Skip to main content
Skip table of contents

Instrumentoinnin import toiminnot

Sekä lähtöjen että piirien tuonti (import) toiminnot käynnistetään Työkalut ja tietokannat dialogista.


Käyttäjä valitsee Excel-tiedoston (tyyppi xlsx tai xls), josta tuotavat tiedot valitaan. Tämän jälkeen käyttäjä valitsee tuontiohjeiden valikosta Excel tiedostoa vastaavan "reseptin", jossa on kuvattu kyseisen tyyppisen Excel tiedoston sisältämien sarakkeiden vastaavuus Vertex tietokantaan (kenttätiedot). Tuontiohjeista valittavaksi vain tilanteeseen sopivat rivit: joko LOOPS, DRIVES tai DEVICES. Tuontiohjeen valinnan jälkeen toiminto tarkistaa valitun Excel tiedoston lehdet ja pyytää tarvittaessa valitsemaan lehden, jolta tiedot tuodaan.

Toiminto avaa valitun Excel tiedoston lehden rivit valintadialogiin, jonka otsikkoina ovat tuontiohjeen mukaiset kenttien nimet. Tässä vaiheessa käyttäjä voi tarkistaa, että tuontiohje vastaa valittua tiedostoa. Valintadialogista valitaan halutut tuotavat rivit. Piirien tai lähtöjen tuonti joko lisää uusia rivejä tai päivittää vanhoja. Jos sähkökäytön tuontitiedoissa ei ole mainittu mihin keskukseen lähtö sijoitetaan, lähtö lisätään keskukseen nimeltä UNDEFINED. Lähdöt voidaan myöhemmin siirtää haluttuun keskukseen omalla toiminnollaan.

Laitetietojen tuonnilla voidaan tällä hetkellä vain päivittää olemassa olevia laitetietoja. Päivitys tehdään laiteposition perusteella. Valitut Excel rivit voivat sisältää myös tyhjiä rivejä. Tuontitoiminto hävittää ne automaattisesti siirtäessään tiedot Vertex tietokantaan.

Lopullinen tarkistus tuontitoiminnon tuloksista tehdään erillisessä tarkistusdialogissa. Tarkistusdialogi on normaali tietokantadialogi, jossa tuodut uudet rivin ovat uusia ja muokatut rivin ovat muutettu tilassa. Tuontitoiminto kirjaa myös erillisen päivitysmerkinnän omaan kenttäänsä, jolla voidaan seurata tuontitoiminnoilla syntyneitä muutoksia yleisellä tasolla. Peruuttamalla tässä vaiheessa voidaan perua kaikki tuontitoiminnon muutokset.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.