Skip to main content
Skip table of contents

IFC parannukset 2024

 

  

Esittelimme nämä uudistukset pääversiossa 30.0.0 (2024)

IFC-käännösten parannukset

IFC 4 -vienti on nyt täysin tuettu.

IFC (Industry Foundation Classes) on kansainvälinen standardi tiedonsiirtoon eri ohjelmistosovellusten välillä.

IFC 4(.X) on viimeksi julkaistu tiedostomuoto ja nykyään yleisesti käytetty tiedostomuoto.

Uudistettu IFC-vientitekniikka varmistaa parannettujen IFC-ominaisuuksien päivittämisen ja hyödyntämisen tulevaisuudessa.

Vertex tukee edelleen myös vanhempaa IFC 2x3 -versiota. Lue lisää: IFC 2x3 to IFC 4.

IFC-vienti

Uudistimme IFC-viennin keskusteluikkunan. Voit nyt itse valita käytettävän IFC-version pudotusvalikon avulla, kun muutat Vertex-mallin IFC-tiedostoksi.

Laitossuunnittelun näkökulmasta IFC2x3 ja IFC4 eivät poikkea toisistaan merkittävästi. Suosittelemme käytettäväksi sitä versiota, jota muutkin osapuolet käyttävät meneillään olevassa projektissasi.

Sinulla on yhä mahdollisuus vaikuttaa mihin koordinaatteihin IFC-tiedosto kirjoitetaan. Selkeytimme ikkunassa käytettäviä termejä, jotta sinun on helpompi saavuttaa haluttu lopputulos.

IFC-tuonti

IFC 4 -tuonti on ollut mahdollista ohjelman versiosta 2023 alkaen. Uudistimme vuoden 2024 ohjemaversioon IFC-tuonnin keskusteluikkunan.

Eriytimme objektien ja sijoituksen käsittelyn omille välilehdilleen. Selkeytimme sijoitukseen liittyviä termejä ja lisäsimme havainnollistavia kuvia, jotka noudattavat valitsemaasi paikoitustapaa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.