Skip to main content
Skip table of contents

Mitä uutta Vertex ED 2024 ja HD 2024

Arkistotoimintojen parannuksia

Lue lisää

 • Uutena ominaisuutena DWG/DXF/VXP-kuvatiedostojen erätuontitoiminto, jonka avulla kuvamassa voidaan liittää sujuvasti osaksi olemassa olevaa piirustusarkistoa.
 • Nyt on myös piirustuksista voidaan luoda siirtotiedosto projektin viennin siirtotiedoston tapaan.
 • Piirustuslehtien kopiointia on parannettu ja arkistotietojen täydentäminen on mahdollista myös revisioinnin yhteydessä.
 • Ohjelma pystyy nyt käsittelemään erittäin suuria projekteja tehokkaammin.
 • Arkistotietokantojen käyttöä ohjelman taustalla on virtaviivaistettu. Tämä saattaa nopeuttaa joidenkin toimintojen avautumista, erityisesti etäyhteyksien yli.


Kirjastotoimintojen uudistuksia

Lue lisää

 • Uutena kirjastotyyppinä nimikekirjasto, joka mahdollistaa nimikkeiden ja nimikkeille yhdistetyn symbolin haun symboliselaimen kautta.

 • Suunnittelua voi siis lähestyä nyt nimikelähtöisesti, ei vain symbolin kautta kuten aiemmin!

 • Uusien symbolikirjastojen tekoa on helpotettu. Kirjastojen nimet voidaan antaa nyt suomeksi ja englanniksi, ja symboliselaimessa kirjastojen kielisyys määrittää ohjelman kielivalinnan mukana.

Uudet standardien mukaiset symbolikirjastot

Lue lisää

 • Täysin uudet symbolikirjastot, jotka perustuvat uusimpaan IEC-60617 standardiin (Vertex ED) ja SFS-ISO 1219-1 standardiin (Vertex HD).

Kaaviotoiminnot

Lue lisää

 • Johtimien ja laitteiden tunnukset synkronoituvat nyt piirustuksen sisällä ja eri lehtien välillä.

 • Symboliselain toimii nyt myös nimikevalintojen dialogina. Nimikkeille voidaan määrittää symboleita, joten suunnittelu voi lähteä vaihtoehtoisesti liikkeelle nimikkeen, ei symbolin kautta.

 • Virtaviivaistettiin ja selkeytettiin siirtymistä kaapelivarauksiin suoraan yhteysviivan valinnan tilannekohtaisen valikon kautta.

 • Tunnusdatan Ryhmä-tunnuksien käyttötarkoitusta selkeytettiin kierretyn parin ja suojaryhmän määrityksessä.


Johdinsarjasuunnittelun uudistukset

Lue lisää

 • Johdinsarjasuunnittelutoiminto asetuksineen on virtaviivaistettu yhdeksi dialogiksi. Käyttäjän ei enää tarvitse käydä aiemmin monivaiheista prosessia läpi, kun johdinsarjan johdotus muuttuu.
 • Uusi dialogi näyttää yhdessä näkymässä samalla kertaa enemmän tietoa laitteiden, liitinten ja kerätyn johdotuksen osalta. Ei enää hyppelyä dialogista toiseen!
 • Johdotusta voidaan nyt muokata ja päivittää suoraan yhdestä dialogista ja myös Johdotustietokannan selaus -toiminnon kautta.
 • Johdinsarjan layoutkuvissa laitesymbolit tukevat nyt monipinnisyyttä, joka mahdollistaa monipuolisemman ja yksityiskohtaisemman esitystavan.
 • Johdinsarjan johdintaulukot voidaan nyt määrittää liitinkohtaisesti jokaiselle päätesymbolille.
 • Ohjelman mukana toimitetaan esimerkit päivittyvistä taulukkoteksteistä johdinsarjan osaluettelolle sekä johdinten, kaapelien ja suojaputkien pituuksien summalistoille.
 • 3D-johdinsarjasuunnittelussa johdinreitin segmentin uudelleenreititystä on helpotettu ja virtaviivaistettu.


Yleisiä parannuksia ja korjauksia

Lue lisää

 • Bugikorjauksia, nopeutusta, pieniä parannuksia
 • Uutta piirustusten valintadialogia hyödynnetään nyt useammassa toiminnossa.
 • Henkilöstöluetteloon on nyt mahdollista kirjata tekijän toimiala, aiemman osasto-lisätiedon lisäksi.

Miten saan uuden pääversion käyttööni?

Vertex ED/HD Pääversion päivitys

Pääversion toimitukset alkavat tammi-helmikuussa 2024.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.