Skip to main content
Skip table of contents

Yleiset muutokset, parannukset ja korjaukset

Yleiset uudistukset, muutokset ja korjaukset versiossa Vertex ED 2024 (v.30).

Bugikorjauksia

Korjattiin aiemmissa versiossa esiintyneitä pieniä bugeja.

Nopeutuksia

  • "Avaa piirustusryhmästä" -dialogin avausta nopeutettiin erityisesti suurien projektien tapauksissa.

  • Nopeutettiin piirustusten valintaan käytettävää dialogia erityisesti suurien projektien tapauksissa.

  • Arkistotietokantahakujen puskurointi toimintojen nopeuttamiseksi.

Pienet parannukset

Leikepöytätoiminnot tietokantadialogien kenttien valikoihin

Tietokantadialogeihin lisättiin leikepöytätoiminnot: Leikkaa, Kopioi, Liitä ja Poista. Näiden toimintojen kohde on valittu tekstin osa, samalla tavalla kuin pikanäppäimillä [Ctrl+X], [Ctrl+C] [Ctrl+V] ja [Del]. Leikkaa, Kopioi ja Poista ovat pois käytöstä, jos mitään ei ole valittu. Liitä on pois käytöstä, jos leikepöytä on tyhjä. Liitä-toiminnon osalta leikepöydän sisällöstä näytetään enintään 10 merkkiä (... lisätään loppuun, jos arvo on katkaistu). Suodattimen kentissä listanäkymän tyyppisessä valintaikkunassa kohde on koko sisältö teknisistä syistä. Valikon avaaminen suodatinkentässä tyhjentää valinnan. Mutta pikanäppäimillä [Ctrl+X], [Ctrl+C] [Ctrl+V] ja [Del] kohde on valittu tekstiosa.

Mallin avaus katseltavaksi Vertex Flow:sta

Vertex Flow’hun on mahdollisesti myös tallennettuja malleja. Näitä malleja pystytään avaamaan myös Vertex ED:hen katseltavaksi, mutta ei muokattavaksi.

Uuden projektin projektitunnus Flow'n tunnussarjasta

Uusi projekti -dialogin “Luo tunnus“-toiminnolla voidaan hakea projektitunnus Flow’n tunnussarjasta vastaavasti kuin uudelle piirustusnumerolle. Vertexin järjestelmäasetuksiin tulee lisätä tätä varten asetus, jossa asetetaan projektille käytettävien sarjojen nimet - vastaavasti kuin piirustukselle ja rakennenimikkeelle.

Uusi piirustusten valintaan käytettävä dialogi

Seuraavissa toiminnoissa käytetään samaa piirustusten valintadialogia: PDF-kirja, Lehtisarjatoiminnot, Tulosta Lehtisarja, Muodosta jono (jonotulostus).

Toimiala henkilöstöluetteloon

Henkilöstöluetteloon on nyt mahdollista kirjata tekijän toimiala, aiemman Osasto-lisätiedon lisäksi.

Uuden projektin alle uusi oletushakemisto Excel-tiedostoja varten

Projektin luonnissa projektikansioon tehdään myös tyhjä xls-niminen kansio Excel-tiedostoja varten.

Pidempi pituus projektitunnukselle

Projektitunnuksen maksimipituus kasvatettiin 40 merkkiin.

Pidemmät kuvaus- ja selainpolun määritykset symbolieditorin tallennuksessa

Symbolin kenttien maksimipituus kasvatettiin 255 merkkiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.