Skip to main content
Skip table of contents

Ylläpito

Tietokantojen päivitys

Komponenttitietokannan päivitys

Putkikomponenttien tietokanta d_PIPECOMPONENTS kopioituu system-kansiosta kansioon /custom/dbases/, kun teet ensimmäisen muutoksen kyseiseen tietokantaan. Esimerkiksi uuden, oman putkikomponentin lisääminen kirjastoon aktivoi kopioinnin. Tämän jälkeen kaikki tekemäsi muutokset tietokantaan tallentuvat custom-kansiossa olevaan tietokantaan.

Pääversioiden ja päivityspakettien mukana tulevat uudet putkikomponentit eivät siirry automaattisesti custom-kansiossa olevaan tietokantaan. Tietokantojen täydentäminen uusilla tietokantariveillä vaatii käyttäjältä toimenpiteitä. Ohjelmassa on toiminto Komponenttitietokannan päivitys, jonka avulla voit lisätä uudet rivit custom-kansiossa olevaan tietokantaasi.

Järjestelmä-välilehti > Komponentit > Komponenttitietokannan päivitys.

Valitse ensin Päivittävä tietokanta, joka on /system/dbases/d_PIPECOMPONENTS > Avaa.

Tietokannan päivityksen asetukset -ikkuna aukeaa. Voit nyt valita päivitystavan:

  • Kopioi vain uudet tiedot. Vanhoja tietoja ei muuteta. Tällä vaihtoehdolla saat käyttöösi oletuskirjastoon lisätyt uudet putkikomponentit, joita kirjastostasi ei vielä löydy. Tämä päivitys ei vaikuta jo olemassa olevien rivien tietoihin.

  • Kopioi uudet tiedot ja päivitä myös vanhat tiedot. Tällä vaihtoehdolla saat käyttöösi oletuskirjastoon lisätyt uudet putkikomponentit, joita kirjastostasi ei vielä löydy. Lisäksi saat käyttöösi oletuskirjastoon tehdyt muutokset esim. tilanteissa, joissa mittastandardi on muuttunut tai virhe on korjattu.

  • Huomaa myös ikkunan alaosassa oleva valintaruutu Selaa päivittävää tietokantaa..., jolla voit rajata päivitettäviä tietoja. Muista valita suodatetuista riveistä yksi ennen kuin napsautat ikkunan OK-painiketta siirtyäksesi eteenpäin.

  • Jatka päivitykseen napsauttamalla OK-painiketta.

Ohjelma ilmoittaa kuinka monta riviä lisättiin ja päivitettiin. Sulje ikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

Päivityksen valmistuttua ruutuun aukeaa dokumentti PipeCompUpd.log, josta näet lisätyt putkikomponentit. Päivityksen valmistuttua ruutuun aukeaa dokumentti PipeCompUpd2.log, josta näet päivitetyt putkikomponentit. Sulje dokumentti (dokumentit).

Päivitys on valmis.

Suosittelemme ajamaan päivityksen aina, kun olet asentanut uuden päivityspaketin tai pääversion.

Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

Optiotietokannan päivitys

Putkikomponenttien tietokanta d_PIPEOPTIONS kopioituu system-kansiosta kansioon /custom/dbases/, kun teet ensimmäisen muutoksen kyseiseen tietokantaan. Tämän jälkeen kaikki tekemäsi muutokset tietokantaan tallentuvat custom-kansiossa olevaan tietokantaan.

Pääversioiden ja päivityspakettien mukana tulevat uudet putkioptiot eivät siirry automaattisesti custom-kansiossa olevaan tietokantaan. Tietokantojen täydentäminen uusilla tietokantariveillä vaatii käyttäjältä toimenpiteitä. Ohjelmassa on toiminto Optiotietokannan päivitys, jonka avulla voit lisätä uudet rivit custom-kansiossa olevaan tietokantaasi.

Järjestelmä-välilehti > Komponentit > Optiotietokannan päivitys.

Valitse ensin Päivittävä tietokanta, joka on /system/dbases/d_PIPEOPTIONS > Avaa.

Hyväksy ohjelman ehdottama päivitys napsauttamalla Kyllä-painiketta. Päivitys lisää uudet rivit, muttei muuta olemassa olevia rivejä.

Päivityksen valmistuttua ruutuun aukeaa dokumentti PipeOptUpd.log, josta näet lisätyt putkioptiot. Sulje dokumentti.

Päivitys on valmis.

Suosittelemme ajamaan päivityksen aina, kun olet asentanut uuden päivityspaketin tai pääversion.


Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

Putkikomponenttien siirto järjestelmästä toiseen

Export zip

Tällä toiminnolla voit luoda siirtopaketin, jolla voit siirtää putkikomponettitietokannan rivit ja niihin liittyvät putkioptiot, c-mitat ja mallit kahden Vertex-asennuksen välillä. Tämä siirtopaketti lisää toiseen järjestelmään vain sellaiset rivit, joita ohjelmassa ei ole entuudestaan.

Siirtopaketin tekeminen:

Avaa ensin putkikomponenttitietokanta > Järjestelmä-välilehti > Komponentit > Käytä hakuja tai suoravalintoja.

Rajaa ensin tarvittaessa ne rivit tietokantanäytölle, jotka haluat siirtää > Valitse sen jälkeen yksi rivi > Export Zip.

Ohjelma kysyy kysymyksen > Kyllä > Ohjelma kysyy, että haluatko lähettää muodostetun siirtopaketin (TransferPipeComponents.zip) sähköpostilla > Kyllä/Ei.

Paketti tallentuu myös käyttäjän kotihakemistoon /user/.

Raahaa (drag&drop) paketti toisen Vertex-järjestelmän työikkunaan. Ohjelma hoitaa loput siten, että olemassa olevia rivejä ei ylikirjoiteta.

Lopuksi ohjelma ilmoittaa kuinka monta uutta putkikomponenttia lisäsi järjestelmään.


Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

Export db

Tällä toiminnolla voit luoda siirtopaketin, jolla voit siirtää putkikomponettitietokannan rivit ja niihin liittyvät putkioptiot ja c-mitat kahden Vertex-asennuksen välillä. Tämä siirtopaketti lisää toiseen järjestelmään sekä uudet rivit että päivittää jo olemassa olevat rivit. Siirtopaketilla voit kätevästi päivittää olemassa olevien putkikomponenttien valintatietoja tai lisätä uusia variantteja jo olemassa oleviin putkikomponentteihin.

Siirtopaketin tekeminen:

Avaa ensin putkikomponenttitietokanta > Järjestelmä-välilehti > Komponentit > Käytä hakuja tai suoravalintoja.

Rajaa ensin tarvittaessa ne rivit tietokantanäytölle, jotka haluat siirtää > Valitse sen jälkeen yksi rivi > Export Db.

Ohjelma kysyy kysymyksen > Kyllä > Ohjelma kysyy, että haluatko lähettää muodostetun siirtopaketin (UpdatePipeComponents.zip) sähköpostilla > Kyllä/Ei.

Paketti tallentuu myös käyttäjän kotihakemistoon /user/.

Raahaa (drag&drop) paketti toisen Vertex-järjestelmän työikkunaan. Ohjelma hoitaa loput siten, että olemassa olevat rivit ylikirjoitetaan ja uudet rivit lisätään.

Lopuksi ohjelma ilmoittaa kuinka monta putkikomponenttia päivitti järjestelmään.


Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

Koko putkikomponenttikirjaston siirto

Voit tarvittaessa siirtää koko "räätälöidyn" putkikomponenttikirjaston esimerkiksi tiedostopalvelimelta (lähde) paikallisasennukseen (kohde).

Huom! Tämä siirto ylikirjoittaa kohde-ympäristössä olevat tietokannat ja jo olemassa olevat putkikomponenttimallit. Ole siis tarkkana, ettet menetä mitään itse tekemääsi.

Siirto:

Avaa Resurssienhallinta.

Kopioi ensin tarvittavat tietokannat lähde-ympäristön kansiosta /custom/dbases/

  • Putkikomponenttien tietokanta: d_PIPECOMPONENTS ja d_PIPECOMPONENTSc

  • Putkioptioiden tietokanta: d_PIPEOPTIONS ja d_PIPEOPTIONSc

Liitä tietokannat kohde-ympäristön kansioon /custom/dbases/ ja korvaa olemassa olevat tiedostot.

Kopioi lähde-ympäristöstä kansio /shared/pipelibrary, joka sisältää putkikomponenttimallit ja niihin liittyvät kuvatiedostot.

Liitä kansio vastaavaan paikkaan kohde-ympäristöön. Korvaa jo olemassa olevat tiedostot.

Mikäli olet lisännyt ympäristöösi uuden putkiluokan ja siihen liittyvät kiinnitystarvikkeet, niin kopioi seuraava tietokanta lähde-ympäristön kansiosta /custom/dbases/

  • Putkiluokkien ja kiinnitystarvikkeiden tietokanta: d_PIPECLASS ja d_PIPECLASSc.

  • Huom! Putkiluokkien ja kiinnitystarvikkeiden tietokanta sulautettiin toisiinsa version 2023 myötä. Tutustu tarkemmin.

Liitä tietokannat kohde-ympäristön kansioon /custom/dbases/ ja korvaa olemassa olevat tiedostot.

Näiden toimien jälkeen "räätälöity" putkikomponenttikirjasto on käytettävissä kohde-ympäristössä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.