Skip to main content
Skip table of contents

4. Kulmanivel

Harjoitus 4: Kulmanivel

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Kertaamme luonnostelun toimintoja.
 • Pursotussuunnan valinta tai määritys nuolesta vetämällä.
 • Piirteen peilauksen.
 • Piirteen ja sen kopioiden lisäyksen.
 • Aikaisemin tehdyn piirteen muokkauksen.
 • Pyöristysten luonnin.

Käytetyt toiminnot:

 • Uusi luonnos perusaputasoihin sekä pintaan.
 • Luonnostelutyökaluja: Viivojen lisäystä ja ehtojen lisäyksiä, mm. yhtenevyys, symmetria ja etäisyys, säde- ja halkaisija-ehdot.
 • Toimenpiteet: Lisää/Poista Pursottamalla ja pursotus molempiin suuntiin.
 • Pyöristä/viistä > Pyöristä.
 • Pyöristä piste.
 • Nimiketiedot.
 • Piirustus > Uusi piirustus.
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
Mallinna ensimmäinen piirre

 • Uusi luonnos > Pysty(XZ)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Toiminto:  Suorakulmio.
 • Lisää ylemmän viivan ja keskiristin vaakaviivan välille yhtenevyysehto.
 • Lisää pystyviivoille symmetrisyysehto keskiristin pystyakselin suhteen.
 • Piirrä kaari, toiminnolla: Kaari (kolme kehäpistettä).
  • Ellei tangentiaalisuus ole voimassa valitse se minivalikosta.
  • Jos kaari piirtyy väärään suuntaan, keskeytä toiminto ja tee se uudelleen siten, että ohjelma kertoo huomiovärillä pystyviivan ja sen päätepisteen tulevan valituksi.
 • Muuta alempi vaakaviiva apuviivaksi.
  • Valitse viiva ja tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Valitse valintanauhasta, kohdasta Tyyli, Apuviiva.
 • Mitoita luonnos: 50 ja 90.

Toimenpide:

 • Lisää - Pursota.
 • Pituus: 18.
Mallinna toinen piirre

 • Valitse yläpinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Toiminto:  Suorakulmio.
  • Osoita ensimmäisen viivan päätepisteet geometriasta.
  • Kokeile raahata luonnoksen pystyviivoja. Jos ne raahautuvat, lisää tarvittavat yhtenevyysehdot luonnoksen viivojen ja aikaisemman geometrian välille.
 • Piirrä kaari.
 • Muuta alempi vaakaviiva apuviivaksi.
 • Mitoita luonnos: Etäisyys: 90.

Toimenpide:

 • Lisää - Pursota.
 • Pituus: 18.
 • Vaihda pursotussuunta alaspäin
  tai vedä sinisestä nuolesta ensin suunta ja anna sitten pituus.
Mallinna kolmas piirre

 • Valitse sivupinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Toiminto:  Suorakulmio.
  • Osoita ensimmäisen piste origosta.
  • Kokeile raahata luonnoksen pystyviivoja. Jos ne raahautuvat, lisää tarvittavat yhtenevyysehdot luonnoksen viivojen ja aikaisemman geometrian välille.
 • Piirrä kaari.
 • Muuta alempi vaakaviiva apuviivaksi.
 • Mitoita luonnos: Etäisyys: 45 ja 90.

Toimenpide:

 • Lisää - Pursota.
 • Pituus: 18.
 • Vaihda pursotussuunta alaspäin
  tai vedä sinisestä nuolesta pursotus "kappaleen sisäänpäin".
Mallinna toinen korvake peilaamalla

 • Palauta piirrepuusta Poikittais(YZ)-taso näkyviin, jos se on piilossa.
 • Voit tarvittaessa muuttaa aputason kokoa valitsemalla aputason ja tilannekohtaisella toiminnolla: Muuta koko, esim. 100.
 • Valitse piirre piirrepuusta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Peilaa piirre.
  • Osoita peilaustasoksi: Poikittais(XY)-taso.
Lisää kierrereiät alinpaan kielekkeeseen

 • Toiminto Poista
  tai tilannekohtainen toiminto: Liitä kirjastopiirre > Poistaen ainetta.
 • Valitse piirre: Piirteet > Vakio > Kierteet > Metrinen > lapiporaus.
 • Valitse koko: M12.
 • Anna mitat h ja TL ainevahvuuden mukaan: 18.
 • Osoita ensimmäisen piirteen paikka siten että se tulee etupinnalle ja siten että se löytää kaaren keskipisteen (Tällöin piirre on tarkasti oikealla paikallaan)
  • Voit myös myöhemmin lisätä saman keskisyys-ehdon, jos paikan tarkka osoitus epäonnistui.
 • Ota tilannekohtainen toiminto: Lisää piirteen kopio.
 • Osoita kopioille kaksi kohtaa.
 • Lisää symmetrisyysehto kopio-piirteiden välille suhteessa keskiristin pystyakseliin.
 • Mitoita kopioiden paikka: 20 vaakakielekkeen alareunasta ja 26 piirteiden väli.
 • OK viimeistele piirteet.
Mallinna korvakkeiden reiät

 • Valitse sivupinta ja tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Toiminto: Ympyrä (keski-ja kehäpiste).
  • Valitse keskipisteeksi kaaren keskipiste tai lisää myöhemmin samankeskisyysehto.
 • Lisää halkaisijaehto: 25.

Toimenpide:

 • Poista - Pursota - Kappaleen läpi.

Mallinna vaakakielekkeen reikä

 • Valitse sivupinta ja tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.

Luonnostele muoto

 • Toiminto: Ympyrä (keski-ja kehäpiste).
  • Valitse keskipisteeksi kaaren keskipiste tai lisää myöhemmin samankeskisyysehto.
 • Lisää halkaisijaehto: 28.

Toimenpide:

 • Poista - Pursota - Kappaleen läpi.
Muokataan mallia

Tässä vaiheessa havaitaan, että kappaleen vaakakielekettä on kasvatettava.

 • Valitaan mallin piirrepuusta piirteitä, kunnes oikea piirre on valittu (= toinen piirre alusta lukien).
 • Voit valita piirteen myös mallista osoittamalla jotain pintaa, joka on todennäköisesti syntynyt ko. vaiheessa.

Mitan muuttaminen, tapa 1: (Kuvasarja ylärivissä)

 • Valitse oikea piirre.
 • Valitse mitta 90.
 • Muuta minivalikon avulla mitta 90 mitaksi 100.


Mitan muuttaminen, tapa 2: (Kuvasarja alarivissä)

 • Valitse oikea piirre.
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa luonnosta.
 • Valitse mitta 90 ja muuta se mitaksi 100.
 • OK (poistuu luonnoksesta ja muokkaa mallia).
Lisää pyöristykset (jos sellaiset malliisi haluat)

 • Valitse mallista kaikki terävät nurkkapisteet.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä piste,
 • Syötä pyöritys: esim. 2.

Vaihtoehtoinen tapa: Tee pyöristykset useammassa vaiheessa.

 • Näin kannattaa menetellä, jos jokin pyöritys on eri suuri kuin muut pyöristykset.

Pyöristykset voit tehdä valittuihin viivoihin toiminnolla Pyöristä/viistä > Pyöristä, jolloin kannattaa miettiä pyöristyksiä siten, että seuraava pyöristys osaa "hakeutua ketjuna" järkevästi eteenpäin. Kuvasarja oikealla.

 • Valitse yksi tai useampi viivoja.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä.
 • Syötä pyöritys: esim. 2.
Kevennä tarvittaessa mallia.

 • Kevennyksestä on kerrottu harjoituksen 3. Päätykannatin lopussa.
  • Tee uusi ilmiasu ja anna sille nimi: Kevyt.
  • Piilota pyöristyspiirteet.

Kuvan mallissa, jossa pyöristykset ovat näkyvissä on 2652 pintalappua ja jos pienet pyöristykset ovat piilossa on pintalappuja vain 396 eli 13% tarkasta mallissa.


Piirtotarkkuus - Pintalappujen määrä

Mallinnuksessa kannattaa käyttää pääosin oletustarkkuutta, mutta joskus tarkkuutta on jouduttu muuttamaan esim. sen takia, että osa piirtyisi piirustuksessa paremmin.

Valintanauhasta Näkymä-välilehden Asetukset-ryhmän toiminto: Piirtotarkkuus.

 • Näet pintalappujen määrän.
 • Voit muuttaa tarkkuutta joko Toleranssia tai Kulmatoleranssia muokkaamalla.
  • Mutta suuret tarkkuudet kasvattavat myös mallin vaatimaa levytilaa sekä hidastavat mm piiloviivan poistoa.
Anna mallille raaka-ainetieto

 • Tilannekohtainen toiminto: Nimiketiedot (kun mitään ei ole valittu).
 • Katso tarkemmin harjoituksen 2. Mallin piirustus kohtaa Annetaan mallille raaka-aine eli osaluettelo-tieto.
Tee mallille piirustus
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 2min 36sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 720p.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.