Skip to main content
Skip table of contents

Perusteet

Katso myös Pääkäyttäjän työkalut.

Yleistä

Tietokannat

Putkikomponenttien tietokannan nimi on d_PIPECOMPONENTS. Tähän tietokantaan määritellään putkikomponenttien tunnus, valintatiedot ja komponenttiin liittyvä malli-tiedosto.

Putkioptioiden tietokannan nimi on d_PIPEOPTIONS. Tähän tietokantaan määritellään komponenttiin liittyvät mallintamattomat lisäosat kuten esimerkiksi irtolaipan kaulus. Lisäosista löydät enemmän tietoa Pääkäyttäjän työkaluista.

Ohjelman mukana tulevat tietokannat löydät täältä /system/dbases/.

Nämä tietokannat kopioituvat system-kansiosta kansioon /custom/dbases/, kun teet ensimmäisen muutoksen kyseiseen tietokantaan. Esimerkiksi uuden, oman putkikomponentin lisääminen kirjastoon aktivoi kopioinnin.

Tämän jälkeen kaikki tekemäsi muutokset tietokantoihin tallentuvat custom-kansiossa oleviin tietokantoihin.

Huom! Pääversioiden ja päivityspakettien mukana tulevat uudet putkikomponentit lisäosineen eivät siirry automaattisesti custom-kansiossa oleviin tietokantoihin. Tietokantojen täydentäminen uusilla tietokantariveillä vaatii käyttäjältä toimenpiteitä. Tutustu näihin työkaluihin paremmin sivulla Ylläpito.

Huom! Älä tee muutoksia system-kansiossa oleviin tietokantoihin suoraan. Menetät nämä muutokset, jos päivityspaketin mukana tulee päivityksiä kyseisiin tietokantoihin.

Putkikomponenttien mallit

Ohjelman mukana tulevan putkikomponenttikirjaston mallit löytyvät täältä /system/pipelibrary/.

Tallenna omat putkikomponenttimallisi tänne /shared/pipelibrary/.

Voit vapaasti luoda alikansioita omille putkikomponenteillesi esim. /shared/pipelibrary/Venttiilit/.

Huom! Älä tee muutoksia system-kansiossa oleviin putkikomponenttimalleihin suoraan. Menetät nämä muutokset, jos päivityspaketin mukana tulee päivityksiä kyseisiin malleihin.

Mikäli haluat muokata olemassa olevia malleja, niin kopioi kansiossa /system/pipelibrary/ oleva malli ensin kansioon /shared/pipelibrary/. Tee muutokset shared-kansiossa olevaan malliin.

Erilaisia putkikomponentteja

Putkikomponentti

 • Vertex-osamalli, jolla ei ole mittataulukkoa.

 • Osamalli, joka tuodaan Vertexiin toisessa tiedostoformaatissa esim. STEP-tiedostona.

Voit lisätä joko mallintamasi putkikomponentin tai esimerkiksi lataamasi SAT-, IGES- tai STEP-mallin putkikomponenttikirjastoon. Suositeltava tiedostomuoto on SAT.


Varioituva putkikomponentti

 • Vertex-osamalli, jolla on mittataulukko.

Voit tehdä mittataulukolla varioituvan putkikomponentin ja tallentaa sen putkikomponenttikirjastoon.

Putkikokoonpano

 • Vertex-kokoonpano, joka sisältää vähintään yhden kahvan.

Kokoa kokoonpano, jossa on vähintää yksi kahva eli käytännössä vähintään yksi putki tai putkikomponentti ja tallenna se putkikomponenttikirjastoon. Kokoonpanon täytyy olla ominaisuuksiltaan Putkikokoonpano.

Putkikomponentin tallentaminen putkikomponenttikirjastoon

1A. Mallinna osa.

Avaa uusi osamalli: Arkisto-välilehti > Luo uusi dokumentti > Osa > OK.

Voit tallentaa osan halutessasi tiedostoksi tai arkistoon esim. picts-kansioon.

Mallinna osa käyttäen piirrepohjaisen mallinnuksen työkaluja.

Mikäli mallinnat seuraavia putkikomponentteja, niin tutustu myös Putkikomponenttien erikoisuuksiin.

 • Käyrä

 • Kahvallinen venttiili

 • Takaiskuventtiili

 • Haaroitus

 • Hitsattavat yhde

 • Oksahaara

 • Laippa

1B. Käännä lataamasi malli Vertex-malliksi.

Tuo latamaasi malli Vertexiin: Tiedosto/File > Tuo > Valitse tiedosto > Avaa/Open.

Vaihtoehtoisesti voit raahata ja pudottaa tiedoston Vertexin työikkunaan.

Aktivoi valintaruutu Eheytä, kun ohjelma kysyy tiedoston luvun asetuksia.

Ladattu malli täytyy olla osamalli Vertexissä, jos haluat tehdä siitä putkikomponentin.

Esimerkiksi STEP-tiedosto voi jossain tapauksissa koostua useammasta osasta eikä sitä voi käännön yhteydessä muuttaa yhdeksi osaksi. Tällöin käännä STEP-tiedosto ensin Vertex-malliksi. Käännä tämä malli SAT-tiedostoksi. Lopuksi käännä SAT-tiedosto Vertex-malliksi siten, että käännön yhteydessä aktivoit valintaruudun Lue yhdeksi osaksi. Näin saat itsellesi osamallin, josta voit tehdä putkikomponentin.

Mikäli käännät seuraavia putkikomponentteja, niin tutustu myös Putkikomponenttien erikoisuuksiin.

 • Käyrä

 • Kahvallinen venttiili

 • Takaiskuventtiili

 • Haaroitus

 • Hitsattavat yhde

 • Oksahaara

 • Laippa

Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

2. Lisää malliin keskiviiva(t) ja kahvat.

Hiiren oikea painike työikkunassa avaa tilannekohtaisen valikon > Uusi luonnos > Putkikomp. keskiviivat ja kahvat > Siirryt 3D-luonnos -tilaan.

Valitse Viivat-ryhmästä jokin seuraavista toiminnoista Kahden pisteen viiva, Murtoviiva, Kaari (keski- ja kehäpisteet) tai Kaari (kolme kehäpistettä) >

 • Putkikomponentti, jolla on kaksi kahvaa > Piirrä keskiviiva kahvan paikasta kahvan paikkaan.

 • Putkikomponentti, jolla on kolme kahvaa > Piirrä yksi keskiviiva kahvan paikasta kahvan paikkaan ja toinen keskiviiva kahvan paikasta ensimmäiseen keskiviivaan.

 • Katso lisätietoa ohjelman sisäisestä ohjeesta (F1) kohta "Perustapauksia - Komponentin keskiviiva ja kahvat".

Valitse OK, kun olet saanut keskiviivat piirrettyä

Lisää seuraavaksi Sijoituspisteet > Lisää > Osoita kiinnityspisteet keskiviivan päistä > Määritän kahvan Tunnus > Aktivoi valintaruutu Putkiliityntä > Valitse liityntätyyppi tarvittaessa esim. "FL Laippaliitos" > Kirjoita tai valitse Halkaisijamitan lukuarvo > Toista kaikille sijoituspisteille > Valitse lopuksi Lopeta.

Mikäli et näe piirtämääsi keskiviivaa, varmista, että Näytä apugeometria on aktiivisena.

Pääset tarvittaessa muokkaamaan Sijoituspisteiden tietoja seuraavasti > Hiiren oikea painike työikkunassa > Muut toiminnot > Muokkaa nimettyjä elementtejä...

Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

3. Tallenna osa putkikomponenttikirjastoon.

Käännä putkikomponentti ensin sellaiseen asentoon, jossa haluat sen näkyvän putkikomponenttikirjastossa, kun lisäät sen kokoonpanoon.

Hiiren oikea painike työikkunassa avaa tilannekohtaisen valikon > Tallenna kirjastoon > Komponenttina...

Tallenna putkikomponentti kansioon /shared/pipelibrary/ (omat kirjastokomponentit) > Tarvittaessa luo uusi alikansio kansioon /shared/pipelibrary/ esim. Venttiilit.

Nimeä tiedosto > Tallenna/Save.


Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

4. Määritä putkikomponentin valintatiedot.

Tutustu putkikomponenttitietokannan (d_PIPECOMPONENTS) kenttiin tarkemmin tietokantanäytön Ohjeen avulla. Löydät Ohje-painikkeen tietokantanäytön oikeasta alanurkasta.

Täydennä putkikomponentin valintatiedot. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia tietoja.

 • Koodi - Putkikomponentin yksilöivä tunnus (nimikekoodi).

 • Luokite - ISOGEN:in määrittämä SKEY-symbolin nelikirjaiminen tunnus. Valitse pudotusvalikosta.

 • Tyyppi - SKEY-symbolin kuvaus. Kenttä täydentyy automaattisesti, kun valitset luokitteen pudostusvalikosta.

 • Kuvaus - Putkikomponentin selväkielinen nimitys.

 • Pääryhmä - Jokaisen rivin tietokannassa on kuuluttava johonkin pääryhmään. Pääryhmiä on neljä: "1 putkikomponentti", "2 kanavakomponentti", "3 kaapelihyllykomponentti" ja "4 hoitotaso- tai porraskomponentti".

 • DN - Putkikomponentin nimelliskoko.

 • Halkaisija - Putken halkaisija (sisä tai ulko) tai putkikomponenttiin liittyvien putkien halkaisijat (ulko tai sisä). Halkaisijan arvo tulee olla sama kuin liitoskahvan Halkaisijamitan lukuarvo tai Halkaisijamitan kaavan määrittämä arvo.

 • Seinämä - Putken seinämän vahvuus. Tätä tietoa ei tarvitse syöttää komponenteille, jotka sitä eivät tarvitse esim. venttiilit.

 • Parametrit - Mittataulukollisen putkikomponentin muuttujat. Tämä kenttä jää tyhjäksi, jos putkikomponentilla ei ole muuttujia.

 • Luokat - Täydennä kaikki ne putkiluokat, joissa haluat käyttää putkikomponenttia, pystyviivalla ( | ) toisistaan erotettuna. Jos jätät kentän täydentämättä, komponentti tulee valittavaksi kaikkiin putkiluokkiin. Voit määrittää luokat kirjoittamalla tai valitsemalla pudotusvalikon kautta, jolloin voit ctrl-nappi pohjassa valita tarvittavat luokat listasta.

 • Tiedosto - Putkikomponentin malli.

 • Katso muiden kenttien tiedot Ohjeesta.

Täytettyäsi valintatiedot, valitse OK tietokantanäytön oikeasta alakulmasta.

Putkikomponentti on valmis. Voit lisätä putkikomponentin kirjastosta.

Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.


Varioituvan putkikomponentin tallentaminen putkikomponenttikirjastoon

1. Mallinna varioituva osa.

Avaa uusi osamalli: Arkisto-välilehti > Luo uusi dokumentti > Osa > OK.

Voit tallentaa osan halutessasi tiedostoksi tai arkistoon esim. picts-kansioon.

Mallinna osa käyttäen piirrepohjaisen mallinnuksen työkaluja.

Määritä mittamuuttujille Kaavat. Tarvitset näitä, kun luot varioituvalle osalle Mittataulukon ja Parametrit putkikomponenttitietokantaan. Kaavat voivat sisältää laskutoimitukset plus, miinus, kerto ja jako sekä usemman muuttuja esim. M1-M2*2.

Varioituvaa osaa mallintaessa on syytä määritellä jokainen luonnos täysin. Muuten osa ei välttämättä toimi varioinnin aikana oikein.

Videon esimerkissä tehdään yksi mittamuuttuja "d1", joka ei vaikuta osan geometriaan. Tämä apuviiva tehtiin, jotta liitoskahvalle päästään antamaan oikea arvo mittamuuttujan avulla.

Mikäli mallinnat seuraavia putkikomponentteja, niin tutustu myös Putkikomponenttien erikoisuuksiin.

 • Käyrä

 • Kahvallinen venttiili

 • Takaiskuventtiili

 • Haaroitus

 • Hitsattavat yhde

 • Oksahaara

 • Laippa

Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.


2. Osan mittataulukko

Hiiren oikea painike työikkunassa avaa tilannekohtaisen valikon > Mittataulukko...

Kirjoita osan tunnus kenttään ja napsauta painiketta Lisää tiedot.

Aktivoi valintaruutu Valittujen muuttujien arvot vain listalta. Nyt osaa lisätessä käyttäjä ei pääse vapaasti muokkaamaan mittoja.

Sulje Mittataulukko painikkeella OK.


Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

3. Lisää malliin keskiviiva(t) ja kahvat.

Hiiren oikea painike työikkunassa avaa tilannekohtaisen valikon > Uusi luonnos > Putkikomp. keskiviivat ja kahvat > Siirryt 3D-luonnos -tilaan.

Valitse Viivat-ryhmästä jokin seuraavista toiminnoista Kahden pisteen viiva, Murtoviiva, Kaari (keski- ja kehäpisteet) tai Kaari (kolme kehäpistettä) >

 • Putkikomponentti, jolla on kaksi kahvaa > Piirrä keskiviiva kahvan paikasta kahvan paikkaan.

 • Putkikomponentti, jolla on kolme kahvaa > Piirrä yksi keskiviiva kahvan paikasta kahvan paikkaan ja toinen keskiviiva kahvan paikasta ensimmäiseen keskiviivaan.

 • Katso lisätietoa ohjelman sisäisestä ohjeesta (F1) kohta "Perustapauksia - Komponentin keskiviiva ja kahvat".

Valitse OK, kun olet saanut keskiviivat piirrettyä

Lisää seuraavaksi Sijoituspisteet > Lisää > Osoita kiinnityspisteet keskiviivan päistä > Määritän kahvan Tunnus > Aktivoi valintaruutu Putkiliityntä > Valitse liityntätyyppi tarvittaessa esim. "FL Laippaliitos" > Kirjoita tai valitse Halkaisijamitan kaava > Toista kaikille sijoituspisteille > Valitse lopuksi Lopeta.

Mikäli et näe piirtämääsi keskiviivaa, varmista, että Näytä apugeometria on aktiivisena.

Pääset tarvittaessa muokkaamaan Sijoituspisteiden tietoja seuraavasti > Hiiren oikea painike työikkunassa > Muut toiminnot > Muokkaa nimettyjä elementtejä...

Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

4. Tallenna osa putkikomponenttikirjastoon.

Käännä putkikomponentti ensin sellaiseen asentoon, jossa haluat sen näkyvän putkikomponenttikirjastossa, kun lisäät sen kokoonpanoon.

Hiiren oikea painike työikkunassa avaa tilannekohtaisen valikon > Tallenna kirjastoon > Komponenttina...

Tallenna putkikomponentti kansioon /shared/pipelibrary/ (omat kirjastokomponentit) > Tarvittaessa luo uusi alikansio kansioon /shared/pipelibrary/ esim. Venttiilit.

Nimeä tiedosto > Tallenna/Save.

Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

5. Määritä putkikomponentin valintatiedot.

Tutustu putkikomponenttitietokannan (d_PIPECOMPONENTS) kenttiin tarkemmin tietokantanäytön Ohjeen avulla. Löydät Ohje-painikkeen tietokantanäytön oikeasta alanurkasta.

Täydennä putkikomponentin valintatiedot. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia tietoja.

 • Koodi - Putkikomponentin yksilöivä tunnus (nimikekoodi).

 • Luokite - ISOGEN:in määrittämä SKEY-symbolin nelikirjaiminen tunnus. Valitse pudotusvalikosta.

 • Tyyppi - SKEY-symbolin kuvaus. Kenttä täydentyy automaattisesti, kun valitset luokitteen pudostusvalikosta.

 • Kuvaus - Putkikomponentin selväkielinen nimitys.

 • Pääryhmä - Jokaisen rivin tietokannassa on kuuluttava johonkin pääryhmään. Pääryhmiä on neljä: "1 putkikomponentti", "2 kanavakomponentti", "3 kaapelihyllykomponentti" ja "4 hoitotaso- tai porraskomponentti".

 • DN - Putkikomponentin nimelliskoko.

 • Halkaisija - Putken halkaisija (sisä tai ulko) tai putkikomponenttiin liittyvien putkien halkaisijat (ulko tai sisä). Halkaisijan arvo tulee olla sama kuin liitoskahvan Halkaisijamitan lukuarvo tai Halkaisijamitan kaavan määrittämä arvo.

 • Seinämä - Putken seinämän vahvuus. Tätä tietoa ei tarvitse syöttää komponenteille, jotka sitä eivät tarvitse esim. venttiilit.

 • Parametrit - Mittataulukollisen putkikomponentin muuttujat. Tämä kenttä jää tyhjäksi, jos putkikomponentilla ei ole muuttujia.

 • Luokat - Täydennä kaikki ne putkiluokat, joissa haluat käyttää putkikomponenttia, pystyviivalla ( | ) toisistaan erotettuna. Jos jätät kentän täydentämättä, komponentti tulee valittavaksi kaikkiin putkiluokkiin. Voit määrittää luokat kirjoittamalla tai valitsemalla pudotusvalikon kautta, jolloin voit ctrl-nappi pohjassa valita tarvittavat luokat listasta.

 • Tiedosto - Putkikomponentin malli.

 • Katso muiden kenttien tiedot Ohjeesta.

Voit kopioida olemassa olevan rivin toiminnolla Kopio rivi. Muuta rivin kenttien tiedot vastaamaan uutta tunnusta (nimikettä).

Täytettyäsi valintatiedot, valitse OK tietokantanäytön oikeasta alakulmasta.

Putkikomponentti on valmis. Voit lisätä putkikomponentin kirjastosta.

Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.


Putkikokoonpanon tallentaminen putkikomponenttikirjastoon

1. Mallinna putkikokoonpano

Avaa uusi kokoonpano: Arkisto-välilehti > Luo uusi dokumentti > Kokoonpano > OK.

Voit tallentaa kokoonpanon halutessasi tiedostoksi tai arkistoon esim. picts-kansioon.

Mallinna kokoonpano käyttäen ohjelman putkistosuunnittelu- ja kokoonpanotyökaluja.

Muuta jokainen kokoonpanossa oleva putkikomponentti paikalliseksi > Valitse osa > Hiiren oikea painike > Muut toiminnot > Vaihda paikalliseksi.

Muuta kokoonpano putkikokoonpanoksi > Kokoonpanon Ominaisuudet > Aktivoi valintaruutu Putkikokoonpano.

Ennen kuin tallennat putkikokoonpanon kirjastokomponentiksi, voit muokata kokoonpanon ominaisuuksia. Esimerkiksi, valitse osaluettelointiin ja kokoonpanon jäädytykseen liittyviä ominaisuuksia.


Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

2. Tallenna kokoonpano putkikomponenttikirjastoon.

Käännä putkikomponentti ensin sellaiseen asentoon, jossa haluat sen näkyvän putkikomponenttikirjastossa, kun lisäät sen kokoonpanoon.

Hiiren oikea painike kokoonpanoikkunassa avaa tilannekohtaisen valikon > Tallenna kirjastoon...

Tallenna putkikokoonpano kansioon /shared/pipelibrary/ (omat kirjastokomponentit) > Tarvittaessa luo uusi alikansio kansioon /shared/pipelibrary/ esim. Venttiilit.

Nimeä tiedosto > Tallenna/Save.


Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

3. Määritä putkikokoonpanon valintatiedot.

Tutustu putkikomponenttitietokannan (d_PIPECOMPONENTS) kenttiin tarkemmin tietokantanäytön Ohjeen avulla. Löydät Ohje-painikkeen tietokantanäytön oikeasta alanurkasta.

Täydennä putkikokoonpanon valintatiedot. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia tietoja.

 • Koodi - Putkikomponentin yksilöivä tunnus (nimikekoodi).

 • Luokite - Putkikokoonpanoilla tämä kenttä on oletuksena tyhjä. Putkikokoonpanolle voidaan myös määrittä oikea luokite.

  • Tyhjä = Tyyppi on ASSY. Isometripiirustuksessa näkyy kokoonpanon osat sellaisena kuin ne kokoonpanossa ovat. Isometrin osaluetteloon tulee kokoonpanossa olevien putkikomponenttien tiedot .

  • SKEY = Tyyppi on luokitteen mukainen. Isometripiirustuksessa näkyy SKEY-tunnuksen määräämä symboli. Isometrin osaluetteloon tulee vain äitirivin tiedot. Putkikokoonpano toimii siis kuten putkikomponentti.

 • Tyyppi - Putkikokoonpanoilla tässä kentässä on oletuksena arvo ASSY.

 • Kuvaus - Putkikomponentin selväkielinen nimitys.

 • Pääryhmä - Jokaisen rivin tietokannassa on kuuluttava johonkin pääryhmään. Pääryhmiä on neljä: "1 putkikomponentti", "2 kanavakomponentti", "3 kaapelihyllykomponentti" ja "4 hoitotaso- tai porraskomponentti".

 • DN - Putkikomponentin nimelliskoko.

 • Halkaisija - Putken halkaisija (sisä tai ulko) tai putkikomponenttiin liittyvien putkien halkaisijat (ulko tai sisä). Halkaisijan arvo tulee olla sama kuin liitoskahvan Halkaisijamitan lukuarvo tai Halkaisijamitan kaavan määrittämä arvo.

 • Seinämä - Putken seinämän vahvuus. Tätä tietoa ei tarvitse syöttää komponenteille, jotka sitä eivät tarvitse esim. venttiilit.

 • Parametrit - Mittataulukollisen putkikomponentin muuttujat. Tämä kenttä jää tyhjäksi, jos putkikomponentilla ei ole muuttujia.

 • Luokat - Täydennä kaikki ne putkiluokat, joissa haluat käyttää putkikomponenttia, pystyviivalla ( | ) toisistaan erotettuna. Jos jätät kentän täydentämättä, komponentti tulee valittavaksi kaikkiin putkiluokkiin. Voit määrittää luokat kirjoittamalla tai valitsemalla pudotusvalikon kautta, jolloin voit ctrl-nappi pohjassa valita tarvittavat luokat listasta.

 • Tiedosto - Putkikomponentin malli.

 • Katso muiden kenttien tiedot Ohjeesta.

Täytettyäsi valintatiedot, valitse OK tietokantanäytön oikeasta alakulmasta.

HUOM! Putkikomponenttikirjastossa olevien kokoonpanojen osat eivät päivity automaattisesti, jos muutat siihen liittyvän putkikomponentin mittoja tai tietoja putkikomponenttikirjastossa. Kokoonpanot täytyy päivittää manuaalisesti yksi kerrallaan.

Putkikokoonpano on valmis. Voit lisätä putkikomponentin kirjastosta.

Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.


Omien putkikomponenttien käyttö

Löydät itse tekemäsi putkikomponentit selaimen kansiosta Putket > Omat.

Mikäli olet tehnyt putkikomponenteillesi määrättyjä kansioita, näet ne Omat-kansion alikansioina.

Jos et heti näe tekemääsi putkikomponenttia selaimessa, Päivitä selain, jonka jälkeen putkikomponentti tulee näkyviin.

Putkistosuunnittelun aikana löydät tekemäsi putkikomponentit Omat-kansion alta.

Ohjelman mukana tulevat putkikomponentit löydät kansion Vakiot alikansioista.

Mikäli tekemäsi putkikomponentti ei toimi kunnolla isometripiirustuksessa, tee seuraavasti:

 • Valitse putkikomponentti kokoonpanosta > Putkistot-välilehti > Nimiketiedot.

 • Tämä avaa näytön KOMPONENTIN TIEDOT.

 • Näytön oikeassa alakulmassa on painike Ohje > Napsauta siitä > Ohjeesta löydät kohdan "Isometripiirustuksen vaatimukset" > Tee tarvittavat korjaukset.


Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

Oman putkiluokan perustaminen

Voit lisätä helposti oman putkiluokan putkiluokka-tietokantaan (d_PIPECLASS).

Mene Järjestelmä-välilehdelle > Putkiluokat >Tietokantanäyttö Luokat aukeaa.

Valitse tietokantanäytöstö yksi rivi > Hiiren oikea painike > Lisää rivi edelle/perään.

Määrittele putkiluokkasi täyttämällä kentät:

 • Luokka - Luokan tunnus, joka näkyy putkenvedossa ja joka lisätään putkikomponenteille tietokannassa.

 • Kuvaus - Luokan selväkielinen nimitys.

 • Standardi - Luokan määrittävä standardi.

 • PN - Luokan paineluokka.

 • Liitostol. - Mikäli haluat määrittää yleistoleranssista poikkeavan liitostoleranssin, niin täytä tähän arvo.

 • Kulmatol. - Mikäli haluat määrittää yleistoleranssista poikkeavan kulmastoleranssin, niin täytä tähän arvo.

 • Pääryhmä - Jokaisen luokan on kuuluttava johonkin pääryhmään. Pääryhmiä on neljä: "1 putkikomponentti", "2 kanavakomponentti", "3 kaapelihyllykomponentti" ja "4 hoitotaso- tai porraskomponentti".

Voit halutessasi määrittää luokkakohtaiset liitoskomponentit tietokantanäytön alareunassa olevaan tietokantaan (d_PIPECLASSMAT).

Valitse joku liitoskomponenttien kentistä > Hiiren oikea painike > Lisää rivi edelle/perään > Tämä aktivoi nämä seitsemän kenttää.

Kirjoita tai valitse pudotusvalikosta Mittastandardi ja Materiaali ruuveille muttereille ja aluslevyille sekä Pintakäsittely. Määritetyt tiedot näkyvät laippojen liitoskomponenttien nimiketiedoissa.

Tallenna tekemäsi muutokset putkiluokka-tietokantaan sulkemalla tietokantanäyttö OK-painikkeella. Luokka on nyt valmis käyttöön.

Aktivoi koko ruudun tila nähdäksesi video paremmin. Poistu koko ruudun tilasta Esc-näppäimellä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.