Skip to main content
Skip table of contents

Kääntäjät 2021

 

  

Nämä uudistukset on esitelty Vertex G4:n pääversiossa 27.0.00 (Vertex 2021)

IFC-kääntäjä

IFC-tietojen (VXPART) automaattinen muunto osatiedoiksi

Kun siirretään IFC-tietoja useita kertoja Vertexin tai muiden ohjelmien välillä, attribuuttitiedot eivät jää IFC-tiedostoon. Nyt on mahdollista tuoda/viedä IFC-tiedostoja useita kertoja menettämättä tärkeitä tietoja ohjelmien välillä. (PLANT-3678)Yksinkertaistettu kokoonpanopuu IFC-viennissä

Vietäessä mallia Vertexistä toiseen järjestelmään tulee kokoonpanon puurakenteeseen oletuksena jaottelu työmaa-, rakennus- ja kerrostietojen mukaan. Toisinaan tämä aiheuttaa vaikeaselkoisia puurakenteita varsinkin vietäessä malleja molempiin suuntiin. IFC-viennissä käyttäjä voi nyt valita, ohitetaanko työmaa-, rakennus- ja kerrostiedot IFC:n kokoonpanopuussa. Kokoonpanopuu on silloin kompakti ja lähempänä Vertexin omaa puurakennetta. (PLANT-3664)


Tuo/Vie työkalut

Muutoksia toimintoon Tarkan mekaniikkamallin yksinkertaistaminen

Useita parannuksia. (PLANT-3637)

  • Käyttäjän vahvistus toiminnosta poistuttaessa. Tuotujen mallien lataaminen toiminnon aikana voi kestää kauan. Toiminnosta poistuminen ei tapahdu enää vahingossa.
  • Parannuksia osien arvioidun koon laskentaan.
  • Mahdollisuus valita useita suodatettavia arvoja listalle.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.