Skip to main content
Skip table of contents

Yleiset 2024

 

  

Esittelimme nämä uudistukset pääversiossa 30.0.0 (2024)

Yleisiä uudistuksia ja parannuksia

Teimme käyttömukavuutta parantavia pieniä ja suuria parannuksia useaan toimintoon.

Lisäsimme videointityökaluun mahdollisuuden nauhoittaa ääntä eri lähteistä.

Virtausnopeus on nyt näkyvillä lämpöhäviölaskennan ikkunassa

Virtausnopeus näytetään nyt lämpöhäviölaskennan laskentatulosten joukossa, ja sen arvoa voi tarkastella joko yksiköissä m/s tai ft/s.

Lämpöhäviölaskenta ei huomioi linjalla muuttuvaa halkaisijaa (joka luonnollisesti vaikuttaa virtausnopeuteen), vaan halkaisija luetaan valitun linjaposition ensimmäiseltä osalta. (Vertex ID: VXPLANT-184)

CAD-ympäristön päivitystyökalu

Olemme lisänneet ohjelmaan toiminnallisuuden, jonka avulla Vertexin tekemät ympäristömuutokset järjestelmäpuolelle päivittyvät asiakaspuolelle keskitetysti ja automaattisesti. Ohjelma esittää uuden pääversion ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä käyttöösi tulevat järjestelmäpuolen päivitykset kuten esimerkiksi tietokantojen kenttien pituuksien muutokset tai lisäykset. Voit joko hyväksyä tai hylätä ehdotetut päivitykset. Päivitystoiminto ei ylikirjoita tekemiäsi muutoksia esim. tietokantojen selailunäyttöihin. Voit myös käynnistää päivitystoiminnon käsin myöhemmin. (Vertex ID: PLANT-4557)

Parannettu 3D-DGN-tuonti

3D-DGN-tuonti tuottaa merkittävästi parempaa geometriaa kuin aiemmin. Tiedostokääntöjen haasteet kuten geometrian näkymättömyys tai virheellisyys, värien esitys väärin tai osien pintojen väärinpäin näkyminen on nyt korjattu. DGN-tiedoston tallennustekniikalla ei ole enää keskeistä vaikutusta mallin kääntymiseen oikein Vertex-malliksi.

Olemme lisänneet uuden avainsanan dgn_origin_to_min_xyz 3D-DGN-tuontia ohjaavaan asetusarvotiedostoon Default_r, joka löytyy täältä \system\setup\dwg\. Asettamalla kyseisen avainsanan arvoksi 1 (oletus on 0) DGN-tiedosto luetaan Vertex-malliksi siten, että mallin origo asettuu minimi xyz-pisteeseen kuten IFC-tuonnin kanssa on mahdollista tehdä. Tällä saadaan kauas origosta kirjoitettu malli siirtymään G4Plant-työskentelyn kannalta parempaan paikkaan.

Ominaisuus on parannettu myös versioon 29.0.05. (Vertex ID: PLANT-4589)

Lisäsimme varmistuskysymyksen projektikohtaisten asetustiedostojen Flow-vientiin

Paransimme toiminnon Vie projektin tiedostot käyttöturvallisuutta. Ohjelma esittää jatkossa varmistuskysymyksen käyttäjälle, jonka tulee hyväksyä tai hylätä projektikohtaisten asetustiedostojen vienti Flow'hun. Ominaisuus on parannettu myös versioon 29.0.01. (Vertex ID: PLANT-4555)


Uusi asetusarvo reunaviivojen piirtoon

Olemme lisänneet käyttäjäasetusten Grafiikan asetuksiin uuden kentän Reunojen häivytyksen etäisyys (mm/in).

Tämän asetusarvon avulla voit hallita miltä etäisyydeltä reunaviivoja häivytetään mallin piirron aikana. Oletusarvo on 50000 mm tai 2000 tuumaa.

CAD-ohjelman perusyksikkö määrittää syötetäänkö arvo millimetreinä vai tuumina. (Vertex ID: VXPLANT-180)

Tallenna myös ääni ruudunnauhoituksiin

Olemme lisänneet Videointi-työkaluun mahdollisuuden tallentaa ääntä.

Äänilähteenä voi olla mikrofoni tai järjestelmän äänet. Voit itse valita mitä sisääntulolaitetta käytät.

Voit nyt tehdä opasvideoita entistä helpommin ja laadukkaammin. (Vertex ID: VX-8217)

Ohjelma luo automaattisesti kansiorakenteen videoinnin aikana muodostuville tiedostoille.

 Käyttäjän on helpompi löytää valmiit tuotokset ohjelman user-kansiosta sijatisevasta kansiosta ScreenRecorder.

Kansiorakenteessa on kolme alikansiota: Log, Temp ja Video.

Näistä kansio Video sisältää valmiit nauhoitukset äänen kanssa tai ilman.

Voit toki tallentaa nauhoituksesi haluamaasi kansioon vapaasti. (Vertex ID: VXCORE-112)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.