Skip to main content
Skip table of contents

Putkistoisometrit 2020

Uudet ominaisuudet ja parannukset

Kannakkeiden isometrisymbolit PSK 7303 mukaisesti

Kannakkeiden isometrisymbolit on nyt muutettu oletuksena standardin PSK 7303 mukaisiksi siltä osin kuin se on mahdollista (Isogen:ssa on vain 7 erilaista vaihtoehtoa.)

Kannakkeiden tyyppivalintaan on vaihdettu myös vastaavat symbolit.

Symbolikirjastoon on lisätty hakemisto "PSK 7303", josta löytyvät tarkat vastineet kaikille PSK:n määrittelemille 22 kannaketyypille. (PLANT-3538)

Piilota eristeet isometrin kansilehdeltä

Voit piilottaa putkilinjan eristeet isometrin kansilehdeltä. Löydät asetuksen Isometrit-välilehdeltä kohdasta Muut asetukset. (PLANT-3386)

Eräajona tehdyt isometrit voi tallentaa annettuun hakemistoon

Voit nyt tallentaa eräajona tehdyt isometripiirustukset annettuun hakemistoon, kun et halua tallentaa isometripiirustuksia automaattisesti arkistoon. Löydät asetuksen Isometrit-välilehdeltä kohdasta Muut asetukset. (PLANT-3371)


Piirustusten avaaminen onnistuu nyt isometrin ajolokista

Ohjelmaan on lisätty toiminnallisuuksia piirustusten avaamiseen ja esikatseluun. Voit nyt sekä avata piirustuksia (Avaa piirustus) että tarkastella piirustusten tallennushistoriaa (Tallennushistoria) isometrin ajolokista. Lisäksi voit esikatsella piirustuksia omalla välilehdellään (Esikatselu). (PLANT-3331)

Tehtyjen muutosten esikatselu arkistotietojen kautta

Voit esikatsella piirustuksen eri revisioita isometrin ajolokin ja arkistotietojen kautta. Avaa piirustuksen arkistokortilta Muutokset ja valitse välilehti Esikatselu. Valitse haluamasi revisio ja näet esikatselukuvan. (PLANT-3331)

Koordinaatiston siirto muistaa määritykset ajettaville isometreille

Isometrien asetuksissa on vaihtoehto, että isometrin koordinaatistoa siirretään halutusti piirustuksen luomisen yhteydessä. Mikäli aiemmin ajoit useamman isometripiirustuksen kerralla, ohjelma kysyi siirtomääritykset jokaisen piirustuksen kohdalla. Nyt ohjelma tekee piirustukset käyttäen samoja siirtoasetuksia, kun generoit useamman isometripiirustuksen kerralla. (PLANT-3511)Putkikahvan tunnus isometrien jatkoviittauksiin haluttaessa

Kahvan ominaisuudet -dialogissa voidaan nyt Putkiliitynnäksi asetettaville kahvoille aktivoida lisäksi Tunnus isometrien jatkoviittauksiin -asetus. Tällä asetuksella saadaan isometrikuvien automaattisiin jatkoviittauksiin position lisäksi myös kahvan tunnus näkyviin. Jotta yhteen tunnus tulisi isometriin, täytyy itse liittyvä laite olla siis myös positioitu. (PLANT-3403)

Uusia isometrilomakkeen ja isometrin osaluetteloinnin esimerkkejä

Ohjelman mukana tulee nyt kaksi esimerkkiä uusista isometrilomakkeista ja isometrin osaluetteloinnista. (PLANT-3304)

Näiden käyttöönotto tapahtuu seuraavasti:

  • Asennuspaketin mukana tulee kolme kansiota EXP-IGEN-style1, EXP-IGEN-style2 ja EXP-IGEN-style3, jotka löydät kansiosta /shared/projects/.
  • Nämä kansiot sisältävät kumpikin vxz-tiedoston. Raahaa tiedosto G4Plantin työikkunaan ja ohjelma tallentaa esimerkkimateriaalin arkistoon.
  • Avaa ladatun projektin päämalli (EXP1-MAIN, EXP2-MAIN tai EXP3-MAIN).
  • Aja isometri ja tutustu uusiin esimerkki-lomakkeisiin.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.