Skip to main content
Skip table of contents

Arkisto ja arkistotoiminnot

Arkistoihin liittyvien toimintojen uudistukset ja muut parannukset versiossa Vertex ED 2024 (v.30).

DWG/DXF/VXP-kuvien massatuonti arkistoon piirustuslehdiksi

Uusi erätuontitoiminto DWG/DXF/VXP-tiedostoille, jotka lisätään ohjatusti aktiivisen projektin arkistoon valitulle piirustusnumerolle.

Käytännön tilanteessa monilehtinen piirustus voidaan tuoda siis toisesta ohjelmasta DWG/DXF-muodossa (tai Vertexin .vxp-muodossa), missä jokainen lehti on oma tiedosto. Jokaiselle tuotavalle tiedostolle osoitetaan aktiivipiirustukseen uusi lehtinumero ja lehdille syötetään muutamia arkistotietoja. Vertex ID: ED-4299

Tuonnin yhteydessä voidaan tehdä varakopiot korvattavista ja alkuperäisistä piirustuslehdistä (dwg/dxf/vxp) tai tallentaa alkuperäiset varmuuskopioksi projektiarkistoon.

Piirustusten vienti- ja tuonti

Uudet vienti- ja tuontitoiminnot piirustuksille. Valitse projektin piirustusluettelosta vietävät piirustukset ja sisällytettävät tiedot.

Uudet “Tuo” ja “Vie” -napit löytyvät Arkisto-välilehden Dokumentit-osiosta ja niiden toiminta vastaa projektiosion projektin vientiä ja tuontia. Arkistotiedoista tyhjennetään tilannekohtaiset kentät, kuten Flow-kentät. Revisio-kentät tyhjennetään vasta tuontitoiminnossa, koska reivisio-tietoja voidaan tarvita vielä tuonnissa.

Tästä syntyy siirtotiedosto, joka voidaan toimittaa esim. työkaverille tai alihankkijalle, joka voi tuoda valitut piirustukset omaan Vertexiinsä. Vertex ID: VXED-12

Piirustusten siirtotiedoston tuonnissa valitaan Tuo ja osoitetaan .vxz-siirtotiedosto, jonka jälkeen valitaan tuotavat piirustusnumerot. Samalla nähdään mitä lehtiä piirustusnumero sisältää. Samassa dialogissa tehdään valinnat tuotaville revisiotiedoille (ilman revisiotietoja, tuodaan ja tallennetaan perusrevisioksi tai tuodaan alkuperäisen piirustuksen revisiolle). Lisäksi määritetään asetukset tuotaville piirustuksille, mm. päivityksen, piirustusryhmien tietojen ja tuotavan kaapeliluettelon suhteen.

Piirustuslehtien kopiointi

Piirustuslehtien kopiointi saman piirustusnumeron sisällä onnistuu nyt Arkisto-välilehden Piirustusten ja lehtien käsittely -toiminnon kautta.

Piirustusten ja lehtien käsittely → Muokkaa lehtiä. Valitaan ne lehdet mitkä halutaan kopioida → Valitse Kopioi valitut -kenttään mihin kopioidaan → Valitut rivit kopioituvat halutuille lehtinumeroille ja muita lehtiä numeroidaan uudelleen, mikäli kopiointi tapahtui aiempien numeroiden väliin.

Kopioinnit ja uudelleennimeämiset tapahtuvat arkistoon vasta kun dialogiin on painettu OK. Valitsemalla dialogiin Peruuta kaikki muutokset peruuntuvat. Vertex ID: ED-4009

Piirustusarkiston eheyden tarkistus

"Piirustusten ja lehtien käsittely" sekä "Projektin piirustukset ja revisiot" -toiminnoista poistuttaessa arkisto tarkastetaan nyt oletuksena kerran per projekti ohjelman käynnissäolon aikana. Jos virheitä kuitenkin löytyy, tarkistus tehdään kunnes virheitä ei enää ole. Arkiston eheyden tarkistustoiminto löytyy myös Arkisto - Dokumentit/Ylläpito - Tarkista piirustus-ja lehtiarkiston eheys. Arkiston eheyden tarkistaminen on tarpeen erityisesti silloin, kun käsitellään erittäin suuria projekteja eikä arkiston eheyttä välttämättä haluta tarkistaa Piirustusten ja lehtien käsittelyn tai Projektin piirustukset ja revisiot -toimintojen yhteydessä mahdollisen hitauden takia. Vertex ID: ED-4332, ED-4341

Arkistotietojen täydentäminen myös revisioinnin yhteydessä

Revisiot-dialogin yläosan tietokantanäyttö näyttää piirustusnumeroihin liittyviä arkistotietoja, joiden muokkaaminen ei ollut aiemmin mahdollista Revisiot-dialogin kautta.

Päiväys, Tekijä ja Nimitys (1-3) ovat nyt muokattavissa myös Revisiot-toiminnon yhteydessä, arkistokorttien ja Piirustusten ja lehtien käsittely -toiminnon lisäksi. Vertex ID: ED-4290

Avaa piirustusryhmästä -toiminto: Nopeampi piirustusten avaus suurille projekteille

Piirustukset avautuvat nopeammin Avaa piirustusryhmästä -toiminnon kautta suuria projekteja käsiteltäessä. Vertex ID: ED-4334

Aiemmin toiminnon dialogin avaus toimi hitaammin erityisesti suurien projektien yhteydessä. Myös dialogin esikatselukuvien latausta nopeutettiin aiemmin versiossa 29.

Arkistotietokantahakujen puskurointi toimintojen nopeuttamiseksi

PROREG, PICREG ja SHEETREG -tietokantojen käsittelyä optimoitiin nopeuttamaan piirustusten avaamista, perustamista, aktivointia ja sulkemista vähentämällä tarpeettomia tietokantojen avaamisia ja lukemisia.

Arkistokannat avataan nyt puskuroidusti, mikä vähentää tarpeetonta kantojen avautumista ja parantaa yleistä suorituskykyä. Toimintoihin hyödynnetään nyt staattista puskuria aktiivisen projektin datan sijaan, mikä edelleen tehostaa toimintoja ja mahdollistaa nopeamman Vertexin käytön myös VPN-yhteyksien kautta

Kaapelivarausten kopiointi piirustusten kopioinnin yhteydessä

Piirustuksen kaapeliluettelon voi kopioida piirustuksen kopioinnin yhteydessä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.