Skip to main content
Skip table of contents

Pistepilvet 2024

 

  

Esittelimme nämä uudistukset pääversiossa 30.0.0 (2024)

Pistepilvien käsittelyn uudistukset ja parannukset

Jatkokehitimme lattioiden, seinien, putkien ja säiliöiden tunnistamista pistepilvistä ja teimme siitä entistä tarkempaa.

Toimme takaisin toiminnon, jonka avulla voit luoda generoida mallissa olevien pistepilven avulla pintamallin.

Teimme useita toimenpiteitä pistepilvien käsittelyn suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.

Voit osoittaa useamman pistejoukon pistepilvessä olevasta tasosta tai sylinteristä sitä tunnistettaessa

Paransimme tasojen ja sylinterimuotojen tunnistamista pistepilvistä siten, että voit nyt osoittaa useamman pistejoukon pistepilvestä tunnistuksen yhteydessä. Useamman pistejoukon osoittaminen pistepilvestä parantaa tunnistuksen laatua. Voit osoittaa myös vain yhden pistejoukon. Voit käyttää kyseistä ominaisuutta tason ja sylinterin lisäyksessä sekä putkevedon yhteydessä. Haettavien pisteiden määrä on edelleen määriteltävissä. (Vertex ID: VXPLANT-61, VXPLANT-235)

Toiminto "Kolmioiden varjostus" pistepilville perustuen uuteen renderöintitekniikkaan.

Versiossa 2020 (26.0) oli mahdollista näyttää pistepilven pisteiden avulla genereoitu pintamalli. Pintamallinnus perustui OpenGl-renderöintiin. Nyt samanlainen toiminto Kolmioiden varjostus on toteutettu nykyiseen renderöintitekniikkaan perustuen.

Valintaikkunassa Tila kertoo, onko kolmiot luotu ja luomisen jälkeen käyttäjä voi kytkeä ne päälle/pois päältä napsauttamalla lamppukuvaketta.

Perustoiminnot

  • Kolmioiden luonti voidaan aloittaa osoittamalla lamppukuvaketta. Edistyminen näkyy Tila-ruudussa.
  • Kolmioiden luonnin voi keskeyttää valitsemalla luonnin aikana ruksin pois lampun paikalle tulevasta valintaruudusta.
  • Kolmiot luodaan omassa säikeessään, jotta käyttäjä voi sulkea valintaikkunan ja jatkaa Vertexin käyttöä kolmioiden luomisen aikana
  • Kun kolmiot on luotu, lamppukuvake toimii päälle/pois- vaihtopainikkeena

Luodut kolmiot tallennetaan mallin mukana. Napsauttamalla Tila-ruutua voit poistaa kaikki kolmiot.

Huomautus! Luotujen kolmioiden tallentaminen lisää mallin kokoa merkittävästi. Käytä kolmioita rajatuissa tai harvennetuissa pistepilvissä.  (Vertex ID: VXPLANT-75, VXPLANT-192)

Voit poistaa pistepilvestä päällekkäiset ja lähekkäiset pisteet tuonnin yhteydessä

Pistepilven tuonnin dialogiin on tuotu uusi toiminto Harvenna pisteet. Tämän avulla voit poistaa päällekkäisiä tai toisiaan lähellä olevia pisteitä valitsemallasi tarkkuudella (Resoluutio) pistepilvestä tuonnin yhteydessä. Harventamalla pistepilven pistetiheyttä saavutat parempaa suorituskykyä. (Vertex ID: VXPLANT-53)

Kokoonpanossa olevan pistepilven harvennusta on jatkokehitetty

Kokoonpanossa olevan pistepilven Harvennus-toimintoon on tehty pieniä muutoksia. (Vertex ID: VXPLANT-57)

  • Muutimme Harvenna-dialogissa versiossa 29 (2023) näkyneen termin Harvennusväli (mm) termiksi Resoluutio (mm) versioon 30 (2024). 
  • E57-pistepilvien käsittelyä on muutettu siten, että pistepilvitiedostossa olevat alipilvet yhdistetään yhdeksi ennen kuin harvennus suoritetaan. Alipilvet eivät näy käyttäjille. Yhdistämisellä mahdollistetaan alipilvissä olleiden päälleikkäisten pisteiden poisto. Alipilvien sisältämät keilauspistenäkymät säilyvät, vaikka alipilvet yhdistetään yhdeksi pistejoukoksi.

Yhdistä pistepilvet -toimintoa on nopeutettu ja uudistettu

Yhdistä pistepilvet -toiminto on nyt huomattavasti nopeampi. Ohjelma luo uuden pistepilviosan ja sen sijaan, että yhdistettävät pilvet kirjoitettaisiin väliaikaiseen .pts-tiedostoon ja tuotaisiin tuontidialogin kautta, pilvet yhdistetään nyt suoraan tähän uuteen pistepilviosaan. Uudessa toteutuksessa ei ole siis käytössä tuontidialogia. (Vertex ID: VXPLANT-97)

Pienempi muistintarve pistepilviä piirrettäessä

Pistepilven piirron yhteydessä hyödynnetään tehokkaammin jo kerran luettua dataa jolloin ei tarvitse varata niin paljon muistia piirtoa varten. (Vertex ID: VXPLANT-107)

Pistepilven kevennykseen uusi vaihtoehto

Kokoonpanomallissa käytössä oleva pistepilvien tilapäinen kevennys voidaan nyt laittaa päälle milloin vain (Aina).

Tämä parantaa ohjelman suorituskykyä (sillä suurten pistepilvien renderöinti on keventämättömänä hidasta), ilman että pistepilvestä tarvitsee oikeasti poistaa pisteitä harventamalla.

Tämä toiminto ei kuitenkaan auta ohjelman muistinkäytön vähentämisessä. (Vertex ID: VXPLANT-331)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.