Skip to main content
Skip table of contents

Yleiskatsaus

Tervetuloa tutustumaan Vertex ED:hen - kotimaiseen sähkö- ja automaatiosuunnitteluohjelmistoon!

Tämän sivun alle on koottu Vertex ED:n yleiskatsaus, jonka avulla pääset tutustumaan Vertex ED:hen yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisempia ohjeita ja esittelyitä on koottu Vertex ED:n tuotedokumentaation muille alasivuille.

Vertex Systems Oy on vuonna 1977 perustettu suomalainen tietokoneohjelmistoja valmistava ja ylläpitävä yritys. Kehitämme ja markkinoimme tekniseen suunnitteluun ja tiedonhallintaan tarkoitettuja Vertex-ohjelmistotuotteita. Tutustu tästä tarkemmin Vertexiin ja muihin Vertex-ohjelmistotuotteisiin!

Vertex ED - kotimainen sähkö- ja automaatiosuunnitteluohjelmisto

Yhdistää kaaviot ja tietokannat

Vertex ED on ohjelmisto sähkö- ja automaatiosuunnittelun ammattilaiselle vaativimpienkin sovellutusten suunnitteluun ja tiedonhallintaan. Se tarjoaa monipuoliset työkalut kytkentätietoa sisältävien älykkäiden kaavioiden tekoon ja arkistointiin, kaavioihin perustuvien luetteloiden tuottamiseen ja tietokantojen käsittelyyn. Ohjelmiston avulla hallitaan ja tuotetaan tehokkaasti sähköistyksen ja automaation eri osa-alueisiin liittyvät dokumentit. Saumaton yhteys tietokantoihin mahdollistaa dokumenttien tuotannon automatisoinnin.

Perusohjelmisto

Vertex ED perusohjelmisto sisältää täydellisen piirikaaviosovelluksen symbolikirjastoineen ja luettelomalleineen. Ohjelmisto sisältää vakiona arkistointitoiminnot, joiden avulla dokumentteja hallitaan projekti-, piirustus-, lehti- ja revisiotasolla. Lisäksi perusohjelmistoon kuuluvat mm. symbolikirjastojen ylläpito, PDF-kirjan tuottaminen, sähkökäyttöjen perussovellus, tuotekonfiguraattori sekä sovelluskehitin. Tuki useille yleisesti käytetyille grafiikka- ja tekstiformaateille sekä erilaiset tietokantalinkit mahdollistavat Vertex ED -ohjelmiston joustavan liittämisen muihin tietojärjestelmiin.

Piirikaaviosovellus

Piirikaaviosovellus sisältää tehokkaat toiminnot älykkäiden kaavioiden tuottamiseen. Ristiviittaukset kaavioiden välillä tuotetaan automaattisesti tietokantapohjaiseen arkistointijärjestelmään perustuen. Erilaisten koje-, kaapeli- ja johdotusluetteloiden tuottamiseen on olemassa automaattitoiminnot.

Tiedonhallinta

Tuottavuus syntyy tiedonhallinnasta

Tarpeeton ja virhealtis rutiinityö minimoidaan Vertex ED:n avulla. Ohjelmiston sisältämä, kaavioihin perustuva dokumenttien automaattinen tuottaminen varmistaa, että dokumentit ovat yhteneviä kaavioiden kanssa. Uudet automaattisesti tuotetut dokumentit voivat olla kuva-, tietokanta- tai tekstimuodossa. Ohjelmiston sisäisten tietokantojen perusteella voidaan myös uusia piirustuksia tuottaa automaattisesti.

Kaavioiden älykkyyteen ja tietokantapohjaiseen arkistointijärjestelmään perustuen Vertex ED tuottaa kaavioiden ristiviittaukset automaattisesti ja samalla syntyvän virhelokin avulla dokumenteissa olevat mahdolliset virheet on helppo korjata. Myös erilaisten koje-, kaapeli- ja johdotusluetteloiden tuottamiseen Vertex ED sisältää automaattitoiminnot.

Suunnittelutiedon hallinta

Vertex ED on suunniteltu toimimaan laajassakin työryhmäpohjaisessa suunnitteluympäristössä,jossa käsitellään tyypillisesti tuhansia piirustuksia
ja niihin liittyviä muita dokumentteja. Vertex ED sisältää vakiona tehokkaat ja joustavat monen käyttäjän relaatiotietokannat suunnittelutyöryhmän sisäiseen suunnittelutiedon hallintaan.

Tietokantataulujen muoto, niiden väliset relaatiot, käsittely ja raportit ovat käyttäjän määriteltävissä, esim. piiriluettelot, I/O-luettelot, sähkökäytöt jne. Sekä kaavioista saatavat luettelot että dokumenttiarkistot ovat Vertex ED:ssä tietokantatauluina. Tarvittaessa tiedot voidaan joustavasti siirtää muihin tietokantoihin, taulukko-ohjelmiin ja grafiikkamuotoihin.

Vertex ED:n sisältämien tehokkaiden arkistointitoimintojen avulla dokumentteja hallitaan projekti-, piirustus-, lehti- ja revisiotasolla. Dokumentit haetaan arkistosta suoraan dokumentin tunnuksella tai hakuehtojen avulla. Kuvat voidaan siirtää myös ulkopuoliseen PDM/EDM-järjestelmään eri katseluformaatteihin tai niitä voidaan katsella Vertex Viewer tai Vertex Katselupääte -ohjelmilla.

Ylläpitomuutokset

Suunnitteludokumenttien ylläpito perustuu Vertex ED:ssä dokumenttien revisiopohjaisiin katseluoikeuksiin. Vertex Katselupääte -ohjelmalla tehdyt punakynämerkinnät näkyvät suunnittelijan sovelluksessa. Näin ylläpitoon liittyvät tiedot suunnittelumuutoksista siirtyvät hallitusti suunnittelu- ja käyttöhenkilöstön välillä.

Katselu-, tarkastus- ja punakynäystoiminnot

ED Katseluohjelma on monipuolistunut. Punakynäystoimintojen avulla suunnittelijat tai suunnittelusta vastaavat henkilöt (tarkastajat) voivat tarkastaa, kommentoida ja tehdä merkintöjä kollegoidensa tekemiä suunnitelmia suunnitteluvaiheen tai esimerkiksi laitoksen ylläpitovaiheessa, jossa aiemmin suunniteltua ja rakennettua järjestelmää korjataan tai muutetaan toisenlaiseksi. Katselu- ja punakynäystoimintojen lisäksi ohjelmalla voit tehdä piirustusten kautta valmistuksessa olevien tuotteiden tarkastus- ja hyväksymistoimintaa.

Tutustu tarkemmin katselu-, tarkastus- ja punakynäystoimintoihin tästä

Suunnittelualakohtaiset lisämoduulit

Vertex ED sisältää perusohjelmistonsa lisäksi suunnittelualakohtaisia lisämoduuleja, jotka laajentavat Vertex ED:n sovellettavuutta erityisiin suunnittelualakohtaisiin suunnittelutehtäviin.

Instrumentointi ja sähkökäytöt

Vertex ED:n Instrumentointisovelluksen avulla hallitset erilaisia instrumentointisuunnittelun lähtötietoja. Piirikaaviot muodostetaan käyttämällä piiripohjia ja yhdistämällä niihin piirin tarvitsemat resurssit. Sovellus estää saman resurssin uudelleenkäytön ja minimoi virheet.

Instrumentointisovelluksen lähtötietoja ovat esimerkiksi: IO-kortit ja IO-kanavat, sähkönsyöttökeskukset, ilmansyöttökeskukset, ristikytkennän ja kytkentä- ja kenttäkoteloiden liitinrimat, sekä kaapelit ja kaapelijohdot.

Tutustu tarkemmin instrumentointi- ja sähkökäyttösuunnittelun sovellukseen


PLC-piirikaaviosuunnittelu

Vertex ED:n logiikkasovellus tuottaa ohjelmoitavilla logiikoilla (PLC) toteutetun järjestelmän dokumentaation käyttämällä hyväksi järjestelmään syötettyjä kytkentämalleja. Tuotettavana dokumentaationa ovat tällöin esimerkiksi erilaiset piirikaaviot, moottorilähtökuvat, kaapeliluettelot, kenttälaiteluettelot ja IO-listat.

Järjestelmän IO-lista syötetään tietokantana, jossa määritellään yksilöidyt tiedot IO-tyypeille ja kaapelireiteille. Kaikki dokumentit tuotetaan kirjastoitujen IO-tyyppien ja kytkentäohjeiden avulla.


Johdinsarjasuunnittelu ja -valmistus

Johdinsarjasovelluksella suunnittelet sähköistykset erityisesti liikkuvalle kalustolle. Sovellus yhdistää piirikaavion kytkentätiedon ja johdinsarjan rakennetiedot aina valmistukseen saakka.

Saat johdinsarjakuvien perusteella automaattisesti kytkentäjärjestyksen mukaisen listauksen johdinsarjojen valmistusta varten. Voit tilata johdinsarjat Vertex ED:n tuottaman tiedon perusteella.

Johdinsarjasovellus tuottaa tarvittaessa myös johdinsarjojen valmistuksessa tarvittavat dokumentit: naulapöytäkuvat, materiaaliluettelot, eri työvaiheiden koontiohjeet sekä listat katkaisu- ja merkkauskoneille.

Tutustu tarkemmin johdinsarjasuunnittelun ja -valmistuksen sovellukseen

Rakennussähköistys

Rakennussähkösuunnittelun sovelluksella suunnittelet tasopiirustukset, pääkaaviot, aksonometriset kuvat ja muut piirustusdokumentit. Suunnittelun tuottama määrälaskenta toimii hyvänä pohjana kustannusarvioita laadittaessa.

Yhdessä kattavan DWG-muunnostyökalun ja referenssikuvatoimintojen kanssa syntyy toimiva kokonaisuus tehokkaaseen sähköistyksen suunnitteluun.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.