Skip to main content
Skip table of contents

Putkistosuunnittelu 2021

 

  

Nämä uudistukset on esitelty Vertex G4:n pääversiossa 27.0.00 (Vertex 2021)

Putkistosuunnittelun työkalut

Komponentin lisääminen letkulle

Voit lisätä liitoksia, t-kappaleita ja muita komponentteja olemassa olevaan letkuun tai johtimeen. Alkuperäinen letku jaetaan automaattisesti kahteen osaan. (PLANT-3736)

Putkilinjan reityksen aloittaminen ja lopettaminen haaroituksella letkulta/letkulle

Voit lopettaa tai aloittaa putkilinjan reitityksen letkun keskiviivalta/keskiviivalle. Ohjelma lisää automaattisesti t-liitoksen ja jakaa letkun kahteen osaan. (PLANT-3750)

Letkun reityksen aloittaminen ja lopettaminen haaroituksella letkulta/letkulle

Voit lopettaa tai aloittaa letkun reitityksen haarakomponentilla ja lopettaa reitityksen toiselle letkulle kuten putkilinjan tapauksessa. Ohjelma lisää automaattisesti t-liitoksen ja jakaa letkun kahteen osaan. Huomaa! Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, kun kopioit letkua. (PLANT-3757)

Letkun reititys ja ehdot

Yhtenevyysehdon voit lisätä letkun spline-keskiviivalle myös jälkeenpäin normaalin ehtojen lisäyksen kautta. Tämä mahdollistaa letkun reitin muokkauksen yhdessä ehtojen poiston ja uudelleen kytkennän kanssa.

Letkun välipisteiden yhtenevyysehdot näkyvät muiden kokoonpanoehtojen tavoin ehtolistalla, josta niitä voi poistaa, muokata jne. Myös vanhemmilla versioilla (<v27) lisättyjen letkujen välipisteiden yhtenevyysehdot muunnetaan automaattisesti näkyviksi kokoonpanoehdoiksi mallia avattaessa. (PLANT-3758, PLANT-3759)

Aseta linjapositio -toiminnolla asetettu positio ei jää vahingossa oletukseksi

Jos käyttäjä lisää tai muuttaa putken positiotunnusta putkilinjan piirtämisen jälkeen, ohjelma ei enää käytä tätä oletusasetuksena seuraaville putkilinjoille. Annetun positiotekstin käyttäminen oletuksena aiheutti tilanteita, joissa eri putkilinjoille tuli vahingossa sama positio. (PLANT-3662)


Putkikannakkeet

Uusia ominaisuuksia kannakepiirustuksen teossa

  • Ohjelma lisää mitan lähimmälle moduuliriville ja lisää myös seuraavan lähimmän moduulirivin tunnuksen. Tämä havainnollistaa kannakkeen suuntaa ja paikkaa. 
  • Attribuutit tulevat mukaan kannakepiirustuksen kuvantoihin. (PLANT-3574)

Primäärikannakkeen sangan kulman 45° valintamahdollisuus

Kannaketta lisättäessä voit asettaa primäärikannakkeen sangan 45° kulmaan. Valinta tehdään dialogissa Primäärikannakkeen tiedot ennen kannakkeen sijoittamista paikoilleen. (PLANT-1807)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.