Skip to main content
Skip table of contents

Eristystoiminnot 2023

 

  

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 29.0.00 (2023)

Eristeiden käsittelyn uudistukset ja parannukset

Päivitimme eristeiden mitoitusperusteet vastaamaan voimassa olevia PSK-standardeja.

Uudistimme samalla eristysominaisuuksien määrityksessä käytettävän käyttöliittymän ulkoasua.

Käytössäsi on nyt kaikki ryhmän 37 PSK-standardien materiaalivaihtoehdot niin eristeille kuin päällysteille.

Lisäsimme ohjelmaan myös kaksi täysin uutta ominaisuutta, joiden avulla voit helposti muokata putkilinjalla olevia eristeitä tai poistaa linjan kaikki eristeet kerralla.

Eristeiden mitoitusstandardit päivitetty vastaamaan voimassa olevia PSK-standardeja

Päivitimme eristeiden mitoitusperusteet PSK-standardien mukaisiksi

PSK-standardit korvasivat vanhat SFS-standardit vuonna 2021. G4Plantin eristeominaisuuksien määritys noudattaa nyt voimassa olevia ryhmän 37 PSK-standardeja. (Vertex ID: PLANT-4332)

Eristeiden ominaisuuksien määrittäminen on uudistunut monilta osin, joten käyttöliittymä on päivitetty ja tietokantoja täydennetty:

  • Tyyppi (PSK 3703): Valittavissa on seitsemän eri eristystyyppiä, joita ovat esimerkiksi Taloudellinen lämpöeristys (TLE) ja Taloudellinen kylmäeristys (TKE).
  • Mitoitus-parametrit (PSK 3704): Tyypin valinta vaikuttaa käytettävissä oleviin mitoitus-parametreihin. Näitä ovat lämpötila, taulukko, emissiivisyys ja aika. Taloudellisen lämpöeristyksen taulukossa on uuden standardin myötä valittavissa kolme eri tasoa, jotka ovat perus, hyvä ja erinomainen. Mitoitus-parametrit antavat eristeelle paksuuden. Kylmäeristykset noudattavat standardia PSK 3710.
  • Materiaali (PSK 3705): Eristemateriaali on nyt valittavissa standardin mukaisesti uuden tietokannan avulla. Eristeelle näytetään materiaalin koodi, tuotetyyppi ja luokka.
  • Päällyste (PSK 3706): Päällystemateriaali on nyt valittavissa standardin mukaisesti uuden tietokannan avulla. Päällysteelle näytetään materiaalin koodi ja paksuus.
  • Päällyste erilliseksi nimikkeeksi: PSK 3705 määrittää eristeen koodin muodon siten, että päällyste on osa koodia. Valintaruudulla Päällyste erilliseksi nimikkeeksi voit listata eristeosalle päällysteen omaksi rivikseen, kuten aiemmissa G4Plant-versiossa on tehty.

Eristeiden muokkaaminen ja poistaminen merkittävästi helpompaa kuin ennen


Muokkaa putkilinjan eristyksiä

Voit nyt muokata putkilinjan eristeiden ominaisuuksia joko koko linjalta tai valitulta osuudelta. Aiemmin eristeiden "muokkaaminen" tarkoitti eristeiden poistamista ja sitten uudelleen lisäämistä. (Vertex ID: PLANT-3640)

Poista putkilinjan eristykset

Voit nyt poistaa putkilinjan eristeet joko koko linjalta tai valitulta osuudelta kerralla. Yksittäisten eristeiden poisto hoituu normaalisti poistaen valittuja osia kokoonpanosta kuten ennenkin. (Vertex ID: PLANT-3641)

Eristeen väri voidaan määrittää nyt myös virtaavan aineen mukaisesti

Ohjelmassa on ollut jo pitkään toiminto, jolla olet voinut asettaa putkilinjan ja siihen liittyvien komponenttien ja kannakkeiden värit virtaavien aineiden mukaisesti. Nyt toiminnon avulla voit määrittää myös eristeiden värin. Lisäksi käyttöliittymän ulkoasua on ehostettu käyttäjäystävällisemmäksi. (Vertex ID: PLANT-3635)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.