Skip to main content
Skip table of contents

5. Yhde

Harjoitus 5: Yhde

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Ohjauskäyrän ja poikkileikkauksen teon
 • Luonnoksen kirjastoinnin ja lukemisen kirjastosta.
 • Pyyhkäisyn teon ohjauskäyrän ja poikkileikkauksen avulla.
 • Osan aikaisemman geometrian kopioinnin luonnokseen luonnosviivaksi.
 • Kirjastopiirteen käyttämisen poistavana piirteenä.
 • Piirustuksen luonnin, osoittamalla etuprojektion suunnan.

Käytetyt toiminnot:

 • Kertaamme luonnostelutyökaluja.
 • Luonnos: Tallenna kirjastoon. Lue kirjastosta.
 • Luonnos: Kopio viiva luonnostasoon
 • Toimenpiteet: ohjauskäyrä ja poikkileikkaus.
 • Pyyhkäisy.
 • Nimiketiedot
 • Uusi piirustus - Osoita etuprojektio
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
Mallinna ohjauskäyrä

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Toiminto: Murtoviiva.
  • Lähde liikkeelle origosta ja suuntaa viiva alaspäin.
 •  Mitoita viivat.
 • Valitse nurkkapiste.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä, 50.

Toimenpide

 • Ohjauskäyrä.
Luonnostele poikkileikkaus

 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Toiminto: Pyöristetty suorakulmio.
  • Anna säde: 10.
 • Mitoita suorakulmio: 40 ja 30.
 • Tee viivalle yhdensuuntaisuuskopio toiminnolla Offset.
  • Huomaa vaihtoehto: Valinta ketjuna.
  • Anna väli: 4.
  • Osoita muotoviivaa.
  • Osoita puoli (suorakulmion sisäpuolelta)

Toimenpide

 • Poikkileikkaus.


Pyöristetty suorakulmio

Pyöristetyn suorakulmion piirtotoiminto kysyy ensin nurkan sädettä.

 • Seuraavaksi ohjelma pyytää osoittamaan suorakulmion keskipisteen.
 • Lopuksi ohjelma pyytää osoittamaan suorakulmion nurkkapisteen.
  • Pyöristys piirretään vasta, kun se mahtuu piirtymään.
  • Jos suorakulmion lyhempi mitta on pienempi, kuin 2*säteen mitta, ohjelma piirtää terävänurkkaisen suorakulmion.
Tee kanava poikkileikkauksen ja ohjauskäyrän avulla

 • Valitse poikkileikkaus.
 • Valitse ensimmäinen viiva (Ctrl-näppäin pohjassa).
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyyhkäisy > Lisäten ainetta.
  • Ohjelma etsii tangentiaalisen viivaketjun ja valitsee sen, sekä avaa dialogin
  • Käytä dialogissa olevia oletuksia.
 • OK.

Pyyhkäisydialogi

Ylinnä voidaan valita, onko pyyhkäisy ainetta lisäävä vai poistava. (Tässä harjoituksessa valintaa ei voi tehdä, koska mallissa ei ole vielä sellaista geometriaa, jota voitaisi pyyhkäisemällä poistaa).

Pyyhkäisyelementit:

 • Ohjelma itse etsii kaikki valitulle viivalle tangentiaaliset viivat.
 • Lisää-painikkeella voit valita myös sellaisia viivaketjun viivoja, jotka eivät ole tangentiaalisia.
 • Vaihda-painikkeella voit vaihtaa valitun viivan toiseksi viivaksi (harvinainen).
 • Poista-painikkeella voit poistaa valittuja viivoja (Viivaketjun loppupäästä).

Pidä poikkileikkauksen suunta.

 • Normaalisti poikkileikkaus pyritään pitämään aina kohtisuorassa pyyhkäisyviivaan nähden.
 • Tällä valinnalla poikkileikkausta kuljetetaan käyrää pitkin alkuperäisessä asennossa.

Päiden 1. ja 2. trimmaus.

 • Oletuksena päitä ei trimmata, mutta pää voidaan trimmata, kun kappaletta mallinnetaan kokoonpanossa, osoitettuun pintaan, toiseen osaan tai mallista löytyvään pisteeseen.
 • Offset-arvolla voidaan pyyhkäisyä ulottaa viivaketjua pidemmälle (negatiivinen arvo) tai jättää lyhyemmäksi kuin viivaketju ulottuu (positiivinen arvo).
Mallinna ensimmäinen päätylaippa

 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.

Luonnostele muoto:

 • Pyöristetty suorakulmio, jonka säde on 9.
 • Mitoita suorakulmio: 70 ja 60.
 • Piirrä yksi ympyrä saman keskeiseksi nurkkapyöristyksen kanssa, halkaisija: 8.
 • Peilaa ympyrä pystyakselin ympäri.
 • Peilaa ympyrät vaaka-akselin ympäri.

Tallenna luonnos: (Sitä käytetään yhteen toisessa päässä).

 • Tilannekohtainen toiminto: Tallenna kirjastoon.
 • Valitse kansio tai tee uusi kansion.
 • Anna luonnokselle nimi, esim. yhde1.

Täydennä luonnos: (aikaisemmasta geometriasta kopioiduilla viivoilla)

 • Kopioi luonnokseen putken sisäreunan viivat, jotta laipasta ei tule umpinainen.
  • Valitse viivat. Toisesta viivasta alkaen Ctrl-näppäin pohjassa.
  • Tilannekohtainen toiminto: Kopio luonnostasoon.
 • Viivojen kopiointi on havainnollisempaa, jos käännät mallia pikkuisen, siten ettei se ole enää luonnostasoa vastaan kohtisuorassa.

Toimenpide:

 • Lisää - Pursota.
 • Pituus: 8.
 • Käännä suunta
  tai vedä suunta nuolesta kohti kappaletta (eli luonnospinnasta sisään päin).


Geometriasta kopioidut viivat

Nämä osamallin aikaisemmasta geometriasta kopioidut viivat saavat identtisyys-ehdon aikaisempaan geometriaan.

 • Identtisyys-ehto voidaan poistaa, mutta sitä ei voida interaktiivisesti lisätä. Tarvittaessa tähän tarpeeseen pitää käyttää yhtenevyysehtoa tai useita yhtenevyysehtoa.
 • Luonnosta, jossa on identtisyys-ehtoja ei kannata tallentaa luonnoskirjastoon, sillä viivat, joilla tuollainen ehto on, pyrkivät myöhemmin uudessa mallissa tai uudessa luonnoksessa etsimään "kumppaniaan" ja kun ne eivät siinä onnistu, niin luonnos voi "hajota".
 • Jos trimmaat viivaa, jolla on identtisyys, niin alkuperäinen viiva muutetaan apuviivaksi ja sen tilalle generoidaan trimmattu viiva.


Tässä välissä luonnos kannattaa tallentaa.
Mallinna toinen päätylaippa

 • Valitse pinta ja tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto:

 • Tilannekohtainen toiminto: Lue luonnos.
 • Paikoita luonnos, esim.
  • Luetun luonnoksen keskiristin viivojen ja ohjauskäyrän päätepisteen välisillä yhtevyysehdoilla.
 • Kopioi luonnokseen putken sisäreunan viivat, jotta laipasta ei tule umpinainen.
  • Valitse viivat. Toisesta viivasta alkaen Ctrl-näppäin pohjassa.
  • Tilannekohtainen toiminto: Kopio luonnostasoon.

Toimenpide:

 • Lisää - Pursota.
 • Käännä suunta tai vedä suunta nuolesta kohti kappaletta (eli luonnospinnasta sisään päin).
 • Pituus: 8.
Mallinna tiivisteille ura molempiin laippoihin

 • Tilannekohtainen toiminto: Liitä kirjastopiirre > poistaen ainetta. tai
 • Valitse piirre: Piirteet > vakiot > Alkeismuodot > suorakulmioprofiili.
 • Anna Mittataulukko-dialogiin mitat: a= 46, b=36, h=1, r=12 ja s=4.
 • Vie kohdistin osan pinnalle ja varmista piirteen asennosta, että se on oikean pinnan päällä.
  • Pyöräytä tarvittaessa piirrettä ennen pinnan valintaa.
 • Valitse pinta.
 • Paikoita piirre esim. yhtenevyys ehtojen avulla.


Tiivisteen ura lisätään molempiin laippoihin erikseen.

Anna mallille raaka-ainetieto

 • Tilannekohtainen toiminto: Nimiketiedot (kun mitään ei ole valittu).
 • Katso tarkemmin harjoituksen 2. Mallin piirustus kohtaa Annetaan mallille raaka-aine eli osaluettelo-tieto.
  • Lisää rivi (dialogin alemmassa osuudessa)
  • Hae materiaali Materiaali-kentän esivalintapainikkeella.
  • Tunnuksena pitäisi olla yrityksenne ao. materiaalin varastotunnus eli nimikkeen tunnus.
Tee mallille piirustus

 • Valitaan projektiot: edestä, päältä ja vasemmalta.
 • Poista valinta: Apugeometria.
 • Projektiot mahtuvat piirustukselle paremmin, kun edestä-projektion suunta vaihdetaan painikkeella Osoita a.
  • Osoita sen jälkeen edestä projektioksi alemman laipan etupinta.
Tallenna Piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 2min 25sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 720p.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.