pohjassa, jotta aiemmin valittu/valitut pisteet eivät putoa pois valittujen joukosta.
  • Joudut kääntelemään mallia.
   • Esim. hiiren keskinäppäimellä (Ctrl-näppäin ei saa tällöin olla päällä).
   • tai Shift-näppäin pohjassa ja hiiren oikealla painikkeella.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä piste.
 • Anna säde: 3.
Lisää hahlon reunoille ketjupyöristys

 • Valitse kuvan mukaisesti kaksi viivaa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä.
 • Anna säde: 3.
Lisää pyöristys pohjan yläreunaan (ensimmäiselle puolelle)

Kuvan oikeassa alareunassa olevan pyöristyksen teko vaatii joko tietoa tai kokeiluita, sillä yhden janan valinnan jälkeen ohjelma etsii sellaiset tangentiaaliset viivaketjut, ettei Acis-mallintaja pysty niitä pyöristämään. Mutta kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja, löytyy usein mahdollisuus saada tarvittavat pyöristykset aikaan.

 • Toisaalta mallin piirustukseen voidaan laittaa vain maininta, että terävät särmät pyöristetään ja jättää pyöristykset mallintamatta. Näin on ainakin aikaisemmin usein menetelty.


Tee pyöristys:

 • Valitse yksi särmä. kuvassa 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä.
 • Anna säde: 1.
  • Jos nyt kokeilet viimeistellä pyöristyksen luonnin OK:lla, ohjelma ei tee pyöristystä, vaan jää odottamaan, että muokkaat dialogissa jotain.
 • Valitse listalta jokin viiva, kuvassa 2).
 • Varmista, että oikea särmä on valittu. Ohjelma näyttää ko. särmän pyöristyksen punaisella mitalla, kun muut säteet piirretään mustilla mitoilla, kuvassa 3).
 • Käytä Poista-painiketta.
 • OK viimeistelee pyöristyksen.
Lisää pyöristys pohjan yläreunaan (toiselle puolelle)

Toiselle puolelle tehtävässä pyöristyksessä ohjelma saattaa löytää edellisestä poikkeavan viivaketjun johon pyöristyksen tekeminen ei onnistu.

Tällöin joudut poistamaan edellä kuvatulla tavalla viivoja valintalistalta ja kokeilemaan OK:lla, milloin pyöristykset onnistuvat.

Etureunan ketjupyöristys

 • Ensin täytyy tehdä pyöristys lieriön päätypinnan ja välituen väliin. (vasen kuva).
 • Tämän jälkeen ketjupyöristys onnistuu valitsemalla yksi särmä kummastakin ketjusta.
Mallin keventäminen

Pyöristykset tuovat osamalliin paljon lisää pintoja, joten osamallin vaatima levytila kasvaa. Myös kokoonpanoon tuotuna osamalli lisää koonnassa näkyvää geometriaa sitä enemmän mitä enemmän osamallissa on pintoja näkyvillä.

 • Nuo pyöristykset tarvitaan mahdollisesti osamallia valmistettaessa tai sen piirustukseen.
 • Mutta pyöristysten näkymisellä ei ole mitään merkitystä sellaisessa kokoonpanossa, jossa on paljon muitakin osia.

Tehdään osalle toinen ilmiasu, josta piilotetaan pyöristykset

 • Valitse piirrepuusta kohta Ilmiasut, kuva A.
  • Tilannekohtainen toiminto: Lisää ilmiasu.
 • Valitse lisätty ilmiasu, kuva B.
  • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
 • Muuta ilmiasun nimeä, esim. Kevyt tai Light. kuva C.
 • Piilotetaan pyöristyspiirteet, kuva D.
  • Valitse ensimmäinen Pyöristys/viiste-piirre, kuvassa 1).
  • Paina Shift-näppäin pohjaan ja valitse viimein Pyöristys/viiste-piirre, kuvassa 2).
  • Tilannekohtainen toiminto: Piilota piirteet, kuvassa 3).

Kuvan osamalli vie levytilaa:

 • 289 kB, kun kaikki pyöristykset ovat näkyvissä.
 • 47 kB, kun kaikki pyöristykset ovat piilossa, eli ilmiasu1 on aktiivinen tallennushetkellä.

Kuvan osamalli vie kokoonpanoon tuotuna tilaa:

 • 262 kB, jos tuodaan ilmiasu 0, jossa pyöristykset ovat mukana.
 • 32 kB, jos tuodaan ilmiasu 1, jossa pyöristykset ovat piilossa


Jätä pyöristykset mallinnuksen loppuvaiheeseen

Kaikki pyöristykset (joita et ole tehnyt luonnoksessa) kannattaa tehdä vasta, kun osamallin muu geometria on mallinnettu loppuun.

 • Tällöin mallinnuksen aikana tapahtuva piirteiden muokkaus on nopeampaa, kun ohjelman ei tarvitse generoida pyöristyksiä uudelleen muiden piirteiden välissä.
 • Lisäksi mallista on helpompaa tehdä kevennetty ilmiasu, kun kaikki pyöristykset ovat historia-puun lopussa.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai

Kokeile mallin variointia mittataulukon avulla

 • Tilannekohtainen toiminto: Mittataulukko (Kun mitään ei ole valittu).
 • Syötä arvolle KORK uusia arvo, esim. 180.
Kun tällainen malli, jossa on perusilmiasun lisäksi muita ilmiasuja, tuodaan kokoonpanoon, niin ohjelma pyytää valitsemaan halutun ilmiasun.

 • Useissa tapauksissa kannattaa valita kevennetty ilmiasu.Video

Kesto 3min 52sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 720p.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.