Skip to main content
Skip table of contents

Kirjastot ja kirjastotoiminnot

Kirjastoihin ja kirjastotoimintoihin liittyvät uudistukset ja muutokset versiossa Vertex ED 2024 (v.30).

Uusi kirjastotyyppi: Nimikekirjasto

Aiemmissa versioissa nimiketiedot on syötetty symboleille vasta symbolin kuvaan asettamisen jälkeen. Versiosta 2024 (v.30) alkaen sähkösuunnittelua voidaan tehdä nimikekeskeisesti: tiedetään mikä nimike halutaan kuvaan, joten haetaan nimike ja lisätään nimikkeelle kirjastoitu symboli kuvaan. Symboli saa samalla nimikkeen mukaiset laitetiedot.

Uutena kirjastotyyppinä esitellään nimikekirjasto, joka mahdollistaa nimikkeiden ja nimikkeille yhdistetyn symbolin haun symboliselaimen kautta. Ribbon-välilehden Kirjastot-toiminnossa luodaan uusia nimikekirjastoja "Uusi nimikekirjasto" -napilla. Vastaavasti nimikekirjaston voi poistaa "Poista"-napilla. Nimikekirjastot näkyvät selaimessa vastaavasti kuin symbolikirjastot. Nimikekirjastojen rivit luodaan Nimikkeet-tietokannasta (d_COMPONENTS) eli Järjestelmä → Nimikkeet (Komponentit) kautta. Jos nimikkeelle on annettu layout- tai kaaviosymboli tai tietty koko, kyseinen symboli näkyy nimikekirjastossa. Asetuksin hallitaan mitä nimikkeen symboleja symboliselaimessa näytetään ja käytetään.

Uuden nimikekirjaston teko ja asetuksien hallinta.

Hae nimikkeitä sen tiedoilla symboliselaimen nimikekirjastosta

Valittaessa nimikekirjastojen lohkoa selaimesta avautuu selaimeen hakukortti, josta voi hakea kaikkia nimikekirjastojen nimikkeitä. Haku tapahtuu osamerkkijonohakuna merkkikoosta riippumatta. Haun jälkeen valittaessa selaimen nimikelohkoa uudestaan palataan hakukorttiin juuri annetuilla tiedoilla. Hakukorttiin annetut tiedot nollautuvat, jos selaimen puusta valitaan jotain muuta kuin se lohko, josta haku tehtiin, esim. toinen nimikekirjasto tai symbolikirjasto.

Hakukortit voidaan myös asettaa nimikekirjastojen juurihakemistoon. Se tehdään Järjestelmä-välilehden Kirjastot-toiminolla. Toiminnossa valitse nimikekirjaston rivi → paina Asetukset → aseta juurihakemiston toiminnoksi Hakunäyttö (ks. kuva yllä). Oletuksena juurihakemiston toiminto on näyttää kaikki kyseisen kirjaston nimikkeet.

Hakukortit voidaan myös asettaa nimikekirjastojen juurihakemistoon. Se tehdään Järjestelmä-välilehden Kirjastot-toiminolla. Toiminnossa valitse nimikekirjaston rivi → paina "Asetukset" → aseta juurihakemiston toiminnoksi "Hakunäyttö" (ks. kuva yllä). Oletuksena juurihakemiston toiminto on näyttää kaikki kyseisen kirjaston nimikkeet.

Nimikkeelle kerrotaan mikä on sitä vastaava kaaviossa tai layoutissa käytettävä symbolikirjastosta löytyvä symboli.

Nimikekirjasto näkyy symboliselaimessa.

Nimikkeiden hakunäyttö symboliselaimessa.

Luo kansiorakenteita nimikkeiden symbolikirjastoon

Ribbonin Kirjastot-toiminnossa nimikekirjastojen asetukset toiminnossa voidaan muokata kirjaston näkymää selaimessa. Toiminnossa asetetaan nimikkeiden ryhmittely niiden metatietojen mukaan sekä valitaan halutut symbolit: Layout, kaavio, ja geneerinen symboli. Poistamalla jokin symbolityypin valinta ei vastaavia symboleita enää sisällytetä kyseiseen kirjastoon.

Nimikekirjaston asetusdialogi. Määritellään ne nimikekentät, jotka näkyvät selaimessa kansioina järjestyksessä. Asetetaan ne symbolit, jotka tulevat nimikeselaimeen mukaan nimikkeeltä.

Nimikkeen muokkaus symboliselaimesta

Nimikkeen metatietojen muokkaus voidaan käynnistää suoraan symboliselaimesta. Valitaan ensin symboliselaimen nimikekirjastosta ja hiiren kaksoispainikkeen takaa valitaan "Muokkaa". Tallentamalla muutokset selain päivittyy uusien metatietojen mukaiseksi.

Valitaan symbolin nimike muokattavaksi.

Nimike avautuu muokattavaksi.

Nimiketiedot automaattisesti symboliselaimesta kuvaan lisätylle symbolille

Symboliselaimesta lisätään nimikettä vastaava symboli aktiiviseen kuvaan, jonka yhteydessä ohjelma lisää jokaiselle lisätylle symbolille myös nimikkeen sen laitetietoihin.

Symboliselaimen nimikkeen kautta lisätty symboli saa nimikkeen mukaiset laitetiedot.

IEC-60617 ja SFS-ISO 1219-1 standardien mukaiset symbolikirjastot

Ohjelman mukana toimitetaan IEC-60617 ja SFS-ISO 1219-1 standardien mukaiset symbolikirjastot. Symbolit ovat vapaasti lisättävissä omiin symbolikirjastoihin ja vapaasti muokattavissa omiin tarpeisiin.

IEC-60617 - Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit

IEC 60617 sisältää sähkökaavioissa ja piirustuksissa käytettävät piirrosmerkit. Piirrosmerkkikokoelma IEC 60617 sisältää virallisia standardoituja piirrosmerkkejä sekä niiden soveltamisohjeita. Lisätietoa suomeksi ja englanniksi ja SESKO:n kautta.

Tietokanta sisältää piirrosmerkkejä seuraaville sovellusalueille: Johtimet ja liitäntälaitteet, Passiiviset peruskomponentit, Puolijohteet ja elektroniputket, Sähköenergian tuottaminen ja muuntaminen, Kytkin-, ohjaus- ja suojalaitteet, Mittalaitteet, lamput ja merkinantolaitteet, Tietoliikenteen siirtotekniikka, välitys- ja päätelaitteet, Rakennusten asennuspiirustukset, Binäärilogiikan elimet ja Analogia- ja hybriditekniikka.

SFS-ISO 1219-1 Hydrauliset ja pneumaattiset tehonsiirtojärjestelmät ja komponentit

Hydrauliset ja pneumaattiset tehonsiirtojärjestelmät ja komponentit. Piirrosmerkit ja piirikaaviot. Osa 1: Piirrosmerkit tavanomaiseen käyttöön ja tietojenkäsittelysovelluksiin.

Standardin ISO 1219 osassa 1 esitetään piirrosmerkkien peruselementit. Siinä annetaan säännöt piirrosmerkkien laatimiseksi hydrauliikan ja pneumatiikan komponenteille ja piirikaavioihin. Standardin ISO 1219 osa 1 on sovelluspohjainen kooste standardisarjasta ISO 14617. Lisätietoja tästä ja tästä.

Mahdollisuus asettaa symbolikirjastolle sen kielen mukainen kuvaus

Kirjastoille annetaan suomen ja englannin kieliset kuvaukset symbolikirjastojen muokkaustoiminnossa. Symboliselaimessa näkyvä kirjaston kuvaus on kirjastolle valitun kielen mukainen.

Kielen asettaminen kirjastolle.

Suoraviivaisempi keino uusien symbolikirjastojen tekoon

Uusien symbolikirjastojen teko tehtiin aiemmissa versioissa Järjestelmä - Ylläpito - Ylläpito- ja päivitystoiminnot -valintojen kautta.

Versiosta ED 2024 (v.30) alkaen uuden symbolikirjaston voi tehdä suoraan Järjestelmä - Kirjastot valikon kautta valitsemalla Uusi symbolikirjasto. Toiminto tekee kirjastoon uuden symbolikirjaston (LIBCUSTOMn) eli uusia symbolikirjastoja syntyy LIBCUSTOM1, LIBCUSTOM2,… nimillä ja niin edelleen. Tähän uuteen symbolikirjastoon voidaan tuoda symboleja muista kirjastoista Tuo symb. -valinnan kautta ja kirjaston sisältöä ja symbolien ominaisuuksia pystytään muokkaamaan normaaliin tapaan Muokkaa-valinnan kautta.

kuva-20240117-150805.png

Uusi symbolikirjasto Järjestelmä - Kirjastot - Uusi symbolikirjasto valinnoin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.