Skip to main content
Skip table of contents

Vertex ED Lite

Vuodesta 2024 alkaen Vertex Systems Oy tarjoaa Vertex ED:n kevytversion Vertex ED Liten pienyrityksille, joiden CAD-käyttö on kevyempää ja perustoiminnot riittävät dokumentaation tuottamiseen. Tutustu kevyempään sähkösuunnittelun CAD-työkaluun tällä sivulla.

Sähkö-CAD kevyempään käyttöön

Vertex ED Lite on CAD-työkalu kevyempään ja yksinkertaisempaan sähkösuunnitteluun ja kaaviopiirtämiseen. Ohjelma on tarkoitettu pienyrityksille, joiden sähkösuunnittelutarpeet ovat yksinkertaisempia eikä monimutkaisille, pitkälle automatisoiduille tai erityisiin suunnittelualoihin liittyville erityistoiminnoille ole käyttöä. Vertex ED:n täysversioon verrattuna Vertex ED Litellä ei tehdä täysversiosta tuttua pitkälle automatisoitua ja monimutkaisempaa instrumentointi-, sähkökäyttö-, PLC-piirikaavio tai johdinsarjasuunnittelua eikä ED Liteä käytetä Vertex Flow -järjestelmän kanssa. Voit vertailla täysversion ja ED Liten sisältämiä toimintoja tästä.

käyttöliittymä.png

Vertex ED Liten käyttöliittymä.

Kun perustoiminnot riittävät

Ohjelma sisältää valikoiman Vertex ED:n täysversiosta tuttuja toimintoja ja ominaisuuksia sillä silmällä valikoiden, mikä riittää yksinkertaiseen sähkökuvien piirtoon ja riittävien oheisdokumenttien tuottamiseen. Karsituista ja yksinkertaistetuista toiminnoistaan huolimatta Vertex ED Litellä kyetään suunnittelemaan ja piirtämään samaan tapaan piirikaavioita, tasokuvia ja yksinkertaisia 2D-layoutkuvia kuin ED:n täysversiollakin. Suunnittelussa käytetään symbolikirjastoihin jaettuja käyttövalmiita symboleita, joita voidaan vapaasti muokata ja kirjastoida uusiin yrityskohtaisiin symbolikirjastoihin. Symbolikirjastoissa mukana on myös IEC 60617 -standardin mukainen symbolikirjasto (2023).

kuva-20240416-191235.png

Järjestelmä-välilehden osatietoihin, symboleihin ja dokumentteihin liittyvät toiminnot.

kuva-20240416-191315.png

Piirustus-välilehdellä tärkeimmät piirtämiseen liittyvät toiminnot.

Järjestelmällinen suunnittelu ja dokumenttien tuottaminen

Projekteja, sen piirustusnumeroita ja piirustuslehtiä käsitellään arkistojärjestelmässä, johon voidaan täydentää yksilöiviä lisätietoja. Projektin piirustusten ja lehtien arkistotoiminnoilla hoidetaan uudelleennimeäminen ja -numeroiminen, poistaminen, järjestyksen muokkaus ja arkistotietojen täydentäminen. Aiemmin tehdyt piirustukset voidaan tallentaa tai kopioida hallitusti uuden projektiin pohjaksi. Tehdyistä piirustuksista voidaan tuottaa esimerkiksi PDF-lehtisarja tai kuvat voidaan tallentaa esimerkiksi AutoCAD DWG/DXF-formaatteihin. Ohjelmalla ylläpidetään projektin ja piirustusten osaluetteloa, joka voi sisältää osatietoja (nimikkeitä) joko ohjelman paikallisesti kirjastoidusta nimikekannasta tai Sähkönumeroiden nimiketietokannasta (Online-haku). Täydennetyistä osatiedoista tuotetaan tarvittaessa Excel-listauksia.

tallennus.png

Kuvien tallennus muihin formaatteihin.

pdf2.png

Vertex ED Litellä tuotettu PDF-dokumentti.

excel1.png

Esimerkki Vertex ED Litellä tuotetusta Excel-osaluettelosta.

Kehitys täysversion rinnalla

Vertex ED Lite on ote samoista Vertex ED:n täysversion ominaisuuksista ja toiminnoista. Näin ollen Vertex ED Lite hyötyy Vertex ED:n täysversioon tehtävistä uudistuksista soveltuvin osin.

Tutustu tarkemmin Vertex ED Liten toimintoihin:

Valitse kategoria vasemmasta sivupalkista tai lähde tutustumaan tarkemmin tästä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.