Skip to main content
Skip table of contents

Palkki- ja sauvarakenne FEA: Osat

FEA-tilassa osalla tarkoitetaan 3d-mallin osan geometrian perusteella luotua suoraa palkkia, joka koostuu yhdestä tai useammasta palkkielementistä. Palkkielementti koostuu kahdesta solmusta. Osa kuuluu aina yhteen tutkimukseen.


Lisää ja poista tutkimuksen osia

 1. Valitse haluamasi osat kokoonpanomallista.
 2. Paina valintanauhalta
  Lisää tutkimukseen
  , niin valitut osat lisätään aktiivisena olevaan tutkimukseen TAI
  Poista tutkimuksesta
  , niin valitut osat poistetaan aktiivisena olevasta tutkimuksesta.

Muokkaa osan materiaali- ja poikkileikkausarvoja

 1. Valitse muokattavat osat 3d-mallista.

  Valitse valintanauhalta 
  Ominaisuudet, niin pääset muokkaamaan osiin liittyviä FEA-ominaisuuksia.
  • Materiaaliominaisuuksien oletusarvot luetaan 3d-mallin nimiketiedon mukaiselta materiaalilta.
  • Mikäli nimiketiedon mukaista materiaalia ei löydy tietokannasta d_SPEC1, käytetään oletusarvoina rakenneteräksen materiaaliarvoja.
  • Voit muuttaa materiaaliarvot toisiksi painamalla Tarkista ja valitsemalla tietokannasta haluttu materiaali.
  • Poikkileikkausarvot lasketaan automaattisesti 3d-mallin osan geometrian perusteella.
  • Voit myös muokata käsin kaikkia materiaali- ja poikkileikkausarvoja kirjoittamalla haluttu arvo Tarkistettu-sarakkeeseen ja painamalla OK.


  Pidä kursoria aktiivisen tutkimuksen osan päällä, niin näet vihjekuplassa osaan liittyvää FEA-tietoa. Jotta vihjekupla näkyy, täytyy Asetukset > Piirustukset, mallit > Näkymä > Näytä geometriavihje kohdistimessa -asetus olla päällä.


Aseta putkelle sisällön paino

 1. Valitse 3d-mallista osat, joille haluat lisätä sisällön painon.
 2. Valitse valintanauhalta 
  Ominaisuudet.
 3. Aseta Putken sisällön paino -haaran Käytä-valintaruutu valituksi.
  • Sisäpinta-ala lasketaan ympyräputkipoikkileikkauksille automaattisesti.
  • Sisällön tiheyden oletusarvona käytetään veden tiheyttä.

Lisää osalle solmuja

 1. Valitse osa, jolle haluat lisätä solmun.
 2. Valitse valintanauhalta
  Lisää.
 3. Osoita kohdistimella lisättävän solmun paikka.
  • Voit lisätä solmun myös geometrisen osan jatkeelle.


Valitse osien solmuja

 1. Valitse 3d-mallista osat, joiden solmut haluat valita.
 2. Paina valintanauhalta 
  Valitse, niin kaikki valitsemiesi osien solmut asetetaan valituiksi.

Kytke osien solmuja automaattisesti

 1. Valitse 3d-mallista kytkettävät osat.
 2. Paina valintanauhalta 
  Kytke
  , niin voit kytkeä valittujen osien solmuja automaattisesti toisiinsa annetulla etäisyystoleranssilla ja kytkennän esiasetuksella.
  • Toleranssi voi olla joko automaattinen tai manuaalinen. Automaattinen toleranssi lasketaan valittujen osien korkeimman poikkileikkauksen mukaan siten, että toleranssi on 1.7 x MAX_Y / 2, jossa MAX_Y on korkeimman poikkileikkauksen korkeus. Manuaalisen toleranssin voit syöttää käsin.
  • Voit valita solmujen väliselle kytkennälle esiasetuksen neljästä vaihtoehdosta.
   • Täysin kytketty
   • Nivelöity palkin poikkiakselin Y ympäri
   • Nivelöity palkin poikkiakselin Z ympäri
   • Nivelöity poikkiakselien Y,Z ympäri
  • Muodostuvien kytkentöjen solmut käännetään osan paikalliskoordinaatistoon ja kytketyille solmuille asetetaan valittu kytkennän esiasetus.
  • Voit valita muodostuville kytketyille solmuille kytkennän tyypiksi joko rigid link tai master-slave.

 3. Valitse OK.
  • Mikäli kytkettävien osien väliltä löytyy aiempia kytkentöjä, voit valita puretaanko aiemmat kytkennät vai ei.
  • Jos päätät purkaa aiemmat kytkennät, myös niiden sisältämät vapaat välisolmut poistetaan
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.