Skip to main content
Skip table of contents

Profiilien liitoskirjasto 2023

 

  

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 29.0.00 (2023)

Profiilien liitoskirjasto

Olemme lisänneet ohjelmaan uuden toiminnallisuuden, jonka avulla voit lisätä liitoksia suoraan kirjastosta kahden profiilin välille.

Kirjastossa olevat liitokset sisältävät tarvittavat kiinnittimet ja teräsprofiilit erilaisiin kiinnitystilanteisiin.

Voit muokata liitoksien mittoja ja kiinnitystarvikkeita jouhevasti uudistetun mittataulukon avulla.

Profiililiitokset

Profiililiitoskomponentit on toteutettu ns. adaptiivisina kokoonpanokomponentteina, joissa kokoonpano- ja luonnosehdot on nimetty siten, että ohjelma osaa automaattisesti tunnistaa uudelleen kytkettäväksi haluttavien ehtojen elementit liitokseen valituista profiileista. Kokoonpanokomponentit sisältävät liitoksesta riippuen liitokseen tarvittavat ruuvit, mutterit ja aluslevyt sekä vahvikelevyt.

Liitoskomponentin nimetyt ehdot määrittelevät myös sen, että liitetäänkö komponentilla kaksi profiilia toisiinsa vai liitetäänkö komponentti ainoastaan yhden profiilin päähän. Jos komponentilla liitetään kaksi profiilia toisiinsa, niin ensimmäisenä osoitetaan kohdeprofiili, johon liitetään, ja toisena liitettävä profiili. Jos komponentti liitetään ainoastaan yhden profiilin päähän, niin tällöin osoitetaan vain haluttu profiilin pää.

Komponentin paikoituksen jälkeen avautuvassa mittataulukossa voidaan muokata sekä liitoksen yleisiä mittoja että vaihtaa pulttien, muttereiden ja aluslevyjen kokoa sekä vahvikelevyjen paksuutta. Profiilien trimmaukset suoritetaan vasta, kun mittataulukon tiedot on hyväksytty. Kiinnitystarvikkeiden avulla voidaan suorittaa työstöt ulkoiseen geometriaan.

Kokoonpanoon jo lisättyjä liitoskomponentteja voidaan muokata mittataulukkon avulla jouheasti jälkikäteen. Osaluetteloon kerätään tiedot liitoskomponenttien pulteista, muttereista, aluslevyistä ja vahvikelevyistä. (Vertex ID: PLANT-3995)


Profiililiitoskirjasto

Profiililiitoksissa käytettävät komponentit löytyvät komponenttikirjaston Profiililiitokset-hakemistosta. Sieltä löytyy erityyppisiä liitoskomponentteja jaoteltuna liitostavan mukaisesti omiin alihakemistoihin:

  • Pohjalevyt (ProfJoint01XX)
  • Paatylevyt (ProfJoint02XX)
  • Asennuslevyt (ProfJoint03XX)
  • Tasolevyt (ProfJoint04XX)
  • Ylimenevat (ProfJoint05XX)
  • Jatkoslevyt (ProfJoint06XX)
  • Vinotuet (ProfJoint07XX)

Profiililiitosten lisäys tapahtuu komponenttikirjastosta valittavien profiililiitoskomponenttien avulla. Voit käynnistää Profiililiitos-toiminnon joko työkalunauhasta tai tilannekohtaisesta valikosta. Komponenttiselain avautuu automaattisesti hakemistoon Profiililiitokset. Vaihtoehtoisesti liitoskomponentin voi lisätä myös suoraan b-selaimesta raahaamalla. (Vertex ID: PLANT-4076)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.