Skip to main content
Skip table of contents

Flow ja G4Plant/G4PI 2022

 

  

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 28.0.00 (2022)

Osien piilotustila ilmiasuissa Flow'n objektien tilamallien perusteella

Ilmiasun mallien näkyvyyden valinta Flow-tilamallien mukaan.

Ilmiasun ominaisuudet -valintaikkunassa on nyt valittavissa Valintasuodatin piilotukselle -valintaruutu kun ollaan kirjautuneena Vertex Flow-järjestelmään

Käyttäjä voi valita piilotetaanko valittujen tilojen mukaiset osuudet (=oletus) vai piilotetaanko muut. Listalla näkyvät kaikki Flow'ssa määritellyt tilat joko malleille tai nimikkeille riippuen siitä onko muokattavana olevalla kokoonpanolla itsellään nimikerakenne vai ei.

Piilota nämä tai Piilota muut kohdistuu oletuksena aktiiviselle kokoonpanotasolle mutta voidaan valita myös vaihtoehto jossa käydään kaikki kokoonpanotasot läpi.

Kokoonpanoon lisätyt paikalliset osat ja alikokoonpanot sekä komponentit ja profiilit noudattavat aina oman kokoonpanonsa tilamallin tilaa.

Ilmiasun valintasuodatin päivittyy automaattisesti Flow'n tilojen mukaan

Kun ilmiasun valintasuodatin on asetettu, piilottaminen tapahtuu aina automaattisesti Flow'n tilamallin tilojen perusteella. Päivitys tapahtuu myös silloin, kun poistut Ilmiasun ominaisuudet -valintaikkunasta Ok-painikkeella tai myöhemmin, kun suoritat toiminnon Palauta ilmiasun mukainen piilotustila, joka suoritetaan myös aina automaattisesti, kun malli avataan.


Voit halutessasi kytkeä valintasuodattimen pois päältä poistamalla Valintasuodatin piilotukselle -valinnan Ilmiasun ominaisuudet -dialogissa.

Esimerkkejä kokoonpanon valintasuodattimen käytöstä

Tällä piilotusmenetelmällä kokoonpano päivitetään aina automaattisesti valittujen Flow-tilojen mukaan. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi

  • Voit seurata projektin tai tuotesuunnittelun edistymistä ja työnkulun etenemistä mallin kautta
  • Voit luoda tilamallista riippuvia osaluetteloita
  • Voit viedä valittujen tilojen mukaan näkyvät osat muihin tiedostomuotoihin, kuten IFC, Step jne
  • Jos malli palautetaan Flow'hun ilmiasussa, jossa on käytetty valintasuodatinta, myös taustakääntäjä toimii aktiivisen ilmiasun mukaisesti.
  • Asennuksen suunnittelu

Muita ominaisuuksia

Pääsy kaaviotietoihin Flow'sta katseltavana olevan PI-kaavion tai 3D-mallin kautta

Projektin kaaviotiedot ja niiden listaukset saadaan nyt myös Flow'sta katseltavana olevan PI-kaavion kautta. Myös liittyviä metatietoja pääsee katsomaan PI-kaavion laitekorteilta. Kaaviotiedot saadaa myös katseltavana olevan, samaan projektiin kuuluvan, 3D-mallin kautta.


Painehäviölaskenta myös Flow'sta katseltavana olevalle PI-kaaviolle tai mallille

Painehäviölaskenta onnistuu nyt myös Flow'sta katseltavana olevan PI-kaavion tai mallin kautta.

Hoitotasot ja portaat Flow'n nimikerakenteeseen

Nyt Flow'ta käytettäessä myös reititystyökalulla lisättävien hoitotasojen ja portaiden nimikkeelliset osat on mahdollista saada  automaattisesti Flow'n nimikerakenteeseen. Edellytys on, että komponenttien osien nimikkeet on vaihdettu Flow-nimikkeiksi ohjeiden mukaisesti. Toimitamme tarvittaessa valmiit vakiokomponentteja sisältävät nimikepaketit asennusohjeineen. Mikäli käytetään omia nimikekoodeja, voitte ottaa tarkempia ohjeita varten yhteyttä Vertex G4Plant -tukeen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.