Skip to main content
Skip table of contents

Iges-tiedostot

Tässä ohjeessa on kerrottu yleisiä asioita Iges-kääntäjästä, mm asetustiedoston sijainnit.

Yleistä

Iges on vanhimpia tiedonsiirtomuotoja eri CAD-järjestelmien välillä.

  • Käännöstoiminto Igesistä Vertex G4:een käynnistyy joko toiminnolla ”File -valikko => Avaa tiedosto” tai sitten raahaamalla resurssien hallinnalla Iges-tiedosto Vertex G4:n työpöydän päälle.
  • Käännöstoiminto Vertex G4:sta Igesiin käynnistyy toiminnolla ”File -valikko => Tallenna uudeksi => Tallenna toiseen formaattiin”.

Iges-kääntäjä on kolmannen osapuolen ohjelmisto, joka kääntää Iges-mallin ensin SAT-muotoon ja edelleen SAT-kääntäjällä  VERTEX muotoon. Kääntäjää voi käyttää luettaessa ja kirjoitettaessa Iges-mallia.

Versioon 17.0.08 asti ohjelma kysyi  IGES-kääntäjän versiota.

  • Standardi  IGES perustuu kolmannen osapuolen tekemään nykyaikaiseen kääntäjään.
  • Vertex 3d IGES ja Vertex 2d IGES olivat vanhoja Vertexin classic-versioille (KVERTEX) tehtyjä kääntäjiä, joilla voitiin tuoda lähinnä vain Iges-muotoisia 2D-piirustuksia tai sitten hyvin yksinkertaisia 3D-Iges -malleja.

Tätä kysymystä ei esitetä enää versiosta 17.0.10 alkaen. (ilman avainsanaa set.old.igesformat= 2)


Iges-kääntäjän asetukset

Vxg4(_srv)/system/setup-hakemistossa on pari tiedostoa (options_iges_reader.txt ja options_iges_writer.txt), joiden sisältämien avainsanojen avulla voidaan ohjata lukemista tai kirjoittamista. Jos asiakas haluaa muokata näitä avainsanoja, on ao. tiedosto syytä kopioida kansioon vxg4(_srv)/custom/setup ja muokata sitä siellä. Avainsanojen edessä oleva kommenttimerkki (! eli huutomerkki) voidaan ottaa pois jolloin avainsana astuu voimaan. Tiedostoihin on  koottu ne avainsanat, jotka Spatialin dokumentoinnin mukaan kussakin tapauksessa vaikuttavat. Avainsanojen merkitystä voi katsoa Spatial Systemsin (Ohjelmamme 3D-moottorin Acis:ksen toimittajan) sivulta:

http://doc.spatial.com/index.php/InterOp:Connect/Options.

Vanhat Vertex IGES-kääntäjät

Nämä kääntäjät on tehty yli 17 vuotta sitten KVERTEX-ohjelmistolle, eivätkä ne sovellu nykyisille Iges-malleille. Versiosta 17.0.10 alkaen näiden käyttöä ei enää normaalisti tarjota. Näiden käyttäminen uusille Iges-malleille saattoi aiheuttaa ohjelman kaatumisen. Vanhan kääntäjän käyttöä voi halutessaan edelleen kokeilla, mutta vain 2D-iges-tiedostoille, jos sellaisia vielä jostain saa. Tällöin koti-SETUP:iin (vxg4/user/SETUP tai vxg4_srv/user/SETUP.KONEEN_NIMI) pitää laittaa avainsana (rivi) set.old.igesformat= 2

Vertex 2d IGES-kääntäjä

Tätä voitiin käyttää sekä vanhojen versioiden Tuo/Import– että Vie Export -toiminnossa. Tuotaessa Iges-tiedostoa käyttäjän on oltava varma, että lähtötiedosto on nimenomaan 2D-iges, muussa tapauksessa ohjelma voi kaatua tiedoston lukemiseen. Tämän kääntäjän käyttäytymistä voitiin ohjata vxg4/system/setup/IGES –hakemistossa olevilla ohjaustiedostoilla. Jos sellaista pitäisi muokata, on se syytä kopioida vxg4/custom/setup- kansioon, ennen muokkaamista. Näissä tiedostoissa on sekä IGES 2D-kääntäjän että IGES 3D-kääntäjän avainsanoja. Esimerkkinä tiedosto IGES.std on erittäin hyvin kommentoitu. Tämän kääntäjän käyttö on ollut erittäin vähäistä.

Vertex 3d IGES-kääntäjä

Tätä voitiin käyttää vain vanhojen versioiden Tuo/Import –toiminnossa.  Emme suosittele tämän käyttöä enää lainkaan sen puutteiden takia.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.